ידיעון 2753 פר' וישלח

 

בס"ד י"ג בכסלו תשע"ב
 
שבת וישלח
 
 
16.15
הדלקת נרות
08.00
תפילת שחרית
16.25
 מנחה, קבלת שבת
          ערבית, דרשת הרב
10.30
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות – בשטיבל
18.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
 
12.30
שעור לנשים – מגילת רות - במועדון
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 19.00 – 21.00
נא להביא כלים עד 20.45
13.00
מנחה גדולה
15.30
שעור בדף יומי
16.00
נשים אומרות תהילים – בבית סעדון
16.00
מ נ ח ה
17.16
ערבית, הבדלה
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
 שחרית א' ג' ד'  ו'             06.00
  שחרית ב' ה                      05.50
 מנחה ברחבת חדר האוכל     13.30
 מנחה בבית הכנסת             16.30    
 רבע לערבית                     19.45
 ערבית                            20.00
עונג שבת לילדים 10.30
 
     א' – ג'  -  הרב ירון   
 
    ד' – ו'  - בעז פלדמן     
 
 
לוח השבוע
 
יום ראשון
17.00
צ'י קונג לבגירים
ספרייה
19.00
גדולי המחשבה הישראלית
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
21.15
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שלישי
09.00
מפגש בוקר לבגירים
מועדון לחבר
19.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
20.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון לחבר
יום חמישי
19.00
שיעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון לחבר
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 
                   ק ר א ת ?                                                    מ ח ז ר ת !
 
 
 
איתור קרובים
בשבוע שעבר נפטר אמנון ברמן - יהודי יקר שזכיתי להכיר.
אמנון ז"ל היה יליד הארץ ועבר להתגורר בקנדה. שם התחתן עם אישה יהודיה ששמה ברברה ונולד להם ילד העונה לשם דוד (דיויד) ברמן. דוד הוא יליד 1967 ואמור להיות היום כבן 44. 
בעשורים האחרונים בחייו (לא ידוע בדיוק מתי) שב אמנון להתגורר בארץ, בעוד משפחתו נשארה בחו"ל.
מסיבות שאינן ידועות לי נותק הקשר עם אשתו ובנו המתגוררים בחו"ל.
מתוך כוונה לאתר את בנו של האיש כדי להודיע לו ולאימו על פטירת אביו, ובעיקר כדי לזכותו באמירת קדיש על אביו, אני מעוניין לשתף כל מי שיש לו רצון ליטול חלק באיתור הבן.
כל מי שמוכן לסייע יכול לפנות אליי.
                                                                                          בתודה רבה מראש,
שמואל וידרמן
 
 
מה בגיליון?                                                                   
·         תמיד רציתי לשאול – הרב ירון
·         2021 שולחנות עגולים – אילת שקלאר
·         באספת החברים – סיכמה: דינה אמיר
·         עושים תרבות – אורטל לנדה
·         טיפול במזגנים – אליעזר שפיר
·         שעת סיפור – אילנה לרמן
·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 90
·         מה נאכל הערב? – אסתר פורשר
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
 
     נר זיכרון !
     שמעון פורשר ז"ל – י"ד בכסלו תש"ס
  
 
תמיד רציתי לשאול
 
שאלה: האם מותר לפתוח קופסת שימורים בשבת?
 
