ידיעון 2791 פר' כי תבוא

בס"ד כ' באלול תשע"ב

פרשת כי-תבא

18.36 הדלקת נרות 08.30 תפילת שחרית
קידוש לכבוד הזוג הצעיר – בבית שפירא
18.45 מנחה, קבלת שבת
ערבית, דרשת הרב 11.30 שעור בפרשת השבוע במועדון
שעור במשניות בשטיבל
20.30 סעודת שבת בחדר האוכל 12.00 סעודת שבת בחדר האוכל

מכונת השטיפה תפעל
בשעות 21.30 – 23.30
נא להחזיר כלים עד 23.15 13.30 מנחה גדולה
17.15 שעור בדף יומי
17.30 נשים אומרות תהילים – בבית תמים
18.00 שעור לנשים - שיר השירים - במועדון
18.00 מ נ ח ה
19.32 ערבית, הבדלה
22.00 סליחות ראשונות


זמני תפילה במשך השבוע
סליחות כמנהג הספרדים 05.00
סליחות + שחרית:
א' 05.45
ב, ה, 05.30
ג, ד, ו 05.40
מנחה ברחבת חדר האוכל 13.30
מנחה בבית הכנסת 18.30
רבע לערבית 19.45
ערבית 20.00 עונג שבת לילדים בשעה 11.30


כיתות א-ג לימור נתנזון

כיתות ד-ו שולי גל

לוח השבוע

יום ראשון 18.15 אזכרה לרחל בלנקנשטיין ז"ל בית שפירא
יום שני 17.30 התעמלות לגברים בית שפירא
21.15 שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י חדר עיון
יום שלישי 09.00 מפגש בוקר לבגירים מועדון לחבר
16.30 פגישת תיאטרון עדות מועדון לחבר
19.30 התעמלות לנשים בית שפירא
20.30 התעמלות לנשים בית שפירא
יום רביעי 17.30 צ'י קונג לבגירים מועדון לחבר
18.30 מפגש ערבית לבגירים מועדון לחבר
21.00 המסע לפרו – עם אהרן וחנוך גל בית צוותא
יום שישי 06.30 שיעור בדף יומי חדר עיון

השיעורים הקבועים של הרב לא יתקיימו השבוע – אנו נכנסים למרתון השיעורים
לקראת הימים הנוראים. פרטים בהמשך הגיליון.
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון

"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה"
לקראת החגים המתקרבים עוסקים ילדי התיכון בשבועות האחרונים בנושא התשובה, התפילה והצדקה.
השבוע אנו מתמקדים בנושא הצדקה. בחשיבה משותפת של ילדי התיכון החלטנו לארגן פעילות שכל הכנסותיה יימסרו לצדקה.
ולכן ילדי התיכון מזמינים אתכם לבוא ולטעום מ-
פיצה בארות יצחק
ביום שלישי הקרוב החל מהשעה 18:00 נקבל הזמנות לפיצות.
אנחנו אופים (במתכון של אסתר, כמובן) ומביאים את הפיצה עד דלת ביתכם!!
במשך השבוע תיתלה על לוח המודעות רשימה בה תוכלו לרשום את הזמנתכם.
(אפשר גם להגיע לחדר האוכל ולקנות..)
מצפים מכולם להשתתף במפעל הצדקה הגדול הזה!
ילדי התיכון והמדריכים

מה בגיליון?
• תמיד רציתי לשאול – הרב ירון
• עשור לפטירתה של רחל בלנקנשטיין ז"ל
• באספות החברים – דינה אמיר
• על המחיה ועל הכלכלה – יצחק שנ'
• בוועדת המינויים למזכירות – הוועדה
• כנס שבט "מתנחלים" – מיכל שפיר • דק מן הדק – יהונתן שרמן
• מכירת ציורים – חנה ברוכי
• בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 127
• מענפי השירות לקראת החג
• מה חדש ב"התחדשות"
• קפה בתנועה לקראת הימים הנוראים
כלבו דף ולוחות זמנים
קראו בנעימות !
המערכת
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

שיעורי המרתון ליום הנוראים – בכל ערב בשעה 19.15 ב"שטיבל"
יום ראשון: הרב ירון – עיון בפיוטי הסליחות
יום שני: דינה אמיר – תהלים ק"ל
יום שלישי: הרב ירון – עיון בפיוטי הסליחות יום רביעי: אלי ברמן – מעשה בצדיק חוזה בכוכבים
יום חמישי: אבי צוייג


