ידיעון 2765 פר' תצווה

 

בס"ד ח' באדר תשע"ב
 
 
שבת תצוה - זכור
 
17.18
הדלקת נרות
08.00
תפילת שחרית
 
 
09.30
תפילת ילדים – בכיתת האולפן
17.30
מנחה, קבלת שבת,
   ערבית, דרשת הרב     
10.30
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות – בשטיבל
18.45
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 19.45 – 22.00
נא להביא כלים עד 21.45
12.30
שעור לנשים במגילת אסתר - במועדון
13.00
מנחה גדולה + קריאת "זכור"
15.45
שעור בדף יומי
16.30
נשים אומרות תהילים – בבית סעדון
16.30
מ נ ח ה
18.17
ערבית, הבדלה, בית מדרש הורים וילדים
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
 שחרית א' ג' ד'  ו'              06.00
  שחרית ב'                         05.50
  מנחה ברחבת חדר האוכל     13.30
 מנחה בבית הכנסת             16.30    
 רבע לערבית                      19.45
 ערבית                            20.00
עונג שבת לילדים 10.30
 
     א' – ג'    שמואל ברוכי
 
    ד' – ו'    אלן ארונסון
 
 
לוח השבוע
 
יום ראשון
17.00
צ'י קונג לבגירים
מועדון לחבר
19.00
גדולי המחשבה הישראלית
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
21.15
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שלישי
09.00
מפגש בוקר לבגירים
מועדון לחבר
19.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
20.30
התעמלות לנשים
בית שפירא
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 
                   ק ר א ת ?                                                    מ ח ז ר ת !
 
 
 
עידן חדש
השבוע הופצו במייל (דוא"ל בעברית) דו"חות התקציב של חודש ינואר שחולקו לפני כשבועיים.
המערכת עדיין בשלבי הרצה ובחודש הבא נמשיך להדפיס את הדפים במקביל לשליחתם במייל. כמו כן, אנו מקווים שלא יישלחו דו"חות ריקים.
לאור הערות הציבור, יישלח מייל אחד לכל תקציב ובו כל המידע. ייתכן וכולו ירוכז בקובץ אחד ובו לשונית לכל נושא (תקציב, רכב, כלבי וכו'), כך שלא נופצץ במיילים כמו בפעם הזו. בנוסף נציג בדו"ח הכלבי גם את שעת המכירה.
מה אפשר לעשות עם המידע?  ראשית ניתן לשמור את הקבצים לאורך זמן בלי שיאבדו. בכלבי, למשל, נקבל את כל פרוט הקניות שלנו. אפשר למיין ולראות את איזה קבוצות פריטים אנו קונים יותר ולהשוות לחודשים קודמים. אנו ממליצים לרכז את כל הקבצים החודשיים לקובץ אחד שנתי ובו גיליון לכל חודש, כך אפשר יהיה למצוא בקלות את המידע הדרוש.
חבר שצריך לקבל זיכוי או לברר משהו ברישום, יוכל להדפיס את הדף או לשלוח את הקובץ למי שאמור לטפל בבקשתו. כדאי לסמן את השורה המיועדת לבירור בצבע בולט ולפרט במייל את הבקשה.
מי שלא קיבל דוח במייל או שנשלח לכתובת שגויה, מתבקש ליידע את איקה על הכתובת הרצויה לו.
אפשר לשלוח לשתי כתובות דוא"ל שונות.
תקציבים של ילדים שאינם פה אפשר לשלוח ישירות אליהם. נא להעביר כתובת. אם לא – דו"ח התקציב יישלח לכתובת ההורים.
אנו מקווים שצעד זה ישיג את המטרות של שיפור השירות והנגישות למידע.
                                                צוות הנהלת חשבונות
 
מה בגיליון?
·         קובץ הלכות לפורים – הרב ירון
·         ביקור במכינה – נעמי סלומון
·         שירותים לחבר – עירית פורשר
·         המאבק הצליח – עמותת גבעת התחמושת
·         חדשות גרעין אופק – פרד אדן
·         כל ישראל חברים – יהודית סעדון
·         חדש על המדף – אילנה לרמן
·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 102
·         פורים בפתח - ועדתרבות
 
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
     נר זיכרון !
          יעקב אליעזר שטרסבורגר ז"ל – י' באדר ב' תש"ס
          אהובה קורן ז"ל – י"א באדר ב' תשכ"ב
 
 
 
 
 
לקט הלכות לתזכורת
G השבת היא שבת זכור, שכידוע להרבה דעות חייבים בה מן התורה, וכבר נהגו גם הנשים לשמוע את הקריאה הזו, ויש להשתדל מאוד לעשות כן.
מתחילה ביום רביעי עם עלות השחר (בשעה 4:30), ומסתיימת לאחר קריאת המגילה. ã חולים, נשים בהריון או מניקות, וכל מי שקשה לו מאוד לצום – פטורים מתענית זו.

 

 
נוהגים לתת לפני פורים מעות לצדקה‘, זכר למחצית השקל. יש שנהגו לתת חצי מהמטבע הנהוג באותו מקום, ויש שנהגו לתת שלוש מחציות, כיון שהמלה 'תרומה' כתובה בפרשה שלוש פעמים, ויש שנהגו לתת ערך של מחצית שקל כסף, שהוא בערך 40 ₪.
 
