ידיעון 2728 פר' שלח לך

 

בס"ד ט"ו בסיוון תשע"א
 
פרשת שלח-לך
 
19.27
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית
קידוש לכבוד תני-ה וטל-בבית שפירא
19.35
מנחה, קבלת שבת,
       ערבית, דרשת הרב
11.00
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות – בשטיבל
20.45
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 21.30 – 23.30
נא להביא כלים עד 23.15
13.30
מנחה גדולה
17.15
שעור בדף יומי
17.30
נשים אומרות תהילים – בבית סעדון
18.00
מ נ ח ה
 
 
20.32
ערבית, הבדלה
 
נא שימו לב לשינוי שעת סעודת ליל שבת!
 
זמני התפילה במשך השבוע
 שחרית א' ג' ד' ו'              06.00
 שחרית ב'  ה'                   05.50
 מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
 מנחה בבית הכנסת            18.30    
 רבע לערבית                     19.45
 ערבית                            20.00
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
 
    כיתות א'-ג'  -  שולי גל
 
    כיתות ד'-ו' -  בועז פלדמן
 
 
 
 
לוח השבוע
 
יום ראשון
19.00
גדולי המחשבה הישראלית
חדר עיון
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגמלאים
מועדון לחבר
19.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
20.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
יום חמישי
19.00
שיעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
 
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 
                   ק ר א ת ?                                                    מ ח ז ר ת !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בסימן טוב ובמזל טוב הגיעה עונת החתונות. לפני מספר שנים אנחנו, דוד פורת, לאה שוהם, חנה יעקבי, רובין יעקבס ואנוכי לקחנו על עצמנו להוות "צוות החתונות". אנחנו נהנים לסדר, לעצב, להפתיע, לחדש, ולשמח חתן וכלה ומשפחותיהם. הנהגנו נוהל חדש לפיו המשפחה תורמת מתנה למחסן שלנו- מתנה שימושית ומתאימה לאירועים בסגנון הכפרי ומיוחד שלנו.
חן חן למשפחות שתרמו. למשפחת נתנזון- כץ על פנסי תאורת חוץ וכן למשפחת פרץ על "ספות זולה" לעילוי נשמות הוריה של ג'ניפר ז"ל. שנזכה לשימוש חוזר בציוד זה בחתונות רבות באזור חדר האוכל שלנו.
זה המקום להודות לשלמה לייבוביץ', שביקש לסיים את תפקידו, על שנים של הסעה בטרקטור של  זוגות רבים מהחופה לחדר הייחוד.
אסתר פורשר בשם הצוות
מה בגיליון?
·         ויזמרון לך – הרב ירון
·         דיווח מרכז מש"א – בנג'ו ברמן
·         שבת גרעין – פרד אדן
·         הנחיות מועדת השתלמות לקראת שנה"ל תשע"ב - אלידע
·         קייטנת אילן – עפרה פארן, ענבל ישראלי
·         מכתב תודה מעמותת עלם
·         לקראת ח' בתמוז – מילכה מיור, יפעת גלזמן
·         שבטבע – אורחים כותבים
·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 66
 
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
לג'ניפר וחנניה פרץ
לסבתא רחל מלול
ולכל המשפחה
שפע – ברכות
לנישואי תֶני'ה וטל שנדור
שיהא זה בנין עדי עד
 
וִיזַמְּרוּן לָךְ
 
אַנְעִים זְמִירוֹת – חלק א
אַנְעִים זְמִירוֹת וְשִׁירִים אֶאֱרֹג             כִּי אֵלֶיךָ נַפְשִׁי תַּעֲרֹג 
 
