ידיעון 2825 פר' נשא

בס"ד, ח' בסיוון תשע"ג  

 

 

נ ש א

 

19.11

הדלקת נרות שבת

08.30

תפילת שחרית

19.20

מנחה, קבלת שבת

 ערבית, דרשת הרב

11.30

שעור בפרשת השבוע במועדון

שעור במשניות בשטיבל

20.30

סעודת שבת בחדר האוכל

12.00

סעודת שבת בחדר האוכל

מכונת השטיפה תפעל

בשעות 21.30 – 23.30

בבקשה להביא כלים עד 23.00

13.30

מנחה גדולה

17.15

שעור בדף יומי

17.30

נשים אומרות תהלים – בבית סעדון

18.00

שיעור לנשים – פרקי תהלים – במועדון

18.00

מנחה

20.14

ערבית, הבדלה, קידוש לבנה

 

 

זמני תפילה במשך השבוע

שחרית   א,ג, ד, ו'            06.00

שחרית   ב, ה                  05.50

מנחה ברחבת חדר האוכל   13.30

מנחה בבית הכנסת           18.30

רבע לערבית-לימוד הלכות  19.45    

ערבית                           20.00

עונג שבת לילדים בשעה 11.30

  כיתות א-ג    שורי אמיר

  כיתות ד-ו     מילכה מיור

 

 

לוח השבוע

 

יום ראשון

19.00

גדולי המחשבה הישראלית

חדר העיון

יום שני

17.30

התעמלות לגברים

בית שפירא

21.00

שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י

חדר העיון

יום שלישי

09.00

בית מדרש לגמלאים

מועדון לחבר

19.30

התעמלות לנשים

בית שפירא

20.30

התעמלות לנשים

בית שפירא

יום רביעי

17.30

צ'י קונג לבגירים

מועדון לחבר

18.30

מפגש ערבית לבגירים

מועדון לחבר

יום חמישי

19.00

שעור ניצוצות מהדף היומי

חדר העיון

21.00

ישיבת מועצה (פרטים יפורסמו)

חדר העיון

יום שישי

06.30

שיעור בדף יומי

חדר העיון

 

 

השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון

 

תורני נוער ברפת:   בוקר -     כנרת ברוכי, חן מיור, חובב גל

                            צהריים -  נדב רפאל פורשר, גיל-עד שניאור

 

 

 

בדרך למועצה

"והלא עניין עם האומה העברית, האומה שידעה את החוק של 'ושננתם לבניך' עוד מראשית עלייתה על הבמה ההיסטורית. ואומה זו הן ידעה גם בשנות האפלה שלה לשמור על נכס זה של לימוד חובה לכל ילדיה.

עוד בימי ר' שמעון בן שטח, בשעת התכנסותה מן הגולה חזרה לארץ ישראל, ידעה להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ובכל כפר, בכל גליל ובכל מדינה, וקבעה שכל עיר שאין בה מלמד תינוקות אין דינה כדין עיר.

ואף בחשכת פזוריה ובכל קהילותיה ידעה להטיל על כל קהילה להכניס לקרבה מלמדי תינוקות על חשבון כל יושביה.  עשיר ורש, בין עקר ובין מרובה ילדים, ורווק ולא רווק – כולם יחד צריכים לשאת בעול לימוד תורה".

 

דברים אלה נאמרו מפי מר שז"ר בשנת 1949, בהיותו שר החינוך הראשון של מדינת ישראל, והם מודפסים על שטרי הכסף שלנו שערכם 200 ₪.

הביאה לידיעון: עדנה שורץ

 

 

מה בגיליון?

·         על קצה הלשון – הרב ירון

·         כל הכבוד לבני יעקבי – אורי כרמי

·         עדכון שוטף מהמרתף – מילכה מיור

·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 162

·         על גלגלים – עירית פורשר

·         מוועדת ההשתלמויות – אביגיל צוייג

·         נספח: טפסים לבקשת השתלמות

                                           כלבו דף ולוחות זמנים

                                                                 קראו בנעימות !