® בפורים ישנה חובהO לשמוע את קריאת המגילה פעמיים – ביום רביעי בלילה, וביום חמישי. גם נשים חייבות במצוה זו, ככל שאר מצוות הפורים. יש לשמוע כל מלה מהמגילה, אך מי שלא שמע מלה מסויימת מבעל הקורא – יכול להשלים בעל פה, או מתוך הספר שלפניו &.
ä סעודת פורים – רצוי לאכלה אחרי חצות היום (11:50), וישתה יותר ממה שהוא רגיל, åורצוי שיירדם מתוך שתיה. (אם שותים לא נוהגים!!! Žבשביל זה יש חברים...) חשוב להדגיש שסעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים צריכים להיעשות דוקא ביום ולא בלילה שלפניו.
e מתנות לאביונים – כל אחד צריך לתת שתי מתנות לשני אביונים לפחות, ונהוג בקיבוץ לאסוף את כל הכסף ביחד, ולחלקו לעניים שונים באותו היום. מלבד זאת, כל מי שפושט ידו לקבל צדקה, אסור לסרב לו.
+ משלוח מנות – שתי מנות לאיש אחד לפחות. גם גברים וגם נשים חייבים בכך. המנות צריכות להיות דבר הראוי לאכילה ולא דבר הדורש הכנה או בישול.
@ אין איסור מלאכה בפורים, אך נהגו שלא לעשות מלאכה ביום זה, והעושה בו מלאכה, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם.
"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" - כן תהיה לנו
 
הרב ירון
 
 
 
 
-          3   -
 
 
שנה ב' במכינה – רשמים משבת הורים
 
נוסעים דרומה לבקר את בנינו איתן ארונסון ועובד סלומון הנמצאים במכינה הקדם-צבאית "עצמונה" במקום הקבע שלה ביישוב "נוה" אליו עברו השנה מהישוב "יתד".
 
נוף מדהים בדרך. שטחים פתוחים, ירוקים וצהובים עם פרחי בר, שמיים מעוננים, קצת גשם ומוסיקה של חזנות וכל מיני מחזות זמר (דיסקים של אלן). 
קפיצה קטנה למסור חבילה וד"ש מההורים לאהרן פארן הנמצא בבסיס במרחק 5 דקות נסיעה מהמכינה.
 
במכינה ציפו ל-30 זוגות הורים אך בסופו של דבר הגיעה כמעט כולם, יותר מ-60 זוגות.
סידרו לנו אכסניה בכל מיני מקומות בקרבת בית המדרש החדש של המכינה.
 
תפילת ליל שבת בבית המדרש – הרבה שירה ושעור מפי הרב חיים ברוך, הרב הראשי של המכינה. בחור חסון ומרשים שסיפר על הבחורים שלנו: איזה אוצר, זהב המנצנץ בשמש המדברית הפראית. ההתנתקות מהמשפה הגרעינית היא הזדמנות להתפתח ולהתבגר בסביבה רוחנית מלאת חוויות אישיות ובנייה עצמית.
 
סעודת ליל שבת בחדר האוכל במדרשה. החבר'ה תורנים – מגישים ומתרוצצים ודואגים לנו לכול.
ב"עונג שבת" שירה ודברי תורה מפי כמה רבנים וגם סיפורים אישיים של כמה חבר'ה. רובם מתגייסים בקרוב.
כ-11 בנים ממשיכים ללמוד בישיבה או במכינה.
 
למחרת תפילה, קידוש ולימוד אבות ובנים. לנו, לאמהות, שיחה עם תושבת נוה – מיכל אשדת – שסיפרה אבל בעיקר רצתה לשמוע מאתנו איך אנו רואות ומרגישות בשינויים שחלו בבנים מאז שהותם במכינה מזה כשנה וחצי.
 
לפני הסעודה ליאורה ונעמי מטיילות קצת בתוך היישוב ובמקרה פוגשות אבא המטייל עם בתו הקטנה – מוריאל פארן שגר עם משפחתו בנוה, עם עוד כ-80 משפחות.
 
מנוחת צהריים, מפגש משפחות ותלמידים עם הר"מים. סעודה שלישית, ערבית, הבדלה ודברי פרידה.
 
לנו, ההורים, הייתה שבת חווייתית במיוחד. הרגשה של ניתוק מוחלט מהשגרה היומיומית, התבודדות בטבע המדברי, האווירה בין בנינו למורים/רבנים צעירים (חלקם כבר לא כל כך) שכל כך נקשרו אלו עם אלו – כל זה רק הוסיף לנו נחת והתרוממות רוח.
משפחות סלומון וארונסון
 
נ.ב. גם זכינו למסיבת פרידה טעימה מצוות הרפת לכבוד ארבעה בנים שסיימו שבע שנות עמל בענף: איתן, להב, עובד, ואהרן סעדון – בהשתתפות כל העובדים ובני זוגם, הבנים והוריהם.
תודה רבה לאורי ולכל הצוות על ההשקעה ועל הפרגון כלפי החבר'ה.
 
