ידיעון 2768 פר' ויקרא ראש חודש ניסן

בס"ד כ"ט באדר תשע"ב

ויקרא – פרשת החודש – ראש חודש

17.33

הדלקת נרות

08.00

תפילת שחרית, הלל

 

09.30

תפילת ילדים – בכיתת האולפן

17.40

מנחה, קבלת שבת,

   ערבית, דרשת הרב    

     ברכת האילנות בבוסתן של משפ' תגרי

    קידוש לכבוד הזוג הצעיר – בבית שפירא

19.00

סעודת שבת בחדר האוכל

11.00

סעודת שבת בחדר האוכל

מכונת השטיפה פועלת

בשעות 20.00 – 22.00

נא להביא כלים עד 21.45

12.30

שעור לנשים במגילת אסתר – במועדון

13.00

מנחה גדולה

16.15

שעור בדף יומי

16.30

נשים אומרות תהילים – בבית תמים

17.00

מ נ ח ה

18.32

ערבית, הבדלה, בית מדרש הורים וילדים

זמני התפילה במשך השבוע

  שחרית  א' ג' ד'  ו'              06.00

  שחרית ב'  ה'                    05.50

  מנחה ברחבת חדר האוכל     13.30

  מנחה בבית הכנסת             16.30    

  רבע לערבית                      19.45

  ערבית                            20.00

עונג שבת לילדים 10.30

 

לרגל ראש חודש

וקידוש לכבוד הזוג הצעיר

לא יתקיימו מפגשי עונג שבת

לוח השבוע

יום ראשון

17.00

צ'י קונג לבגירים

מועדון לחבר

19.00

גדולי המחשבה הישראלית

חדר עיון

יום שני

17.30

התעמלות לגברים

בית שפירא

21.15

שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י

חדר עיון

יום שלישי

09.00

מפגש בוקר לבגירים

מועדון לחבר

19.30

התעמלות לנשים

בית שפירא

20.30

התעמלות לנשים

בית שפירא

יום רביעי

18.30

מפגש ערבית לבגירים

מועדון לחבר

יום חמישי

19.00

שיעור ניצוצות מהדף היומי

מועדון לחבר

יום שישי

06.30

שיעור בדף יומי

חדר עיון

השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון

 

                   ק ר א ת ?                                                    מ ח ז ר ת 

בוקר אחרי שבת לשרגא ז"ל.   גם למטפלת יש מה לומר... זה יהיה לאט וברור...

הייתי בשליחות לבני-עקיבא בקנדה כשקבלתי מכתב מדינה אמיר (רכזת חינוך דאז):  אנחנו מתכננים שתהיי מטפלת בבית הילדים "תדהר" לשנה הקרובה.  היום אומר לך דינה: הכנסת אותי ללחץ.  השאלה הגדולה: מה לי בגידול ילדים ובחינוכם? (לא הפרטיים שלי).  אני הרי למדתי לגדל פרחים ולא ילדים.

במכתב חוזר ענתה לי דינה: "אם תגדלי את הילדים כפרחים יהיה זה שכרך" (זוכרת?).

בצעדים איטיים, בלתי בטוחים ומאוד לא מנוסים נכנסתי לתפקיד, כי וועדת החינוך החליטה וצריך להישמע ולבצע.

לכם, חניכיי היקרים, בוגרי בית הילדים "תדהר" שנת 1977:  התרגשות רבה מלאה את לבי כבר בהכנות לפני השבת, הרעיון כשלעצמו, בניית התוכן, התיאומים וכו'.    אנחנו אחרי השבת ואני בסערת רגשות.

מילכה יקירתי, מפיקת המפגש, אני מורידה בפנייך את הכובע. יזמה מבורכת בשיתוף פעולה של כולכם; שבת חינוכית עם מסר "ולמדתם אותם לדבר בם..."; שבת מלאה וכל שנאמר בה היה אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב, ובעיקר נעים.   היה נעים להיפגש – כולכם אהובים עליי.  גם זה שכרי !!

