ידיעון 2747 פר' נח

בס"ד ל' בתשרי תשע"ב
 
שבת נח – ראש חודש מרחשוון
 
16.34
הדלקת נרות
08.00
תפילת שחרית
16.45
 מנחה, קבלת שבת
          ערבית, דרשת הרב
 
קידוש לכבוד חתן בר-המצווה –
                                  בבית שפירא
18.30
סעודת שבת בחדר האוכל
10.30
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות – בשטיבל
 
 מכונת השטיפה פועלת
 בשעות 19.30 – 21.30
נא להביא כלים עד 21.15
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
13.00
מנחה גדולה
15.45
שעור בדף יומי
16.15
נשים אומרות תהילים – בבית עדנה
19.45 – קבלת פנים במלאת שנה
             להכרזת גרעין אופק.
                בבית צוותא
16.30
מ נ ח ה
17.31
ערבית והבדלה
20.00– קבלת פנים לכבוד אראל ורד בואר – במועדון לחבר
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
 שחרית א' ג' ד'  ו'             06.00
  שחרית ב' ה                      05.50
 מנחה ברחבת חדר האוכל     13.30
 מנחה בבית הכנסת             16.30    
 רבע לערבית                     19.45
 ערבית                            20.00
עונג שבת לילדים 10.30
 
     לרגל שמחת בר-המצווה
        לא יתקיימו מפגשי
         עונג שבת לילדים.
 
 
 
לוח השבוע
 
יום ראשון
19.00
גדולי המחשבה הישראלית
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
21.15
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שלישי
09.00
מפגש בוקר לבגירים
מועדון לחבר
19.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
20.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
יום רביעי
17.30
צ'י קונג לבגירים
מועדון לחבר
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון לחבר
יום חמישי
19.00
שיעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון לחבר
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 
                   ק ר א ת ?                                                    מ ח ז ר ת !
 
 
 
________דַק מִן הַדַק ________
אָחִי,
זֶה לֹא שְׁהוּא לָבָן, כִּי חָמֵשׁ שָׁנִים  
לֹא רָאָה תַ'שֶׁמֶשׁ.
זֶה שְׁהַשֶׁמֶשׁ שְׁבְּתוֹכוֹ
זוֹרַחַת כָּל כָּך חָזָק;
עַד שְׁעוֹרוֹ זוֹהֵר בְּלוֹבְנוֹ.
                           יהונתן שרמן
 
 
מה בגיליון?                                                                   
·         תמיד רציתי לשאול – הרב ירון   
·         משלחן המזכירה – ורד סוקולובסקי
·         קיימות – צוות איכס"ה
·         בשעת הנעילה – אבנר סוקולובסקי
·         בשעה טובה – אריאלה ובעז פלדמן
·         חיילים יצאו לדרך – סיגי גרינברגר / ועדת צעירים
·         משאבי פרנסה – אברהם פולובין
·         עונת המטווחים – צוות ביטחון
·         פרוס לחמך – יונה ברמן
·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 84, מכון המחקר
·         אגרת מבית-הספר התיכון בקב' יבנה – שרה עברון
·         בענפי השירותים – עירית פורשר, הכריכיה
·         לקראת אסיפת חברים - הנשיאות
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
תמיד רציתי לשאול
 
 
 
שאלה: למה מתחילים לומר 'ותן טל ומטר לברכה' בז' במרחשון, ומה עושים בחו"ל?
 