המערכת

 

 

      נר זיכרון !

    מיכאל גליקסמן ז"ל – י' בסיוון תש"ל

    דבורה אנגלנדר – י"ב בסיוון תשמ"ח

    דבורה וולקובסקי ז"ל – ט"ו בסיוון תש"י

 

 

 

אָמֵן – כולנו אומרים אמן על כל ברכה. מה פירוש מלה זו?

בפוסקים (ערוה"ש או"ח קכד, יא) מובאים שלושה מובנים למלה זו: בתורה היא מופיעה בהקשר של קללות: בפרשתנו, כאשר אומרים לאשה שאם היא זינתה "וּבָאוּ הַמַּיִם הַמְאָרְרִים הָאֵלֶּה בְּמֵעַיִךְ לַצְבּוֹת בֶּטֶן וְלַנְפִּל יָרֵךְ", היא עונה "אָמֵן אָמֵן". גם בקללות שבפרשת כי תבוא, על כל קללה עונים כל העם אמן. משמע שפירוש המלה הזו הוא אמת, ואני מקבל עליי את הדברים. אך לפעמים המשמעות של המלה היא 'הלוואי'. כאשר נביא השקר חנניה בן עזור מנבא דברים טובים על ישראל עונה לו ירמיהו (ירמיהו כח, ו): "אָמֵן כֵּן יַעֲשֶׂה ה'", אבל הוא יודע שלא כך יהיה. פירוש שלישי למלה אמן הוא לשון אמונה, שאני מאמין שזה נכון. בעת שאנו עונים אמן על ברכות, אנו צריכים לכוון לפירוש הנכון בהתאם לברכה. למשל: בברכת 'בונה ירושלים' – הלוואי. בברכת 'מגן אברהם' – אמת. ובברכת 'מחיה המתים' – אני מאמין שכך הוא.

ביטוי שקשור למלה אמן: "עונה אמן בעל כרחו" – כאשר אדם נאלץ להסכים לדברי חברו.

אָמוֹר לָהֶם – הכהנים מברכים "אשר קדשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה". לציווי לברך באהבה יש גם השלכה הלכתית: כהן ששונא אחד מהקהל אינו יכול לעלות לדוכן (משנ"ב קכח, סקל"ז). בתורה אמנם לא כתוב לברך באהבה, אבל כתוב "אָמוֹר לָהֶם" ובספרדית פירוש המלה AMOR הוא אהבה...

יש שאמרו שהמלה 'באהבה' נוספה כאשר חדלו לברך בשם ה'. הרי הציווי בפרשתנו הוא "וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", ובאמת הגמרא (יומא לט, ב) אומרת שרק לאחר מותו של שמעון הצדיק הפסיקו לברך בשם ה' המפורש. איננו יודעים בדיוק איך הייתה ההגייה של השם המפורש, אבל יכול להיות שהמלה 'באהבה' היא עיוות של שם הויה.  

עֶגְלֹת צָב – הנשיאים הביאו תרומה למשכן "שֵׁשׁ עֶגְלֹת צָב וּשְׁנֵי עָשָׂר בָּקָר". מה היא עגלת צב? יש שפירשו (רש"י) שהכוונה לעגלות מכוסות, כמו שהצב מכוסה בשריון. יש שהסבירו שצב הוא קיצור של צבא, והכוונה לעגלות גדולות (רמב"ן) או לעגלות שיכולות ללכת בדרכים קשות כמו בצבא (רשב"ם), ויש שפירשו שהצבים הם סוג של שוורים שמושכים את העגלות (ראב"ע).

שְׁלֻמִיאֵל – הנשיא של שבט שמעון הוא שְׁלֻמִיאֵל בֶּן צוּרִישַׁדָּי. מניין הגיעה השלומיאליות, שהיא כינוי לאדם מגושם וחסר קואורדינציה? יש מי שטוען שהסיבה לכך היא מכיוון שבכל יום מימי החנוכה קוראים קרבן מקרבנות הנשיאים, וביום החמישי קוראים את קרבנו של שלומיאל בן צורישדי. זהו היום היחיד בחנוכה שלעולם לא יחול בשבת, ולכן אף פעם לא קוראים את שמו בקהל גדול... ואולם, נראה יותר שהמקור לכך הוא דמות בספרות היידישאית, כמו שגם השמות הרשל'ה, יורם, למך, חושם, תרח וכו' הפכו לתכונות אופי ולא רק שמות פרטיים.