      נורית סוקו

מטפלת קב' "תדהר" בשנת 1977

מה בגיליון?

·         תמיד רציתי לשאול – הרב ירון

·         לקראת בחירת מזכירות – שלמה הלוי

·         לקראת פסח – בכלבי, תכנית ניסן

·         נפגשים בשביל ישראל – נחום ברוכי

·         מה בתרבות – אורטל לנדה

·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 105

·         מוועדת בריאות – עדה צונץ

·         תודה – תקווה כץ

·         ברכת האילנות – הרב ירון

    

                                           כלבו דף ולוחות זמנים

                                                                 קראו בנעימות !

המערכת

     נר זיכרון !

     יוסף חיים הכהן כץ – ד' בניסן תשס"ו

תמיד רציתי לשאול

קטניות בפסח – חלק ב

שאלה: מה פירוש הכיתוב: "כשר לפסח לאוכלי לפתית"? ומה דין קינואה בפסח?

תשובה: בשבוע שעבר ראינו כי גדולי הרבנים האשכנזים נטו להחמיר בקטניות, למרות שהיה מדובר בשנים שבהן הייתה מצוקה נוראה. ואולם, אם ברצוננו לדון בפרטי האיסור ולא בביטולו כליל, יש הרבה מקום להקל בפרטים מסוימים:

'בל יראה' ו'בל ימצא' בקטניות – מובן שאין צורך לבער קטניות לפני הפסח. כתב 'תרומת הדשן' (ר' ישראל איסרלאן, חי במאה ה-15 באשכנז. סימן קיג) שאפילו קטניות שבאו במגע עם מים מותר להשהות בפסח, שהלא יש הנוהגים היתר לאוכלן. לכן אפשר השנה לאכול קטניות בשבת שלאחר הפסח, אך יש שהחמירו לא לשים תבשיל קטניות חם בכלי פסח, כדלהלן.

תערובת קטניות – הרמ"א (או"ח תנג, א) כתב שמאכל שנפלו לתוכו קטניות אינו אסור. וכתב המשנה ברורה (סק"ט) שכל עוד הקטניות אינן הרוב, התבשיל מותר. לכן כתב ה'באר יצחק' (ר' יצחק אלחנן ספקטור, חי בקובנא במאה ה-19. סימן יא)  שמאכל שעירבו בו קטניות לפני פסח אינו נאסר באכילה. אמנם בימינו כותבים 'ללא חשש קטניות', ונהגו להחמיר גם בתערובות של קטניות, אך כאשר מצטרפת לכך קולא נוספת – מהדברים שיפורטו בהמשך, אפשר להקל.

כלים שהתבשלו בהם קטניות – מובן שאם תערובת קטניות אינה אסורה מעיקר הדין, ודאי שאין איסור בכלים שבושלו בהם קטניות. אך רבים נהגו להכשיר כלים אלו, וכדי לצאת ידי כל הדעות כך עשינו גם בכלים של הקיבוץ. אבל מעיקר הדין אין לחשוש – ומי שרוצה להתארח אצל חברים שאוכלים קטניות יכול לאכול מכליהם בלי כל חשש.

קטניות חיות או קטניות שלא באו במגע עם מים – כאמור, כל הטעם של גזירת הקטניות הוא שמא מעורב בהן אחד ממיני הדגן, או שמא יבואו להתיר גם אכילת דגנים. והלא גם דגנים שלא באו במגע עם מים אינם אסורים, ולכן אין סברה לאסור קטניות שלא באו כלל במגע עם מים. מהסיבה הזו התיר הרב קוק שמן שומשומין, אך רבים חלקו עליו.