תשובה: המשנה (תענית א, ג) מביאה מחלוקת בשאלה זו:
"בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים. רבן גמליאל אומר: בשבעה בו, חמשה עשר יום אחר החג כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת". הדעה הראשונה, אם כן, סוברת שמתחילים לומר 'ותן טל ומטר לברכה' בג' במרחשון, והסיבה לכך היא שזהו הזמן הנורמלי שבו מתחילים לרדת גשמים (מה שמוגדר בגמרא "זמן רביעה ראשונה").
ואולם, רבן גמליאל אומר שאין זה מן הראוי שאנחנו נבקש גשמים בזמן שהם מפריעים לעולי הרגלים בדרכם הביתה מירושלים. ומכיון שהגבול המרוחק ביותר הוא מהלך חמשה עשר יום, אומר רבן גמליאל שמתחילים לבקש גשם רק חמשה עשר יום אחר החג.
בגמרא (תענית י, א) נאמר שההלכה היא כרבן גמליאל, אבל כל זה רק בארץ ישראל. בגולה, אומרת הגמרא, מבקשים גשמים החל מששים יום בתקופת תשרי.
הסבר: ישנם ארבעה ימי תקופות בשנה - יום תקופת תשרי (שיא הסתיו), יום תקופת טבת (שיא החורף), יום תקופת ניסן (שיא האביב) ויום תקופת תמוז (שיא הקיץ). ישנן מספר שיטות לחשב את הימים הללו, אך השיטה המקובלת גורסת כי יום תקופת תשרי חלה תמיד בלוח הגריגוריאני בתאריך 7 באוקטובר. לפי זה, בגולה מתחילים לבקש גשמים ששים יום אחר-כך, כלומר בתאריך 4 או 5 בדצמבר. (חידה: באיזו הלכה נוספת אנחנו פועלים לפי לוח השנה הגריגוריאני?)
ואולם, נחלקו הפוסקים בשאלה מה מוגדר חוץ לארץ לעניין זה. יש שכתבו שזהו דין לבבל בלבד, אבל כל שאר הארצות מבקשות כמו ארץ ישראל. יש שכתבו שבכל מקום שהאקלים דומה לארץ ישראל צריך לבקש כמו בארץ ישראל. אבל השו"ע (או"ח קיז, א) פסק שבכל מקום בחו"ל שואלים גשמים ששים יום אחר יום התקופה, ורק בארץ ישראל שואלים גשמים בז' במרחשון.
שאלה מעניינת התעוררה במאה ה-17, כשיהודים התחילו להתיישב בחצי הדרומי של כדור הארץ – בדרום אמריקה, באוסטרליה ובדרום אפריקה: בזמן שבחלק הצפוני של כדור הארץ הוא חורף, בחלק הדרומי הוא קיץ. האם עליהם לבקש גשמים לפי יום התקופה שלהם, כלומר בזמן שהוא קיץ אצלנו, או שעליהם לנהוג כפי שכתוב בגמרא לגבי הגולה, וכמו שעושים בשאר הארצות – כלומר בזמן שבשבילם הוא קיץ?
היו שכתבו שהם צריכים להזכיר 'משיב הרוח ומוריד הגשם' לפי החורף בארץ ישראל, ולבקש גשמים בחורף שלהם בברכת שומע תפילה ולא בברכת השנים. לעומתם יש שכתבו שהם צריכים לנהוג כרוב היהודים בעולם, ולבקש גשמים כאשר בחצי הצפוני הוא חורף.
בסופו של דבר המקובל הוא שגם בחצי כדור הארץ הדרומי מבקשים גשמים בזמן שהוא חורף בארץ ישראל, כמו בחצי הצפוני של כדור הארץ, מתוך הזדהות עם ארץ ישראל, ומתוך הבנה שבמקומות אלו גם אם יורדים גשמים בקיץ הם לא בהכרח גורמים נזק כפי שגורמים גשמים שיורדים בקיץ בארץ ישראל.
הרב ירון
 
 
משלחן המזכירה 
דיווחים שוטפים 
ענף המזון: שולי גל מסיימת בימים אלה את תפקידה בניהול משותף של ענף המזון ביחד עם דוד אדרי. זה המקום להודות לשולי ולאחל בהצלחה לג'ני פרץ המחליפה את שולי בתפקיד זה. את ג'ני ודוד מלווה עירית פורשר רכזת שירותים ביחד עם שמוליק והח"מ.
 
האגף החברתי דן בבקשת מנהלת גרעין צבר בנושא שימוש ברכבי הקבוצה. האגף החברתי רואה בחיוב את בקשת המנהלת בתנאים הבאים:
תקופת ניסיון של חודשיים בה נבצע מעקב ונבחן את ההשלכות השונות,אשר על פיהן נקבל החלטה סופית לגבי הנושא.
תקופת הניסיון תתחיל בתאריך 1/11/2011.
 
 לצורך כך נכתב נוהל שימוש ברכב ועיקרי דבריו מובאים לפניכם:
1.       כל החיילים עברו טסט של משרד הרישוי של ישראל ואחרי שעברו את הטסט בהצלחה הם קיבלו רישיון נהיגה ישראלי.
2.       כל חייל קיבל הדרכה והסבר לגבי שימוש בכלי הרכב, הזמנת רכב והתנהגות בעת נסיעה והחזרת הרכב לסידור.
3.       כל חייל רשאי להזמין ולנהוג בכלי הרכב אך ורק באמצעות הדאלאסים של החיילים הבודדים, כאשר אין אפשרות להזמין יותר משני כלי רכב בו זמנית עבור כל החיילים יחד.
4.                   חיילי גרעין צבר בעדיפות אחרונה בסידור הרכב.
5.                   כל הוצאות הנסיעה ע"ח החייל וללא סבסוד.
 
יו"ר ועדת מינויים פרד אדן הביעה רצון לסיים את תפקידו. הועדה נבחרה בקדנציה של המזכירות הקודמת ולא תמיד ראתה את הדברים באותו הדרך עם המזכירות הנוכחית (איוש ועדות ותפקידים שונים).
המזכירות לקחה על עצמה למנות ועדות שבתהליך הקמה. אחת הועדות היא ועדת בריאות.
היה ניסיון להקים ועדה שמורכבת ממס' צוותים ובחרנו באסיפה את עדה צונץ, ברוריה לנדה, ציפי לוי ושורי כנציגת המזכירות. אנו מציעים להוסיף לוועדה את יוליה שהם ודקלה שניאור ולא כפי שהוצע בעבר.
באסיפה הקרובה עדה תציג את אמנת השירות של הוועדה וצורת העבודה המוצעת.
 
                                                                                                         עד כאן להפעם,
 
ורד – מזכירת פנים.
 
