ידיעון 2771 פר' תזריע-מצורע

בס"ד כ"ח בניסן תשע"ב  

פרשת תזריע-מצורע

מברכין החודש / מחר חודש

18.52

הדלקת נרות

08.30

תפילת שחרית, הלל

19.00

מנחה, קבלת שבת,

   דרשת הרב, ערבית    

10.00

תפילת ילדים – בכיתת האולפן

20.00

סעודת חג בחדר האוכל

11.30

סעודת שבת בחדר האוכל

מכונת השטיפה תפעל

בשעות 21.00 – 23.00

נא להחזיר כלים עד 22.45

13.30

מנחה גדולה

17.15

שעור בדף יומי

17.30

נשים אומרות תהילים – בבית סעדון

18.00

שעור לנשים מגילת אסתר – במועדון

18.00

מ נ ח ה

19.00

שרים עצמאות – על הדשא מול ביה"כ

19.53

ערבית, ספירת העומר, הבדלה

זמני תפילה במשך השבוע

שחרית א, ב  ראש חודש   05.45

שחרית  ג, ד, ו                06.00

מנחה ברחבת חדר האוכל  13.30

מנחה בבית הכנסת          18.30

רבע לערבית                   19.45

ערבית                          20.00

עונג שבת לילדים בשעה 11.00

לימוד פרקי אבות

  כיתות א – ג   שורי אמיר

  כיתות ד – ו   אסתר פורשר

לוח השבוע

יום ראשון

17.00

צ'י קונג לבגירים

מועדון לחבר

גדולי המחשבה הישראלית לא יתקיים

19.15

אזכרה לתגית אקרון- שדיאל ז"ל

בית שפירא

יום שני

17.30

התעמלות לגברים

בית שפירא

21.15

שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י

חדר עיון

יום שלישי

09.00

מפגש בוקר לבגירים

מועדון לחבר

15.15

טכס זיכרון לחללי צה"ל

מועדון לחבר

19.30

התעמלות לנשים

בית שפירא

20.30

התעמלות לנשים

בית שפירא

יום שישי

06.30

שיעור בדף יומי

חדר עיון

השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון

 

                   ק ר א ת ?                                                    מ ח ז ר ת  !

במשך שנים רבות חייתי בהרגשה ששואת יהודי אירופה נוגעת לי אישית.

משפחתו של אבא הי"ד עלתה לארץ בשנות השלושים של המאה ה-20

ורוב בני משפחתה של אמא ז"ל עלו גם הם לארץ.

גדלתי עם הרבה דודים ובני-דודים וגם עם סבתא אחת.

על המזנון בבית ניצבה דרך קבע תמונה של סבא יצחק זליגמן ז"ל

ותמיד ידעתי את תאריך יום הזיכרון שלו. יצחק אחי קרוי על שמו. 

אף פעם לא שאלתי את עצמי למה אין גם תמונה של סבתא.

אמא לא דיברה ולא סיפרה – זה היה בשנים שכמעט אף אחד לא סיפר.

בשלב כלשהו נודע לי שבתיה רוף ז"ל קרויה על שם סבתנו ברטה ז"ל שנרצחה באושוויץ.

בקיץ הקודם ביקרתי יחד עם אסתר אחותי בהמבורג, עיר הולדתה של אמא ז"ל.  לפני הנסיעה בררתי פרטים ככל שידי השיגה וביניהם כתובת המגורים של המשפחה. ביום הראשון של הביקור היו לנו כמה שעות חופשיות ויצאנו למצוא את הבית שנמצא ברובע גרינדל שבעיר, רובע שיהודים רבים גרו בו ובו גם נמצא בית הספר "תלמוד תורה" שעומד עדיין על תלו וכן בית הכנסת הגדול שאיננו עוד.  בית משפחת אמי היה קרוב למבני ציבור אלה.   כשהתקרבנו לבית ראיתי על המדרכה מספר "אבני נגף" – שלטי מתכת קטנים מודבקים למדרכה עם שמות הדיירים לשעבר שנספו בשואה.  לפני בית סבתא לא היה שום שלט.

אחרי שחזרנו הביתה מהביקור פניתי למי שליוו אותנו בביקורנו בעיר ובקשתי שיציבו שלט כזה עם שם סבתנו לפני הבית. הם נענו ברצון ולפני כחודש קבלתי באמצעות הדוא"ל את תמונת השלט המובאת כאן לפניכם.

אני מרגישה שפרעתי חוב של כבוד לסבתא ברטה הי"ד .

עדנה שורץ

מה בגיליון?

·         תמיד רציתי לשאול – הרב ירון

·         מהאגף החברתי – ורד סוקולובסקי

·         שמיים זרועי כוכבים – תמר ריניץ

·         מסע שורשים – דקלה שניאור

·         רשמים מסיור חיילים – סיגי גרינברגר

·         סוף הדרך – נורית סוקולובסקי

·         שירות לחבר – עירית פורשר

·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 108

·         מענף המזון – ג'ניפר פרץ

·         כלבודף ולוחות זמנים

                                             שבת שלום, חג שמח, לגאולה שלמה

המערכת

תמיד רציתי לשאול

שאלה: יום העצמאות הוקדם השנה. מתי עלינו לומר הלל?

תשובה:  כשהכנסת קבעה לראשונה את יום ה' באייר כיום העצמאות, לא נתנו את הדעת למצב שבו הוא יחול ביום ששי או בשבת. בשנת תש"י חל ה' באייר בשבת, וזה היה היום שבו הוא נחוג. בשנת תשי"א חל יום העצמאות ביום ששי, והחליטו להקדימו ליום חמישי, ובשנת תשי"ד החליטו שגם אם חל ה' באייר בשבת, יום העצמאות יוקדם ליום חמישי. בשנת תשס"ד הוחלט שאם יום העצמאות יחול ביום שני הוא יידחה ביום אחד, כדי למנוע חילול שבת בהכנות לטקס יום הזיכרון. מכיוון שהתאריך ה' באייר יכול לחול רק בימים שני, רביעי, ששי או שבת, יוצא שיום העצמאות נחוג בתאריך המקורי – ה' באייר – רק במקרה אחד מתוך ארבעה – כשהוא חל ביום רביעי!