תשובה: לכתחילה יש לפתוח מערב שבת את כל האריזות והקופסאות שברצוננו להשתמש בהם במהלך השבת. ואולם, מי ששכח לעשות כן, יש אופנים שבהם מותר לפתוח קופסאות שימורים בשבת, כפי שיבואר להלן:
נאמר במשנה (שבת כב, ג): "שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות".
התורה אסרה לעשות מלאכה בשבת, אבל מעשה שרק מקלקל אינו אסור מן התורה אלא רק מדרבנן, והם התירו לעשות זאת כאשר הקלקול נעשה לצורך השבת. ואולם, בגמרא (ביצה לג, ב) הובאה דעה שהדברים אמורים רק לגבי חבית שהיתה שבורה לפני כן, והדביק את השברים וכעת רוצה לשבור אותה מחדש, אבל אם החבית היתה שלמה אין לשבור אותה בשבת. כך פסק גם השולחן ערוך (או"ח שיד, א).
בהמשך אותה משנה נאמר שמותר להסיר את המכסה של חבית שמודבק לחבית כדי לשתות את היין שבה.
מהו המצב בקופסת שימורים? -לכאורה זה דומה להסרת המכסה של החבית, אך האמת היא שאין הדבר כך, כי המקום שבו אנו פותחים את המכסה לא היה מנותק מעולם, ולכן זה דומה יותר לשבירת החבית.
ואולם החזון אי"ש (או"ח נא, יא) כותב שפתיחת קופסת שימורים לא רק שאינה דומה לשבירת חבית, אלא להיפך: זו יצירת כלי! הרי לפני שפתחתי את הקופסה היא לא היתה מוגדרת ככלי, שהרי היא היתה אטומה לגמרי. רק לאחר פתיחתה ניתן להשתמש בה ככלי. לכן, כותב החזון אי"ש: אם אדם מתכוון להשתמש בקופסת השימורים לאחר פתיחתה, אסור לפתחה בשבת, אבל אם בכוונתו להשליכה מיד לאחר הפתיחה – הדבר מותר. אלא שבסוף דבריו כתב החזון אי"ש שאולי גם אם אין כוונתו להשתמש בכלי – בטלה דעתו אצל כל אדם, ומכיון שהוא יוצר כלי, הדבר אסור. הפתרון במקרה כזה הוא לנקב את הקופסא מלמטה לפני הפתיחה, כך שגם לאחר הפתיחה היא לא תהיה מוגדרת ככלי.
ואולם, כיום אנו חיים בחברת שפע שבה בדרך כלל זורקים את קופסאות השימורים לאחר השימוש, ולכן כתב הרב משה פיינשטיין (אגרות משה או"ח א סימן קכב) שמי ששכח לפתוח את קופסאות השימורים בערב שבת יכול לפתוח אותם בשבת, ובתנאי שבאותו מקום לא נהוג להשתמש בקופסאות אלה לשימוש חוזר.
האם יש צורך לרוקן את הקופסה מיד לאחר פתיחתה? – החזון אי"ש כתב שאפילו אם אדם משתמש בקופסת השימורים זמן מה לאחר הפתיחה, הוא מגלה בכך את דעתו שהקופסא היא כלי חשוב, ולכן מיד לאחר הפתיחה יש להעביר את האוכל לכלי אחר. אך הרב שלמה זלמן אויערבך (שולחן שלמה שיד א, ה) סובר שגם אם משאירים את האוכל בקופסא זה עדיין לא מגדיר אותה ככלי, שהרי האוכל אינו יכול להישמר שם לאורך זמן.
 
לסיכום: עדיף לפתוח את כל הקופסאות מערב שבת. מי ששכח לעשות זאת יכול לפתוח קופסת שימורים בשבת, ובלבד שיזרוק את הקופסא לאחר השימוש.
הרב ירון
 