 
 
איכות הסביבה? מעתה אמור: קיימות!     
"קיימות (Sustainability) במובן הרחב פירושה היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן ברמה קבועה מסוימת. קיימות (sustainability) היא השקפת עולם דמוקרטית אופטימית, ששמה במרכז את כבוד האדם וחירותו, מתוך הבנה עמוקה שכולנו חלק ממארג החיים המזין ומקיים את כל היצורים על פני כדור הארץ.  קיימות היא לגלות מחדש את הערך של הדברים המקיימים אותנו: האוויר והמים הנקיים, השקט של המדבר והמגוון של החורש הים תיכוני, שכונה בה ילדים משחקים בחוץ בבטחה, או קהילה בה קשיש הזקוק לעזרה יכול למצוא שכן הנכון לעזור.
 תוך שני עשורים הפכה הקיימות לתנועה בינלאומית הולכת וגדלה המצליחה למצוא את המכנה המשותף הגבוה ביותר בין אזרחים מרקעים שונים ותרבויות שונות, המדגימים באלפי צורות שונות שאפשר גם אחרת."
                                                                                                     (מתוך אתר מרכז השל)
 
שבת פרשת "נח" הוכרזה זה מכבר ע"י גופים יהודיים שונים כשבת שבה על האדם לחדש את הברית שנכרתה עם הקב"ה לאחר המבול, המשמרת את קיומו של העולם, "ברית עולם".
המושג "קיימות", במובן הרחב שלו המובא בהגדרתו בפתיח, מחליף כיום את המושג "איכות הסביבה" הצר והמצומצם יותר. אם "איכות הסביבה" נתפסת בעינינו כפריבילגיה שאפשר לעסוק בה כאשר אין משהו חשוב יותר לעשות, באה ה"קיימות" ואומרת: זה הדבר החשוב לעשות, והוא קשור לכל תחומי החיים.
אין לי ספק, כי היהדות תומכת בצורה חזקה מאד בקיימות, ודי אם נזכיר בקצרה שתי מצוות: שילוח הקן – קיום המצווה בעת הצורך, כהלכתה, מאפשר לך ליהנות מהאפרוחים או מהביצים, ושילוח האם מאפשר לה להקים קן חדש ולהטיל ביצים חדשות. גם המצווה שלא להכרית את עצי העיר בעת מצור מחייבת אותנו לחשוב קדימה על היום שאחרי המלחמה, ועל כיצד העולם ימשיך להתקיים לאחריה.   גם הציונות והרעיון הקיבוצי קשורים קשר הדוק עם תפיסת הקיימות. אין כאן מקום לפרט ודי לחכימא ברמיזא.
צמיגים
כחלק מההיערכות לקראת החורף וכדי למנוע היקוות מים בצמיגים ישנים המשמשים כמוקדי דגירה של יתושים, החלטנו בעצה אחת עם מרכזת השירותים לאסוף את הצמיגים הישנים הפזורים שלא לצורך ברחבי הקיבוץ ולשלוח אותם למחזור.
ישנם מספר מוקדים של צמיגים ישנים שמהם תאסוף המשאית ישירות, אך את בצמיגים הבודדים המפוזרים בתוך המחנה אנו מבקשים ממי שרואה או יודע על כאלה להוציא אותם אל הכביש העוקף ליד ערמות הגזם,
או להודיע לנו ואנו נאסוף אותם.
מחזור פחיות ובקבוקים
כידוע לכולם, ליד הכלבי מוצבות חביות המשמשות לאיסוף פחיות ובקבוקים עבור החזרת פיקדון. את הפחיות והבקבוקים לוקחת חברת האיסוף "אל"ה" ונותנת כסף עבורם. הכסף מועבר כצדקה ל"טל חיים".
את כל המפעל הזה מבצעת ציפי במסירות לאורך השנים ואין מקום יותר מתאים מהידיעון כדי לומר לה – תודה! , השבוע החלפנו את החביות במתקנים מיוחדים הנוחים יותר לשימוש, שימו לב למדבקות ולשילוט שעל המתקנים.
שבת שלום!
יוסי שניאור – צוות קיימות (איכס"ה לשעבר)
 