הרב ירון

 

 

כל הכבוד  

במעמד מנכ"ל המועצה מר יוסי אלימלך ועובדי אגף הרווחה והקהילה במועצה, הוענקה לחברנו בני יעקבי תעודת הוקרה על התנדבותו במשך שלוש שנים וחצי בעמותת "עלם" שפועלת בחסות המועצה האזורית.

בני היה מראשוני המתנדבים בעמותה, היה פעיל בה בהתמדה ובמסירות לאורך שנות קיומה במועצה , תוך שהוא נפגש ויוצר קשרים עם בני נוער במצוקה ובמצבי סיכון במקומות התכנסותם ביישובים השונים .

מנהלי העמותה העלו על נס את הקשרים החמים שיצר בני עם בני הנוער, והשיפור הרב שחל בהם בעקבות קשרים אלה.  על כל אלה ועוד הרבה יותר זכה בני לתעודת הוקרה מטעם העמותה והמועצה האזורית.

על עמותת עלם

 העמותה הוקמה בתחילת שנות ה-80 במטרה לסייע לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה  להיחלץ ממצבם הקשה, ולמצוא את מקומם כבוגרים התורמים לעצמם ולחברה הישראלית.

 נשיאת העמותה היא הגב' נאווה ברק, והיא בנויה בעיקר על מתנדבים המוכנים להקדיש מזמנם (ערב/לילה בשבוע) להיפגש עם בני הנוער במקומות התכנסותם, ליצור קשרים  ולנסות בדרך בלתי אמצעית להעלותם על דרך המלך.

כיום קיים מצב של חוסר במתנדבים לעמותת עלם ברחבי המועצה. חברים /ות בגיל 30-40

המעוניינים לקחת חלק בפעילות חשובה ואתגרית זו, מתבקשים ליצור קשר עם מנהל העמותה במועצה

מר ברוך הרשקוביץ 9773899 – 054 ולקבוע איתו פגישה לקבלת מידע נוסף.

אורי כרמי

 

 

 

לאורי-מור ברמן בת המצווה

להורים מיכל ובנג'ו ברמן

לסבתות ולסבים

שולמית ואלי ברמן     חנה ונחום ברוכי

ולכל המשפחה

מ ז ל   -   ט ו ב

רבות בנות עשו חיל

 

עדכון שוטף מהמרתף

ארוח משרדי הקבה"ד – בהמשך להחלטת האספה בנושא, התקיימה פגישה עם נציגי מזכירות הקיבוץ הדתי, בה סוכם על הכנת תוכנית הכוללת הערכת עלויות לפני קבלת החלטה סופית.

באשר למשרדים זמניים -  בשלב זה הנושא ירד מהפרק.

"החורשה"  בישיבת המזכירות האחרונה דנה המזכירות ביוזמה שהועלתה ע"י כמה חברים לחדש את הרעיון של משק חי מקומי בחורשה של בית האיכר לשעבר.  הנושא עדיין בבדיקה.

קליטה – פתחנו בסדרת מפגשים לקראת העברתם לקלפי של: משפחות צור, גריידי, שיק ובואר – לחברות, משפחת פרידמן ואורטל לנדה – למועמדות. המגמה היא להצביע בקלפי בסוף מאי – תחילת יוני.

ובהמשך:

חיים כץ – יעבור אי"ה למסלול קליטה ביולי. 

ש"י ודורית דיקן – בודקים אפשרות של מעבר למסלול קליטה.

בנוסף, עם נישואיהם בקיץ הקרוב מבקשים להצטרף כבני זוג תושבים – יואב נברו (בעלה לעתיד של תרצה רייניץ) ואיציק אלפסי (בעלה לעתיד של אורטל לנדה).