נר זיכרון !
רחל בלנקנשטיין ז"ל – כ"ג באלול תשס"בתמיד רציתי לשאול
שאלה: למה יש הבדל בין האשכנזים והספרדים בנוסח הסליחות?
תשובה: המנהג לומר סליחות לקראת הימים הנוראים אינו מוזכר בגמרא, ומקורו בתקופת הגאונים.
למעשה אפשר לומר שזו התפילה הסדורה היחידה שנוספה לסידור התפילות לאחר חתימת התלמוד.
לכן, בניגוד לשאר התפילות שמקורן בתקופת התנאים והאמוראים, הנוסח אינו קבוע, ובמשך השנים נוספו פיוטים ומזמורים שונים. המשותף לכל הנוסחים הוא המסגרת: מתחילים ב'אשרי יושבי ביתך', אח"כ חצי קדיש, אח"כ לקט פסוקים ופיוטים - וביניהם אומרים מספר פעמים את י"ג מידות, וידוי, פיוטים בארמית, שומר ישראל, וקדיש תתקבל.
ואולם, ישנו הבדל יסודי בין הסליחות בנוסח הספרדים והתימנים לבין הסליחות בנוסח האשכנזים.
הספרדים והתימנים אומרים נוסח קבוע של סליחות במשך כל הימים, למעט תוספות מסוימות שנאמרות רק בעשרת ימי תשובה. האשכנזים, לעומת זאת, אומרים פיוטים שונים בכל אחד מימי הסליחות, אם כי גם הם שומרים על המסגרת האמורה. גם השפה בפיוטים האשכנזיים היא שונה וקשה יותר להבנה מאשר הפיוטים הספרדיים. מעניין לציין שגם מבחינת התוכן יש הבדל די ניכר: בעוד הפיוטים הספרדיים מתרכזים בעיקר בבקשת הסליחה והתחנונים, אצל האשכנזים יש פירוט רב של צרות הגלות שמהוות כפרה לעם ישראל על חטאיו.
הבדל נוסף, כידוע, הוא התקופה שבה אומרים את הסליחות. השולחן ערוך כתב: "נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים" (שהרי אלו ארבעים הימים שבהם עלה משה להר סיני לבקש סליחה על חטא העגל), אך הרמ"א העיר על כך: "ומנהג בני אשכנז אינו כן, אלא… עומדים באשמורת לומר סליחות ביום א' שלפני ראש השנה, ואם חל ראש השנה ביום שני או שלישי מתחילין מיום א' בשבוע שלפניו", וכך נוהגים האשכנזים.
יש שנהגו לומר את הסליחות מאוחר בלילה במקום באשמורת הבוקר, ובפרט ביום הראשון, מכיוון שהפזמון הנאמר באותו יום פותח במלים "במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה". אך כתבו הפוסקים (מג"א תקסה, ה) שלא לומר את הסליחות לפני חצות הלילה (השבוע: בערך בשעה 12:40), מכיוון שאז הוא לא עת רצון, ובפרט במוצאי שבת שאין להקדים את הסליחות מפני קדושת השבת.
מכיוון שקשה לומר את הסליחות לאחר חצות הלילה מפאת השעה המאוחרת, אנו נוהגים לומר את הפזמון הזה ועוד כמה מזמורים במוצאי שבת לפני חצות הלילה, ואילו את עיקר הסליחות אנחנו אומרים ביום ראשון בבוקר לפני תפילת שחרית.
לכן, במוצאי שבת הזו נתכנס בבית הכנסת בשעה 22.00 לשיחת התעוררות לקראת הימים הנוראים, ולאחריה סליחות מקוצרות. שאר הסליחות – ביום ראשון כמו גם בשאר ימות השבוע – ייאמרו לפני תפילת שחרית.
הרב ירון


רחל בלנקנשטיין ז"ל – עשור לפטירתה
בקיץ תשנ"א הזמינו ילדי חטיבת הביניים לארוחת ארבע המסורתית שלהם בימי החופשה את רחל בלנקנשטיין ושרה כרמי - הסבתות הטובות שטרחו במשך כל השנה להאכיל ולהשקות אותם בארוחת הבוקר.
רחל כתבה דברי פרידה מילדי כיתה ט' שסיימו בשנה ההיא את השתייכותם לחטיבה ועלו לתיכון.