בשעת הנעילה – מכתב גלוי לאחמד ג'עברי   
אז זהו, ג'עברי, ברוך השם הכל תם ונשלם ונמצא מאחורינו.
לגלעד לאט לאט חוזרים הצבעים ללחיים והחיים למסלולם.
אנחנו כאן כולנו נשמנו לרווחה כשראינו את גלעד בחיק המשפחה.
אני בטוח, ג'עברי, שביום שאחרי, כל ילד בעזה קם אתך בבוקר, נושם אותך הצהריים ונרדם בלילה עם סיפורי גבורה עליך.
אין בלבי צל של ספק, ג'עברי, שאתה כבר הסדרת נשימה וכבר עובד במרץ על החטיפה/הפיגוע/שפיכות הדמים הבאה. אתה הרי עלוב עזה בזה ולא יודע לעשות הרבה חוץ מזה.
יש לי רק בקשה קטנה: רגע לפני שאתה מוציא לפועל ת'פעולה הבאה, שב שנייה ליד המחשב, תיכנס
ל-google.co.il היסטוריית עם ישראל, ותבין שאתה את זמנך מבזבז.
אחמד ג'עברי שכני, גדולי, רבים ועצומים ממך ניסו להעלים את ישראל ולא יכלו לנו.
זה התחיל לפני הרבה שנים, כשבאו עלינו העמלקים, ואחריהם באו היוונים והרומאים, ואז הגרמנים והסורים, המצרים והירדנים. ג'עברי, כולם באו עלינו ביחד וכל אחד לחוד, חלקם באו מאחור וחלקם תקפו מהדרום, והיו כאלה שבאו מהצפון. בסוף כולם הבינו שזה יישאר להם רק בגדר חלום ושעם ישראל לא הולך לשום מקום.
ג'עברי, ראיתי תמונות שלך אצלנו בעיתונים ואתה נראה לי עדיין בחור צעיר שכל החיים לפניך. אתה בטח זוכר איפה נמצאים היום אלה שהיו בתפקיד הזה לפניך.
אתה בטח זוכר את אבו ג'יהאד בתוניס ואת אחמד יאסין על כסא הגלגלים. אני בטוח שלא שכחת את יחיא עיאש ואת עימאד מורנייה בג'יפ פג'ארו בסוריה, ואת מבחוח בדובאי בבית המלון. דרך אגב, בדובאי לא הייתה לישראל ברירה אלא להודות, כי מהחדר של מבחוח נגנבו כל המגבות, הברזים ושתי מאפרות, ומיד בעולם ידעו שאלו ידיים ישראליות – אנחנו אלופים בזה...
ג'עברי, קח ממני עצה טובה ולך שחק תופסת ומחבואים עם ילדי הרצועה, ולא עם המזל"ט של הצבא.
קח את כל ילדי הרצועה ושים אותם על הדשא בגינה, תספר להם על פינוקיו וסבא ג'פטו, ספר להם על ברבאבא וכיפה אדומה. ואם יישאר זמן עד שיחשיך ספר להם גם על פיטר פן ובילבי. רק תשתדל לא להרגיז את ברק וביבי.
ג'עברי, אני מוכן להבטיח לך ולתת לך מילה (אצלנו מילה של ברטה זו מילה...) שאם תנצור את נשקך ותעשה מנוי באיזו בריכה, אני אגיד לגנץ שיוציא אותך מהרשימה השחורה של המזל"ט של הצבא.
אני אגיד לך ת'אמת, אני את בני לא מכיר אישית ולא הייתי אתו בגן צופית, אבל ביני לבינו יש טונה של ערבות הדדית שלא ניתנת לשבירה ושלא מוצאים בשום מדינה.
אם אני, חס וחלילה, נופל – בני שם לי רטייה ונכנס מתחת לאלונקה. אם בני נופל, חס וחלילה, אני שם לו תחבושת אישית, נכנס תחת האלונקה וממשיכים במסע. כי אנחנו, ג'עברי, אנחנו עם הנצח שלא מפחד מדרך ארוכה, גם אם לפעמים היא מאוד קשה.
ג'עברי, לא תעזור לך שום חטיפה ושום ירי של מרגמה, גם אם היא תהיה "בעדה, בעדה, בעדה" גדרה או חדרה.
לא יעזור לך גם ידידך נסראללה מהצפון ולא שום פצצת אטום שנבנית באיראן. כי לנו, ג'עברי, לנו יש את מלך העולם והוא שומר עלינו מכולם. גם אם לא תמיד קלה דרכנו הוא תמיד נמצא כאן לצדנו.
תקשיב פעם לשיר הזה של אייל גולן ותבין שאתה מבזבז ת'זמן.
  