מינים שלא היו קיימים – יש לדעת שאיסור קטניות לא נאסר מעולם בגזירה אלא רק במנהג שמקורו אינו ברור. לכן, אין שייך לומר שנהגו להחמיר במינים שבכלל לא היו ידועים. מהסיבה הזו התיר הרב פיינשטיין (אגרות משה או"ח ג, סג) בוטנים, ומאותה סיבה אפשר להתיר גם שמן קנולה ושמן סויה, וגם קינואה - אם כי על קינואה, כמו גם על אורז, שמעתי שלפעמים מערבים בה דגנים ולכן יש לברור אותם היטב שלוש פעמים.

לפתית – זהו צמח ממשפחת הקטניות שמפיקים ממנו לציטין. אמנם מבחינה בוטאנית הוא שייך למשפחת הקטניות, אך כל הטעמים שהוזכרו באיסור הקטניות לא שייכים לגביו, וגם אין מסורת שאסרה אותו, כיון שהוא לא שימש לאכילה. לכן לדעתי יש להתיר לאכול בפסח מוצרים המכילים לפתית גם למי שנוהג לאסור קטניות.

מי שקשה לו להימנע מאכילת קטניות באופן מוחלט יכול להסתמך על כל ההיתרים הנ"ל. אך כיון שהמטבח שלנו משרת את כלל האוכלוסייה, ובהם רבים המחמירים גם בתערובת קטניות ובסויה ובבוטנים וכו' – אין אנו משתמשים בהם במטבח ובכלים שלנו.

הרב ירון

לקראת בחירת המזכירות הבאה 

בידיעון מס' 2767 של שבת "ויקהל-פקודי" קראתי את דו"ח הצוות למינוי המזכירות. אני מודה שחלק לא הבנתי  ועל חלק גדול, בעיקר של המסקנות החד-משמעיות, אני חולק.

לאחר קריאת ה"ידיעון" פתחתי את עיתון השבת במדור "דרושים" ושם מצאתי שכאשר מחפשים ממלא תפקיד למשרה כלשהי כותבים :

·                     מהן דרישות התפקיד.

·                     מהם תחומי העיסוק והאחריות.

·                     איזו השכלה נדרשת.

·                     מהו הוותק והניסיון בתחום המבוקש.

·                     אם אפשר גם מבקשים ממליצים.

·                     ורק בתחתית המודעה רשום (אם זה רלוונטי) אזור המגורים.

מסיבה לא מובנת, אצלנו הולכים הפוך:

1)                   אין הגדרת הדרישות.

2)                   בקושי ברור מה תחומי העיסוק והאחריות.

3)                   לא ברור מה ההשכלה הנדרשת.

4)                   וכמובן גם ניסיון וותק בתחום כנראה אינו חשוב.

נראה כי הדבר היחיד שחשוב אצלנו היא כתובת המגורים ! ! ! ורשימת הממליצים.  

לא ברור לי מדוע וכיצד הגיע הצוות למסקנה שרק בתחום מש"א דרוש מקצוען?  האם שאר ממלאי-התפקידים יכולים להיות חובבנים?

מדוע כאשר בענפים או במפעלים לא מצאנו אנשים מקצועיים ידענו לפנות לשוק החופשי לחפש ולמצוא את המקצוענים שינהלו, וכאשר אנו מחפשים את המנהלים של מנהלי המשנה אנו מוכנים להתפשר.

לדוגמה (מהתחום הצבאי): האם יעלה על דעתו של מישהו אחראי למנות מ"מים ומ"פים שעברו הכשרה וסינון כנדרש, ומעליהם למנות מג"ד שאין לו ידע וניסיון רק בגלל שבמקרה הוא גר בסמוך למח"ט או למאו"ג ?

אגב, אי-העמידה בעומס הנפשי, המחיר המשפחתי והשחיקה נובעים בין השאר מאי-מוכנות למלא את התפקיד. "מי שלא יכול לסבול את החום – שלא ייכנס למטבח". חלוקת תפקידי מנהל הקהילה/מזכיר חברתי נוסתה כאן בעבר ולא הוכיחה את עצמה כהצלחה שיש סיבה לחזור עליה.