"איך אפשר את המחשבה לשאת, שמן הכיתה שלכם אני צריכה להיפרד?
מתומר, שהוא בבוקר האחרון
אך תמיד מצליח לחטוף עוד מזון.
משמעון, שבא מטירת צבי לכאן
וקסם לו מאוד השוקוזן.
מרוני, ילדה מנומסת ועוד איך,
ובכל בוקר שואלת: רחל, מה שלומך?
מיונית, שאומרת 'לאכול אין לי רצון,
אך בבקשה תביאי לי פלח לימון'.
את הלל ורותי עיני כבר מזמן לא ראתה,
הם חיים רק מאוויר ומאהבה.
את ליה עם עיניים כחולות:
'לקחתי לי סנדוויץ' להפסקות'. ודרית קשרה ברית
עם מלפפון חמוץ ומיונית.
ויש עוד ילדה מאוד מיוחדת,
לסתם קשקושים היא לא יורדת.
ומי זאת? זאת לא חידה,
זאת נופר הידידה.
וצביקי: 'תשימי לי ביצת עין בצד,
אני יכול לקחת לבד'.
ויש עוד ילד נחמד וקצת פרוע,
חולצה פרומה כל השבוע.
היום שוב אין מה לאכול,
אבל הוא אוהב סלט לזלול.

גמרנו, עכשיו הם כבר גדולים
ולא צריכים השגחה של מבוגרים.
אני מאחלת לכם הצלחה, ועוד איך,
וגם להבא תשאלו אותי: 'מה שלומך?' !שלום רב,
אי"ה ביום ראשון כ"ב באלול תשע"ב 9.9.2012 ימלאו עשר שנים לפטירתה של אמנו רחל.
בשעה 17.30 נעלה לבית הקברות ובשעה 18.15 נקיים אזכרה בבית שפירא.
בתקווה לשמחות ולשנה טובה,
מיכל , יעל וחנן -

באספות החברים
אור לח' באלול 25.8.12, ט"ו באלול 1.9.12, י"ז באלול תשע"ב 4.9.2012

בשני מוצאי שבתות התכנסנו לשתי אספות חברים, שבהן הייתה נוכחות רבה מאד (כ – 90 חברים בכל אספה). הנושא היה ביצוע פרוייקט הבנייה על שלביו השונים.
25.8.2012: המזכירות וצוות השיכון הציעו לשנות את החלטתנו מ – 26.1.2009, ולבנות בשלב הראשון 24 יחידות דיור, ולא 10, כפי שהוחלט אז, וכך לזרז את שדרוג דירות המשפחות. בעקבות האספה דן צוות התכנון בהצעות שונות שעלו במהלך האסיפה, וגיבש הצעה נוספת אשר באה לתת מענה לחלק מהבעיות שעלו בהצעת השינוי. הצעה מתוקנת זו הובאה בפני האספה ללא שנדונה במזכירות.
הצעת הצוות היא:
שלב א:
1. בניית 24 יחידות, הרחבת 4-5 יח' במקביל לבנייה החדשה, איוש מדורג של כ - 10 יח' בשכונה
החדשה על מנת להעביר אליהן משפחות – מה שיאפשר לבצע 2 איחודים ראשונים
וביצוע גמר של ההרחבות.
2. הכנת תוכנית לשיבוץ משפחות בשכונה החדשה בהתאם לסעיף 1.

שלב ב: איחודים והרחבות.
שלב ג: הרחבות, שיפוץ דירות 70 מ"ר והשלמות ל - 120 מ"ר.

אחרי הערכות שונות על היתרונות והחסרונות של ההצעה החדשה הוחלט לקבל את הצעת צוות השיכון. ההצעות לדחות את קבלת החלטה עד אחרי ישיבת המזכירות או עד אחרי שמיעת חוות הדעת של מזכירות הקבה"ד נדחו. כן נדחתה ההצעה להצביע בקלפי לכל החברים ולא בהצבעה באספה זאת.

בי"ז באלול 2.9.12 שמעה האספה את רו"ח אלי בירנבאום. אלי הציג והסביר את הדו"חות הכספיים שלנו לשנת 2012 (שחולקו לחברים לפני כן).
האספה אישרה את הדו"ח וכן מינתה את 'ברית פיקוח' כרו"ח קב' בארות יצחק לשנת 2012.
רשמו: דינה / עדנה

לסבתא רותי נוה ולכל המשפחה
מזל – טוב
בשמחת בת-המצווה של הנכדה נוי
בת נטע ואלעד אשל באורנית
דרכיה דרכי נעם


על המחיה ועל הכלכלה
נורית העלתה את הפרטת המזון שוב לכותרות... האם הפעם זה יצליח? – זה תלוי בנו.
להזכירכם, לפני יותר מעשור דחינו שתי הצעות להפרטת המזון, האם השתנתה דעתנו מאז?