השאלה האם לומר הלל בתאריך ה' באייר או ביום שנקבע כיום העצמאות עולה ביתר חריפות כאשר הוא חל ביום שני, ולכן הוא נדחה, ובתאריך ה' באייר כולנו מציינים את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. האם נכון לומר הלל ביום שבו כל עם ישראל מציינים את יום הזיכרון? צד שני של שאלה זו הוא האם ניתן לחגוג את יום העצמאות בתאריך שאינו ה' באייר, שהרי בימי ספירת העומר אנחנו נוהגים מנהגי אבלות.

הפוסקים שדנו בשאלה זו (הרב גורן במאמר משנת תשל"ב ובספרו 'תורת השבת והמועד', הרב יעקב אריאל ב'תחומין' כרך ח, הרב יונה מצגר והרב שמואל דוד במאמריהם, ועוד) השוו בין יום העצמאות לפורים: גם חג הפורים נקבע זכר לנס, וכאשר הוא חל בשבת (דבר שקורה רק בערים מוקפות) – ישנו פורים משולש: את קריאת המגילה והמתנות לאביונים מקדימים ליום ששי, 'על הנסים' אומרים בשבת, ואת הסעודה ומשלוח המנות מאחרים ליום ראשון.

ואולם, יש כמה הבדלים בין פורים ליום העצמאות:

לא ברור האם חג הפורים נקבע מראש כך שאם הוא יחול בשבת הוא יפוצל, או שזה נקבע בדורות מאוחרים יותר. לגבי יום העצמאות, כאמור, ההחלטה הגיעה בשלבים.

א.      ביום העצמאות אין מצוות נוספות מלבד אמירת ההלל (אם לא נחשיב את המנגל כמצווה...)

הנס של יום העצמאות לא היה ברגע אחד אלא נמשך על פני תקופה ארוכה יותר, וההחלטה לקבוע את יום ה' באייר כיום העצמאות הייתה מפני שזה היה היום שבו הכריזו על הקמת המדינה, ולא מפני שהיה בו נס גדול יותר מהימים האחרים.

הרב גורן (תורת השבת והמועד עמוד 441), הרב עוזיאל והרב הרצוג, הסיקו שגם כאשר מקדימים את יום העצמאות מיום ששי או משבת, יש להמשיך ולומר הלל בתאריך ה' באייר, שזהו היום שבו הוכרזה המדינה. אך הרב יעקב אריאל (תחומין כרך ח עמוד 60), הרב יונה מצגר, ורבנים רבים אחרים פסקו שיש לומר הלל ביום שהוכרז כיום העצמאות, וכך אנו נוהגים. עם זאת, גם יום ה' באייר הוא יום של שמחה ולא אומרים בו תחנון.

לגבי יום ירושלים, שחל השנה ביום ראשון, הוחלט לאחר את הטקסים ליום ראשון בערב כדי למנוע חילול שבת, אבל אצלנו נמשיך להתייחס ליום כ"ח באייר כיום ירושלים, מכיוון שאין מדובר בדחייה רשמית של היום אלא רק של הטקסים שעלולים לגרום לחילול שבת.

הרב ירון

מהאגף החברתי

חג הפסח עבר וזה הזמן לעדכן את ציבור החברים בנושאים המעסיקים אותנו.

בריכת השחייה  

לקראת פתיחת העונה פנינו לעירית ואריאל ובשיתוף פעולה איתם אנחנו מנסים להתאים את שעות פתיחת הבריכה לצרכים השונים של הקהילה ושל הענף.

40 שנה לבית הכנסת

"והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית א-לוקים".

בית הכנסת נחנך בחודש כסלו תשל"ג  (1972) לפני 40 שנה. בכוונתנו לציין תאריך זה באירוע שנקיים אי"ה בתאריך כ"ד בסיוון תשע"ב 14 ביוני 2012

כזכור, בית הכנסת נבנה בסיוע שקיבלנו מסר אייזיק וולפסון ורעייתו מלונדון, תיאודור ואן ברמן מפלורידה-  ארה"ב ומשרדי הדתות והשיכון.

בחזית בית הכנסת הוצב שלט המציין את תרומת סר אייזיק וולפסון ורעייתו, ובשל שיקולים שונים לא צוינה תרומתה הנדיבה של משפחת ברמן מפלורידה שניתנה לזכרו של חברנו מרדכי ברמן ז"ל.

במסגרת האירוע נציין את יובל ה-40 להקמת בית הכנסת ויוסר הלוט מעל שלט המציין את תרומת משפחת ברמן.

70 שנה ליום העלייה על הקרקע בבארות יצחק בנגב 

כפי שדיווחנו בעבר, אנחנו נכנסים לשנת ה-70.  הקמנו צוות חשיבה ראשוני להכנת תוכנית לשנה זו.

שימוש בשקיות פלסטיק בענפי השירות 

כזכור, צוות איכס"ה חילק בערב פסח בשנה שעברה שקיות בד לאריזת לחם מהמטבח וביטלנו את השימוש בשקיות פלסטיק בענף. בפועל השקיות לא שימושיות, וקיבלנו מס' תלונות מחברים אשר ביקשו להחזיר את השקיות למדף... אנו מבינים את החשיבות במיעוט השימוש בחומרי פלסטיק ולכן נחפש פתרונות להנחת הלחם בארון הלחם ארוז ופרוס. נוסף על כך, צוות איכס"ה יבדוק בשיתוף עם רכזת השירותים וצוות הכלבי האם ניתן להחליף את שקיות הפלסטיק בכלבי בשקיות נייר או לחלק לחברים שקיות בד כמו במחסן הבגדים לצורך אריזת המוצרים היבשים.

תיקון מכשירי חשמל

נדרשנו לדון בסוגיה האם ענף החשמליה אמור לתקן מכשירי חשמל של חברים (קומקום חשמלי, מיחם וכד'..) כשרכישת המכשירים החשמליים היא באחריות החבר ועל חשבונו. הקיבוץ אינו מספק תיקונים ואינו משלם עבור תיקון מכשירי חשמל אלה.  

עד כאן להפעם,

ורד – מזכירת הפנים.       

שמיים זרועי כוכבים  

הערב שוב יורד ואיתו עולה הירח, הירח מחייך אליי את חיוכו הקסום.

הירח עולה ולאחריו הכוכבים, מיליון כוכבים מכסים את השמיים.

שמיים זרועי כוכבים, הירח מחייך בשמיים.

אני מביטה לירח מבעד לסורגים, אני מביטה והשמיים זרועי כוכבים.

אני רוצה לגעת בירח אך הסורג לא מאפשר, אני רוצה לקטוף כוכב אך יודעת שהוא בעולם אחר.