המועצה – השבוע התקיים מפגש ראשון של המועצה החדשה. לישיבה הוזמנו גם חברי המועצה היוצאת. הוזכרו הנושאים הקבועים המגיעים לשולחן המועצה (דיון שנתי במשתלמים, בנים בהסדר, עבודות חוץ) ובנוסף – המועצה כ"מוסד לערעורים". התקיים דיון על מקומה של המועצה ב"היררכיה הקיבוצית", על האחריות המצופה מחברי המועצה, המשמשת לעתים כ"מתווך" בין החבר ל"ממסד", על משקל המזכירות בתוך המועצה (6 חברים מתוך 15), ועוד.

במפגש נבחר אביעד ישראלי להמשיך את תפקידו כיו"ר המועצה.

שירת הנוער – שיר עתידנו... – לפני שבועיים זכינו לחוויה של "שבת נוער", שבת שהייתה חווייתית לנוער עצמו, וכללה גם מפגשים שונים של הנוער עם הקיבוץ (ארוחה משותפת לחטיבה, אירוח תיכוניסטים אצל משפחות, שליחי ציבור צעירים בתפילה, קידוש לתיכון עם משפחות צעירות ולחטיבה עם בגירים, השתתפות פעילה של הנוער בסעודת שבת בצהריים בחדר האוכל, ועוד).

אני מבקשת להתייחס לחלק האחרון – הפאנל בנושא "מעורבות חברתית", שבו עלו שאלות שונות על המיוחד בחיי הנוער בקיבוץ ובחינוך הקיבוצי. מעבר לתוכן, שהיה מעניין ומסקרן, ראויה לציון האווירה המיוחדת (למרות שלא היה מזגן...), עצם המפגש, והדיון המכובד והמרגש שהיה שם. זו הייתה הקדמה מעניינת לקראת מועצת הקבה"ד שתתקיים בעוד שבוע וחצי בקיבוץ סעד.

במקביל, הנוער עם מדריכיו פועל במגמה להמשיך ולתרגם "מעורבות חברתית" מדיבורים למעשים.

שחר פורשר, בתיקון ליל שבועות שעסק בנושא הבית, סיים כך את שיעורו: 'כאן בבארות יצחק פועל נוער שחרת על דגלו את היציאה מהבית, מהמרחב הפרטי / האגואיסטי, אל הכלל. נוער שמסתכל גם מחוץ ומעבר לבית'. ליישום וחיזוק המעורבות החברתית, המדריכים מתכננים לנוער בתחילת החופשה ערב "שוק התנדבויות אישיות", ובו יוצגו אפשרויות שונות להתנדבות בקיבוץ ומחוצה לו, כדי לאפשר לכל אחד מבני הנוער לבחור התנדבות אישית קבועה לקיץ ובתקווה, אי"ה, להמשך גם אח"כ...

                                                                                                    שבת שלום,

                                                מילכה

 

 

 

שלום לכולם,

תקציב המדינה

פעילותנו הנמרצת להוצאת סעיף "הטלת מע"מ על פירות וירקות" מתקציב המדינה החדש – נשאה פרי. נכון לעכשיו, שר האוצר הגיש לממשלה את הצעת חוק התקציב ללא סעיף זה. יחד עם זאת, עדיין כלולים בחוק ההסדרים סעיפים בעייתיים עבור המגזר החקלאי-התיישבותי. העיקריים שביניהם: צמצום 'הפטור החקלאי' מחוק ההגבלים העסקיים; שינויים בניהול משק המים והביוב במרחב הכפרי; צמצום התקציב לשיפור תשתיות פיזיות בקיבוצים ובמושבים; ביטול "חוק הגליל" בענף ההטלה, ועוד. ביום ראשון בבוקר התכנסו למעלה מ- 30 ראשי תנועות ההתיישבות, נציגי ענפי החקלאות, אנשי מרכז המועצות האזוריות, עורכי דין ולוביסטים, כדי להיערך לדיוני הממשלה והכנסת, וכדי לחלק את העבודה בין הנוכחים. מיקומנו הפוליטי בקואליציה מטיל עלינו עומס רב של מפגשים ושיחות עם מקבלי ההחלטות, ואנו משתדלים לדבר כל הזמן עם כולם מתוך רצון לסייע ולקדם נושאים שאנו מאמינים בחשיבותם.