פיוט זה, שנקרא 'שיר הכבוד', מיוחס לר' יהודה החסיד, בעל ספר החסידים, (חי בסוף המאה ה-12 בגרמניה). אנו נוהגים לשיר את שיר הכבוד בכל שבת אחרי תפילת מוסף, וכן בסיום תפילת ערבית של יום הכיפורים. יש ששרים אותו לאחר תפילת שחרית של שבת לפני הוצאת ספר התורה, וזאת כדי שלא ישירו אותו אגב קיפול הטלית ובלי הכוונות הראויות.
בדרך כלל השיר מבוצע ע"י חזן שאומר שורה אחת והקהל עונה בשורה הבאה, אך הפיוט ודאי לא נכתב כך, וכולו נכתב בלשון יחיד, כאדם המשורר לקב"ה. המנהג לכבד ילדים קטנים לשיר אותו נובע, אולי, מכך שילדים אלה עוד לא טעמו טעם חטא, וכפי שהיה מקובל להתחיל ללמד ילדים דוקא מספר ויקרא (ויקרא רבה ז, ג).
מעניין לציין כי בימים עברו היה מנהג לשיר את שיר הכבוד כל יום. כנגד המנהג הזה כתב ר' מרדכי יפה (חי במאה ה-16 בפראג) בספרו ההלכתי 'לבוש התכלת' (סימן קלג) כך:
אך מה שנוהגין לומר גם בכל יום שיר הכבוד שהוא 'אנעים זמירות', וגם הגאון הנזכר לא ביטל אותן, על זה תמהתי מאוד, כי היה נראה לי שלא לאומרו בכל יום, ולא מפני גריעותֵיה ח"ו אלא ממעליותֵיה, והיינו משום שכיון שחושבין אותו לשבח גדול לא היה להם לאומרו בכל יום אלא לפרקים כגון בשבת ויו"ט, ועל דרך שאמרו רז"ל (שבת קיח, ב) "כל האומר הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף", כי אין זה דרך המוסר אפילו במלך בשר ודם לספר בשבחיו הגדולים בכל יום, כדי שלא להרגילם כל כך בפי הבריות ויהיה אז בפיהם כמזמר ומתלוצץ... וכמו שכתב גם כן החכם רבי משה מיימון ז"ל (במורה נבוכים ח"ג פמ"ה) בטעם ביאת הכהן הגדול לִפְנָי ולפנים דוקא ביום אחד בשנה ולא יותר, כדי להגדילו, כן היה להם לעשות גם כן בשיר הכבוד.
ביטויים רבים בשיר זה מעידים על כך שהוא שופע עניינים קבליים, ואכן רב הנסתר על הגלוי בו. אנו, כדרכנו, ננסה להבין לפחות את פשט הדברים, ואין לנו עסק בנסתרות.
נושא השיר הוא כבודו של הקב"ה והעובדה שאין ביכולתנו להבין את גדלו, אך יחד עם זה הוא מדגיש את הקשר האינטימי בין הקב"ה לעם ישראל.
רובו של השיר בנוי ע"פ סדר הא"ב, אך בתחילתו מופיע מבוא בן ארבע שורות שאינן ע"פ סדר הא"ב, וכן בסופו מופיע סיום של ארבע שורות, וגם הוא אינו ע"פ סדר הא"ב. ישנו דמיון בין שורת הפתיחה "אַנְעִים זְמִירוֹת וְשִׁירִים אֶאֱרֹג, כִּי אֵלֶיךָ נַפְשִׁי תַּעֲרֹג" לבין שורת הסיום: "יֶעֱרַב נָא שִׂיחִי עָלֶיךָ, כִּי נַפְשִׁי תַעֲרֹג אֵלֶיךָ", אשר מהווה מעין סגירת מעגל. בפתיחה אומר המשורר כי השיר הזה נאמר בגלל שנפשו ערגה לה', ואילו בסיום הוא מבקש שהשיר הזה יתקבל בגלל אותה אהבה.
 