אנסה לתאר את הבעיות במצב הקיים:
תמחיר: ענף המזון עובד היום קשה מאוד כדי לעמוד בתקציב המזון המוגבל. המשמעות הנגזרת מזה היא
שהמדיניות שלו תהיה לתת כמה שאפשר בעלות הנמוכה ביותר, תוך שימוש בכל האפשרויות
לחיסכון.
בהפרטה – התקציב עובר לחבר והאחריות היא בידיו. המטבח משנה את מדיניותו ועליו למכור כמה
שיותר, במחיר האופטימלי.
מבחר: כתוצאה מהסעיף הקודם, המטבח יציע מינימום של מבחר מנות, כדי שלא נאכל יותר מדי (זה טוב
לדיאטה אבל לא לשביעות הרצון).
בהפרטה – המטבח יציע לנו מבחר רב יותר, כדי שנאכל כמה שיותר.
איכות ואסתטיקה: יש היום דעות שונות לגבי איכות המזון והצורה בה הוא מוגש.
בהפרטה – אם הציבור לא יאהב את המזון – הוא ידיר רגליו מחדר האוכל. לכן, המטבח יתאמץ הרבה
יותר להגיש מזון איכותי בצורה אסתטית.
סחיבות: נורית תיארה את מה שהיא רואה או שומעת על חברים שלוקחים מזון מהמערך. אינני יודע ולכן
אני מלמד זכות.
בהפרטה - כולנו נפסיק להסתכל לשני בצלחת או בכלים, זה פשוט לא יהיה מעניין. ראו לדוגמא את
הפרטת הפירות – זוכרים את 'סלפן'? אותו סל שהיינו לוקחים פן יחלקו היום תפוחים ופן
יחלקו אבטיח... את מי זה מעניין היום כמה פירות קניתי?
תקציב: היום אם אני קונה מצרכי מזון אין לי מקור תקציבי לזה. כל אחד צריך לשים לב מה עלות המזון
שהוא ומשפחתו קונים מעבר לתקציב המופרט של ארוחת ערב ופירות, בעיקר לארוחות שבת ומזון
מיוחד (דיאטי/בריאותי).
בהפרטה – כל אחד מקבל תקציב ומשתמש בו כראות עיניו. תקציב המשפחה גדל ויש יותר אפשרויות
לניצול נבון.
זיכוי: כיום איננו מקבלים זיכוי על ארוחות שאכלנו מחוץ למסגרת חדר האוכל, לדוגמא: בחופשה, בחו"ל
וכדו'.
בהפרטה – זה לא משנה איפה אכלתי. אפשר לבחור לאכול בחדר האוכל או בבית או בכל מקום אחר.
אני מניח שהארוחה בחדר אוכל תהיה זולה יותר.

ענף המזון עושה מאמץ רציני, אבל הבעיה היא בשיטה. כיום מציעים לנו בצהריים, בדרך כלל מנה עיקרית, מנה דיאטית, מנה צמחונית ודגים. לפעמים יש שתי מנות עיקריות לבחירה.
שמתי לב בשבועות האחרונים שברוב הימים המנה היא עוף בצורות שונות. כנראה מחיר העוף נמוך (אנחנו יודעים את זה גם מענף הלול).