הפסקה המדברת על חלקיות משרה היא לא רצינית. לאחר שבשעה טובה פורסם ברבים ע"י צוות מש"א שקיימת אצלנו אבטלה גלויה (סמויה כבר קיימת הרבה זמן), קבלת הצעה כזו פירושה החמרת הבעיה ולא פתרונה.

אני תומך בהצעה לתמחור משרות אך לפני-כן יש לקבוע מהו התקן לכל משרה ולכל מקום עבודה. לאחר שפעולות אלה תתבצענה תתברר העלות האמיתית של  פעילות מליאת המזכירות והאגפים, ואם מולם תעמוד העלות של העסקת מקצוענים מבחוץ, יתברר שאין פער גדול מחד, ובמשוואת עלות-תועלת עוד נמצא את עצמנו מוציאים פחות, מאידך.

לאור האמור לעיל הצעתי היא :

1)                   להגדיר  את דרישות התפקיד וכו' של שלושת ממלאי התפקידים {מזכיר-פנים, מרכז-משק, מנהל מש"א}, כאשר כל ממלא תפקיד יהיה רשאי למנות לו ועדה מייעצת (לא ע"ח עבודה).

2)                   לא להגביל מראש את מקום המגורים (לאפשר גם לחברי הקיבוץ להתמודד על התפקיד).

3)                   להחליט שזו ההנהלה הפעילה של הקיבוץ.

4)                   מעל הצוות המנהל יהיה דירקטוריון בו יכהנו 9 אנשים {3 – צוות מנהל, 4-3 נציגי ציבור מהקיבוץ,

2-3    נציגים מהקבה"ד} הדירקטוריון ייפגש לפחות פעם בחודש  (או לפי הצורך).

5)                   מעל הדירקטוריון תהיה אסיפה כללית שתתכנס לפחות פעם ברבעון (או לפי הצורך).

אני מודע לכך שההצעה נראית הזויה ומהפכנית, אך את שיטות הניהול האחרות ניסינו עם הצלחות מעטות (בלשון המעטה).

כדאי להזכיר למתנגדים הפוטנציאליים שגם במערכת הגיל-הרך עשינו את המהפך המחשבתי  לפני שנים, והגענו למסקנה שעל מנת לתת לילדינו את הטיפול והחינוך המיטביים עלינו להכניס למערכת נשים מקצועיות ובעלות ניסיון בתחום. מהלך כזה לפני 50 ו-60 שנה היה נחשב כ"כפירה בעיקר" והיום מעטים חולקים על נחיצותו והצלחתו.  כנ"ל בענף המזון.

אם בניהול ילדים ואוכל העזנו – והצלחנו, אין שום סיבה שבניהול מבוגרים לא נצליח.

                                                                                  שבת שלום,

שלמה הלוי

לטל ודוד פריש לנישואיכם

להורים יונה ויששכר ברמן

ולכל המשפחה

שפע – ברכות

תזכו לבנות בית נאמן עדי עד

פסח בפתח ואנחנו במתח  

הכלבי נערך בימים אלה לקליטת מצרכי המזון וחומרי ניקוי לקראת פסח. המדפים מתחילים להתמלא מכל טוב.

החל מאמצע השבוע הבא יהיה אפשר לקנות הכל כשר לפסח.

מכירת מוצרי חמץ עד יום רביעי י"ב בניסן אחרי ארוחת הבוקר.

יש הפרדה מוחלטת בין מוצרים המסומנים "כשר לפסח ללא חשש קטניות" לבין מוצרים המותרים לאוכלי קטניות גם בפסח.  תוצרת חלב תגיע בהמשך.

בקשה !

מכיוון שהמוצרים לא נמצאים על המדפים במקומם הרגיל, שימו לב לשילוט המדפים לפני שתזעקו "למה אין..."?