הירח מאיר, הכוכב נוצץ, אך הסורג אותי חובק.

קר בחוץ אך הגוף שורד, קר בחוץ וליבי רועד.

ליבי רועד מהלא נודע, ליבי רועד והגוף לא שומע.

גופי שורד, ליבי רועד ואני חושבת,

חושבת איך השמיים זרועי כוכבים ואליי מחייכים,

מחייכים את חיוכם הקסום, מכסים את הכאב העמום.

הכאב שלא ירפה, האמונה שלא תשכח.

האמונה לא תשכח כי הירח חייך את חיוכו הקסום והכוכבים אליי מחייכים משמיים זרועי כוכבים.

תמר ריניץ

לזיכרון עולם: תמר בת יקותיאל יהודה ורבקה רמר הי"ד. נספתה בשואה בהיותה בת 22

לחנה יעקבי ולכל המשפחה

השתתפותנו העמוקה באבלכם

במות האב-הסבא

שאול בטיטו ז"ל

מן השמים תנוחמו

מסע שורשים-סגירת מעגל

 

לודג, ל' בסיוון תשס"ט.

 אנחנו: הוריי, איקה ואני במסע שורשים בפולין.

כמה דקות קודם סיים ר' שמחה קלר, ראש הקהילה לספר לנו על החיים בלודג' לפני ואחרי המלחמה.

אמי נגשת אליו ומספרת לו שסבה-יוסף נספה בגטו לודג'. ר' שמחה קלר מפתיע אותה ושואל אם היא מעוניינת להגיע לקבר שלו.

אנחנו המומים, ואמי ממלמלת: "לא ידעתי שיש לו קבר, זוהי הפתעה לא צפויה ליום הולדתי שחל היום".

אנחנו נגשים עמו למשרד והוא שולף שני כרכים עבים– ספרי חברה קדישא של גטו לודג', דפים מצהיבים שעליהם כתובים בכתב יד צפוף שמות - ומדפדף בהם.

כמה דקות של מתח עוברות ולבסוף נמצא הרישום על פי השם הלועזי:

פרידברג ברנהרד נפטר י"א בחשוון וציון מקום חלקת הקבר.

התחנה הבאה של הקבוצה הייתה בבית הקברות בלודג' ואנחנו מבקשים מתחיה תמרי המדריכה לחפש את הקבר. בזמן שהקבוצה מסיירת את הסיור המתוכנן, אני ניגשת למשרד ומבקשת מהפקידה הגויה שתראה לי באיזה איזור לחפש. תמורת תשלום פעוט היא מוכנה ללכת עמי בגשם ולהוביל אותי לחלקה.

בינתיים מצטרפת אלינו יתר הקבוצה ואנחנו מגיעים לחלקה גדולה, "חלקת יוצאי גרמניה" בגטו לודג'.

אנחנו נרגשים אך גם מרגישים קצת מאוכזבים. החלקה נראית די שוממה, פה ושם יש אבן קטנה שמצינת את מספר הקבר, אך לא בקבר הסב. כשהרמנו את ראשינו והסתכלנו סביב, ראינו בחלקה מרוחקת שורות שורות של ציוני קברים עם שם ומספרים ובכניסה לחלקה שלט גדול ומרגש בעברית המכריז שאת עבודות השיפוץ במקום  עשו חיילי קורס מג"דים של צה"ל!!!

לאחר אמירת הקדיש, אנו חוזרים לכיוון האוטובוס ואמי מתחילה לתכנן שנכין שלט בארץ  ויוסי אחי הקרוי על שם הסב ייסע לפולין.

חזרנו לארץ והתוכניות חזרו למגירה.

לודג, קיץ תשע"א.

הראל בני יוצא עם משלחת בית הספר מיבנה לפולין ואנחנו מבקשים בקשה אישית להציב "יד ושם", ציון קבר לסבא יוסף.

בעצת יעקב חמי, בחרנו שלט שיוכל לעמוד בתנאי מזג האוויר ועליו חרטנו את שם הסב ותאריך פטירתו.

יעקב, שחושב מראש על הכול אפילו חיבר לשלט מוט עם קצה מחודד שיהיה קל להכניסו לאדמה.

הראל יוצא לדרך מצויד ב"סקיצת בית הקברות" ולאחר ניווטים ממושכים ודקות מורטות עצבים (שלנו בארץ) מגיע למקום, מציב את השלט ומדליק נר זיכרון.

במקום נערכת אזכרה מרגשת.  איש העדות של המסע, משה פורת (חבר שלוחות), המכונה בפי הנוער "סבא משה", אומר קדיש ומיכל חן, מחנכת הכיתה, מקריאה מכתב שכתבתי:

"סבא רבא יוסף!

אינך מכיר אותי, שמי דקלה ואני בתה של מירה נכדתך, בתם של משה והרטה - בתך.

אולי השם שלי מזכיר לך את טקלה ז"ל אשתך - שאכן אני קרויה על שמה – שעקבותיה נעלמו וכנראה נספתה אף היא בדרך מגרמניה לגטו לודג'.

זוהי הפעם השנייה שפוקדים את קברך כאן בלודג' בפולין מאז שנפטרת ב- 1941.

בפעם הראשונה לפני שנתיים,, עת היינו במסע שורשים משפחתי ונודע לנו בהפתעה שיש לך קבר מסומן. התאריך  היה יום הולדתה ה-72 של אמי-נכדתך, שלא זכית להכיר אישית אלא רק לראות תמונותיה כילדה.

המעמד במשרדי הקהילה היה מרגש מאוד, הרב דפדף בספר בעל הדפים הצהובים של "חברה קדישא" של גטו לודג' ונתן לנו את המיקום המדויק של קברך. אמא הרגישה באותו רגע שקבלה ממך מתנת יום הולדת, ומיד עלינו לבית העלמין.

אינני יודעת על מה חשבת כאן בשבתך בגטו ובמלחמת הקיום של ההישרדות בחיים והמעבר מגרמניה לפולין.

אולי על ילדיך: הרטה בתך שחיה בארץ ישראל מאז 1935, איך ניצלה מהתופת הזאת,  או על בנך, אלווין-אהרון שגר בארה"ב.

לדוד אלווין ואשתו רוזל ז"ל נולדה בת אחת ברברה שעדיין חיה בארה"ב.

