ידיעון 2509

לקוראינו שבת שלום!
עשרה דברים קשים נבראו בעולם: הר קשה וברזל מחתכו, ברזל קשה - אש מפעפעו, אש קשה - מים מכבין אותה, מים קשים - עבים סובלין אותן, עבים קשים - רוח מפזרתן, רוח קשה - גוף סובלו, גוף קשה - פחד שוברו, פחד קשה - יין מפיגו, יין קשה - שינה מפכחתו, ומיתה קשה מכולם, וצדקה מצלת מן המיתה, דכתיב: "וצדקה תציל ממוות". (בבא בתרא י ע"א)
 
מה בגיליון?
 
@ פנינו לקדימה – עזי ואבי-ה
@ על חינוך וגזברות – יוסי שטרן
@ פינת חמד באזורנו – דינה אמיר
@ ספרים, רבותי, ספרים – דקלה שניאור
@ זה היה הבאזאר שהיה – הצוות
@ זה אכפת לי – לאה ברמן
@ בניה עם מחשבה – בנג'ו
@ הערוץ החרוץ – יוסי שניאור
@ תרבותנו – עדנה
@ יפה דגני ז"ל - המערכת
                                    וכלבו דף
                                  
                               קריאה נעימה וכל טוב !
 
                                                                                                    המערכת                                                                        
 
AtarimTR