בשבתות המצב לא יותר טוב. זו בדיחה עצובה שהתפריט בבארות יצחק קבוע כבר 50 שנה. מה עושה מי שרוצה לגוון? – קונה! כולנו מוסיפים משלנו לארוחות: משקאות, שקדי מרק, סלט ירקות, סלט חסה ועד דגים ובשר על האש. תסתכלו על הבאים לסעודת השבת: מצעד מקסים של סלטים, מאפים ובישולים. מי משלם על זה? – אנחנו, אך בלי תקציב!
ארוחות בוקר: כמחצית מהאוכלוסייה בכלל לא משתמשת בשירות הזה. חלק אוכלים בבית. אולי הם לקחו את המזון מהמערך (ראה נורית) ואולי הם קנו אותו. מאיזה תקציב?
הפרטה => שינוי - קיים חשש אצל רבים שהפרטת המזון תוביל בהכרח לשינוי אורחות חיינו. יכול להיות, אבל לא מחויב לקרות. זה תלוי רק בנו. עלינו לבדוק את ההצעה אם היא הגיונית, נכונה וטובה או לא. דעה זו נאמרה גם כשהפרטנו את נייר הטואלט והחשמל וגם בהפרטת ארוחת הערב. מישהו חושב שהמצב אז היה יותר נכון?
אם זה יוביל אותנו למקום אחר, זה יתבצע רק אם נרצה בזה ורק אם זה יהיה נכון וטוב לנו.
המשך יבוא...
איקה שניאורבוועדת מינויים למזכירות
לאחר דחיית הצעתנו לשינוי מבנה המזכירות ולחברים שהצענו לתפקידי המפתח, עלתה השאלה האם סיימנו את תפקידנו, או שהוא יגיע לקיצו רק אחרי שתיבחר מזכירות חדשה.
המזכירות גרסה שעלינו להמשיך, אולם לא הסתפקנו בכך והחלטנו לבצע סקר באמצעות שאלון שחלקנו כדי לקבל תמונה ברורה יותר בסוגיה זו (למי ששכח – נבחרנו באסיפה!).
ואמנם, 128 חברים השיבו לשאלון שהפצנו: 112 תמכו בהמשך עבודת הוועדה מול 16 שהתנגדו לה.
החלטנו לנצל את הפצת השאלון ולהציג שאלות נוספות שינחו אותנו בהמשך עבודתנו, ומהן למדנו
ש- 77 חברים תומכים בחלוקת תפקיד המזכיר בין שני אנשים, בעוד 33 מתנגדים לכך.
ובאשר לשאלת הכנסת שכירים למזכירות, 80 חברים התנגדו לבחירת מנהל קהילה שכיר ואילו 38 תמכו בכך. ובנוסף, 94 התנגדו למזכיר חברתי שכיר ורק 23 תמכו.
כרבע מהמשיבים הציעו שמות חברים כמועמדים לתפקידים, כשני שליש מתוכם בקשו שוורד תמשיך וכשליש הציעו את אהרן גל כמזכיר הקהילה.
בנוסף לכך, חברים אחדים הוסיפו הערות מילוליות, אותן לקחנו לתשומת לבנו ונתחשב בהן בהמשך.
אנו מודים לכל המשיבים, המציעים והמעירים, ומזכירים שהסקר נועד רק לבירור עמדות ותוצאותיו אינן מחייבות כהצבעה רשמית.
בימים הקרובים נפרסם את צעדינו הבאים.
חברי הוועדהכנס שבט "מתנחלים "ת"א מרכז
האם ראיתם אי פעם קשישים בני 75 פוצחים בריקודים סוערים?
אם אינכם מאמינים תשאלו את יובל, צחי ומאיר מכלוף שפערו את פיהם ועיניהם בתימהון. ומהו האירוע?
כנס שבט "מתנחלים" של בני-עקיבא מסניף תל אביב מרכז והסביבה. והסיבה? הגיעם לגיל 75.
מפגש מרגש, התרפקות על העבר, העלאת זיכרונות, נוסטלגיה, שירי ארץ ישראל, מצגת של טיולים מאז ומהיום, מחנות קיץ, מחנות עבודה, צילום משותף ועוד כהנה וכהנה. והעיקר: דגש על כך שהקשרים נשארו אמיצים במשך 60-65 שנים. ממחנה קיץ "בני מדבר" בסיום כיתה ה' ועד היום הזה.

וכפי שכתב חברנו אברהם פולובין במפגש קודם:
"הזמן כרגיל לא דורך במקום- לכאורה רק אתמול ולפתע פתאום,
חלפו השנים ומבלי שתרגיש – מבחינה כרונולוגית נהיית קשיש.
הוספת משקל, שערך מאפיר- למרות שברוח נשארת צעיר....

עברנו הרבה ניסיונות בחיים: בית ספר, צבא, עבודה, לימודים;
צברנו חברים וידידים אין מספר- חלקם לתמיד וחלקם לזמן קצר.
היו שאהבנו והנה הם אינם, לאחרים התרגלנו פשוט ככה סתם.
נראה לי שככל שהקשר מוקדם, נכנס הוא אצלנו ממש אל הדם.
אחדים מתוכנו מכירים כבר המון - אולי זה קרה עוד לפני הגנון.

חלקם אל השבט הגיעו קטנים- כשהם עדין רק "ניצנים",
אחרים הצטרפו אליהם עם הזמן, בגלל הבנות או בגלל העניין.
מספרם כה גדל ואין זו אגדה, שהתחילה נוצרת "גאוות יחידה".
תל אביב מרכז הייתה הכותרת ומי ששייך היה בנבחרת.
בלט הדבר בתחילת התיכון כשהשם "בני עקיבא" נישא בגאון...

הצטרפו בני הזוג שמהר מגלים, איך הפכו בן לילה ל"מתנחלים".
נישואים, ילדים, חוויות אין מספר, אך שמו של השבט חוזר ונזכר,
למרות הניתוק והזמן הקשר נשאר, ובכל הזדמנות נזכרים בעבר"...

נאחל לכולנו המשך מפגשים משמחים, בבריאות טובה ועד מאה ועשרים.
ממיכל הנספחת שעוד לא בת 75.