לסבתא הרטה וסבא משה ז"ל נולדו 2 בנות: מירה ורותי.

רותי נכדתך נפטרה בגיל צעיר ממחלה והשאירה בן- יובל, שלו 3 ילדים.

מירה הבכורה נישאה למאיר הראל (הרשקוביץ), ילדה ארבעה ילדים שאחד קיבל את שמך: יוסף, והיא היום סבתא גאה ל-23 נכדים .

בוודאי לא יכולת לדמיין שכעבור שבעים שנה יגיעו צעירים ממדינת ישראל, חברים לכיתה של הראל החימש שלך ויציבו יד ושם לזכרך.

דע לך שהנאצים לא הצליחו במטרתם הסופית.

עם ישראל חי וקיים!

גם היום רוצים אויבנו להשמידנו אך בעזרת השם לא יצליחו

יש לנו מדינה יהודית-מדינת ישראל וצבא מוסרי וחזק שמגן עלינו! "

                                                 נינתך, דקלה

המשימה המשפחתית הושלמה.

"וְנָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי וּבְחוֹמֹתַי יָד וָשֵׁם טוֹב מִבָּנִים וּמִבָּנוֹת שֵׁם עוֹלָם אֶתֶּן לוֹ אֲשֶׁר לֹא יִכָּרֵת" (ישעיהו נ"ו ה).

חודש אחר כך מבקר בבית הקברות בלודג' אלעד, בנו של יוסי אחי ומדווח שמצא בקלות את המקום והשלט עומד במקום!

                                                       לסבתא רבתה לאה לוי ולכל המשפחה

מזל – טוב

בשמחת בר המצווה של הנין רעי

בן אורנית ואופיר לוי ברמת מגשימים

דור ישרים יבורך

רשמים מסיור חיילים!

"חייל יקר, שמור על עצמך והתחל לשיר:

'לכן רק שירו שיר לשלום ותלחשו תפילה

מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה' "

כך נכתב על החבילה שהבאנו לכל חייל ( ביצעה משי גרי').

"יצאנו בבוקר אחד לצעוד ארבעים קילומטר..." – (כ-500 ק"מ).  נפגשנו בחדר האוכל לקפה כדי להתחיל את היום בצורה רגועה, וכבר בשעה 7.20 העמסנו  ושטנו עם הרודיוס לכיוון הצפון הרחב ומקווים שהפקקים יפסחו עלינו.

על ההגה שחר פורשר ויחד עם אופיר פורשר ניווטו ביד רמה אל כל המוצבים בצפון. יאיר ארונסון החל בחידות על ארצות, ערים, אותיות א.ה.ו.י...  וכולנו שיתפנו פעולה בניסיון לגלות ידע כללי.  לא שכחנו לומר תפילת הדרך מפיו של אופיר.

התחלנו את מסענו לכיוון בסיס אליקים לביקור אצל בן רזניק ("גבעתי") שנמצא בעיצומו של קורס קצינים.  מה !? לא נכנסים?  מסרון מהיר לאלוף משנה גיא הלוי והכול מסתדר

ויש אישור אצל הש.ג. (גיא הוא מפקד הבסיס).  נכנסים, פותחים שולחן, פק"ל קפה, ומה חסר?... חלב.  אין בעיה! עוד מסרון לגיא וגם נושא זה מסתדר. גיא מגיח משום מקום ונוכחותו עושה לנו כיף. הוא מתעניין בכולם מקדיש לנו מזמנו היקר ,מברך אותנו בחג שמח וחוזר לעבודתו, לא לפני שהוא מוסיף: אם יש בעיה – תתקשרו!.  תודה לגיא על הכול.

השולחן עמוס בעוגות של ברוריה, פק"ל של שחר שבפועל אופיר פיקד על הכנת הקפה.

סרטונים של אביבי, התפעלות יאירי מהנוף וחיפוש אחרי כובע ו-USB . אופיר פוגש חברים ומכרים, העיקר  שבן לא מפסיק להתרגש ולומר תודה. "אף פעם לא ביקרו אותי...".

צילומים, צחוקים, בדיחות והזמן רץ.  מזג האוויר הנהדר ואפילו מעט קריר עושה את המפגש יותר כייפי ונעים.  אבל אין ברירה, חייבים להיפרד מבן ולהמשיך הלאה.  בהמשך בן שולח מסרון עם ברכת תודה והמשך יום נעים. מקסים. התרגשנו !

משם המשכנו למחנה שרגא שבו משרת אביתר יעקבי ב"גולני". (גם ארי מגרעין צבר, אבל הוא היה בחופשה).  אנו מנסים לתפוס את אביתר בנייד, אך אין מענה.  כמעט וויתרנו, אך אופיר עם קשריו מצליח לשלוח את הרס"פ של אביתר לבדוק איפה הוא. וגילינו – אופס, אביתר ישן. כנראה שלילה לא שקט עבר על כוחותינו.

שוב פתחנו שולחן עם עוגות של ברוריה, קפה אופיר, וידיאו אביבי... חיבוקים, הרבה סיפורים על הלילה הקודם, וכמובן הפסקת שירותים. אופיר פוגש חייל ששמו אמיר שבעצם הוא חבר של כולם, וגם אותו פינקנו.

נפרדנו מאביתר ואמיר והמשכנו לכיוון שחר אדן בחיל השריון שנמצא במוצב ליבנה בקצה העולם אחרי מושב זרעית (קרוב מאוד למקום החטיפה של גולדווסר ורגב הי"ד). הנסיעה הייתה ארוכה מאוד אך הנוף היה מקסים, חוץ מאנטנות שליוו אותנו והיו כאילו מורה דרך למוצב. חששנו שנטעה בדרך ונגיע לגבול, אך אל פחד. הרי אמרנו שאופיר ושחר הם המנווטים... הגענו בשלום למוצב בסוף העולם שמאלה. את פנינו מקדם שלט ענק: "המוצב כשר למהדרין – אין להכניס חמץ". מטר מהשלט, בחוץ, עומדת קנטינה ומוכרת חמץ לבדואים ולדרוזים. כמו שנאמר: "צה"ל דואג לכול חייל לפי דתו ואמונתו".-

אנו מתקרבים ולא רואים את שחר. פתאום צץ לנו בחור חתיך, שרירי ומעוצב. כן, זה שחר, כולנו אומרים בקול.  איזה שינוי, איזה כיף.  מה עשית? "ספורט, בעיקר ריצה". (לקחתי לתשומת ליבי). גאים בך, שחר.