ג'עברי, אני לא יודע אם טוב שאני אספר לך, כי אני יודע שאצלכם הדרך לבית המשפט ולעשיית הצדק עוברת דרך המחסנית, בית הבליעה וההדק, אבל יש לי חבר מאוד מאוד טוב מכיכר תחריר. אנחנו כמעט בכל יום מחליפים מסרונים וחוויות מהחיים. הוא מלמד אותי להפגין ואני מלמד אותו לבנות קלפי. אפילו הזמנתי אותו לבוא פה לקליטה והוא הזמין אותי אליו לארוחה. קוראים לו מחמוד, אבל לא אתן לך את שמו המלא כדי שלא תתפוס אותו ותתלה אותו במרכז הרצועה על שיתוף פעולה. אל תנסה אפילו לחפש אותו, כי 90% מהאענשים שם נקראים מחמוד.
מי יודע, ג'עברי? מי יודע? אולי יום אחד אני אוכל להזמין גם אותך לשבת אתנו בסוכה ולראות איך אנחנו רוקדים במעגלים בשמחת-תורה וזורקים סוכריות על ילדים ולא על רוצחים. אם לא תעשה לנו שום הפתעה – תישאר אתנו לחג החנוכה ותאכל איזו סופגנייה. ואם באמת לא תעשה בעיות ותרצה, תישאר גם לט"ו בשבט לנטיעות. אם באמת ימצא חן בעיניך – תישאר כבר לפורים ותוכל לירות, אבל רק קפצונים...
ואם כבר הגעת עד הלום, תעזור לנו את פסח לעבור בשלום.
וג'עברי, אם תחזיק מעמד בלי לעשות בעיות – תעשה אתנו "על האש" ביום העצמאות, ומשם תמשיך אתנו למדורה ותשמע סיפורי גבורה אמיתיים על בר-כוכבא. אני אומר לך, ג'עברי, (אצלנו מילה של ברטה זו מילה) שאם לא תעשה שום פיגועים אני אסדר לך פה חדר אורחים ותוכל להישאר עד החגים בשנה הבאה.
תעשה אתנו את ראש השנה, ואז אחרי עשרה ימים יגיע יום הכיפורים, ואז ג'עברי, רק אז, כשתגיע לה שעת הנעילה, רק אז תבין איזו עוצמה יש כאן באומה ובמדינה.
מאילת ודרך קיבוץ יטבתה והכושי שיושב בקילומטר ה-101 על כביש הערבה. משם כבר מגיעים למדבר יהודה כשברקע נמצאת מצדה ששנית לא תיפול לעולם. אחר כך עוצרים בשדה-בוקר ובעין-גדי, וכבר רואים את ים המלח בדרך לירושלים בירתנו לנצח. משם בזהירות לשער הגיא, ובירידות אפשר לראות כבר את בארות ומודיעין וקברות המכבים. ואז בכביש 6 עולים צפונה עד כביש הסרגל לעפולה ואו-טו-טו רואים את מצפה הילה שבגליל, וכבר אפשר להריח את הכנרת וכל מה שמסביב. משם ישר על הכביש והרמה תהיה מימינך, ומשמאלך כבר קרית-שמונה. בצומת גיבור תיקח ימינה ותתחיל לטפס על ההר. ורק כשתגיע למעלה ואחרי שתחגוג אתנו את כל החגים ותראה את כל הנופים – רק שם, ג'עברי, רק שם למעלה בקצה קצה החרמון,
תבין שעם ישראל לא הולך לשום מקום ואנחנו נשארים כן גיל-עד הנצח.
ג'עברי, אני רוצה לסיים את המכתב במלים "שלך בידידות", אבל אין מצב כזה שנראה באופק...
                                                                                                             אז שלך ביריבות,
אבנר
 
 
לאורי בן דוד בר המצווה
לאלישבע ולרב ירון בן-דוד
ולכל המשפחה
מזל – טוב
תזכה להגדיל תורה ולהאדיר
 
 
 
                                                                                         
 
לסבתא וסבא אסתר וחיים תמים
ולכל המשפחה
שפע – ברכות
בשמחת בר-המצווה של הנכד אלעד
בן אפרת ומיכאל תמים ביד-בנימין
דור ישרים יבורך
 
 
 
 
משאבי פרנסה   
לפני מספר חדשים כתבתי כאן בידיעון כי לדעתי נושא ריכוז משאבי אנוש אצלנו כבר מיצה את עצמו.
הצעתי שאם הנושא חשוב לנו, רצוי שהמזכירות והועדה הכלכלית ייקחו את האחריות על עצמם ויתנו לנושא עדיפות ראשונה.
כעת, משהסתיימו חגי תשרי, אני מתכוון לחזור לשגרת המאמרים שלי בידיעון בנושא העבודה והפרנסה. הציבור אינו יודע מה היא מסגרת התעסוקה והפרנסה של חלק ניכר מן החברים. לפחות שלושה ממרכזי משאבי אנוש בעשור האחרון הבטיחו לערוך תמחור של הענפים שיגדיר אובייקטיבית את צרכי העבודה של הענפים. הטפול בנושא הסתכם עד כה בהצהרת כוונות בלבד.
בימים אלה, יש המבקשים לבחון מחדש את רמת השיתוף בחברה שלנו. הנושא בהחלט לגיטימי לדיונים פנימיים, ואף התחילו לעסוק בו. עם זאת, בינתיים עדיין מחויבים כולנו זה לזה כשותפים מלאים, במתכונת של הקיבוץ השיתופי הישן. קיימת תחושה שעם השנים נפגעו מעשית השיתוף והשוויון, וזו בין השאר הסיבה להתעוררות של הנושא. כדי לא להיגרר לפתרון הקל של "שכר דיפרנציאלי", אני מציע להנהיג שקיפות ניהולית, לפיה תוטל על המזכירות החובה לדווח לציבור בכתב (לא בהכרח על גבי הידיעון) על אופן ההתפרנסות של כל חבר וחברה.
הדיווח חייב להיות על בסיס שמי על כל חבר העובד בקיבוץ באשר למקום עבודתו והיקף המשרה בה הוא מועסק. בהקשר של עובדי החוץ המהווים כמחצית מהציבור, אני מבקש לקבל מידע על היקף משרתם ושכרם ברוטו. אני מתייחס בכך לכל החברים עד גיל 67 והחברות עד לגיל 62.  כמו כן, הייתי מבקש לקבל מידע על עיסוקם (בהיקף של מחצית משרה ) של החברים בגילים 67 עד 70 והחברות בגיל 62 עד 65.
פרסום מעין זה אמור להגביר את השקיפות של השיתוף בינינו. כמובן שאני מודע לכך שלא בהכרח יביא פרסום כזה להתגייסות רבה יותר של הפרטים למערכת הכלכלית, אך לפחות נדע כולנו מי שותפינו ומה חלקם בפרנסתנו.
בשעתו ראינו הישג סוציאלי משמעותי בהנהגה חלוצית של "יום פנאי" לחברות. נמסר אז כי שעות יום פנאי זה תתחלקנה על פני שאר ימות השבוע. מבירורים שערכתי אומר בזהירות כי "יום הפנאי" נשמר באדיקות אך לא בדיוק עמדנו בחלק השני. בו זמנית נוכחתי לדעת כי גם מספר לא מבוטל של חברים זכרים הפסיקו לעבוד בימי ששי. האם האריכו את ימי עבודתם בימי השבוע? מסופקני!!
חלק מחברינו עובדים חלקית מסיבות בריאותיות, עם "פתק" רפואי ואף בלעדיו. המערכת חייבת להפנות אותם החברים לוועדות של הביטוח הלאומי כדי שנוכל למצות את מירב ההטבות המוגדרות בחוק. אינני מטיל כל ספק במהימנות האישורים הרפואיים, אך אני בטוח שאילו אותם חברים היו חיים מחוץ לקיבוץ היו עושים את מירב המאמצים למצות את זכויותיהם.
דווקא לאור הרצונות לדון באורחות חיינו יש לדעתי להקדים ולטפל בנושא רב השנים של עבודת חברינו.
 