________דַק מִן הַדַק ________
חָבֵר,
זֶה אָמְנָם לָקַח מִסְפָּר שָׁנִים,
אֲבָל בַּסוֹף הוּבַן מֵאֵיפֹה הַדָג מַשְׁתִין.
לְדַאֲבוֹנִי –
הֵבַנְתִי גַם עַל מִי.
יהונתן שרמן
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

לסבתא רבתה דינה פרנקל לסבתא רבתה שרה הלוי
לסבתא וסבא עפרה ויחיאל פארן
ולכל המשפחה
מזל – טוב
בהולדת הנינה-הנכדה
בת לנורית ומוריאל פארן בנוה
ותהי שמחה גדולה מאד
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@מכירה מציורי חנה ברוכי
התמונות התלויות בחדר האוכל מוצעות למכירה למעוניינים. המחירים נקבעו בהתייעצות עם מומחים ומבינים וההכנסות נועדו להחזר ההוצאות הגבוהות שאינן מכוסות בתקנון ההשתלמויות, כגון חומרים, כלים, מסגרות, נסיעות וכיוצא באלו.
בנג'ו מרכז את הטיפול במכירה, לכן כל המעוניין לרכוש תמונה, יפנה אליו ויציין את מספר התמונה (המודבק בתחתית המסגרת). המשיכו ליהנות כל עוד התערוכה נמשכת.
שנה טובה
חנה ברוכי
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

לסבתא רבתה רחל הלר
ולכל המשפחה
מזל – טוב
בהולדת הנין אורי-מרדכי
נכד לנעמי ז"ל ולדב סומפולינסקי
בן לבת-חן ויניב שניידר בטירת-יהודה
טוב ינחיל בני בנים


שלום לכולם,

קפה תנועה מעורר
ערב קפה תנועה מיוחד להתעוררות הלב ולזכרו המבורך של הרב אלי כהאן יתקיים בעז"ה ביום שלישי הקרוב, כ"ד באלול (11.9), בחדר האוכל של קיבוץ עין הנצי"ב. במהלך הערב יִפָּגְשוּ זה עם זה, ישירו וישוחחו – רפאל ומרדכי צרפתי, הר' דוד ביגמן והר' תמיר גרנות, שי זרחי והר' איתמר אלדר, שרה ב"ק ואמיתי פורת, עינת לב ואפרת ביגמן. במקביל למפגשים יתקיים ג'אם פייטנים, בהנחייתם של יוחאי בשן וזאב קיציס. הערב כולו ייחתם בהתוועדות, בהשתתפותו של הנגן חיליק פראנק, ובאמירת סליחות ברוב עם בנוסח המשולב של ישיבת מעלה גלבוע – אשכנז וספרד. מערכת 'עמודים', בשיתוף מדרשת עין הנצי"ב ו'בית מדרש לתורה וחיים' של מדרשת הגולן, מזמינים את הציבור כולו להשתתף במיזם לחיבור בין מזרח למערב, בין עיר לקיבוץ, ובין אדם לאדם. הערב פתוח לציבור הרחב. פרטים באתר הקיבוץ הדתי ובלוחות המודעות.


צהלי
מכינת צהלי פתחה את שנתה השביעית במתחם הקרוואנים האהוב שבפאתי משואות יצחק. כ- 40 בנות, מכל רחבי הארץ, הצטרפו לתוכנית הייחודית, הכוללת לימוד תורה מגֻוון, היכרות עם החברה הישראלית, עבודה קהילתית והכנה לשרות משמעותי בצה"ל. השנה ייצבנו את צוות המכינה, הכולל לצד מיכל נגן – ראש המכינה, ויפית קליימר המורה הוותיקה, גם שתי ר"מיות צעירות. בחודש אלול מצטרפות אל המחזור הצעיר בוגרות המכינה שהשתחררו מצה"ל ובחרו להקדיש את ימי התשובה ללימוד אינטנסיבי ולטעימה נוספת מחוויית צהלי.