שירות לחבר
 
 
 
שלום רב,
 
כפי שפורסם, ביום חמישי עשינו את המהלכים האחרונים לקראת המעבר לעבודה עם תוכנת הרכב החדשה.
כמו בכל תהליך חדש תהינה חריקות, אי הבנות ועוד.
עפרה פארן, אוריאל אמיר ואנוכי נהיה בשטח וזמינים בטלפון לכל שאלה שעולה.
המעבר לתוכנה החדשה כולל גם ארון מפתחות אחר ועמדת מחשב שכוללת "מסך מגע".
זו טכנולוגיה חדשה עבורנו ויחד נלמד כיצד להשתמש בה.
אני מזכירה: ככל שנגדיר בהזמנה פרטים מגבילים כמו: רכב קטן, אוטומט... הסיכויים לקבל רכב כלשהו יצטמצמו. לשיקולכם!
בחודש הראשון נמשיך להשתמש גם ברישום הידני בקלסרים שבמכוניות. לאחר מכן הם יצאו מהשימוש.
הזמנות לנסיעות לחוגים/נסיעות בריאות/חינוך, תיעשינה במרוכז ע"י סדרנית הרכב לפי ההנחיה של מרכזי הפעילות ועל שם הפעילות. בהוצאת מפתח לצורך אחת הפעילויות הללו, תוציאו מפתח "למשתמש אחר" ולכן תתבקשו להקליד את הקוד של חוגים/נסיעות בריאות/חינוך.
להדרכה ובכל שאלה אפשר לפנות לאחד מחברי הצוות: עפרה פארן, אוריאל אמיר, עירית פורשר, ורד סוקולובסקי, מילכה מיור, יצחק שניאור, אביעד ישראלי ואהרון גל.
 
תברואה
 
החל מהשבוע הבא נשנה את הסדר העבודה שלנו מול עמי התברואן,
כל בקשה לטיפול יש לשים לתא רכזת השירותים. אין לתאם עם עמי טיפולים באופן עצמאי.
                                                                                                בתודה על שיתוף הפעולה.
 
עירית פורשר – רכזת שירותים
 
 
מוועדת קליטה 
השבת אנו מארחים את משפחת גל וצביקה פרידמן כשלב בתהליך לקראת קליטה בבארות יצחק.
גל, בת קיבוץ עין הנצי"ב, קצינה בקבע ומשרתת בתחום משאבי אנוש בבקו"מ בתל השומר.
צביקה, יליד צפת, עובד בתחום מדידות שטח בחברת "אור-הייטק" בנתב"ג.
הילדים: דניאל – בן 3, ומעין – בן שנה +.
במהלך השבת תתארח המשפחה אצל כמה משפחות בקיבוץ.
                                                                                שבת שלום ובהצלחה,
דינה ברוכי - ועדת קליטה
 
 
המאבק הצליח
בשנתיים האחרונות עמדה עמותת גבעת התחמושת בפני איום לסגור את האתר מחוסר תקציב מתאים.
לאחרונה הוכתר המאבק בהצלחה ואנו מביאים כאן חוזר שהופץ למשפחות השכולות וללוחמי הצנחנים עם תום המאבק. 
עדנה
 
 
                                                                                                פברואר 2012
 
משפחות יקרות, לוחמים וחברים !
 