הפורום הציבורי

ליום העיון שערך "הפורום הציבורי של כפרי הנוער והפנימיות בישראל" בבית חיל האוויר בהרצליה הגיעו רבים מהעוסקים במלאכת החינוך בפנימיות ואליהם הצטרפו גם אנשי 'המגזר השלישי' התומכים בדרכים שונות בפעילות החינוכית-פנימייתית. ההרצאות, הדיונים וההדגמות התמקדו בשאלה כיצד החברה האזרחית יכולה להיות שותפה לא רק בכסף – אם כי גם זו סוגיה מרכזית – אלא גם בעשייה ישירה עם החניכים? במהלך יום העיון נערכו פגישות חשובות עם מנהלי כפרי הנוער הדתיים ועם התורמים לכפרים, צפינו יחדיו בהדגמות של ארגונים הפועלים בכפרי הנוער, וביניהם: תנועת 'אחריי'; תוכנית 'לקראתך' של עמותת אלומה; 'שיעור אחר'; 'אתגרים' ועוד. היה נפלא לראות כיצד כל ארגון וכל תכנית מגיעים אל החניכים בדרכים מקוריות, מעניינות ומושכות, מתוך אמונה וידיעה ש"כל אחד יכול" ומה שנדרש על מנת לקדם  כל חניך הוא רק לאתר ולהגיע אל המקום המיוחד שבו הוא שומע ואף מקשיב.

מתנדבים

לאחר כשנה וחצי של פעילות, התכנס צוות היגוי של מיזם "קיבוצניקים למען החברה" (ובו חברים עמוס ברט מקיבוץ סעד ונחמיה רפל מקבוצת יבנה), לדיון ולמחשבה על מה שנעשה עד כה ולהתוויית יעדים וכיוונים להמשך. כזכור, ערן שחר מקיבוץ פלמחים החל ליצור רשת קשר אינטרנטית בין אלפי החברות והחברים בתנועות הקיבוציות המתנדבים במגוון רחב מאד של פעילויות, מתוך כוונה לסייע למתנדבים בהתאם לבקשותיהם (חיבור בין המתנדבים באותו תחום, פתרון בעיות תחבורה ועוד), ובעיקר כדי להרחיב את ההתנדבות הקיבוצית ע"י פרסום "צורכי עמך ישראל". מידי שבוע שולח ערן מכתב אינטרנטי בתפוצה רחבה, ובו הוא מעלה לרשת את היוזמות והצרכים. לתנועת הקבה"ד וחבריה יש עניין עמוק בהתרחבותה של העשייה ההתנדבותית, ואנו גאים להיות שותפים ולסייע כמיטב יכולתנו להתארגנות הברוכה הזו.

 

 

 

                        שבת שלום,

                                                           נחמיה רפל

 וחברי המזכירות הפעילה

 

 

על גלגלים – תזכורת 

תחזוקת הרכב

-         בסיום נסיעה ולפני שאתם מחזירים את המפתח למקומו יש לבדוק את מצב מיכל הדלק, ואם יש פחות מחצי מיכל - יש לתדלק את הרכב, להחזירו לחנייה ולשים את המפתח בארון המפתחות.

-         יש לדאוג שהרכב יהיה נקי, כולל תא הכפפות והמושבים מאחור. זה לא נעים לפתוח תא ברכב ולגלות עטיפות של חטיפים.

-         במקרה של תקלה, או רכב מלוכלך מאוד, יש להתקשר לעפרה או להשאיר הודעה במשיבון.

סידור רכב

-         עובד אשר קיבל רכב לצרכי עבודה, ומבצע נסיעה פרטית, חייב להיכנס למערכת הסדר-נט ולחייב את עצמו. החלפת דאלאס לא מעבירה את החיוב לחבר.