שוב פותחים שולחן (כשר למהדרין), אוכלים... שותים... מצטלמים... צוחקים... שומעים סיפורים משחר. אופיר שר ליאירי שיר מההגדה. יאיר מתגלגל מצחוק, ואופס, בלי להרגיש הזרת הקטנה שלי נכנסת לעין של אופיר. לא נעים ואפילו מעט כואב. כדי להקל את הכאב של אופיר נאלצתי לוותר על משקפי השמש שלי עבורו.  אין ברירה, גם משחר אדן צריך להיפרד. יש עוד שלושה חיילים שצריך לבקר. הזמן אוזל והדרך ארוכה. שחר אומר תודה על הביקור ומקבל חיבוקים. גם בשבילו זה כנראה ביקור ראשון. אנו משאירים לו סנדויצ'ים של סנאק-טיים כדי שיהיה לו אוכל כשר ובריא.

חוזרים לרכב ושוב יאירי מתחיל עם החידות. אנו שוב משתפים פעולה ונהנים. יאירי ממשיך להתלהב וליהנות מהנוף יותר מכולנו ומחפש מעיין. משהו רטוב.

אנו ממשיכים לכיוון איתמר גל בחיל השריון בבסיס ברמת הגולן. איתמר מקבל את פנינו בשמחה רבה, לבוש בסרבל מלוכלך כמו שצריך ומקציב לנו 20 דקות לביקור. שחר פורשר מבסוט ואומר: "זה שריונר" ! "הוא פשוט שריונר..."

גם שם יושבים ופותחים שולחן. אוכלים, שותים. איתמר מספר שיש מעיין לא רחוק. יאירי שם בגד ים על הראש כמו סרג'יו מגבעת חלפון ומגבת על הכתף כמו שלמה ארצי, והולך לבדוק את המעיין. חוזר יבש ומאוכזב וכולנו צוחקים למראהו. המעיין היה נראה לו כמו שלולית שסוס השאיר אחריו. הבטחנו לו מעיין אחר. חיבוקים, צילומים, תודות ופרידה מאיתמר.

המשכנו לכיוון אלוני הבשן לאורן לנדה שמשרת בנח"ל. את ליל הסדר הוא חגג עם משפחה מהישוב שפגשנו אותם במקרה בהמשך.

שכחתי לציין שברוריה הצטרפה כהפתעה לאורן. הוא שמח מאוד לקראתנו ובטח לקראת ברוריה. "אין כמו חיבוק של אמא".  שם אכלנו ארוחת צהריים בחסות שווארמת סנאק-טיים (יש לנו ביקורת על המוצר) וכן שניצלים ששדרגו את הארוחה.

שוב אכלנו, שתינו קפה אופיר, הצטלמנו, הסרטנו... צחקנו.  נפרדנו מאורן לא לפני שאמא ברוריה העמיסה עליו שקיות.  באלוני הבשן ובכלל בכל האזור שקט ורוגע, ירוק. שווה לבקר שם (חבל שמשפחת פורשר הצעירה לא הייתה בבית).

אנו נוסעים לכיוון הכנרת. הכול עוד פורח, הנוף מהמם וירוק. שמחנו לראות את כל עם ישראל מטייל בצפון ובגליל – מי ברגל ומי ברכב. מחמם את הלב ונותן גאווה ישראלית.  "יש לנו ארץ נהדרת".

בדרך ראינו מעיין ומובן שיאיר שם מכנס על הראש, מגבת על הכתף, ויוצא לקראת המעיין. שוב הוא חוזר יבש והפעם משום שבית קפה קסם לו יותר.

הנסיעה לבא"ח גולנו הייתה ארוכה ומתישה. הנהגים הוחלפו והלכו לישון מאחור, תפסו פגרת צהריים כדי לצבור כוחות להמשך.

לפנות ערב (18.00) הגענו לבא"ח גולני, שבו משרת עידן פרץ שחיכה לנו. כן, שוב פתחנו פק"ל, ושוב קפה אופיר היה בפעולה. חזרנו ואכלנו, שתינו, צחקנו והצטלמנו.

אופיר פגש שם חברים. מפתיע?   אותנו כבר לא !

מחוץ לבא"ח גולני יש מקום ישיבה נקי ומסודר עם תצפית ונוף מהמם. יאירי לא מפסיק להתפעל.  נראה לנו שעידן לא רוצה שנלך. אך מה לעשות? צריכים לחזור הביתה.

בדרך מחכים לנו פקקים וגם הבטחה שלי לבית קפה.  נפרדים מעידן בחיבוקים ובעוד תמונות ומשאירים לו את הממתקים שנותרו.

זהו סוף המסע. ביקרנו שישה חיילים בסדיר ואת גיא הוותיק. אנו גאים בעצמנו וכבר חושבים על המסע הבא.

נכנסנו לרכב עייפים מרוצים מאוד. הרעיון של בית קפה מתחיל לאט לאט להתמוסס. (לחלק מאתנו היו עוד תכניות בהמשך).

כל החיילים, ללא יוצא מן הכלל - בן, שחר, אביתר, איתמר, אורן ועידן - שמחו אתנו ורוצים ביקור נוסף.

כולם התרגשו ושיתפו פעולה עם מצלמת הוידיאו שאביב הפעילה בהוראת מילכה פורשר.

ברצוני לברך את שחר פורשר שיצא לחיים האזרחיים ובסיור הזה נתן תחושה של סיום מסע שירותו הצבאי.  היה לנו כיף אתו ובזכותו התממש סיור החיילים. בהצלחה לשחר בכול אשר יפנה.  סיימנו עם טעם של עוד.

לכול חיילינו וצעירנו באשר אתם שם – כל אחד במקומו – שמרו על עצמכם, על גופכם ועל נפשכם.

"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן"

משפטים שנאמרו לאורך כל היום ולא נשכח:      

·                    רגע, אשלח לגיא SMS

·                    עוד 200 מטר נגיע

·                    למי יש כבל USB ?

·                    איפה יש מעיין?

·                    אנו לא עושים כלום, משעמם.

·                    מי רוצה קפה?

·                    אופיר, כמה חברים יש לך?

                    באהבה רבה,

סיגי ועדת צעירים

בשם: ברוריה,שחר פ',אופיר פ',יאירי,ואביבי.