שלום רב !
בסיומו של שבוע מלא תהפוכות שבו הצלחנו להביא את אתר ההנצחה הממלכתי בגבעת התחמושת למודעות ציבורית גבוהה ביותר, מבקש בזאת לספר לכם על מה שעברנו כאן בשבוע האחרון.
התכנסנו חברי הועד המנהל לפני שבוע ונאלצנו לקבל החלטה קשה ביותר על סגירתו של האתר. 
כדי לתמוך במהלך פנינו למרדכי חיימוביץ מהכתבים הבכירים של עיתון מעריב – צנחן בעברו והוא בתשומת לב וברגישות בלתי רגילה, הכין כתבה נרחבת הנוגעת ללב, שבה ראיין משפחות ולוחמים וסיפר את סיפורה האמיתי של גבעת התחמושת.
הכתבה הביאה בעקבותיה חשיפה תקשורתית נרחבת, אשר סקרה את מהלך הימים והשעות החולפות עד לשעת הסגירה.
בשלב הזה לא קיבלנו כל תגובה ממשרד הביטחון והיה ברור לנו שכבר לצערנו לא יקרה.
כל אמצעי התקשורת עקבו בחרדה והיו בקשר שוטף לשמוע על ההתפתחויות.
בהחלטת הועד לקחנו לעזרה את אבי לרנר שהוא יועץ תקשורת שעשה עבודה מדהימה, הוא ארגן מסיבת עיתונאים, בה הצגנו את עיקרי הדברים וקבענו שביום שני 20/2 בסיומו של טקס מסע הכומתה, ייסגר האתר.
בני הנופלים והלוחמים צרפו יוזמה שלהם להוריד את הדגל הענק שמתנוסס בגבעה ולהוליכו רגלית לעבר בית ראש הממשלה ולהפקידו למשמרת עד שימצא פתרון.
מכאן הרוח הגבית הייתה של המשפחות, הלוחמים והחברים.
אתם התייצבתם כאן לכל עזרה שתידרש, ההזדהות המלאה ודיבוק החברים יצר כאן כוח אדיר שעמד לפרוץ את הסכר.
ואכן ביום שני קיבלנו טלפון ממזכיר הממשלה מר צבי האוזר שהזמין אותנו לישיבה בשעה 16:30 בלשכתו.
מבקש לציין שביום ראשון בלילה קיבלתי פניה מסיעת ש"ס בכנסת, שביקשה להגיע לכאן מראשון שריה ועד אחרון חברי הכנסת שלה, לקיים את ישיבת סיעה ולהזדהות עם מאבקנו. זוהי הסיעה היחידה בכנסת שעשתה מעשה למרות שהיו חברי כנסת רבים שהזדהו טלפונית.
 היה מדהים לראות את חברי הסיעה בראשות השר ישי מסיירים בראש הגבעה, מקבלים הסבר על המקום ועל הרוח המיוחדת שבו, ובו זמנית מסיירים בגבעה חיילי "שחר כחול" שהם חיילים חרדים שמשרתים בתוכנית מיוחדת בחיל האוויר. ההרגשה שלי הייתה שאלו כמעט ימות המשיח.
אכן התקיים טקס הצנחנים, הורד הדגל, נסגר שער הכניסה ונתלה שלט "גבעת התחמושת אינה עונה הדגל מופקד בבית ראש הממשלה, האתר סגור ואתכם הסליחה".
בעת הורדת הדגל הייתה התרגשות רבה, ומספר לוחמים התנגדו למהלך למרות שהבינו שהוא כל כך חיוני.
באותה עת ישבנו סביב שולחן הדיונים עם מזכיר הממשלה, נציגי משרד הביטחון ומשרד האוצר, ומזכיר הממשלה ניהל את הדיון ביד רמה בצורה החלטית, כאשר אנו אומרים את דברנו ומזכיר הממשלה קובע את חלוקת האחריות בין המשרדים השונים.
נקבע שאנו מקבלים 2 מיליון ₪ לשנת 2012. 
אנחנו נשמנו לרווחה וביקשנו מהחבורה הצועדת שתחזור על עקבותיה.
בהגיעם חזרה לגבעה, עלינו לעבר התורן והנפנו את הדגל למקומו הראוי תוך שירת 'התקווה' ודמעות בעיניים.
רוח גבעת התחמושת ניצחה בגדול. אתם הנחלתם לנו רוח לחימה, דבקות במשימה ואהבת מולדת והיא שהייתה לנגד עינינו בכל שלבי המשבר.
לאחר שהוקצה הכסף לשנה זאת, סוכם בישיבה שתוך 4 חודשים יחוקק חוק גבעת התחמושת שיסדיר את אחזקתו של האתר על ידי המדינה לאורך שנים.
אכן ישנה התקדמות ו-60 חברי כנסת כבר חתמו על תמיכה בחוק.
 
ברצוני להודות מקרב לב לכל המשתתפים בפועל ולכל המשתתפים שהיו איתנו בלבותיהם, למזכיר הממשלה שלקח על עצמו אחריות כבדה, ובעצם לכל עם ישראל שהיה איתנו במהלך כל השבוע בו ניהלנו "קרב" צודק ומוסרי, שידענו שהפעם יהיה ללא נפגעים, כפי שהיינו בטוחים לחלוטין בצדקת דרכנו ובניצחוננו.
יש לציין את ההובלה של מנחם לנדאו את האירועים וחיבורם של בעלי השפעה רבים שדחפו את מקבלי ההחלטות לסיום מוצלח.
                                     ב ב ר כ ה,
                   מנחם לנדאו, יו"ר        כתריאל מעוז, מנכ"ל
                                                                                    בשם חברי ועד המנהל
 
 
לסבתא וסבא רחל ואיתן פלינט
ולכל המשפחה
מזל – טוב
בשמחת בת-המצווה של הנכדה 
ר ת ם
בת עינת ועזריה פלינט בגבעת עדה
והא-לקים שמחם שמחה גדולה
 
 
 
חדשות גרעין אופק
 
אתה לבד, מרגיש נורא, חורט קווים על הקירות
והפז"ם דופק והפז"ם דופק והפז"ם דופק
"..."
 
בשבועות האחרונים התקיימו לא פחות משישה טקסים של סיום קורסים וסיום מסלול של חיילים בודדים אצלנו, בהם ארבעה שסיימו קורס קצינים. כמעט כולם סיימו הכשרתם כחיילים וחלק ממשיכים בהכשרה מתקדמת (קורס מ"כים, קורס קצינים, וכו'). יש אפילו כאלה שמתחילים לחשוב על מה יהיה לאחר השחרור.  
הראשונים יתחילו להשתחרר בתקופת החגים.
 
בשבת "כי-תשא" תתקיים שבת גרעין. החבר'ה אמורים להגיע למסיבת פורים בליל שישי ולמחרת נצא למשחק פיינטבול. במוצאי שבת מתוכנן משחק משימות המתמקד בבארות יצחק ובחבריה.  צפו לביקורים ולשאלות מהחבר'ה במוצאי שבת. זאת כנראה תהיה שבת גרעין האחרונה של הקבוצה הנוכחית בקיבוץ. בחודשי הקיץ תהיה שבת גרעין נוספת, אך מפני שזאת תהיה הפעם האחרונה שכולם יחד אנחנו בוחנים את האפשרות לקיים אירוע סגור ומגבש מחוץ לקיבוץ. 
 