בקשה חוזרת מדי שנה:  אנא, אל תשלחו ילדים צעירים לקניות בכלבי.

פירוט שעות המכירה המתוגברות יפורסם בשבוע הבא.

המלאכה מרובה ואנו משתדלים לענות על כל הצרכים.

                                                                               בברכת חג כשר ושמח,

צוות הכלבי

וגם זה לקראת פסח

לבקשת מזכירות הקיבוץ הדתי נארח 10 חברה של "תכנית ניסן" במסגרת מפעל "קמחא דפסחא".

הקבוצה תגיע אלינו בע"ה ביום ראשון הקרוב, ב' בניסן ,25.3.12 ותשהה אצלנו עד לאחר חג הפסח.

שחר פורשר, שהשתחרר השבוע מצה"ל, יהיה אחראי על הקבוצה. הם ילונו באזור האולפן.

שורי - האגף החברתי

נפגשים בשביל ישראל אצלנו 

קבוצת מטיילי מסע הזיכרון וההתחדשות לאורך ישראל תתארח אצלנו ביום חמישי הבא (29 במרץ).

המסע יגיע מכיוון השדות ביום חמישי אחרי הצהרים ויצא להמשך דרכו ביום שישי בשעה 7.00 בבוקר.

חלק מהמטיילים ילונו באולם הספורט שלנו.

טכס פתיחת המסע ביום שישי ייערך ברחבת חדר האוכל ובו נזכיר את חברינו שנפלו במלחמות.

החברים והנוער מוזמנים להצטרף להולכים ביום שישי (עד הצהרים בכפר הבפטיסטים)

עשרות הרכבים של הצועדים יחנו ביום שישי בבארות יצחק ואנו מתנצלים מראש על המטרד.

לפרטים נוספים אתם מוזמנים להיכנס לאתר - www.avi-beshvil-israel.org.il

נחום ברוכי

מהנעשה בתרבות 

באווירת טקס האוסקר קיימנו הקרנה של שלושה סרטים שהיו מועמדים לזכייה. ההיענות הייתה גדולה והמועדון מלא.  תודה למשה שי"ק על הרעיון, על היוזמה ועל הביצוע.

את ר"ח אדר ציינו עם באזאר הצדקה המסורתי בו נהנינו מדוכני מכירה שונים ומגוונים. המון תודה לנוער המקסים על הארגון.

פורים עבר עלינו בשמחה. בערב בילינו בשוק פורים המסורתי, שיחקנו וקפצנו במתקנים השונים, ונהנינו לשחק בתחנות השונות.

בסעודה נהנינו מקצב הקפוארה שהפגינו החבר'ה של צוריאל מהמרכז הישראלי לקפוארה. הופעלנו ע"י קצב ובסוף זכינו להופעת קפוארה.

בערב נערכה מסיבת פורים בנושא חופשה. בית שפירא הפך לחוף הים, וכולם הגיעו מחופשים בהתאם.

שרנו בקריוקי, רקדנו ובעיקר שמחנו.

תודה: לאמיתי על בניית מתקן הצביעה, לצחי, לרחל צור, לטובה ומשה שי"ק ולילדי החטיבה והתיכון.

ומה הלאה...

ביום שני, י"ז בניסן ב' של חול-המועד  9.4.12 - טיול משפחות

בנחל חלילים חברו להם אתרי עתיקות, שרידי חקלאות, טרסות, בוסתנים נטועים, מערות וחורש טבעי, בעיינות תלם נובעים שלושה מעיינות  ונמצאו שרידי יישוב יהודי מתחילת המאה ה-20 ובית משאבות ישן.

ההליכה היא בעיקר בשבילים צרים בין חורש טבעי ויפיפה.

הטיול מיועד לכולם אך יש לקחת בחשבון כמה דברים:

1. המסלול לא מתאים לעגלות!