יהי רצון שתהיה השנה הבאה עלינו לטובה שנת בריאות ופרנסה.
 
אברהם פולובין                                                                           
 
 
 
עונת המטווחים מתחילה !  
החל משבוע הבא אנו מקיימים מטווחי רענון .
כידוע, כל בעל רישיון לאקדח מטעם הקיבוץ, מחויב בעריכת מטווח פעם בשנה לצורך חידוש הרישיון.
טופס ההרשמה נמצא על לוח המודעות בכניסה לחדר האוכל. אנא הירשמו בתאריך המתאים לכם ביותר והבטיחו השתתפותכם. גם השנה, מדובר בשעות אחה"צ המאוחרות ובימי שישי, על מנת שכולם יוכלו לצאת למטווח ללא צורך באבדן שעות עבודה.
כל השומרים מתבקשים להירשם למטווח, גם מי שיש לו עוד כמה חודשים עד למטווח הבא שלו. הדבר יקל על המעקב אחר חידוש הרישיונות של כל השומרים וימנע עבירה על החוק.
לפרטים נוספים נא לפנות לבנג'ו.
תודה מראש ושבת שלום,
צוות בטחון
 
לאלינור ואלעד שחר
לנישואיכם
להורים חנה ובני יעקבי
ולכל המשפחה
שפע – ברכות
                                  תזכו לבנות בית נאמן בישראל
 
פרוס לחמך 
ימים אחדים לפני ראש השנה התרמתי למען משפחה בעלת אמצעים מאוד מינימאליים שילדם בן השנה וחצי נכווה מהתהפכות פלטה חשמלית עליו.
תודה לכל מי שפתח את ידו.
נאספו כ-1,500 ₪ אותם העברתי לפני יום כיפור, ומה שנצבר לאחר מכן הבאתי בעצמי אליהם במוצאי שמחת תורה.
תודה לאל, הפעוט יצא מבית החולים וזקוק טיפול והשגחה בבית. הם נדרשים לקנות משחות יקרות לעור גופו ופניו ולשמור אותו מפני השמש. הם היו נבוכים ושמחים גם יחד מהעזרה הכספית, וכמו שאני מבינה עדיין יהיו להם הוצאות יקרות לקניית המשחות.
חשבתי שאמשיך להתרים לשלושה חודשים נוספים ומה שאני מבקשת שמי שיכול ומעוניין לעזור להם - ישים לי בתיבת הדואר תרומה צנועה של 20 ₪ החודש. אין צורך להזדהות. אני אעביר אליהם את הכסף באמצע חודש חשוון. לקראת כסלו אפנה שוב.
                                                            תודה ושנזכה לבריאות טובה,
יונה ברמן
 
                  לסבתא רבתה אסתר בידר
ולכל המשפחה
מזל – טוב בהולדת הנינה יהודית
בת לשבי ומאיר קויפמן
נכדה לציפי ואפרים בידר
תזכו לרוב נחת ושמחה
 
 
 
                                     הציבור מוזמן לשתיית לחיים
                                                לרגל הולדת בתנו הבכורה
אראל ורד
                                בליל שבת, במועדון לחבר החל מהשעה 20:00.
                               ההורים המאושרים
                                              אלישבע והוד בואר
 
 
 
 
 
 
הציבור מוזמן להרמת כוסית
לציון שנה להכרזת גרעין אופק.
האירוע יתקיים בבית צוותא
כרבע שעה לאחר סעודת ליל שבת
     בואו בשמחה !
 