  
2021 שולחנות עגולים
אמש התכנסנו בבית צוותא כ-15 אנשים במסגרת הפרויקט "2021 – שולחנות עגולים".
אירוע דומה התקיים בעשרות מקומות ברחבי המדינה, כהמשך למחאה החברתית שסערה בקיץ האחרון.
מטרת המפגע הייתה להמשיך את הרוח ולהביא למעורבות חברתית, להעלות יוזמות חברתיות חדשות שיובילו לשינוי מהותי במדינת ישראל בעשור הקרוב (2011 – 2021).
הקיבוץ הדתי החליט להיות שותף ליוזמה וכך זה הגיע גם אלינו.
מתוך כמה נושאים בחרנו להתמקד בנושא החינוך, ומתוך נושא רחב זה התנהל הדיון במה שנקרא היום
"החינוך האליטיסטי והשפעותיו.
הדיון נערך בשתי קבוצות – כל קבוצה סביב שלחן – ובשתיהן עלו הקשיים השונים בנושא זה.
בקבוצה בה השתתפתי נסב הדיון סביב הקושי לחנך ילדים בסביבה הטרוגנית, בה לעתים הילד מושפע לרעה, מול החובה להיות חלק מעם ישראל.
מתוך זה הגענו גם לבעיית הפער הכלכלי המתרחב בחברה, אשר נוצר בחלקו מכך שמי שיש לו יכולת שולח את ילדיו לבית-ספר פרטי ואלה שאין בידם נשארים ללמוד בבתי הספר של החינוך הממלכתי.
במשך הדיון הגענו למסקנה שמדובר בשרשרת בה כל חוליה תלויה בחברתה: הורים שעובדים שעות ארוכות כדי שיהיה בידם די כסף לשלם לבית-הספר הפרטי, עליו הם סומכים שיחנך את ילדיהם בדרך הרצויה להם.
מולם יש הורים שלא יכולים לממן חינוך יקר לילדיהם ואלה האחרונים נותרים ללמוד בבתי-הספר הממלכתיים, בכיתות מלאות מדיי שמקשות על המורה ללמד ולחנך, וילדים אלה מתחילים את דרכם בחיים במדרגה נמוכה מ"חבריהם" בעלי היכולת והפער גדול והולך.
בקבוצת הדיון שלנו התקשינו למצוא יוזמה חברתית שתענה לקושי גדול זה.
דעתי האישית נוטה לחינוך ברוח הדברים – חינוך לערכים של תרומה לחברה, של מעורבות חברתית, מסירות נפש למען האחר וחזון לעתיד.
הגדילו לעשות חברי הקבוצה השנייה שהעלו על הכתב כמה הצעות מעשיות. הם התבססו על המחשבה כי חינוך להטרוגניות מתחיל מהבית, מהדוגמא האישית. אנחנו, כחברי בארות יצחק, יכולים להתחבר ולהכיר אנשים שונים מן היישובים סביבנו, אם בקיום אירועים משותפים בחגים, עריכת טיולים באזור דרכם נוכל להכיר את שכנינו, השתתפות בפעילויות המתקיימות ביוזמת המועצה האזורית שלנו.
לסיום, בנימה אישית, אני חייבת לומר שנהניתי לראות קבוצה של אנשים שיושבים יחד ודנים בנושאים אקטואליים וחשובים תוך כדי שיח נעים ואיכותי ביותר.
מעבר לכך, נעים להכיר בצורה עמוקה יותר אנשים שעד היום היו עבורי רק פנים מוכרות מחדר האוכל
כל הכבוד לאורטל על הארגון ולנחום ברוכי על ההנחיה.
אילת שקלאר
 
 
 
 באספת החברים - ח' בכסלו 4.12.2011 
1. תוכנה חדשה לסידור הרכב
ההצעה לרכוש תוכנה חדשה לסידור הרכב הועלתה באספה ב - 21.3.2011.  
הוחלט אז להחזיר את הנושא לאישור האספה אחרי קבלת פרטים והמלצות.
העוסקים בנושא מציעים עתה להחליף את התוכנה המוכרת לנו בתוכנה חדשה שיש לה יכולות חדשות לנו; היא תייעל את ניצול צי הרכב שלנו, תקל על המשתמשים, על סדרן הרכב ועל הנהלת החשבונות.
המערכת תפעל לפי ההנחיות שנגדיר לה.
המזכירות תמנה צוות להכנסת התוכנה לפעולה, והוא יפרסם את כללי השימוש לציבור.
המימון: תקציב השקעות צרכניות 2011.
ההצעה אושרה.
 