 
הרב ירון
 
 
דו"ח מש"א    
עבודה ופרנסה
במסגרת יום התארגנות שקיימה המזכירות לפני מספר חודשים הוקם צוות אשר חברים בו- שלמה פורשר, אבי צוייג ואנכי על מנת לבחון היבטים שונים של מתן תמריצים לחברים. בקיבוצים שיתופיים הנושא מעורר לחץ מסויים מתוך חשש לזליגה לכיוונים של שכר דיפרנציאלי. לא כך הדבר אצלנו. הרעיון הוא למצוא מתכון שבו יהיה ביטוי כספי לתרומה של החברים שממלאים את חובת העבודה, באופן קולקטיבי ולא באופן אישי. בונוס קולקטיבי ולא בונוס אישי שיהיה מחובר גם לתוצאות העסקיות שלנו. התחלנו דיונים בנושא, נדווח עוד בהמשך.
סוכנות דואר
אם לא תהיינה הפתעות של הדקה ה- 90, ביום שני הקרוב 20.06.11 יפתח סניף הדואר שלנו במתכונתו הנוכחית. כפי שדיווחתי, סוכן הדואר החדש- איסר ספיר, עבר הכשרה בחברת דואר ישראל ולאחרונה קיבל את ההסמכה. חברת הדואר מצפה כבר תקופה ארוכה לפתיחת הסניף (בעיקר בגלל שהתחייבתי לשלש את המכירות של הסניף...). כחלק מההיערכות לפתיחת הסניף שונו מקצת מנהלי העבודה שהיו נהוגים אצלנו בשנים האחרונות ובנוסף, שונו קצת מיקומים של תאי דואר ובהמשך יותקנו ב"ה תאים חדשים. שעות הפתיחה יפורסמו בהמשך. בתקופת ההרצה, נבקש סבלנות מהחברים. על מועד "גזירת הסרט" נודיע בנפרד.
בנימה אישית:
יהודה ז"ל היה איש מיוחד. החיבור שהרגשתי כלפיו באופן אישי הניע אותי לעשות הכל על מנת שהסוכנות לא "תגווע" עם פטירתו. יחד עם מוטיבציית מכירות פנימית שלי, האמנתי, ואני עדיין מאמין שיש בזה גם ביזנס. זה לקח כמעט שנה, אבל העסק יוצא לדרך.
תודה מיוחדת: למרות שעטרה לא תאהב את זה – אני מתעקש- עטרה - אין כמוך!
לקחת את התפקיד על עצמך באופן כל כך טבעי ברגע שזיהית שיהודה כבר מתקשה, כבר לפני למעלה משנה. נכנסת לדואר בלי שכמעט הרגשנו עם התעסקות בבירוקרטיה של דואר, עם בולים, עם "רשומים" וחבילות שבעצם- מי צריך את הכאב ראש הזה... שמרת על רמת שירות גבוהה ועם כל הלב. תודה לך שאפשרת לנו לבצע את המהלך בקצב שלנו.
כיבוי אש
מאז פטירתו של יוסיקה ז"ל לא הצלחנו לאייש את המשימה. לאחרונה, איתי שהם קיבל על עצמו את האחריות בנושא.
שבת שלום,
בנג'ו
 