2. ילדים שלא מורגלים בהליכה צריכים מנשא

3. המסלול אטרקטיבי, מדהים - אבל ברמה מעט גבוהה יותר מהטיול האחרון (נחל שורק)

הפריחה בעיצומה -אז שווה ביותר!

ביום רביעי כ"ו בניסן 18.4.12- ערב לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

אורטל לנדה - ועדתרבות

מוועדת בריאות  

לאחרונה שונה חוק משרד הבריאות האומר שניתן לקנות תרופות רק למבוטחי כללית מושלם  בית המרקחת של הקופה  (הכוונה לתרופות שאינן בסל הבריאות).

ועדת בריאות דנה בנושא הבקשות לתרופות שאינן בסל.  לאור העלות הגבוהה של תרופות אלו בבתי מרקחת פרטיים הוחלט בהתייעצות עם ד"ר ליאורה לתת רק תחליפים שווי ערך לתרופה שבסל ו/או לחייב את החבר בהפרש בין שתי התרופות.

 במקרים מיוחדים בלבד: חברים אשר זקוקים לתרופות אלו ואין תחליף בסל  יירשמו לכללית מושלם.

בע"ה בשעה טובה, מיד אחרי פסח תיכנס אחות אחראית למרפאה: האחות בתיה פלדמן.

עד להגעתה החברים מתבקשים להמשיך ולהיאזר בסבלנות. ייתכנו מצבים שתתבקשו לנסוע באופן עצמאי להביא תרופות. חבר שזקוק לבדיקת רופא ולא מוצא מענה בקיבוץ, יוכל לנסוע ליהוד/ מזור או למרפאה של ד"ר ליאורה בפתח תקווה. אנחנו מודעים לקושי שכרוך בשינוי הרגלים ובאי נוחות לחבר ומקווים שמצב זמני זה יחלוף מהר.

ועדת בריאות

ת ו ד ה

לשרגא – מאז לידתך עברו 50 שנה וכמעט שלושים שנה שאינך אתנו.

רציתי מאוד להודות לבני כתתו של שרגא ולכל שאר החברים שבאו לציין את יום הולדתו.

היה מאוד מרשים, נעים וקצר כמו שהוא היה רוצה.  אין לי מלים להודות לאלה שעזרו במפגש המרשים והרגוע.  תודה לכולם ושניפגש רק בשמחות.

תקווה והילדים

היוצא בימי ניסן  

השבת, לאחר תפילת מוסף, נצא החוצה לברך ברכת האילנות בבוסתן של תגרי.

באותה הזדמנות נודה גם על עונת הגשמים הברוכה שהייתה השנה - ונקוה שעוד תימשך ...

הרב ירון

לסבתא וסבא זהבה ויעקב שניאור

ולכל המשפחה

מזל – טוב

בשמחת בר-המצווה של הנכד    ש ל מ ה

בן יעל ויואב נחמיאס-קופל בבני-ברק

דור ישרים יבורך

שלום לכולם,

הסלמה בדרום

תודה לאל, ועם הערכה גדולה והוקרה רבה לצה"ל ולמפתחי "כיפת ברזל", חזר בימים האחרונים השקט לדרום, והתושבים חזרו לשגרה. לראשונה בלטה התועלת העצומה שמעניק המיגון והממ"דים שנבנו בעוטף עזה, ובתוכם סעד ועלומים. בניגוד לישובים שבאזור אשדוד–אשקלון אשר נאלצו לשנות את סדר יומם ולהשבית את מערכת החינוך הפורמאלית, המשיכו הקיבוצים שבעוטף עזה פחות או יותר את שגרת יומם, וכעת ניתן לסכם שהמערכות שפיתחו חברי צוותי החירום (צח"י) הוכיחו את עצמם, למרות שגם הפעם סוכם שיש עוד מה לשפר. תפילתנו שלא נזדקק יותר ל"שגרת חירום", אך מחובתנו להמשיך להתכונן אליה.