לשולמית ואופיר גריידי

לסבתא וסבא ריקי ויוסי שטרן

ולכל המשפחה

מזל – טוב בהולדת הבן-הנכד

איתן שמואל יח'

שיגדל לתורה לחופה ולמעשים טובים.

סוף הדרך

כשחיפשתי במילון את מקור השם "קניידלעך" מצאתי אמרה שמאוד התחברתי אליה ומתאימה לרגשות שלי ביום שאחרי. כך כתוב: "עיניו לכופתאות (קניידלעך) ולא להגדה" – אמרה הומוריסטית על מי שמתעניין בחומר ובתכלית ולא ברוח.

להכין קניידלעך לקהל הקדוש לשנו למדתי מיהודית לנדסברג ז"ל.  את ההתמחות שלי עשיתי אצל מורתי המסורה לאה לוי שתבדל"א.  לאה פרשה אחרי שנים רבות של עשייה ואני ירשתי את השרביט, ולצידי בידיים נאמנות טובה ויפעת גלזמן.  כך למעלה מ-20 שנה אני אחראית להכנה, לבישול ולאריזה של אלפי קניידלעך המתגלגלות בערבי חג בין ידי המתנדבים בשוויון – גברים ונשים. וכך ארבע פעמים בשנה.

בשנים שאכלנו כולנו בחדר האוכל לא הייתה בעיית אריזה. היום הכול נעשה אחרת – אריזה אישית לבתים מגדילה את הצורך בידיים מתנדבות.

תמיד נלחצתי לקראת. תשאלו: למה?  תמיד לא הייתי בטוחה האם יבואו מתנדבים לעזור לי, ואם יגיעו – האם יבואו רק 'להחתים כרטיס' או יישארו אתי עד לסוף?  האם יהיה לנו מספיק לחלוקה, או אולי יתפרקו בבישול?  ואני בבעיה.

הקריאה מעל לוח המודעות להירשם לעזרה הייתה מבישה ופוגעת. גם הפנייה בעידן המסרונים להיות שותפים לעשייה – לא הצליחה. אפילו פנייה אישית בכתב לא נענתה.

כשלא באו ידיים לגלגל חילקנו עיסה לבתים לגלגול משפחתי כחוויה (עשינו זאת פעם).  הרעיון לא התקבל. זה לא קיבוצי – כך אמרו לי. אנחנו עדיין קיבוץ שיתופי. זוכרים? כולם בשביל אחד – אחד בשביל כולם !

תמיד הייתה לי הרגשה כאילו זה מפעל חיי הפרטי, ואני זאת שצריכה לשאת בנטל העשייה.

לכל אלה שכן שמו יד – זה המקום להודות. במיוחד למתנדבים הקבועים שאף פעם לא אכזבו: שלמה פורשר, גלזמן, שמוליק ברוכי, גיל אמיר ובניו. ככל שהיו – זה אף פעם לא הספיק.

חיפשתי את הרוח – רוח ההתנדבות – ולא מצאתי.

אני במפעל הזה הגעתי לסוף הדרך.

היה לי הכבוד,

נורית סוקולובסקי

יום הזיכרון לחללי צה"ל

ילדי בית הילדים מזמינים את הציבור

לטכס אזכרה לחברי בארות-יצחק ולחיילי צה"ל שנפלו במערכות ישראל.

הטכס יתקיים ביום שלישי ב' באייר 24.4 בשעה 15.15 במועדון לחבר.

שירות לחבר

סידור רכב

·                    הזמן עושה את שלו ורובנו למדנו לעבוד עם התוכנה החדשה לסידור הרכב.

·                    נושא החיובים נמצא בלמידה ויישום. חשוב להדגיש: לכל הזמנה יש "משתמש" - הוא בעל ההזמנה והוא המחויב עליה.

חודש מרץ היה חודש "הרצה" ולכן עודכנו החיובים לפי הרישום בדפים. החל מאפריל הרישום בקלסרים ממשיך בשלב זה, אך לגיבוי בלבד.  הזיכוי עבור נסיעות נעשה באמצעות תוכנת הרכב. לא ביקשת זיכוי במערכת –  לא קיבלת!

הסבר מפורט יותר נשלח ויישלח שנית בדוא"ל לחברים בצירוף חוברת הסברים לשימוש במערכת החיובים. עזרה נוספת למעוניינים: איקה ישב ביום שלישי הקרוב (24.4.12) במשרד של אוריאל בין השעות 16:00-18:00 וידריך את המעוניינים.

·                    יש לדייק בהחזרת הרכב לסידור. איחור של החל מדקה משבש את הסידור ולעיתים מוציא הזמנות מהסידור. במידה ותקועים בפקק וכדומה יש ליצור קשר (בזהירות) עם עפרה/עירית/אוריאל.

·                    תגברנו את צי הרכבים, דבר שמקל על ניהול התוכנה ומאפשר רווחה לחבר.

·                    חיוב לפי זמן -  הנושא עלה לדיון עם כניסת התוכנה החדשה, ונמצא עדיין בבדיקה.

הרעיון הוא ליצור נוסחה שתשלב את עלות הקילומטר עם זמן השימוש ברכב, דבר שיגרום לחבר ליעל את הזמנת הרכב ויפנה כלי רכב נוספים לטובת הציבור.

אנו שבים ומזכירים: גם ללא חיוב על זמן – רכב שעומד ליד הבית, ולא מוחזר לחניה ולארון מפתחות, עלול להשאיר מישהו אחר מאוכזב שלא קיבל רכב...

·                    נא לא להשאיר דאלאס בתאי הדואר. כל הסבר מיותר.

·                    תזכורת!  יש להחזיר רכב נקי ומתודלק. קרה והרכב קיבל מכה או כד', נא לדווח מייד לסדרנית הרכב.

·                    תזכורת!  בני משק צעירים ובהסדר, מזמינים רכב על שמם. אם יש הזמנה חשובה, יש ליצור קשר עם הסדרנית להבטחת ההזמנה.

·                    המועצה האזורית פינקה אותנו בתאורה ברחבת החנייה, לרווחת כולנו.

מחסן כללי

·                    כפי שפורסם, ביום ראשון בבוקר נפנה את המחסן הכללי מהציוד שנמצא בו.

           חברים שיודעים שיש להם ציוד, מתבקשים להגיע, לזהות ולסמן את הציוד שלהם

           והוא יועבר בצורה מסודרת למחסן הצמוד. ציוד ללא בעלים יפונה.