2. בחירת צוות מינויים לבחירת מזכירות
המזכירות הנוכחית נבחרה ב2009 לכהונה של שלוש שנים. לפי הצעת המזכירות בחרנו  צוות מינויים שיציע הרכב למזכירות הבאה.
נבחרו: גיל אמיר, נחום ברוכי, אמיתי יעקבס ולאה ריידר
סיכמה: דינה
 
 
לסבתא וסבא דבורה ומיכאל נתנזון  
          ולכל המשפחה
 שפע ברכות בשמחת בר-המצווה
          של הנכד רועי
       בן רועי נתנזון ורביד
             דור ישרים יבורך
 
               לסבתא רבתה רות יעקבס
                לסבתא וסבא עדה ודוד צונץ   
               מזל - טוב                                          
                  בהולדת הנינה-הנכדה הלל
                         בת לנועה ושי שוהם בפתח-תקווה
                            בת תחילה סימן יפה לבנים
 
 
 
עושים תרבות
"הסיפור הפחות ידוע על משפחת בן גוריון"
הרצאה
מפי הגב' רזיה בן גוריון, אחייניתו של רה"מ לשעבר דוד בן גוריון
ביום חמישי, י"ט כסליו, 15.12.11
                         בשעה 20:30    במועדון לחבר
 
תזכורת:
ביום ראשון, כ"ט בכסלו, 25.12.11 - הפנינג חנוכה - החל משעה 17:00 פעילות לכל המשפחה.
ביום רביעי, ב' בטבת, 28.12.11 - טיול משפחות - בהדרכת סהר גל.
                                          נחל שורק, גלישה בדיונות ובישולי שדה.
                                                                                              הזדרזו להירשם! 
 
 
וכבכל שנה, זו כבר מסורת,
תחרות החנוכיות המדוברת.
מגדול ועד קטן, משפחה או ענף, בקבוצה או לבד -
זה הזמן להיות מקוריים, וליצור מחומרים מיוחדים,
חנוכיות בכל הצורות ובכל הצבעים.
 
את החנוכיות אפשר להביא החל מיום שלישי כ"ד בכסלו, 20.12.11
 
לשולחנות המיועדים לכך בחדר אוכל.
 
אורטל לנדה - ועדתרבות
  
הום מאסטר – קריאות סרק
לאחרונה אנו נתקלים בתופעה של קריאות ל"הום מאסטר" בקשר למזגנים, כאשר למעשה אין תקלה.
קריאות אלה נובעות בדרך כלל מבעיות בשלט של המזגן, אם בגלל שהסוללות ש"נגמרו"
לא הוחלפו או שהשלט שהיה אמור להיות מכוון לחימום נשאר מכוון לקירור (או להיפך).
כמו כן, מזגנים שרשת הסינון בהם לא נוקתה, והיא סתומה, לא יתנו את מלוא תפוקת המזגן.
קריאות סרק כאלה, כשהן רבות, גורמות לעומס על הום מאסטר ומעכבות את הטיפול בתקלות אמיתיות .
אנו מבקשים מהחברים: לפני קריאה להום מאסטר שימו לב שלא מדובר במשהו שניתן לטפל בו במקום.
אנו מודעים לכך שלחברים/ות מבוגרים אין יכולת לעשות זאת, אך רוב הציבור יכול בתשומת לב
מועטה לצמצם את התופעה, מבלי שנצטרך לשלם ולחייב את החברים בתשלום עבור קריאות סרק.
במקביל, אנו בוחנים אפשרות לבצע טיפול מרוכז במסננים שבבתי החברים. הדבר חשוב להפעלה טובה של המזגן, לחיסכון בחשמל ולשמירה על אורך חיי המזגן ותקינותו.
                                                                        בתקווה לשיתוף פעולה של החברים.
                                                                 אליעזר שפיר
 
 
 
 
 
תתקיים בספרייה
ביום שני הקרוב, ט"ז בכסלו, 12.12.11    בשעה 16:30.
הסיפור:    "אליעזר והגזר" - בצלליות
יסופר מפי נעמי סלומון.
מוזמנים – ילדים מגיל 3-7 והוריהם.
מומלץ לווי מבוגרים בשעת סיפור.
אילנה לרמן
  
 