פורום מזכירים

פורום מזכירים של תנועת הקיבוץ הדתי התארח השבוע בקיבוץ מגדל עוז. סדר היום נפתח בסיור בשבילי הקיבוץ, ובטיול בשכונות הוותיקות והחדשות. אבי ספקטור, מנהל הקהילה של מגדל עוז, נתן סקירה מפורטת על הבניה, ועל תהליך הקליטה המשמעותי אליו נכנס הקיבוץ בשנה האחרונה. המזכירים סיירו גם בבית המדרש הגבוה לנשים ובמכללה האקדמית שהוקמו במגדל עוז ע"י ראשי מוסדות ישיבת הר עציון. בהמשך התכנס הפורום במועדון לחבר של הקיבוץ, והקדיש את הזמן לעיון במערכת היחסים בין המשק והקהילה – "מי מחליט על מי?" – בהנחיית תמי כץ-לס. במהלך הדיון הוצגו ע"י המזכירים מודלים מגוונים של סגנונות עבודה, וכן מבנים ארגוניים שונים. שוב נוכחנו לדעת כי למידת עמיתים על סוגיות רלוונטיות לכולם היא כלי לימוד יעיל ופורה. במהלך הפורום, השביעי לעונה, נפרדו המזכירים (בגעגועים) מרוברט ברל, שלאחרונה סיים את כהונתו כמנהל הקהילה בעין הנצי"ב. המפגש הבא של הפורום יתקיים בעז"ה מיד אחרי חג הפסח, בקיבוץ מעלה גלבוע. תודה רבה לקיבוץ מגדל עוז על האירוח הנפלא!

 


פרס לבי"ס שק"ד

שתי פגישות – הראשל"צ והרבצ"ר

קבוצה גדולה מרבני הקבה"ד הגיעה ביום רביעי לבניין הרבנות הראשית בירושלים, לפגישה עם הראשל"צ הרב שלמה עמאר שליט"א. לצערנו, ולמרות ההמתנה הארוכה, הרב לא הצליח להגיע למפגש בגלל מחויבותו לטכסי הקבורה של הנרצחים בטולוז הי"ד והרב שיינברג זצ"ל. הרבנים שהגיעו ניצלו את ההמתנה לחידוד שאלות הלכתיות ועקרוניות אותן בכוונתנו להציג בפני הרב עמאר, ולחילופי מידע על פרטים באורח החיים הדתי הנהוג בקיבוצים השונים. נשתדל לקבוע בהקדם מועד חלופי לפגישה עם הרב.

בסוף השבוע הקודם נפגשו מזכ"ל התנועה – נחמיה רפל, מרכז אגף המשק – צביקי פורת, וחברי מחלקת הביטחון – זיו כרמל, אבישי טבת הרב דוד בן-זזון – עם הרב רפי פרץ, הרב הראשי לצה"ל. השיחה נפתחה בהעלאת בקשתנו להחזרת קורס "נתיב" הצה"לי לקיבוץ עלומים, ובכך להחזיר עטרה ליושנה, להביא עשייה לאומית לעלומים, ולשפר את תהליך הגיור שמתקיים בצה"ל. עוד נדונה בהרחבה סוגיית שירות הבנות הדתיות בצה"ל, הועלו בעיות כשרות ותפילה נקודתיות, ונפתחו ערוצים חשובים לתקשורת בין התנועה לבין הצבא ומשרד הביטחון.

סמינר קיבוץ – י"ב מביה"ס ביבנה

בפאתי קיבוץ לביא העלו תלמידי י"ב מבית הספר בקבוצת יבנה קיבוץ חדש, ובו כ- 80 חברים. סדר היום מורכב מעבודה (כולל פרנסה), תורה (כולל דברי הלכה ואגדה של רב הקיבוץ), דיונים באספה ובוועדות על חריגות (וחריקות) מהתקנון, ופעילות פנאי שמארגנת ועדת תרבות. באירוע החגיגי לרגל הקמת הקיבוץ שרו החבר'ה את ההמנון, ולפניכם שתי שורות ממנו: 

השיתוף הוא כה מדהים, זה אצלנו בוורידים, הפרטה בכלל לא תתקבל פה בְּסַבָּבָּה ...