 
  
 

שלום לכולם,
 
ישיבת המזמו"ר
המזכירות הפעילה סיכמה את סדר היום לישיבת המזכירות המורחבת, שתתקיים בעז"ה בשבוע הבעל"ט, ביום רביעי ה' במרחשוון, ב"מרכז יעקב הרצוג" שבעין צורים, והוא יכלול את הסעיפים הבאים: א) "מרכז יעקב הרצוג" – הישגים וקשיים, בהשתתפות נציגים מהתוכניות השונות, ב) צירוף מושבים שיתופיים נוספים לתנועת הקיבוץ הדתי במעמד "עמית", ג) היכרות עם הצוות החדש שנבחר להנהגת "המטה השיתופי", ועם תוכניותיו להמשך הפעילות, ד) קשרי גומלין בין תושבי הקיבוצים לתנועת הקיבוץ הדתי – חובות וזכויות.
 
כנס החינוך של התק"צ
בחול המועד סוכות ערכה מחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית כנס מחנכים ומנהלים, שכותרתו: "בחזרה לבית הספר הקיבוצי". סדנא דארעא חד הוא: שני בתי הספר העל-יסודיים שלנו, בשדה אליהו ובקבוצת יבנה, נמצאים בעיצומם של תהליכי שינוי והתחדשות, ובמקביל מערכת החינוך הגדולה של התק"צ, על עשרות בתי הספר שלה, מבררת את דרכה. את דברי ברכתו לכנס פתח נחמיה במילים: "בבית הספר הקיבוצי בו גדלתי, בקבוצת יבנה, לא התווכחו על הצורך בתעודת בגרות, אלא על הזמן והמקום שצריך להקדיש לה. התוצאה היתה שבסוף כיתה י' נשלחנו ללמוד כשלושה חודשים בישיבה גבוהה, ובפסח של כיתה י"א יצאנו לחצי-שנת-עבודה. ... באתי לחזק אתכם במיקוד הדיון על מה חשוב, כמה זמן להקדיש לו, ומתי לעשות זאת".
 
פעילות המכון לחקר תנועת הקיבוץ הדתי
המכון לחקר תנועת הקיבוץ הדתי, יחד עם המחלקה לצמיחה דמוגרפית, החלו לסייע לקיבוצים לבנות תכניות שונות בנושא 'קיבוץ'. בין התכניות: סמינר לנקלטים, מפגשים לחיזוק הזהות, ימי עיון בנושאים שונים: ערכים, יחסים חברתיים בקיבוץ ועוד. במהלך חול המועד סוכות נערך סמינר בקיבוץ עלומים בנושא "שייכות ואחריות חברתית". באסרו חג התקיים במעלה גלבוע מפגש ראשון בתכנית לחיזוק וחיבור חברי הקיבוץ לערכי הקיבוץ וליישומם בחיי היומיום. כרגע בתכנון שני סמינרים נוספים: בקיבוץ בית רימון נבנית תכנית עשירה המשלבת רוח עם פרקטיקה, ובמגדל עוז נבנית תכנית המשך לסמינר סוף שבוע שהתקיים בשבת פרשת ניצבים-וילך, ועסק בנושאים מגוונים הקשורים לקיבוץ וערכיו. התכניות נבנות בהתאמה אישית יחד עם צוות מהקיבוץ לפי הצרכים הייחודיים לכל קיבוץ וקיבוץ. מדובר בתכניות מגוונות המורכבות מהרצאות חוץ, סדנאות, מפגשי לימוד ועוד. כמו כן, יינתן מענה ללמידת היבטים משפטיים ומקצועיים הכרוכים בצמיחת הקיבוץ בהתאם לצורך. מזכירים, מרכזי ועדות קליטה ותרבות – הזמינו עוד היום פגישה, בנו תכנית וחברו את חבריכם הצעירים והוותיקים כאחד למשמעות של הקיבוץ, התנועה ורעיונותיה.
ניתן ליצור קשר דרך לימור בנייד 054-7775771 או בדוא"ל kdati.institute@gmail.com  .
 
 ועדת שמיטה ממלכתית
השבוע התכנסה ועדת השמיטה הממלכתיתנציגינו ממשיכים לדחוף ולקדם את עבודת הוועדה., בהשתתפות נציגינו: אבשלום דולב, דובי מילר וצביקי פורת. לאחר ששמעה הוועדה את סיכומי הצוות המצומצם, שהתבקש להכין ניירות עבודה ובהם המלצות הגופים השונים המעורבים בניהול השמיטה, ביקשו חברי הוועדה להאיץ את הדיונים בתחומים ההלכתיים, המעשיים והתקציביים. נקודת המחלוקת המרכזית היא, כידוע, "היתר המכירה", ולגביו מציעה הוועדה לעבוד בשני כיוונים: האחד, חיפוש פתרונות מקצועיים, הלכה-טכניים, על מנת לאפשר שמירת השמיטה ללא צורך ב"היתר המכירה", והשני, קביעת נהלים ברורים לשיפור ההתנהלות בנושא "היתר מכירה". לגבי "אוצר בית דין", הוועדה ממליצה שבנושא זה ייקבעו מספר "מכונים מפעילים" שיתנהלו ישירות מול החקלאים, ויפוקחו ע"י הרבנות הראשית ומשרד החקלאות תוך סיוע תקציבי.
 