שלום לכולם,
קיבוצים בתת-איכלוס
משרד ראש הממשלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, החטיבה להתיישבות ומינהל מקרקעי ישראל, הקימו צוות משותף לבדיקת ההתאמה שבין מספר בתי האב הקיימים בפועל בקיבוצים (= מספר משפחות החברים) לבין מספר הנחלות וגובה מכסות הייצור שהוקצו לכל קיבוץ וקיבוץ. במשרדה של רותי פרום-אריכא, מנהלת הרשות לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות, נערך השבוע דיון בצמיחה הדמוגראפית של שניים מקיבוצינו הקטנים, מעלה גלבוע ובית רימון, שלפי הנתונים המצויים ברשויות הם מוגדרים כקיבוצים ב"תת-איכלוס". בפתח הישיבה רבת המשתתפים הגדירה רותי את המטרה: לזהות את הבעיות שהביאו חלק מהקיבוצים למצב של מיעוט חברים באגודה החקלאית ביחס לאמצעי הייצור שניתנו לאגודה, ולהביא לצמיחתם המחודשת של הקיבוצים "הקטנים". שני הקיבוצים שלנו הראו את תנופת הפיתוח בה הם נמצאים, ואת הגידול המתמשך במספר חברי הקיבוץ, וזכו לשבחים ולברכות.
 
שדולת הציונות הדתית בכנסת
ביום שלישי התקיים ב"אולם ירושלים" שבמשכן הכנסת, כנס היסוד של "שדולת הציונות הדתית בכנסת". השדולה הוקמה ע"י חברי הכנסת ציון פיניאן וזבולון אורלב, והצטרפו אליה 16 ח"כים נוספים, ממגוון רחב של מפלגות וסיעות, ביניהם: זאב אלקין (ליכוד), הרב חיים אמסלם (ש"ס), איתן כבל (העבודה), זאב בילסקי (קדימה), ועוד. מטרת השדולה: "העצמת מעמד הציונות הדתית, וחיזוק תרומתם של ארגוני הציונות הדתית למדינת ישראל". מן הדוברים נצטט את ח"כ איתן כבל, בוגר מדרשיית נעם, שאמר: "אתם קבוצה ההולכת וקטנה. החברה הישראלית נחלקת ליותר ויותר קבוצות קטנות, המתחתנות בינן לבין עצמן, גרות לבדן, לומדות במוסדות שלהן ... אני אומר לכם: יותר ויותר אזרחים רוצים להיות כמוכם, רוצים ללמוד יותר תנ"ך, רוצים להתקרב למסורת, רוצים לדעת יותר יהדות. המשימה שלכם היא לחבק אותם, ולפתוח להם את הדלת". זבולון אורלב הדגיש בדבריו שהשדולה תעסוק גם ב"הגברת חוסנה הרוחני והחברתי של מדינת ישראל לאור ערכי היהדות", וגם ב"דאגה לחלוקה שיוויונית של משאבי המדינה לטובת חיזוק ארגוני הציונות הדתית ומוסדותיה".
 
 
איגוד התעשייה הקיבוצית
בסוף השבוע שעבר התכנסו מאות אנשי התעשייה הקיבוצית, ובהם גם עשרות תעשיינים ואנשי משק משלנו, לכנס השנתי של "איגוד התעשייה הקיבוצית". את הכנס פתח חברנו יונתן בשיא, יו"ר האיגוד, ונטלו בו חלק פעיל שרי החקלאות, התעשייה המסחר והתעסוקה, חברי כנסת ובכירים במשק הישראלי. בכנס שמענו שהתעשייה הקיבוצית מייעדת כ- 2/3 מתוצרתה לשווקי יצוא, ולכן היא מושפעת מאד מהסערות הכלכליות במדינות גוש האירו ומהמשבר הכלכלי בארה"ב. מתוך דַפֵּי הנתונים שחולקו בכנס אנו לומדים שבשנת 2010 הסתכמה פעילות המפעלים הקיבוציים (ללא המפעלים האזוריים) ב- 32.9 מיליארד ₪, עלייה של 3.1%, והאומדנים הראשונים של 2011 מצביעים על שמירת יציבות בפדיון התעשייה הקיבוצית.
 