           לא תהיה אחריות על ציוד שלא זוהה ונעלם. לפרטים אפשר לפנות לעפרה פארן.

תאי דואר

·                    הייתה מחשבה להחליף את תאי הדואר לתאים סגורים. בדקנו את הנושא וגילינו מספר בעיות. עיתון שבת לא נכנס לתא, אין אפשרות להכניס לתא דרך הפתח פריטים שעוביים יותר מ- 2 ס"מ. מבדיקה בקיבוצים אחרים, רוב התאים נשארים פתוחים.

לכן הוחלט לעת עתה להישאר עם התאים הנוכחים. סידרנו והוספנו שילוטים ובהמשך נציב מצלמות שיכסו את ארון המפתחות ותאי הדואר.

הדברה

·                   כפי ששמתם לב, עונת היתושים, הזבובים, הדבורים ועוד - הגיעה. בקרוב נפזר מלכודות זבובים במחנה ונקווה שיחד עם הטיפול המסור במעופפים שנעשה ברפת, נעבור את הקיץ בשלום. כדי למנוע התרבות יתושים יש להקפיד לרוקן מיכלים ממי הגשמים/ מזגנים ושאריות של מים בתחתיות העציצים.

 

שעות קבלה בענפי השרות לפני יום העצמאות

כלבי                ביום רביעי:  בוקר   06.30  – 08.30        צהריים   11.30 – 15.00

מחסן בגדים     ביום רביעי:   11:30-13:30

ספרייה           ביום רביעי:   19:00 – 17:00

מענף המזון     ביום רביעי:    ארוחת צהריים עד השעה 13:00

קופת בית       ביום שלישי  בשעה 17.00 – 18.00

עירית פורשר – רכזת שירותים

לקראת פיקניק יום העצמאות

להזכירכם !  הפיקניק מיועד לכל חברי בארות יצחק ותושביה, ילדיהם והוריהם בלבד.

ב״ה אנחנו רבים וצריכים להקפיד על החלטה זו. 

תרבות/ענף המזון והאגף החברתי.

שלום לכולם,

מדרשת תורה ועבודה בסימן "ופרצת"

בתום העונה הראשונה, שסוכמה כעונת פעילות מוצלחת למדי, הוחלט להרחיב את פעילותה של מדרשת תורה ועבודה. מדרשה זו הוקמה על-ידינו כדי להשמיע קול ציוני דתי "משלנו" במרחבי הציונות הדתית. המדרשה מציעה סמינרים, ימי עיון, סדנאות ופעילויות שונות לחברות נוער ביישובים, בתי ספר, תנועות וארגוני נוער. המדרשה מנוהלת ע"י צעירים בני הקיבוץ הדתי, ונוטלים בה חלק מדריכים בוגרי צבא מהתנועה ומחוצה לה. בין השאר ובמשולב הולך ונבנה בקיבוץ מעלה גלבוע מרכז חינוכי-חקלאי, שמציע לבני נוער חוויה של התנסות בעבודה חקלאית המתובלת בתכנים וחוויות נוספות. אנו מתכננים להכפיל ואף לשלֵש את היקפי פעילותה של המדרשה, ונשמח לעזרת הקוראים הנאמנים שימצאו לנכון להפנות למדרשה לקוחות נוספים.

מושב שיתופי כרמל

שרגא וילק, צביקי פורת ונחמיה רפל, נענו להזמנה ששלח מזכיר המושב השיתופי-דתי כרמל, שבדרום הר חברון, והשתתפו בישיבת הצוות הכלכלי של היישוב. בפגישה הוצגה על-ידינו העשייה הרחבה של תנועת הקיבוץ הדתי בתחומים החברתיים והכלכליים, והמארחים הציגו את בקשתם לחבור לתנועת הקיבוץ הדתי

כ'ישוב עמית', ולהסתייע בכלים המקצועיים שאנו מפעילים. הפגישה סוכמה בחיוב, ושני הצדדים יעלו אותה במוסדותיהם לקבלת הסכמה ואישור הפעלה.

בית רימון – השלב הבא

פנחס ולרשטיין, ראש מנהלת ההתיישבות במשרד נגב-גליל; יואב אריאל, מנהל מרחב הצפון בחטיבה להתיישבות; נחמיה רפל, מזכ"ל הקבה"ד, ואנשי משרדיהם, התכנסו השבוע בבית רימון לדיון משותף עם חברי הנהלת היישוב על השלב הבא בפיתוח המקום. פנחס הציג את הצרכים הלאומיים של אכלוס רכס הטורען במאות משפחות נוספות, ואנשי היישוב הציגו את הצורך המיידי לרענן את התב"ע, לבנות מבני ציבור נוספים ולהכשיר מגרשים לבניית בתים חדשים למבקשים להצטרף ולהתיישב על ההר. חלק מרכזי בדיון נסב על הצורך בהבאת מבנים ניידים (=קאראווילות) כדיור זמני עבור המבקשים להיקלט במקום. במהלך הישיבה הוזמנו ראשי המכינה הקדם-צבאית "כרמי חיל", בראשות הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת ונשיא עמותת המכינה, לדיון מקיף על התפתחותה של המכינה, הנמצאת בקשיים ארגוניים ותקציביים. בישיבה נמסר שבעז"ה בשבועות הקרובים תחל בניית מבנה נוסף למערכת החינוך המקומית, ובכביש הגישה לקיבוץ תותקן תאורה לאחר שהוא יורחב וישופץ. "לפעמים חלומות מתגשמים".

פתיחת קורס גישור

בשעה טובה אנו עומדים לפתוח בשבוע הבעל"ט קורס בסיסי לגישור (60 שעות), בהובלת ניתאי מלמד ובניהולו של יהושע מוזט. זו השנה השלישית ברציפות שבה נפתח הקורס, ולשמחתנו נרשמו לקורס 27 חברים וחברות משנים עשר קיבוצי התנועה, מלביא עד עלומים דרך קיבוצי הגוש. המסיימים בהצלחה את הקורס יקבלו "תעודת מגשר". הקורס ייפתח בעז"ה ביום רביעי, י' באייר תשע"ב (2.5.12) בקבוצת יבנה, וזה המקום והזמן לומר תודה מיוחדת לקבוצת יבנה על האירוח של כל הקורסים בעין טובה וברוח נדיבה.