 
לסבתא אילנה לרמן
ולכל המשפחה
שפע - ברכות
בשמחת בת המצווה של הנכדה זיו
בת יונינה ומרק מוסקט באורנית
גרעין צבר
" אצלנו בפלוגה לילות בלי הפוגה חוזרים מדרך ארוכה הביתה נכספים כולנו מצפים רק לחופשה המתוקה..."
בסוף השבוע האחרון היה "שבת הגרעין" השני עבור חברי גרעין אופק ויתר החיילים הבודדים בבארות יצחק. כמעט כולם השתחררו והשתתפו באירוע. ביום חמישי בערב נענו צוות הבריכה (עירית ואריאל) לבקשתנו ופתחו את הבריכה לחיילים ולצעירי הקיבוץ. חגגו בתוך המים ומחוצה להם ונהנו מארוחת "על האש". היה רטוב וטעים.
למחרת נסענו לתל אביב למלון דן לארוחת בוקר ובילוי במתקני המלון. עם הגעת הקבוצה למלון פגשו אותנו צוות המלון והובילו אותנו לחדר האוכל לשולחנות שמורים ליד החלונות הפונים לים, מקום הישיבה המועדף. במקום היה מזנון גדול ועשיר וטבחים שהכינו עבור החברה' חביתות, פנקייקים, וופלים, קפה אספרסו, ושייקי פירות. חלק מהחיילים הגיעו משהייה ממושכת בשטח והם השלימו מספר ימי רעב. בלט מאוד אחד מבכירי צוות המלון שבירך כל חייל וחייל ושאל אותם על השירות הצבאי, על היחידה שלהם, וכו'. הגישה האישית הזאת מאוד ריגשה את החברה' ואני ניגשתי לברך את האיש על דבריו. הוא סיפר לי שהנושא מאוד קרוב לליבו ובמיוחד מפני שאביו היה רמטכ"ל. האיש הוא גדעון צור, בנו של צבי צור ז"ל, הרמטכ"ל השישי של צה"ל. החברה התרגשו לשמוע מי הוא האיש. לאחר סעודת המלכים הם הגיעו לחדר כושר,לספא ולבריכה כאשר הם ממשיכים ליהנות מאירוח כיד המלך. 
לאחר מספר שעות התחלקנו לקבוצות ויצאנו למשחק "מחפשים את המטמון" ברחובות תל אביב באזור שוק הכרמל, נחלת בנימין, אחוזת בית, ונוה צדק. הם מאוד נהנו מהמשק וחזרו עם הרבה חוויות. קבוצה אחת סיפרה שפנו לשאול שאלה על אחד מהמקומות שהיו צריכים להגיע אליו וכאשר שמעו שהם חיילים בודדים, הגישו להם עוגות על חשבון הבית. נקודת הסיום היתה במתחם "התחנה" (תחנת הרכבת הישנה של יפו) ומספר קבוצות חיכו שם לקבוצות אחרות שטרם סיימו את המשחק. על ידנו ישבו שלוש נשים בבית קפה והיו נראות כמו הסטריאוטיפ של "חיים בבועת תל אביב". פתאום אישה אחת קמה, ניגשה לחברה' ומסרה להם מיכל גדול של גלידה יוקרתית שנמכרה בסמוך. היא אמרה להם "זה בשבילכם, בשביל החיילים הבודדים" וחזרה למקומה לחברותיה. המעשה היה מאוד מרגש והחברה' ניגשו אליה להודות לה על הנדיבות שלה. למשך כל יום השישי נהנו מתרומות רבות של גורמים מחוץ לקיבוץ (בשרים ל"על האש", אוטובוסים של המועצה, אירוח במלון, כריכים לארוחת צהריים, עוגות לשבת, ועוד). התברר שרבים רוצים להיות שותפים למפעל של אימוץ חיילים בודדים. אולי הדוגמא הטובה ביותר לכך היא סמנכ"לית המלון שהתלוותה אלינו למשך הביקור. כאשר ביקשנו להודות לה על היום הנפלא, היא ענתה "אנחנו צריכים להודות לך על הזכות לארח את החיילים היקרים האלו".
חזרנו הביתה והתכוננו לשבת. סעודת ליל שבת סעדו עם המשפחות ולמחרת ערכנו קידוש וסעודת שבת ביחד בבית צוותא. אחר הצהריים התכנסו כל המשפחות המאמצות והחיילים (כ-120 איש) בחדר האוכל לסעודה שלישית ביחד. האווירה היתה נהדרת וכפי שבירך יחיאל, כל אחד ישב במחנה שלו ותחת דגלו אך כעם אחד. היה אפשר לראות וגם לחוש את הקשר העמוק והיציב בין החיילים ובין הקיבוץ. השבת הסתיימה בערב שירה ישראלית בניצוחם של צעירי הקיבוץ. החזרה לבסיסים ביום ראשון היתה קשה אך כולם היו מרוצים.
לקראת הגעת גרעין צבר הצבנו לפנינו את המטרה להעניק לגרעין הרגשה של בית ולהתייחס אליהם כאילו היו בנינו. המטרה הושגה....
שבת שלום,
                                                                                                                         פ ר ד
ועדת השתלמות
מידע והנחיות למתכננים לצאת ללימודים בשנה הקרובה
  1. סוגי השתלמויות: הועדה מטפלת בשני סוגי השתלמויות: א) אישיות – כאלה שמחירן עד 2,500 ₪, תקופת הלימוד שלהן קצרה, הן מתקיימות בשעות הפנאי ועוסקות בהעשרה, בניצול הפנאי ובעיסוק בתחביבים.  ב) משקיות – אלה שעוסקות בהסבה מקצועית, אלה שמכשירות לתפקידים כלכליים-משקיים, או כאלה, שיש בהן סבירות גבוהה שיביאו תועלת לכלל. מחירן של השתלמויות משקיות גבוה מהסכום המוקצב להשתלמויות אישיות.
 
  1. מאפיינים כלכליים: השתלמות אישית אינה מזכה בהוצאות נלוות (כלכלה, נסיעה, אכסניה וכד'), אינה יכולה לבוא על חשבון שעות העבודה, ולא תאושר שנה אחרי שנה ברצף, פרט לחברות/חברים שמעל גיל 65. לעומת זאת, בהשתלמות משקית משתתף הקיבוץ בהוצאות הנסיעה והכלכלה בכפוף לתנאים ברורים ומחייבים, הלימודים מתקיימים לאורך תקופה ארוכה ובשעות העבודה.
 