כפר הנוער הדתי
נחמיה רפל (מזכ"ל), ורפי בן-אבי (שלוחות, הנציג הפעיל של הקבה"ד ב"וועדה לעליית הנוער הדתי"), ערכו ביקור קצר בכפר הנוער הדתי – כפר חסידים, להתעדכנות הדדית ולתיאום העשייה המורכבת הכרוכה בהפעלת כפרי הנוער. ששת כפרי הנוער הדתיים, שמייסדי הקיבוץ הדתי היו הגורם המרכזי בהקמתם, מתמודדים עם בעיות מגוונות: בעלוּת על הקרקע – מול מינהל מקרקעי ישראל; קליטת תלמידים – מול משרדי החינוך והרווחה; הרכב אוכלוסיית התלמידים – מול מינהל החינוך הדתי, ועוד. חברים רבים מקיבוצינו מכהנים כחברי העמותות המנהלות את כפרי הנוער השונים, ובראשם דובי מילר (מעלה גלבוע) המכהן כיו"ר הנהלת נווה עמיאל, ומקדיש לתפקידו ההתנדבותי שעות ארוכות. בנוסף להם תורם רפי בן-אבי תרומה ייחודית ומשמעותית מאד לביסוסם הכלכלי של כל הכפרים. תודתנו לכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה!
 
בית מדרש למדרשה
צוות משותף לקיבוץ עין הנצי"ב ולמדרשת הבנות מקדם בהתמדה ובמקצועיות את בניית בית המדרש החדש והקבוע של המדרשה. על התכנון הופקדה האדריכלית מיכל שלו, בוגרת המדרשה ותושבת עין הנצי"ב. השבוע התקבצו בשטח הפתוח נציגי הקבה"ד ואנשי עיה"נ לדיון בדבר גודלו ומיקומו של המגרש המיועד לבניית בית המדרש, מתוך הבנה שראייה ארוכת טווח מחייבת לשמור לצידו מקום לבנייה עתידית של אולם רב-תכליתי וכיתות נוספות, וכן מבני מגורים נוספים לבנות שתבאנה ללמוד באחת מהתוכניות המגוונות שתציע המדרשה. לא קל לִצְפּוֹת היום את צורכי המדרשה בעתיד, ולהגדיר בהתאם את השטח המדויק שעין הנצי"ב מתבקשת ע"י הנהלת המדרשה להעמיד לרשות המדרשה. בהזדמנות זו נשבח את תרומתם הנהדרת של חברי עין הנצי"ב למדרשה ולתלמידותיה, ואת עשייתו הנפלאה של צוות המדרשה, שמציב אותה כראשונה בין שווים בקרב המדרשות התורניות לבנות.
                                  שבת שלום,
                                        נחמיה רפל וחברי המזכירות הפעילה
 
 
 
 
אוכל, קדימה אוכל ! 
במדור חדש זה נביא מדי פעם מתכון או שניים שבעזרתו נוכל להעשיר את ארוחות הערב שלנו.
והפעם: קר בחוץ, הילדים רעבים, מה אני אבשל הערב?
והפעם: ממטבחה של אסתר פורשר.
 
מרק עשיר
3-4 גזרים
2-3 תפוחי אדמה
בטטה
3-4 בצלים
2-3 שיני שום
עלי פטרוזיליה, סלרי, כוסברה (כולם או חלקם)
1-2 כפות שמן
אבקת מרק בטעם עוף (לא מוכרחים)
מלח, פלפל (פפריקה וכמון למי שאוהב)
 
לרחוץ ולקלף את הירקות, לשים בסיר ולכסות במים. להוסיף את השמן, אבקת מרק ותבלינים.
 
אפשר להוסיף כוס חיטה או כוס עדשים ירוקים.
 