בשבוע האחרון חנכנו את המועדון החדש בתוך החאן וגם שיפצנו את חדר האוכל שעתיד לשמש ככיתת לימוד בקיץ. אנחנו שואפים להתחיל את שיפוצי המגורים לאחר חג הפסח. במקביל עלינו לגבש צוות לטיפול בגרעין החדש שצפוי להגיע בחודש אוגוסט השנה. כפי שדווח בעמוד"ש, השנה יש הרבה חניכים המיועדים לקיבוצים הדתיים ובנוסף לטירת צבי, שדה אליהו ובארות יצחק, יכול להיות שיהיה צורך לאתר קיבוץ רביעי לקליטת גרעין. כנראה שיהיה אפילו גרעין של בני עקיבא בתוך התוכנית אך עדיין חסרים פרטים נוספים. בעוד מספר שבועות אני אפגש עם חלק מהחניכים כדי להסביר להם מה הוא הקיבוץ הדתי ומהי המשמעות של חיים במסגרת הזאת. 
 
המנהלת (שורי, יהונתן ואנוכי) גיבשה "תקנון" עבור חיילים בודדים הנמצאים בבארות יצחק וצה"ל הפסיק להכיר בהם כחיילים בודדים, אך הם ממשיכים לשרת בצה"ל באופן מעשי (כגון קצין שסיים את שרותו החובה). המסגרת שהוצגה בפני המזכירות מאפשרת לאלו שמעוניינים להמשיך לשהות בקיבוץ בעת שרותם הצבאי. במקרים אלו המקור למימון שהותם לא יהיה משרד הביטחון אלא הם יכסו את הוצאותיהם, בדומה להסדר בנים. הכוונה היא שהם ימשיכו לגור באזור המגורים של החיילים הבודדים. כל בקשה כזאת תעלה לדיון במנהלת.
 
אני שוב פונה ומברך את כל חברי בארות יצחק על הדרך שקבלנו וקלטנו את החברה האלו וכבר רואים את הפירות הראשונים של המאמצים שלנו.
                                                                                                                        שבת שלום,
פרד אדן
 
 
 
כל ישראל חברים
זכיתי השבוע להשתתף בשני אירועים חווייתיים עם אנשי ארצנו המדהימים.
במסגרת לימודיי כמטפלת ברפלקסולוגיה התנדבתי לתת טיפולים ביום מיוחד של עמותת "אור למשפחות" שמטפלת באמהות שכולות. הענקתי טיפול קצר ל-6 נשים, אמהות שכולות דתיות וחילוניות.
יכולתי לראות בכפות רגליהן את מה שעבר עליהן בחייהן. שוחחנו קצרות ובמפגשים הקצרים האלה הענקתי אנרגיות, חום, אהבה, מגע נעים. זכיתי להיכרות עם אותן אמהות, שאחרי האסון האישי שלהן והחיים עם האובדן והקושי שמשפיעים על בריאותן, הן בוחרות בחיים משמעותיים, בעשייה, בדאגה האישית לעצמן ולמשפחתן ובתרומה לארץ ישראל.
הן החמיאו לי: "יש לך ידי זהב... היה כיף להכירך"..
איחלתי להן בריאות, כח והמשך חיים משמעותיים.
כעבור כמה שעות הגענו אני ומשפחתי ומשפחת ארונסון לישיבה באיתמר, שם לומדים בנינו אהרן ויאיר, לרגל האזכרה במלאת שנה להרוגי משפחת פוגל הי"ד, הכנסת ספר תורה וחנוכת בית המדרש החדש "משכן אהוד".
הגענו בגשם, צעדנו בשלוליות ובבוץ והצטופפנו עם רבים רבים מאנשי ארץ-ישראל היפה והמיוחדת.
ב"משכן אהוד" נבנה ארון-קודש מיוחד הבנוי מבולדרים גדולים שחורים – אבנים ענקיות המסמלות חיים ומוצבות כשער. הפרוכת בעיטור צבעוני המזכיר את אבני החושן; התקרה מחופה באריחים מיוחדים ומסביב ארונות עץ מקושטים בעיטורים מיוחדים. המבנה כולל גם אולמות וחדרי-לימוד ובכניסה לכל אולם מוצב אריח מעוטר המציין לשם מי הוקדש החדר. אריחי השמות המעוטרים יוצרו בידיה של האמנית הגר זר – אלמנתו של גלעד זר הי"ד, תושבת איתמר.
בטכס נשאו דברים אנשים מכובדים, מיוחדים וחשובים, נאמני ארץ-ישראל, חברי כנסת, הוריהם של רות ואודי פוגל הי"ד וידידי המשפחה.
הזמר אברהם פריד הנעים בשירה ורועי פוגל – בנם של הנרצחים – הרעיד את נימי נפשנו כששר למיקרופון את השיר "כי הרבית טובות עליי" והביא את כולנו להזיל דמעות.
הרב בן-ישי, אביה של רות הי"ד, קם וסחף את הגברים לריקוד.
בין המברכים הייתה אישה מיוחדת מקיבוץ עין-חרוד ששכלה את אחיה, את בנה ואת בעלה באירועים שונים ונמצאת בקשר מיוחד עם הרב רונצקי, רב היישוב איתמר.
בדבריה אמרה: "תמשיכו לרקוד, לשמוח, לחיות ולהחיות את משפחותיכם ואת כל עם ישראל. כך אתם נותנים כוח ומקבלים כוח". היא קנתה שלוש אותיות בספר התורה: א, ר, צ.
את האירוע הנחה אבשלום קור שהיטיב לתת לערב קדוש ומיוחד זה חיבורים רבים לנשמה ולארצנו בחידודי הלשון ודברי הנועם שלו.
חזרנו נרגשים ומלאי גאווה על הישיבה בה לומדים בנינו.
שנזכה שהחודש הזה יהיה לכולנו זמן של שמחה, אנרגיות חדשות והרבה בשורות טובות, ושנזכור תמיד
ש"כל ישראל חברים".
יהודית ומשה סעדון
ליאורה ואלן ארונסון
 