  1. דיון מקדים במש"א: לפני שמתקיים דיון בוועדת השתלמויות בבקשות המשתלמים המשקיים, נערך דיון מקדים בעניינם בצוות משאבי אנוש. משתלמים המתכננים לצאת ללימודים משקיים, ידאגו לתאם פגישה עם הצוות לפני שיגישו בקשה לוועדת השתלמויות.
 
  1. elyada5@walla.com, או דרך פתק לתא הדואר של הוועדה. המבקשים יקפידו: איך נערכים ? בקשות להשתלמות (אישית/מקצועית), מגישים עד סוף חודש אוגוסט, על גבי "טופס בקשה להשתלמות", אותו ניתן לקבל בכתובת:  
א)    למלא את כל הפרטים (לפי ההוראות), כדי שלוועדה יהיה את כל המידע הנחוץ לדיון.
ב)     לצרף הצעת מחיר רשמית של המוסד לתקופת הלימודים. למשל: מחיר לסמסטר / מחיר לשנה / מחיר לכל התואר וכד'), וכן את תנאי התשלום, נושא הלימודים, גובה דמי הרישום ואם הם חלק משכר הלימוד, קנס על ביטול וכד'. (הערה: פרטים אלה חשובים במקרים שתקופת הרישום מסתיימת לפני שמתקבל אישור המועצה. או אם מתברר ששכר הלימוד גבוה ממה שדווח. 
  1. הסכם/חוזה השתלמות: המשתלמים שבקשתם אושרה, יקבלו הסכם/חוזה השתלמות ובו הכללים הנוגעים להתנהלותם במהלך תקופת ההשתלמות. הם ישאירו בידיהם עותק של ההסכם, לאחר שיקראו אותו, ויאשרו בחתימת ידם את התחייבותם להתנהל עפ"י הכללים שנקבעו.
6.  התנהלות כספית:
א) תשלומי שכר לימוד – להלן הנחיות צוות הנה"ח: 1. אין להשתמש בכרטיסי האשראי או בצ'קים אישיים. 2. המשתלמים יעבירו לרכז הוועדה את הניירת הקשורה לתשלום שכר הלימוד, יקבלו ממנו העתק "הוראת תשלום", ומהנה"ח – אישור שהתשלום בוצע. מומלץ לשמור צילומים של שני אלה.
 
ב) הוצאות שוטפות – משתלמים משקיים יקבלו זיכוי אחת לחודש כנגד קבלות, לאחר שיגישו דו"ח הוצאות על גביטופס "בקשה לזיכוי הוצאות השתלמות" הנמצא בתא השתלמויות.  
אלידע
קייטנת אילן
חברי קיבוץ יקרים,
כמדי שנה אנו מתארגנים לקראת אירוח ילדי קייטנת איל"ן למשך שבוע בחופשת הקיץ (בין התאריכים 31/7- 4/8). אנו עכשיו בשלבי הכנת התוכנית. נשמח לקבל רעיונות לפעילויות בקיבוץ שניתן לקיים בכוחות מקומיים, וכמובן נשמח לעזרה של חברי הקיבוץ במהלך הקייטנה.
חונכים והורים יקרים- קיבלנו מעט מאוד תשובות על השתתפות הנוער בקייטנה. מי שמעוניין להשתתף בקייטנה- נא להודיע בהקדם בכתב לתא הדואר של עפרה פארן!!
תודה מראש על שיתוף הפעולה!!!
עפרה וענבל
 
 
לסבתא וסבא זהבה ויעקב שניאור
ולכל המשפחה
מזל – טוב
לנישואי הנכד שמואל יעקב עם שרה
בן יעל ויואב נחמיאס בבני-ברק
שיהא זה בנין עדי עד
 
 
מתיק המכתבים
לכבוד קיבוץ בארות יצחק
שלום רב,
ברצוננו להודות לכם על תרומתכם למבצע "דגל אורות התקווה" 2011 של עמותת עלם יום העצמאות ה-63 למדינת ישראל. בזכותכם גייסנו סכום מכובד בסך 1150 ₪.
הינכם שותפים למבצע ייחודי שמטרתו לסייע לעשרות אלפי בני נוער בסיכון ומצוקה ולהעלות לראש סדר היום הציבורי את מצב בני הנוער בישראל.
תרומתכם הינה מחווה של רצון טוב, של אחריות ודאגה אישית ליצירת עתיד טוב יותר לבני הנוער בישראל.
גם בזכותכם נמשיך ונטפל בעשרות אלפי בני נוער בסיכון ומצוקה.
בברכה חמה,
סניף "עלם" רמלה-לוד ו"עלם" חבל מודיעין
 
 
 


"... ויד הגורל השיגה אותו בקבוצתנו..."
 