-         כמו כן, עובד כנ"ל אשר חוזר מוקדם מהעבודה או שיש לו "חלון" של למעלה משעתיים, יחזיר את הרכב לחנייה הציבורית ולא ישאיר את הרכב בחניית הבית (בשת"פ עם סדרנית הרכב).

-         בכל בעיה בסידור הרכב יש לפנות לעפרה פארן, סדרנית הרכב.

עירית פורשר,  מרכזת ענפי השרות

 

 

 

מוועדת ההשתלמויות 

 

"הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד;

והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות". (מסכת אבות)

מהי ההשתלמות:

מטרתה להעשיר את הלומד, להרחיב את אופקיו בתחומים שונים ולהכשירו למקצוע בו בחר.

אנו מניחים, כי הפיתוח האינדיווידואלי של כל חבר תורם בהמשך לקהילה כולה ויוצר חברה משכילה ומתקדמת. לעומת זאת, לימודים להסבה מקצועית ולקידום מקצועי – מטרתם העיקרית היא התקדמות בעבודה והעלאת כושר ההתפרנסות של הלומד ושל הקהילה כולה.

אנו יוצאים לדרך לקראת שנת השתלמות תשע"ד.

מצורפים טפסים עבור הגשת בקשות ללימודים. אנא הקפידו על מילוי ההוראות.

בקשות ללימודים מקצועיים יש להגיש לרכזת משאבי אנוש בצירוף לכל הטפסים הרלוונטיים בנושא הלימודים.

                                             לימודים פוריים ובהצלחה,

                           ועדת ההשתלמות

אביגיל צוייג, ענבל ישראלי, עדה צונץ, בנג'ו ברמן ודוד לנדה.

 

כ ל ב ו ד ף

שעור בפרשת השבוע במועדון: שולי גל  

אחות תורנית: אריאלה פלדמן - פלאפון 61999

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ברכת יישוב טוב

לגב' ריטה גורדון – שהגיעה לחיות אתנו ליד בנותיה ג'ודי פורת ונעמי סלומון.  ברוכה הבאה והשתרשות נעימה !

למשפחת גל ואלמוג לוי ולמשפחת רחל וצחי דה-יונג עם המעבר לשכון בדירותיהם החדשות. והייתה לכם הרווחה !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

יישר כוח

לאברהם-עובד סלומון עם סיום מסלול ההכשרה בחטיבת הצנחנים.  המשך שירות מועיל והקב"ה ישמור צאתך ובואך לשלום.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

קול ששון וקול שמחה                                                               קול חתן וקול כלה

ברכות לרבין ואמיתי יעקבס, לסבתא רות ולכל המשפחה, עם הודעתה המשמחת של דנה על החלטתה להינשא ליעקב דמיצקי (ירושלים).

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

מהמרפאה

בשבוע הקרוב הרופאה תהיה בחופשה מתוכננת מיום ראשון עד יום רביעי, י'- י"ג בסיוון, 19 – 22 במאי

למרות בקשות חוזרות, לא יהיה רופא מחליף.

קבלה מצומצמת תהיה ביום רביעי, וכרגיל ביום חמישי.

לידיעתכם: משרד הבריאות יבקר במחוז דן-פ"ת ביום חמישי 23.5 ויערכו ביקורי פתע במרפאות.

ד"ר ליאורה

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

        לחן ויאיר בר-נדר                       לסבתא וסבא יונה ויששכר ברמן

לסבתא וסבא לאה ורוברט ריידר                          ולכל המשפחה

לסבתא רבתה שושנה ליבוביץ                            מזל - טוב

         ולכל המשפחה                                   בהולדת הנכד

           מזל – טוב                             בן לרחל ומודי ברמן בירוחם

בהולדת הבת-הנכדה-הנינה עומר                  תזכו להכניסו בבריתו של אאע"ה

   והא-לקים שמחם שמחה גדולה                    ולגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים

 

 

AtarimTR