לא נוותר על השוויון, זאת למדנו בַּגָּנוֹן, הרכוש הוא של כולם מִבַּיִּת ועד בַּמְבָּה ...

בנות חַיִל

מערכת עמוד"ש קיבלה את המכתב הבא, ומצאה אותו ראוי מאד לפרסום, ולהבעת הערכה:

     שלום נחמיה,

קצת פיקנטריה – אבל גם גאווה תנועתית (ואישית): השבוע (יום ג', 13 במרץ 2012) הסתיים בחיל החינוך קורס הו"ד (מש"קי הוראה ופיקוד) מחזור קמ"ו. בטקס, שהתקיים בלטרון (עקב איומי הטילים) צוינו במיוחד 4 מהחיילות שהשתתפו בקורס – 3 מתוכן הן בנות הקבה"ד: מאיה גולדמן משלוחות – חניכה מצטיינת קורסית; מיכל פורשר מבארות יצחק – חניכה למופת מחלקתית; יעל אוברמן מלביא – חניכה למופת מחלקתית. בין המסיימות ישנן בנות נוספות מהקבה"ד – מבית רימון, כפר עציון, לביא ואולי עוד.

ועוד קצת פיקנטריה – סגל הקצינות בקורס כלל 4 קצינות (מפקדת קורס ו- 3 מפקדות מחלקה), 3 מתוכן הן בוגרות מוסדותינו (מדרשת עין הנצי"ב ומכינת צהלי במשואות יצחק). כה לחי!

                                            שבת שלום,

                                               נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

כ ל ב ו ד ף

השיעור בפרשת השבוע לא יתקיים.

אחות תורנית:  אריאלה פלדמן – פלאפון 61999

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

זמן קיץ

בליל שישי, (בין חמישי לשישי), אור לז' בניסן  30.3.12

יוזזו מחוגי השעון שעה אחת קדימה ואנו נעבור להתנהל בשעון קיץ.

בעקבות זאת - בכלבי

החל מערב שבת פר ' צו', ועד סוף זמן שעון קיץ, יהיו שעות המכירה בכלבי בערב שבת/חג  (לא כולל ערב פסח)

6.30 – 9.00   /   11.30 – 13.30

איסר ספיר

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

תזכורת ממערכת תקציב אישי/מנגנון תכניות חסכון

מי שמעוניין למשוך כסף מהחיסכון או להפקיד בו כסף, ישאיר הודעה לדויד בשבוע הקרוב, בקופת בית או בתא הדואר של קופת בית שבין תאי הדואר הנעולים. הכסף ישוחרר/יופקד ביום הראשון של הרבעון הבא 1.4.2012    בעלי חשבונות קיימים, קיבלו דיווח מצב החשבון נכון ל- 21.3.2012  

צוות הנהלת החשבונות

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

חדשות סניף הדואר

ב-14 במרץ שונו תעריפי משלוח דואר כדלקמן:

מכתב רגיל      2.00 ₪

מכתב חריג עד 200 גר' - 3 ₪

               200 – 350 גר'       4.50 ₪

               350 – 500 גר'       7.70 ₪

               500 – 1000 גר'     10.80 ₪

               100 – 2000 גר'     13.10 ₪

בשירות תגוביינא:  2.00 ₪

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

שיהיה בשמחות

תודה חמה למשפחת ברמן על תרומתם לציוד השמחות לרגל חתונת טל ודוד -

כלים נאים להגשת קינוחים.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

אזכרה ליוסי כץ ז"ל

ביום שלישי ד' בניסן בשעה 16.00 בבית העלמין המקומי.

AtarimTR