 
בכל שנה ביום הזיכרון נאמר על מאיר פרקש הי"ד המשפט "אוד מוצל מאש השואה, ויד הגורל השיגה אותו בקבוצתנו..."
משפט זה נכון היה גם למלכה ויינברגר הי"ד, ולעוד חלק מהנופלים בנגב ובוודאי הסיפא שלו. חלק מהנופלים, כידוע, פשוט נקלעו במקרה לבארות יצחק ביום המר ההוא – יום הקרב, ו"רצה הגורל" אם ניתן להשתמש בביטוי הזה, שבאותו קרב באותו יום בבארות יצחק בנגב, קיפחו את חייהם.
ח' בתמוז – יום הקרב בנגב, הוא גם יום הזיכרון הכללי לחברי בארות יצחק שהלכו לעולמם.
גם השנה נחלק את הערב (שיתקיים במוצאי ח' בתמוז יום ראשון בערב, 10.7.11), בין התזכורת להיסטוריה הקיבוצית שלנו מהנגב, לבין אזכרת כל חברי בארות יצחק שהלכו לעולמם.
בחלק השני נתמקד הפעם בשלושה צעירים, שהיו פה לתקופות קצרות, וקיפחו חייהם בתאונות:
מיכאל גליקסמן, שושי יונה ויעקב פונדיק זכרונם לברכה. נאיר את דמותם, נספר וניזכר.
 
                                                                                                            יפעת ומילכה
 
 
 
 
 
 
לתקוה כץ
ולכל המשפחה
השתתפותנו העמוקה באבלך
במות אחותך
ברכה בן שאול ז"ל
מן השמים תנוחמי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שבטבע
 
בשבת פרשת בהעלותך התקיימה "שבטבע מספר 8" בחירבת סעדים באזור יד קנדי. השתתפו 54 ילדים, הורים ונוער.
בין המשתתפים היו גם אורחים מחוץ לקיבוץ.
והרי הסיכום של משפחת אחיטוב ממודיעין, הנמנים על המשתתפים הקבועים.
 
ושוב שיר הלל ביום שאחרי
על שבת בטבע שכרגיל עשתה לנו את זה.
וכמו שאמרו הקודמים לנו,
השאלה המעסיקה בימים שלפני- כמעט את כולנו
ולא פוסחת כנראה על מי מאיתנו:
האם אני באמת עומד לעזוב את מיטתי
להמירה במזרון באוהל שאינו מועד (מקסימום נופל..) מרצוני החופשי
ולצאת למחנה כמו אבותינו בנדודים
רק שלנו בניגוד אליהם יש דווקא בתים נוחים?!
אותה שאלה טורדנית
מקבלת את תשובתה החד משמעית
בעיקר תוך כדי סעודה שלישית..
השקט, הנוף, הצבעים
הניתוק מהחיים התובעניים
האנשים הכל כך מיוחדים שמסביב מקיפים
האווירה המדהימה הנוצרת בזכות השילוב בין הדברים;
כל אלו גרמו לנו לא רק ליהנות
אלא לשנה הבאה בהחלט כבר לחכות..
אז תודה לכם אנשים טובים
על הכנסת האורחים (שבאים כמו סטודנטים חופשיים)
על הרגשה טובה שאתם בטבעיות לנו מקנים
והידיעה שבמחנה שלכם אנחנו רצויים.
תודה על החוויה המדהימה הגורמת להטענת מצברים!
להתראות בקרוב עם התמונות המסורתיות
(שצולמו רק כתוספת לתמונות העיקריות);
תמיד מוזמנים אלינו לעיר המכבים
נחום, רבקה ורביד, האחיטובים