"מפת פעילות"

עו"ד חיים בן-עמי, ראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, זימן למשרדו את כל ראשי תנועות ההתיישבות, תנועות הנוער וארגוני הנוער, והציג בפנינו את 'מפת הפעילות' ההולכת ונבנית באגף. מטרת המיפוי היא לכוון את מתנדבי שנת שירות, גרעיני נח"ל, צעירים ב"שנת משימה" במסגרת השירות הצבאי וצעירים נוספים הפועלים במסגרות התנדבותיות שונות, לשירות במקומות וביעדים על פי הצרכים האמיתיים והלאומיים של מדינת ישראל. אנשי האגף מרכזים מדדים סוציו-אקונומיים מגוונים, והם עמֵלים על בניית מפה משוקללת לפיה יאושרו בעתיד דחיות שירות למתנדבים, יוגדרו משימות אזרחיות לחיילים וכיו"ב.

התהליך הוא מעניין, ואנחנו שמחים להיות חלק חשוב בתוכו.

נוער הקבה"ד ביום פעילות בטירת צבי

למעלה מ- 450 בני נוער מתנועת הקיבוץ הדתי שרו הַלֵל לתנועה ולקיבוץ טירת צבי, בו התכנסו כולם בחול המועד פסח במלאות 75 שנה לעלייתה של טירת צבי על הקרקע בעמק בית שאן. בתחילת ההתכנסות התמודדו נבחרות מהקיבוצים ב"חידון ידיעת הקיבוץ הדתי". בני הנוער נשאלו על ההיסטוריה התנועתית וההתיישבותית, והפגינו ידע מרשים. נבחרת קיבוץ לביא קטפה את המקום הראשון בחידון זה. לאחר מכן התכנסו מאות החניכים לתחרות ה'פזמונסניף' – תחרות הופעות ושירים. 10 סניפים מהקיבוצים השונים הופיעו על הבמה והציגו ביצועים אמנותיים מרשימים. הפזמונסניף התנהל סביב 'ערכה של עבודת האדמה', ועל ערך זה עבדו הסניפים כחודש לפני התחרות. את מירב הנקודות נתנו השופטים לסניף קיבוץ שלוחות, שהמחיש והדגיש את עבודת האדמה גם בעזרת מיקרופונים מגזר מקומי שגדל בשדותיו ...

את האירוע כיבדו בנוכחותם שני מזכ"לים: מזכ"ל תנועת בני עקיבא, החבר דני הירשברג, שבירך את בני הנוער הקיבוצניקים ששירתם, קולם ותפיסת עולמם יישמעו ברבים, וכמובן גם בתוך תנועת הנוער שלנו. גם נחמיה, מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי, בירך את המשתתפים, התברך בהם בשם הדור הוותיק יותר בקיבוצים, והעלה על נס את ייחודו של הנושא עליו נערכה תחרות השירה: 'ערכה של עבודת האדמה'. אנשי החינוך הבלתי-פורמאלי סיכמו לתת ביטוי בשנה הבאה לעובדת היותנו תנועת התיישבות פריפריאלית, ומכאן שבפסח הבא, בעז"ה, ישירו בני הנוער הַלֵל בקיבוץ עלומים שבנגב המערבי.

               שבת שלום,

                                               נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

לקראת יום העצמאות

ביום שלישי

חלוקת כריכים לנוסעים לבתי העלמין:    בין 11:30 ל 12:30 בחדר אוכל

ביום רביעי – יום הזיכרון:

                  גלגול קניידלך: משעה 7.30 בבקר

                  ארוחת צהריים (בשרית) תוגש עד 13:00.

חלוקת אוכל לאוכלים בבית: בין 12:00 ל 13:00 במטבח

                                     (לסעודת ליל יום העצמאות + תותים ושמנת לבוקר).

התפריט מפורסם על הלוח ליד נטילת ידיים.

מי שנוסע לבית העלמין ולא יכול להגיע לחלוקה בשעות אלו מתבקש להיעזר בקרובים וחברים. במקרה של בעיה – נא לפנות לג'ניפר.

יום חמישי – יום העצמאות

לקראת הפיקניק:

בדשא המשולש שלצד חדר האוכל יוצבו פלטות וחמורים. נציגי הקבוצות יוכלו לבוא לקחתם עם תחילת הפיקניק. שני שולחנות/פלטות לכל קבוצה. בסיום הפיקניק נא להחזירם נקיים ובצורה מסודרת ליד הרמפה המערבית של חדר אוכל.

חשוב מאד – לא להוציא ציוד מחדר האוכל!!

אנא עזרו לנו לשמור על הציוד ועל הסדר במתחם.

                                                        חג שמח ולגאולה שלמה וקרובה!

ג'ניפר – ענף המזון

לסבתא וסבא עטרה ואשר גרינברגר

ולכל המשפחה

מזל- טוב בשמחת בר המצווה של הנכד

מ נ ח ם

בן אורית ואודי נצר בעין-הנצי"ב

יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו

כ ל ב ו ד ף

שיעור בפרשת השבוע במועדון:  רחל פלינט

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

למשתתפי תיאטרון עדות 

הפגישה הבאה תתקיים אחרי יום העצמאות

ביום רביעי י' באייר, 2.5.12 בשעה 09:00  במועדון לחבר

לא לכולם יש מחשב ושירות אימייל ולכן תצא הודעה בכתב גם לתיבות הדואר

כל טוב

נעמי סלומון ויונה ברמן

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

שרים עצמאות

בשבת לפנות ערב בשעה 19.00 על הדשא לרגלי מגדל המים.

אפשר להצטייד במחצלות ושמיכות לישיבה על הדשא.

בואו בשמחה !

אסתר – ועדת חינוך / אורטל – ועדתרבות

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

שבטבע מס' 9 תתקיים בע"ה בעוד שבועיים, שבת פרשת "אמור".

תריסר משפחות, כולל בני נוער וגרעין צבר, יוצאים לשבת חוויתית בחיק הטבע.

פרטים והרשמה אצל גיל אמיר

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

לקראת יום הזיכרון לחללי צה"ל

תגי יזכור יחולקו לתאי התואר ביום ראשון. מי שרוצה תגים נוספים יכול לפנות לאורטל.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

תודה מקרב לב 

·        לחנה ברוכי על עיצוב שער ידיעון פסח.

·        לאורטל על עיצוב השער לגיליון זה.

·        לאגף החברתי על השי החמוד שקיבלנו לכבוד פסח.

                                         יישר כוח ותזכו כולכם למצוות !

מערכת הידיעון

AtarimTR