 
 
חדש על המדף
בחודשיים האחרונים קבלנו שני משלוחים גדולים של ספרים (כ-75) שהזמנתי עבור הספרייה שלנו במימון תקציב הספרייה האזורית בבני-עטרות. בערך בכל חודשיים אנו מקבלים ספרים חדשים על פי הזמנתי ובמימונם וזה מוסיף המון על מה שאפשר לקנות בתקציבנו המוגבל.
בואו לראות ולשאול מהספרים החדשים.
 
למבוגרים
משחק הסודות – דון טריפ
יומנה של רות מאיר – רות מאיר
יולנדה – משה סקאל.
מבקשי פניך – שיחות עם הרב אהרן ליכטנשטיין – הרב חיים סבתו
להציל את סיסי – בת' הופמן
תיק מצדה – יובל אלבשן. מותחן ישראלי
הדרך אליך – קרנית גולדווסר
הזקן בן מאה שיצא מהחלון ונעלם – יונס יונסון
מוקש קטלני – לי צ'יילד
הביקור – הילה בלום
הגשר הנסתר – ג'ולי אורינגר. רומן על רקע הונגריה בתקופת השואה.
אהובת הקצין הצרפתי – ג'ון פאולס. מהדורה חדשה
נידונה לחיים: יומנה וחייה של חייקה קלינגר – אביהו רונן
נפש הומיה – רם אורן. סיפורו של נפתלי הרץ אימבר
הקרקס הגדול של הרעיונות – מיקי בן-כנען
קיבוץ געגועים – עוזית דגן. חליפת מכתבים בין הורים שנשארו בגרמניה לבתם הצעירה שעלתה לארץ.
כבלי קסם – אורסון סקוט קארד. פנטזיה
אמת – פיטר טמפל. מותחן
העדינות – פואנקינוס
דבר מדהים אחד – דיוואקרוני – סופרת 'אדונית התבלינים'
בית מספר 16 – טאנה פרנץ'. מותחן אירי
מתי תבוא אלי – יהודית רותם
סוכן מספר 6 – סמית'. המשך ל'ילד 44' ו'נאום סודי'.
אומרים אהבה יש: סיפורו של ח.נ. ביאליק – גלילה רון-פדר-עמית
הותר לפרסום – נסים משעל.
היד של פאטימה – פלקונס. סופר 'הקתדראלה ליד הים.
המייצגים – גרישם
 
 
 
לילדים ולנוער
סיפו: סיפור לא גמור – יובל אלבשן
בון 1,2,3 – ג'ף סמית'
עכבר הספרייה – דניאל קרק
ספר הטריוויה הגדול 2 – חגי ברקת, מתרגם 
סבתא של שבת – יעל משאלי
גלויות משטח הפקר – אידן צ'ימברס
בן ציון והסביבון הראשון – דבורה עומר. על בנו של אליעזר בן-יהודה ותחיית השפה העברית.
המזוודה של חנה: על ילדה בשואה ועל הנצחת השואה.
מנהרת הזמן 54: השומר החדש – גלילה רון-פדר-עמית
משימה עולמית 9 + 10 – בולגריה ולונדון – גלילה רון-פדר-עמית
39 רמזים: מאורת הנחש –לרנג'ס
שהות – סטיווטר. המשך של 'רעד' (הזאבים של גרייס).
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
הספרייה מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר ספרים נעדרים
פרסי ג'קסון 4 – מבוך העצמות.
הנערה עם קעקוע דרקון
דוד אריה במדבר שוויצרי
נני מקפי – DVD
אם אחד מהספרים הנ"ל נמצא אצלך – בבקשה להחזיר לספרייה או להודיע לי בהקדם.
                                                                                               בתודה מראש,
אילנה לרמן - ספרנית
 
 
 
לש"י דיקן
עם קבלת התואר "חניך מצטיין"
בסיום קורס תכניתנים בממר"מ
ברכות חמות לך ולכל המשפחה
והמשך שירות פורה בצה"ל
 
 

שלום לכולם,
 
ושוב מאבק על החלב
המאבק ב"דו"ח קדמי" מתחדש. כזכור, מנכ"ל משרד התמ"ת, מר שרון קדמי, מוּנָה לעמוד בראש "ועדת משנה לבחינת משק החלב", שהורכבה בבהילות בכדי לתת מענה ממשלתי ל"מאבק הקוטג' העממי". הוועדה עושה לעצמה עבודה קלה, ובמקום להתמודד עם ראשי המחלבות ורשתות השיווק הקובעים את המחיר לצרכן, היא מחפשת דרכים להפחית את המחיר שמקבלים הרפתנים המייצרים את החלב. כידוע, ייצור החלב מפוקח ע"י הממשלה, והניסיון למצוא ברפת את הסיבה ליוקר מוצרי החלב הוא מגוחך. למרבה האירוניה, אותה הממשלה שחוקקה לפני חודשים אחדים את "חוק החלב" היא זו שמנסה כעת לעבוד כנגד החוק. כתב שייק'ה דרורי, מנכ"ל מועצת החלב: "מדובר בסכנה ברורה ומידית, כי כָּלָה ונחרצה מעם ראש הממשלה לאשר את הדו"ח. על כן, כמאמר ביאליק: 'מִי צָרַת הָאֻמָּה בִּלְבָבוֹ נָגָעָה' מוזמן לשלוח מכתב לוועדה, ולא לחסוך במילים חריפות על משמעות ההמלצות לפרנסת הקיבוץ."
 