בס“ד
 
שלום לכולם,
 
 
כל כבודם
באסרו חג שבועות התקיים במלון ניר עציון כנס "כל כבודם". הכנס, שנשא את הכותרת "בצלם אלוקים ברא אותם", עסק בחינוך לשוויוניות בין המינים ולחיים בחברה מעורבת בקבה"ד, והשתתפו בו קרוב למאתיים נשים וגברים, אנשי חינוך, רבנים ומתעניינים שהנושא קרוב לליבם. זהו הכנס הראשון במתכונת המיועדת לנשים וגברים. את הרעיון לכנס הגו ויזמו הילה אונא (שדה אליהו), מרכזת פעילות "אשה בתנועה" בקבה"ד, ומיכל אחיטוב (סעד), מרכזת מחלקת חינוך בקבה"ד, ולשתיהן יישר כח גדול על תוכנית מגוונת, שכללה הרצאות, שיעורים, סדנאות, סרט ודיון, ואף ביקור מרגש בכפר הנוער ימין אורד. קבלת הפנים במלון, והאירוח הטעים והלבבי, תרמו והעצימו את החוויה, ועל כך תודה גדולה למנהל המלון יואל רז ואנשי התפעול. תודה לכל מעבירי הסדנאות, הדיונים והשיעורים, ולכל המשתתפים ביום העיון, בתקווה שנצליח לחזק את המסר של "כבוד כל אדם", באשר הוא.
 
כ- 50 חברים וחברות המופקדים על הביטוח בקיבוצי התנועה, הגיעו לכנס השנתי שאירגנה "שדמה", סוכנות הביטוח שקיבוצי הקבה"ד עובדים איתה שנים רבות. הכנס התמקד באירוע הביטוח המרכזי של השנה – השריפה בכרמל, והשפעתה על כל קיבוץ וקיבוץ. מלון דן קיסריה נבחר לארח את ההתכנסות, משום קירבתו לכרמל: לאחר דברי ברכה ופתיחה של ראשי "כלל ביטוח", יצאו כולם מהאולם, עלו על אוטובוסים, ונסעו לבית אורן, שמבחינה מקצועית-ביטוחית חווה באסון השרפה אירוע שממנו ניתן ללמוד ולהסיק מסקנות חשובות. בהדרכתו של מרכז המשק של קיבוץ בית אורן התקיים סיור שתיאר את השתלשלות האירועים מתחילת השריפה ונזקיה ועד שיקום ההריסות, חידוש המבנים, תמיכת המועצה האזורית חוף הכרמל, מעורבות משרדי ממשלה שונים, ופעילות חברת הביטוח שאיתה עובד הקיבוץ. בהמשך הכנס צוינו השינויים שחלים השנה בפוליסת הביטוח בעקבות אירועי השנה, והעלייה בכיסוי הביטוחי לנזקי טבע ולפגיעה גדולה יותר בקיבוץ הבודד, הרבה מעבר לכיסויים שהיו לקיבוצים בעבר. המפגש הסתיים בהרצאתו של ד"ר צבי ברק בנושא מנהיגות, שהוצגה בצורה הומוריסטית, מעניינת ומעלה מחשבות.
 
 
 
 
אוצר שיעורי ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים
באתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי יש גישה למאגר של מעל 400 שיעורים שהוקלטו בישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים. אפשר להשתמש במנוע חיפוש ולבחור בין השיעורים לפי מרצה, תחום, מועד השיעור או בחיפוש חופשי. ניתן להאזין לשיעורים באתר, ניתן להוריד למחשב, להעביר לדיסק או למכשיר נייד, לשמוע כשנוח - בנסיעה, הליכה, או בכל עת אחרת. אנחנו שואפים להרחיב את אוצר השיעורים בעתיד ונשמח לקבל משוב. קישור לאוצר השיעורים נמצא בדף השער של האתר: www.kdati.org.il
 