"הוויה – או לא היה"           
לימוד ליל הושענא רבה בקיבוץ עלומים הוקדש לכבודו של הרב עמית קולא, מרא דאתרא, לרגל ההוצאה לאור של ספרו "הוויה – או לא היה, היסטוריה וספרות, שפה דתית ודמות האל". בית המדרש היה מלא מפה לפה בחברי עלומים ובתלמידיו של הרב עמית ממושב כפר מימון הסמוך. פרופ' יעקב בן-טולילה סיים את דברי ברכתו במילים: "זה איננו ספר לקריאה מזורזת, זהו ספר שנועד ללימוד שיטתי, להפוך בו ולפשפש בו, גם בהערות השוליים שבו, כי הוא מבשר תקווה גדולה להפגת מצוקותיהם של הרבה אנשים, בעצם של כל מחפשי האמת באמת. יישר כוח למחבר ותודה לו על ספרו". את הספר ניתן לרכוש (תמורת 40 ₪) במשרדי הקבה"ד.
  
 

*שבתות עיון ונופש - 2 מהן לחברי הקיבוץ הדתי ותושביו, ואחת מיועדת לגילאי 40-20. מספר המקומות – מוגבל.
בהתאם לביקוש נשקול ארגונן של שבתות נוספות. ההרשמה במזכירות הקבה"ד.
 תוכנית מפורטת תישלח לנרשמים ולמעוניינים.
                      שבת שלום
נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה
 
 
בענפי השירותים
 
תודה רבה!
מעבר לכל התודות ברצוני להודות במיוחד לצוות בנייה ופרוק הסוכה.
לאחראי, לעוזרים, לנערי המכינות, לילדים, לעובדי החוץ...
עשיתם עבודה יפה ומהירה. תודה רבה ונפגש...
עירית פורשר
 
מהכריכייה
במסגרת הרחבת השירותים הניתנים כיום ע"י הכריכייה נרכשו 2 מכשירים חדשים.
-                     מכשיר למינציה: המכשיר שהיה בספרייה עובר למשרד המעון ולשימושו בלבד.
-                     מכשיר לכריכה בספירלה: לכריכת עבודות, מאמרים ובכלל.
המכשירים יתופעלו ע"י יפת שדיאל.
החבר יחויב במחיר מסובסד.
בשאלות, בקשות, מחירים ועוד - יש לפנות ליפת.
                                                                                                  בברכה,
                 צוות הכריכייה
 
 
אסיפת חברים
תתקיים בע"ה ביום רביעי ה' במרחשוון תשע"ב 2.11.11
בשעה 21:00 בחדר האוכל
על סדר היום:
1.    בחירת וועדת בריאות מורחבת.
2.    אישור הצעת האגף הכלכלי לשינוי בתוכנית ההשקעות.
אם לא יהיה מספר נוכחים כנדרש לשם קבלת החלטות,
תתקיים אסיפה נדחית חצי שעה לאחר פתיחת האסיפה
והחלטות תתקבלנה בכל מספר נוכחים שיהיה.
נשיאות האסיפה
 
 
כ ל ב ו ד ף 
השיעור בפרשת השבוע יינתן ע"י אהד אהרן  
אחות תורנית  
השבת אין אחות תורנית - במקרי הצורך ניתן לפנות למוקד שרות "הראל"   03-5688502
מהם ניתן לקבל יעוץ וטיפול בבית.
במקרים דחופים ביותר ניתן לפנות לרופאה ולאחת האחיות בקיבוץ.
                                                                                      רפואה שלמה,
צוות המרפאה
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
מ ר פ א ה
בשבוע הקרוב יהיו שינויים בשעות הקבלה במרפאה.
ביום ראשון תהיה אחות מחליפה עד השעה 12.00 -  יילקחו בדיקות דם ויינתנו חיסונים. 
לא תהיה קבלת רופאה.
ד"ר ליאורה תקבל חולים ביום שלישי יחד עם ריקי משעה 13.40 עד 15.15
שאר הימים כרגיל.
                                                                                   בברכה
ריקי בן-דוד                      
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
צוהלים בצה"ל
ברכות לגדעון שטרן עם סיום קורס מכי"ם. בהצלחה בהמשך.  
ברכות לע' עם סיום מסלול הלוחמים ביחידת עילית. בהצלחה בהמשך.
ברכות לסמ"ר אייל לנדה עם קבלת תעודת הצטיינות:
                                                                                         
הקב"ה ישמור צאתכם ובואכם לשלום !
 
 
 

 

AtarimTR