ראש מדרשה חדש בעין הנצי"ב לתשע"ג
הרב יצחק בן-דוד, ר"מ וותיק במדרשת עין הנצי"ב, נבחר ע"י הנהלת המדרשה לכהן כראש המדרשה הבא, והוא יחליף בעז"ה בתחילת שנת הלימודים תשע"ג הבעל"ט את הרב אביה רוזן, המסיים בסוף השנה כהונה מבורכת של ארבע שנים מרובות הישגים, ובשנה הבעל"ט יקים ב"ה ברמת הגולן 'מדרשת שילוב'. הרב יצחק, השוהה השנה בשנת שבתון בארה"ב, נחת השבוע בארץ למספר ימי עבודה גדושים, שיוקדשו בעיקר להכנת המדרשה והצוות לשנה הבעל"ט. בתקופה זו של השנה, לצד עבודת ההוראה השוטפת, עושה צוות המדרשה מאמץ מרוכז לרישום תלמידות לשנה החדשה, והרב יצחק יתרום את חלקו החשוב למאמץ הזה.
 
הזמנה לטיול רגלי – לתושבי עמק בית שאן והצפון
"זורם השטף האיתן, מנחל שניר ומגולן, וגם יוצא במחולה בהילולה אחת גדולה". חברים מקיבוצי הצפון מוזמנים לטיול למיטיבי לכת באזור צפון הבקעה, למרחבי הפריחה האביבית. הטיול יתקיים בעז"ה ביום שישי – שושן פורים ט"ו אדר (9.3.12). "נתחיל את הטיול בביקור בתחנת הקמח של חמאם אל מליח, נמשיך דרך מבנה החמאם לקניון הנפלא, וממנו נטפס למצודה הצלבנית בורג' אל מליח. דרך הגיר הקדום ואבן החול הצבעונית נעפיל לפסגת ראס רמלי, ונחווה ממנה תצפית עוצרת נשימה אל צפון השומרון, הרי הגלעד, בקעת הירדן, העיר בית שאן והגלבוע. משם נרד לאנדרטת המטוס, בקניון הנעלם של ואדי א-שק נאלץ למתוח איברים כדי לצלוח את הגבים, ונקנח בביקור בעינות ג'ימאל החמים. כולם מוזמנים. הטיול בהדרכת אליהו דוד ובאישור צה"ל."
פרטים אצל מוטי רבהון: mrebhun@fermentek.com  (050-323-1065).
 חינוך בלי הפסקה
בשבת שעברה הפעילה "מדרשת תורה ועבודה" 3 סמינרים: בביה"ס בקבוצת יבנה עברו תלמידי י"ב הכנה ל"סמינר קיבוץ"; בקיבוץ מעלה גלבוע התארחה קבוצה מבי"ס 'תהילה' שבירושלים ולמדה על משנת תורה ועבודה; בקיבוץ לביא התארחה קבוצה מישיבת זכרון יעקב ולמדה על עבודת כפיים. ביום רביעי השבוע מדריכה המדרשה את עמיתי בית המדרש "רשות הרבים" הפועלים במרכז הרצוג, ויוצאת עימם לסיור בדרום ת"א ולדיון על סוגיית העובדים הזרים והשפעתה על החברה הישראלית. בשבת הקרובה תתארח קבוצה נוספת של תלמידים בקיבוץ לביא לסמינר נוסף. ככלל, בימים אלו מסיימת המדרשה עונת חורף סוערת ומאתגרת. סמינרים, סדנאות, ימי עיון ותוכניות שונות ומגוונות הועברו בחורף האחרון למגוון רחב של קבוצות וגילאים. כל זה, הרבה מעבר למתוכנן ולצפוי, מה שאומר שני דברים: ראשית, יש צורך ויש ביקוש לעיסוק בערכי תורה ועבודה ובסוגיות לאומיות ודתיות מנקודת מבט לא שגרתית. שנית, אנו נצטרך להיערך כבר בשבועות הקרובים לקראת התפתחות משמעותית של המדרשה בשנה הבעל"ט. השנה המדרשה הופעלה על בסיס שני ימי עבודה בשבוע (בתשלום) והרבה מאוד ימי עבודה בשבוע (בהתנדבות, הראויה לכל הערכה!), והביקוש מצריך הגדלת ההיצע. 
בשעת כתיבת שורות אלה נמשך הכנס השנתי (השני) לחינוך בלתי פורמאלי בקיבוץ הדתי, בו נוטלים חלק כ- 130 משתתפים. מטרות הכנס לעסוק בסוגיות חינוכיות וערכיות ממבט אסטרטגי, לצד מנוחת הנפש למדריכים ולרכזים העובדים ימים כלילות בעבודת החינוך הקשה והלא תמיד מתגמלת. קיום הכנס במלון מבטא באופן הטוב ביותר את הערכת התנועה וחבריה לעובדי החינוך ואת חשיבותם בעינינו (ותודה למלון לביא על השותפות הנהדרת ועל המאמץ לספק לנו את התנאים הטובים ביותר לפסק הזמן הנדרש). השנה בחרנו לעסוק בשאלת השוויון בחינוך, שעולה מכל עבר – הן ברמה הלאומית והן ברמה התנועתית. בכנס ירצו בין השאר אורי הייטנר ורחל קרן, וישתתפו אבשלום דולב, אלישע שפירא, צביקי פורת ודביר אלכסנדר בפאנל על השוויון בקיבוץ. המדריכים אמנם ייהנו מהתנאים הטובים במלון אך תמורתם הם יעבדו קשה ויבלו הרבה זמן בדיונים ובסדנאות. תודה שלוחה מכאן לצוות המדריכים שנעתרו והתפנו מעמל יומם לטובת הובלת הכנס.
 