מרכז הרצוג
במרכז יעקב הרצוג שבעין צורים נפתחה שנת לימודים נוספת. בינתיים, עד לפתיחת שנת הלימודים האקדמית, לומדות במרכז 2 קבוצות של צעירים וצעירות: אחרוני התלמידים של "אופק" עושים את דרכם מרחבי ברית המועצות לשעבר אל מרכז הרצוג. זהו המחזור ה- 9 של סטודנטים מחבר המדינות המגיעים לתוכנית "אופק" ולומדים עברית ויהדות, מכירים את החברה הישראלית ומתמחים במקצועם. ראוי לציון שכמעט כל בוגרי "אופק" עולים לארץ תוך שנה מסיומה של התוכנית, שנחשבת לתוכנית עם אחוזי העלייה הגבוהים ביותר מבין מיגוון התוכניות שמפעילה הסוכנות היהודית. במקביל, מחזור נוסף של "תוכנית אלול" של מדרשת עין פרת יצא לדרכו. כ- 30 צעירים וצעירות, דתיים, חילוניים ומסורתיים, לומדים תורה בהיכלה של ישיבת הקיבוץ הדתי לשעבר. צוות המרצים כולל מרצים ממדרשת עין פרת וממרכז הרצוג.
-
יסודי בלביא
לאורך כל חופשת הקיץ נתון היה ביה"ס היסודי בקיבוץ לביא בתנופת בנייה: במקום המבנה המרכזי העומד על מכונו מאז הקמת ביה"ס לפני 50 שנה, הולכת ומסתיימת בנייתו של מבנה חדש. שנת הלימודים נפתחה כאשר הבנייה עדיין לא הסתיימה, ועימה לא הסתיימה התקנת רחבת הסעה חדשה עם עמדות חנייה לאוטובוסים. כ- 600 תלמידים לומדים בביה"ס, רובם מישובי המועצה האזורית גליל תחתון, ומיעוטם מישובים סמוכים בהם אין חינוך ממלכתי-דתי, כדוגמת כפר תבור, ישובי המועצה האזורית עמק הירדן ועוד. עד לפני 5 שנים היה מנהל ביה"ס חבר/ת לביא, אך המושכות הועברו למנהלים מבחוץ, וכעת מנהל משה גדלנסקי את ביה"ס זו השנה השנייה. גם השנה תגענה מלונדון 2 קבוצות של תלמידי ביה"ס J.F.S. , כל אחת לתקופה של 3 חודשים, במהלכה הם לומדים באנגלית ולפי תוכנית הלימודים הבריטית את אותו החומר שהיו צריכים ללמוד באנגליה, וביחד עם זה הם זוכים להעשרה במקצועות היהדות, להיכרות עִם עָם ישראל וארץ ישראל, ולאווירה ביתית במשפחות המאמצות מקרב חברי לביא.

יסודי בקבוצת יבנה
כ- 500 תלמידי המועצה האזורית חבל יבנה וישובים סמוכים לומדים בביה"ס הוותיק שבקבוצת יבנה, 3 כיתות-אֵם מקבילות בכל שכבה, וביום הראשון של שנת הלימודים הם פגשו חידוש גדול בחצר ביה"ס: ברחבי הקמפוס הוקמו במהלך חופשת הקיץ 7 פינות למידה והפעלה, תחת הכותרת: "חצר לימודית בנושא ספרות ילדים". לדוגמה: בפינה שנבנתה ע"פ משנתו של המחנך יאנוש קורצ'אק, שתיקרא "בימת דיון", הוצבה בימת נואמים ולידה ספסלים לקהל המאזינים, ושם תפעל מועצת התלמידים, וילדים יישאו נאומים על דמויות עליהן למדו. פינה שנייה תיקרא "המטרייה הגדולה של אבא", על שם ספרו של לוין קיפניס, ובה הותקנה מטרייה גדולה, מתחתיה שלולית, משחקי קפיצה ועוד. ההקמה הפיזית היא סיומו של תהליך חשיבה ארוך בחדר המורים, בהובלתה של המנהלת רחל שפרון, והמימון הגיע ממשרד החינוך והמועצה.

מזמו"ר בדרום הר חברון
חברי המזכירות המורחבת יצאו השבוע ל'טיול שנתי': הישיבה התקופתית הוקדשה להכרת 3 המושבים השיתופיים שבדרום הר-חברון – בית יתיר, כרמל, מעון – המבקשים לחבור לקיבוץ הדתי באפיקים משקיים ודמוגרפים. במהלך הסיור נפגשנו עם אנשי המשק של שלושת הישובים, שמענו וראינו כיצד השפה בה הם דיברו, והרוח שהביאו עמם, הבהירו בצורה חד משמעית שהאגודות השיתופיות בכל שלושת הישובים הם אָחֵינוּ לתנועה בלא מעט נקודות משמעותיות: הרוח החלוצית, הקשר לאדמה ולעבודת כפיים, העקרונות השיתופיים ועוד. מרגש היה לשמוע את התודה הגדולה שמכירים המתיישבים לדוד (מושבניק) מבצרי מעין צורים, שהוגדר על ידם כ"אבי ההתיישבות באזור, ובעל זכויות רבות בכל דרום הר חברון". בסיום הסיור, לאחר ארוחת צהריים בבי"ס שדה בסוסיא, התקבלה ברוב מוחלט ההצעה לצרף את הישובים כ'עמיתים' בתנועה, בהתאם להחלטת המועצה הכ"ח של התנועה. במועצה הבאה של תנועת הקיבוץ הדתי, המתוכננת לתשע"ג (המזכירות המורחבת נתנה 'אור ירוק' לכינוסה), נקיים בעז"ה הצבעה לקבלת היישובים הללו, והישובים הנוספים שבחרו להצטרף לתנועה: ניר עציון, שדמות מחולה ובני דרום.