 
פורום ראשי מועצות אזוריות
במפגש התקופתי של ראשי המועצות האזוריות הקיבוציות נטלו חלק ידידיה צור (עין הנצי"ב, אגף המשק) ונחמיה רפל. בין הנושאים שעלו לדיווח ולדיון היו: הצורך בהסדרת רישיון עסק לתחנות הדלק הפנימיות שבקיבוצים, בדגש על מניעת זיהום הקרקע ומי התהום; הערכות הקיבוץ לרעידת אדמה בהיבט הביטוחי, עם המלצה לבדוק מחדש – בעזרת אנשי מקצוע – שהקיבוץ איננו בתת-ביטוח; תיקצוב משרד החקלאות לשיקום תשתיות בקיבוצים ובמושבים, בהיקף תקציבי כולל של 200 מיליון ₪ לשנתיים, ובסדר גודל של עד 4 מיליון ₪ לקיבוץ הבודד; משמעות דחיית בג"צ את ערעור תנועות ההתיישבות בעניין החלטה 979 של מועצת מינהל מקרקעי ישראל; הפעלת בריכות שחייה בקיבוצים לאור הדרישות המחמירות של משרדי הפנים והחינוך, ועוד נושאים שוטפים, חשובים ומעניינים.
 
 שבת קליטה בכפר עציון
כחלק מתהליך הבינוי הקהילתי המתקיים בכפר עציון, התקיימה שבת קליטה בהשתתפות 30 משפחות שמתעתדות לאכלס את השכונה בקיץ הקרוב. יחד איתן יש עוד 17 משפחות תושבים שכבר גרות בכפר עציון, ובונות גם הן את ביתן בשכונה. בית הכנסת שהיה מלא מפה לפה בתפילת קבלת שבת, הבהיר לכל חברי כפר עציון שאכן מדובר בתהליך דרמטי ומשמעותי. ארגון מופתי של השבת ע"י צוות מעורב של תושבים וחברים, הפך את השבת לחוויה משמעותית לקולטים ולנקלטים. לפי מבול התודות שהגיעו לכפר עציון ביום ראשון, בטלפון ובדוא"ל, אכן היתה זו שבת מרוממת ומשמעותית.
 
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה
 

השיעור בפרשת השבוע יינתן ע"י דינה אמיר
אחות תורנית: עדה צונץ - פלאפון 61999
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
תזכורת ממערכת תקציב אישי/מנגנון תכניות חסכון:
 
עכשיו הזמן...
מי שמעוניין למשוך כסף מהחיסכון או להפקיד בו כסף, ישאיר הודעה לדויד בקופת בית או בתא הדואר שמחוץ לחדר קופת בית או בתא הנה"ח, בשבוע האחרון של הרבעון. הכסף ישוחרר או יופקד ביום הראשון של הרבעון הבא (01/07/2011).
בעלי חשבונות קיימים, יקבלו דיווח מצב החשבון נכון ל 30/06/2011.  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
לקונסול הכללי של ישראל (אלמן דתי) במיאמי ארה"ב (שכונת AVENTURA), דרושה מטפלת AU PAIR לתקופה של שנה החל מספטמבר 2011.
התפקיד כולל טיפול בילדה בת 9, בעיקר בצהריים/ערב, וקצת עבודות בית. היקף המשרה כ-30 שעות בשבוע.
 תנאי המשרה: לינה במקום (ביחידת מגורים נפרדת בדירת השרד), ארוחות, דמי כיס של 150 דולר לשבוע, כרטיס טיסה וביטוח רפואי.
 על המעונינות לפנות ל:
chaimshacham@yahoo.com
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
* במבצע מרשים, בשיתוף פעולה של מילה {בנין} וגבי {חשמלייה}, הותקנו במשך השבוע שעבר 24 מזגנים בשטחי הקיבוץ. חדרי האורחים, חדרי הצעירים, מבנה בית צוותא ועוד התחדשו במזגנים חדשים.
קיץ נעים וקריר לכולנו!
*"פתקים" לעמי התברואן ניתן לשים בתא דואר של "שירותים" בחדר הדואר.
מוקד המועצה אזורית – 3106*
המוקד מקבל פניות מתושבי המועצה בנושאים הבאים:
טיפול בכלבים משוטטים, איסוף פגרים עפ"י קריאה, טיפול במפגעים בגן משחקים
בעיות עם מזיקים [יתושים. ג'וקים, פשפשים, עכברים וכאלה...]
כדאי לנצל את השירותים האלו. הם ניתנים לנו בחינם במסגרת היותנו תושבי המועצה.
עירית – רכזת שירותים
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
עם סגירת הגיליון-מזל טוב לשי ונאוה עם הולדת הבת! ברכות לסבתא דבורה, סבא קותי ולכל המשפחה!
 
 
AtarimTR