המזרחי העולמי
בהשתתפות חברים מארה"ב, קנדה, אוסטרליה, דרום אפריקה, אנגליה וישראל, התכנס בירושלים הוועד המנהל של תנועת המזרחי העולמי. מעבר לעובדה שבסופו של דבר בתוך הציונות הדתית כולם מחוברים עם כולם, ולאחר ציון תפקידו של נחמיה רפל כיו"ר ועדת הכספים של המזרחי העולמי, חשובה מעורבותנו ותמיכתנו בפעילות תנועת האֵם של הציונית-דתית ברחבי העולם. במהלך הישיבה התברר שיש כיום קושי ענק לאתר שליחים מתאימים למשימות חינוכיות-ציוניות ברחבי העולם: מתוך למעלה מ- 100 משפחות שהציגו בשנה החולפת את מועמדותן – רק 9 אושרו ויצאו לשליחות. עוד נמסר על תנופת עשייה בהסתדרות הציונית העולמית, בהנהגתו של מיודענו אברהם (דובדב) דובדבני, בתחומי המאבק באנטישמיות, ובהידוק הקשרים עם ישראלים בתפוצות. חלק ניכר מהישיבה הוקדש למאמצים האין-סופיים לתמוך תקציבית וארגונית ב"ילדים של המזרחי": 'יבנה עולמי' – תנועת הסטודנטים הדתיים; 'בני עקיבא עולמי' – תנועת הנוער; 'תורה מציון' – עשרות בתי מדרש ציוניים בגולה, ועוד.
               שבת שלום,
                                               נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה
 
תוכנית פורים
יום רביעי, י"ג באדר, 7.3.12
שוק פורים- לאחר קריאת מגילה באולם ספורט
 
יום חמישי, י"ד באדר, 8.3.12
13:00- סעודת פורים בחדר אוכל  
ובערב...
זה הזמן לצאת !  החופשה ממש כאן.
כולם מוזמנים להירגע וליהנות
בחוף של בארות...
 
מסיבת פורים, ביום חמישי, י"ד באדר, 8.3.12 
בשעה 21:00 בבית שפירא
 
נא להתלבש בהתאם לחופשה
                                        כניסה מגיל תיכון
 
 
  
כ ל ב ו ד ף
השיעור בפרשת השבוע יינתן ע"י נחום ברוכי
אחות תורנית: אין אחות תורנית
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
בשבוע הקרוב הידיעון יופיע ביום רביעי ערב פורים.
כתבות וידיעות נא להעביר למערכת עד יום רביעי בבוקר !!!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
אברהם תימור ז"ל
במלאת 30 לפטירתו תתקיים אזכרה בבית דני בנחלים.
בשעה 18.30 – תפילת ערבית.     בשעה 18.45 – אזכרה.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
גשם בא
ימים סוערים עוברים עלינו ובמשך השבוע ועד סגירת הגיליון אמש נוספו לנו כ-75 מ"מ ובסה"כ 583.1 מ"מ, והשמיים עוד נטויים. כן ירבו !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
קול חתן וקול כלה
לחברים שלום,
בשעה טובה נחתן את טל בתנו עם דוד ביום חמישי כ"ח באדר, 22.3.12
את שבת "שבע ברכות" נקיים אצלנו בקיבוץ בשבת פרשת "ויקרא".
נודה לכל מי שיכול להציע לנו לאותה שבת אירוח בביתו לזוגות בלי ילדים, ואם מישהו נוסע – אף על פי שנשמח שכולם יהיו פה וישמחו איתנו - נודה על נתינת הדירה לשימושנו.
                                                                                          תודה ובשמחות,
יונה ויששכר ברמן
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
בכלבי
ביום רביעי, תענית אסתר, י"ג באדר, 7.3.12 יהיו שעות הפתיחה בכלבי כלהלן:
08:30 - 06:30
16:00 - 11:30
                                                                                                                          פורים שמח !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
הודעה מסידור אורחים
קיבלנו בקשות רבות לקבלת חדרי אירוח בליל הסדר. כדי לתת לאנשים תשובות בזמן נבקש מכל מי זקוק לחדר אורחים ועדיין לא פנה, לשים פתק בתא חדרי אורחים/ רישום עבודה עד יום ג' הקרוב.
שורי- אגף חברתי / סוזי – חדרי אירוח.

L תענית אסתר
 
AtarimTR