לבשל עד שהירקות התרככו.
ירקות בתנור
תפוחי אדמה
בטטה
קישוא
הרבה בצל
ראש שום – לחצות
חציל – למי שאוהב
גזר
כרובית
ברוקולי
כרוב
 
לשטוף את הירקות, לקלף ולפרוס.
לשים בקערה גדולה ולהוסיף:
2-3 כפות שמן זית, מלח, פלפל שחור, שום כתוש.
לערבב הכל יחד ולשפוך לתבנית אפייה גדולה מצופה בנייר אפייה.
לאפות בתנור כ-45 דקות עד שיזהיב מלמעלה
 
מג'דרה
1 כוס אורז – לבן או מלא. למשפחה גדולה כדאי להכין 2 כוסות
לבישול: לאורז לבן מוסיפים ½1 כוסות מים רותחים
           לאורז מלא מוסיפים קצת פחות מ-2 כוסות.
להוסיף מלח, פלפל, 2 כפות שמן. אבקת מרק – למי שרוצה
לבשל בנפרד 1 כוס עדשים ירוקים עם מעט שמן, מלח, פלפל שחור, כמון.
לערבב את האורז ואת העדשים. אפשר להוסיף פטרוזיליה קצוצה, כוסברה קצוצה או בצל ירוק קצוץ דק.
למי שאוהב: אפשר להוסיף בצל + שום מטוגנים.
ניתן להוסיף גם בורגול: 1 כוס בורגול – על זה שופכים ½1 כוסות מים רותחים ונותנים לבורגול לספוג את המים למשך כ-10 דקות. להוסיף את הבורגול לאורז עם העדשים.
מנה משביעה ובריאה.                                                                                            ב ת י א ב ו ן !
 
 
כ ל ב ו ד ף
השיעור בפרשת השבוע יינתן ע"י שולי גל – "מה קורה, אחי?"
                                נא להביא משקפי קריאה !
אחות תורנית: ברוריה לנדה – פלאפון 61999
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
אבנר היוצר
תודה ענקית מכל הלב לאבנר היוצר, שדאג לצרף לגן חרוב שחקני חיזוק בדמות "איירון מן" [ילדי ברזל ].
אבנר, מאד התרגשתי מהמחווה היפה שהצבת ליד הגן.
                                                                                 חן חן,
רותי בשם משפחת גן חרוב.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
הודעת העורכת
לרגל השתתפותי בשבת של הקיבוץ הדתי, הידיעון הבא ייסגר ביום חמישי. 
בבקשה להעביר את החומר עד יום חמישי בבוקר.
                                                                                                     בתודה מראש,
עדנה
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
מן העיתונות
"כמי שבא מרקע עברייני, לנפתלי פרץ מאילת הייתה חוויה מעט שונה עם משטרת ישראל. אמש איבד פרץ את דרכו לבית החולים בכביש 6, בעת שאשתו ההרה חווה צירים מתקדמים במכונית המשפחתית. שוטרי סיור שהיו בפעילות שגרתית באזור הבחינו ברכב העומד בצד הדרך, מצאו בו את האישה הכורעת ללדת והעבירו אותה לבית החולים בעיר. "העבר שלי עם המשטרה לא טוב, וזה היה המפגש החיובי הראשון שלי עם שוטרים", סיפר היום (ראשון) בהתרגשות לוואלה! חדשות....
בניידת ישבו שוטר הסיור רס"ר משה תורכיה והמתנדבים דניאל מהרי ואייל לנדה מתחנת המשטרה בפתח תקווה, שהיו באותה שעה בפעילות שגרתית באזור. "השוטרים התחילו להסביר לי כיצד לנסוע, ואז שמעו את אילנית זועקת מכאבים. מיד הם הציעו לקחת אותה בניידת לבית החולים. הם שכנעו אותי בכך שאמרו לי 'אתה לא יכול לנסוע באור אדום'. הם עזרו לה לעבור לניידת, ואז שניים מהם נסעו איתה והשלישי נסע איתי מאחור והראה לי את הדרך", סיפר. הניידת בה ישבה אילנית הגיעה לבית החולים בילינסון דקות ארוכות לפני פרץ. "כל הדרך הם החזיקו לה את היד, הרגיעו אותה והסבירו לה שתכף תגיע לחדר הלידה. הם גם המתינו איתה עד שהגעתי", שיתף פרץ."
לאייל, שתזכה תמיד לעזור לציבור ולהראות לו את הצד היפה של המשטרה.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
AtarimTR