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

בענפי השירות לקראת החג
בכלבי
א. בערב ראש השנה הכלבי יהיה פתוח ברציפות בשעות 06.30 – 12.30

ירקות ופירות יסופקו לנו בימים רביעי-חמישי-שישי הקרובים.
בערב ראש השנה לא תהיה אספקת ירקות טריים, ולכן מומלץ לרכוש אותם (כולל ירקות נטולי חרקים)
עד ערב שבת פרשת נצבים. ירקות נטולי חרקים לראש השנה יסופקו מערב שבת פרשת נצבים.

ב. ביום שישי הקרוב, ערב שבת פרשת נצבים, כ"ז באלול 14.9 בשעות 07.30 – 13.30 תתקיים בכניסה לכלבי מכירת כיפות. המכירה גם לאנשים מחוץ לקיבוץ (במזומן בלבד).
איסר ספיר

בענף המזון
לפי החלטת האגף החברתי כאשתקד, בליל א' של ראש השנה חדר האוכל סגור.
חברים מבוגרים, הזקוקים לעזרה בהתארגנות, מוזמנים לפנות אלי.
בברכה
ג'ניפר – ענף המזון

ספרייה
השבוע הספרייה תפתח כרגיל, ולא תפתח שוב עד לפני ראש השנה. נא להצטייד בהתאם.
יש ספרים חדשים !!!
אילנה לרמןלנעמי ואהוד-אברהם בן-שמול
לנישואיכם
להורים לני וחיים בן-שמול
לסבתא וסבא מסעודה ואברהם בן-שמול
ולכל המשפחה
מזל – טוב
תזכו לבנות בית נאמן בישראל
גם מתנות לחג יש אצלנו בהתחדשות
אתם מוזמנים לבוא
בימי שלישי בשעות 17.00 – 20.00
בימי שישי בשעות 10.00 – 13.00


מירית חצרוני 039722888 שלוחה 8147
רכזת מתנדבים – המועצה האזורית חבל מודיעין


הנה מתחילה לה עוד שנה של פריחה ,יצירה והתחדשות..........
בואי ליצור לך שנה מלאה בצבע, ריח , התחדשות ויצירתיות.
סדנא לשזירת בוקט פרחים בתוך אגרטל מחומרים ממוחזרים
ביום רביעי, כה באלול, 12/9/12 בשעה 19:00
בחנות הקהילתית " התחדשות," בכפר טרומן
בהנחיית מורן - מעצבת בפרחים.

הסדנא ללא תשלום, אך מחייבת הרשמה .
לאה פרידמן 050-5972437 friedman.by@gmail.com

כ ל ב ו ד ף
השעור בפרשת השבוע במועדון לא יתקיים.
אחות תורנית: אילנה פלינט – פלאפון 61999
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
הודעת המערכת
בערש"ק נצבים לא יופיע הידיעון, אלא רק דף מידע. הידיעון הבא יופיע בע"ה ביום ראשון, ערב ראש השנה תשע"ג. כתבות ומאמרים יתקבלו בשמחה עד יום חמישי הקרוב בבוקר.
אחרי ראש השנה יופיע ידיעון בערב יום הכיפורים ובערב חג הסוכות. בערבי שבתות שבין החגים יופיע רק דף מידע. בחול המועד סוכות לא יהיה ידיעון. בערב ש"ק פרשת בראשית נשוב לשגרה השבועית של הידיעון.
עדנה
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
נסיעה בטוחה
ברכות להראל-משה שניאור עם קבלת רישיון נהיגה. סע בזהירות ורק לדברים טובים !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
כל הכבוד
לגבי נאור שקיבל השבוע תעודת הוקרה על עבודתו המסורה והאחראית, על הרצינות בה הוא מבצע את תפקידו כמתמי"ד, תוך גילוי רוח התנדבותית ודבקות במטרה.
על כל זאת ועוד הוא נבחר כמצטיין בסיס ההפעלה מזור של המתמי"דים.
על החתום: ליאור נח, רס"ב - מפקד מרכז משולב "חבל מודיעין"
שי-לי חן אדר - מפקדת בסיס הפעלה מזור
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ביטוח לנסיעה לחו"ל
לתשומת לב כל המתכננים נסיעה לחו"ל:
החל מחודש אוקטובר הקרוב, בזמן הגשת בקשה לביטוח יש למסור את המידע הבא:
שם באנגלית – כפי שהוא רשום בדרכון; מין הנוסע; יעד הנסיעה
אליעזר שפיר
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה
ברכות לבביות לעפרה ויפת שדיאל עם הודעתה המשמחת של נורית
על החלטתה להינשא לרן דזבקו (גבעתיים).
AtarimTR