ידיעון 2814 פר' תצווה - זכור - פורים

בס"ד, י"ב באדר תשע"ג  

 

תצוה – זכור – פורים

 

17.12

הדלקת נרות שבת

08.00

תפילת שחרית

17.20

מנחה, קבלת שבת

 ערבית, דרשת הרב

11.00

שעור בפרשת השבוע במועדון

שעור במשניות בשטיבל

19.00

סעודת שבת בחדר האוכל

11.30

סעודת שבת בחדר האוכל

מכונת השטיפה תפעל

בשעות 20.00 – 22.00

בבקשה להביא כלים עד 21.45

12.45

שעור לנשים - קהלת - במועדון

13.00

מנחה גדולה

16.30

שעור בדף יומי

17.00

מנחה

17.00

נשים אומרות תהלים – בבית סעדון

18.25

ערבית, קידוש לבנה,

                        קריאת מגילה, הבדלה

שימו לב לשינוי שעת סעודת ליל שבת !!!

 

זמני תפילה במשך השבוע

שחרית   ג, ד, ו                06.00

שחרית ב, ה                    05.50

מנחה ברחבת חדר האוכל   13.30

מנחה בבית הכנסת           16.30

רבע לערבית-לימוד הלכות  19.45    

ערבית                           20.00

עונג שבת לילדים בשעה 11.00

  כיתות א-ג     אלן ארונסון 

  כיתות ד-ו     שולי גל

 

 

 

לוח השבוע

 

יום ראשון

פ ו ר י ם    ש מ ח !

יום שני

שושן פורים

קלפי לבחירת מזכירות ונספחיה

17.30

התעמלות לגברים

בית שפירא

21.15

שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י

חדר עיון

יום שלישי

09.00

מפגש בוקר לבגירים

מועדון לחבר

19.30

התעמלות לנשים

בית שפירא

20.30

התעמלות לנשים

בית שפירא

יום רביעי

17.30

שעור צ'י קונג לבגירים

מועדון לחבר

18.30

מפגש ערבית לבגירים

מועדון לחבר

יום חמישי

19.00

שעור ניצוצות מהדף היומי

חדר עיון

יום שישי

06.30

שיעור בדף יומי

חדר עיון

 

השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון

 

 

תורני נוער ברפת:  בוקר -       יאיר עקיבא שניאור   

                           צהריים -    יניב רחמים מכלוף

 

 

 

ייחודו של פורים

החג נחוג בשל תושייתה של אישה – אסתר המלכה משבט בנימין שלפי הסיפור הפכה להיות האישה החזקה באימפריה הפרסית (בדומה לסיפור יוסף במצריים), וסיכלה את מזימת המן.

גם עצם הפיכתו של מאורע ההצלה לחג היסטורי, נזקף, על פי רבי שמואל בר יהודה בתלמוד הבבלי, ליוזמתה של אסתר ששלחה לחכמי ישראל באותה תקופה "קבעוני לדורות".

חכמי ישראל דחוה בנימוק שהדבר יגרום לקנאת האומות בישראל, אך היא מצידה השיבה שהמאורע ממילא נרשם בספר דברי הימים למלכי פרס ומדי.

לפיכך, ולפי שאף הן ניצלו מן הגזירה על ידי הנס, מצוות הנשים בכול החיובים של פורים, אף שאלו מצוות עשה שהזמן גרמן, ובדרך כלל נשים פטורות מהן.

 

דרשה המובאת בתיקוני הזוהר מציינת את חשיבותו היתרה של החג, בכך שהיא מקשרת אותו ליום הכיפורים:

"פורים נקרא על שם יום הכיפורים, שעתידים להתענג בו ולשנות אותו מעינוי לעונג".

 

 

מה בגיליון?

·         פינת ההלכה – הרב ירון                

·         מחפשים דיאלוג פורה – יונה ברמן

·         להתחיל מבראשית – מיכל שפיר 

·         באספת החברים – שולי גל / דינה אמיר

·         פגישה עם הנהלת המועצה האזורית – מילכה מיור

·         בקיבוץ הדתי – עמוד"ש 150  

·         תכנית פורים – ועדתרבות

·         כיצד שותים? – ד"ר ליאורה ארונסון

                                           כלבו דף ולוחות זמנים

                                                                 קראו בנעימות !

המערכת

     נר זיכרון !

       יהודה אהרן ז"ל – י"ז באדר ב' תשמ"ד

 

פינת ההלכה  

השבת היא שבת זכור, ולדעת כמה פוסקים חייבים בה מן התורה, וגם הנשים נהגו לשמוע את הקריאה הזו.

נוהגים לתת בחודש אדר תרומה, זכר למחצית השקל. אשכנזים נוהגים לתת חצי מערך המטבע המקומי - כלומר חצי ₪, וספרדים נוהגים לתת את ערכה של מחצית השקל מכסף, שהיא השנה 32.6 ₪.

בפורים יש חובה לשמוע את קריאת המגילה פעמיים – במוצ"ש וביום ראשון. גם נשים חייבות במצווה זו, ככל מצוות הפורים. יש לשמוע כל מלה מהמגילה, אך מי שלא שמע מלה מבעל הקורא – יכול להשלים בעל פה, או מתוך הספר שלפניו.

כיוון שפורים חל במוצאי שבת, יש להיזהר מאוד שלא להכין כלום לצורך הפורים בשבת. תפילת ערבית במוצ"ש תתחיל רבע שעה אחרי צאת השבת, כדי שאפשר יהיה להתארגן / להתחפש אחרי שאומרים 'ברוך המבדיל בין קודש לחול'. יש שכתבו (כף החיים תרצ"ג סק"ט) גם לעשות הבדלה בבית לפני ערבית, ויש נוהגים לעשות הבדלה אחרי קריאת המגילה.

קידוש לבנה – מכיוון שבשבוע שעבר הירח היה מכוסה בעננים, לא אמרנו קידוש לבנה. לאחר תפילת ערבית חלות עלינו שתי מצוות: קריאת מגילה וקידוש לבנה. ומכיוון שקידוש לבנה הוא מצווה תדירה יותר, וישנו כלל 'תדיר ושאינו תדיר – תדיר קודם, כתבו הפוסקים (נודע ביהודה סימן מא. קיצוש"ע צז, טו) שיש להקדים את קידוש לבנה לקריאת המגילה. על כן נצא מבית הכנסת, נאמר קידוש לבנה, ולאחר מכן נחזור פנימה לקריאת המגילה.

סעודת פורים – יש לעשותה ביום ראשון אחר חצות היום, ולהתפלל מנחה לפני הסעודה, כדי שלא יתבטל מתפילת מנחה מתוך שכרות. במהלך הסעודה ישתה כל אחד יין יותר ממה שהוא רגיל, ואם ילך לישון אח"כ יצא ידי חובת 'עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי'. (אם שותים לא נוהגים!!! בשביל זה יש חברים...)

גם משלוח מנות ומתנות לאביונים חייבים להיעשות ביום ראשון. מתנות לאביונים – שתי מתנות לשני אביונים לפחות. אצלנו אוספים את כל הכסף, ומחלקים לעניים בפורים. מלבד זאת, כל מי שפושט ידו, אסור לסרב לו. משלוח מנות – שתי מנות לאיש אחד לפחות. המנות צריכות להיות דבר הראוי לאכילה ולא דבר הדורש הכנה או בישול.

אין איסור מלאכה בפורים, אך נהגו שלא לעשות מלאכה ביום זה.

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

הרב ירון

 

מבקשים דיאלוג פורה

חשוב לי לפרסם את הדברים שכתבתי, ואמרתי באסיפה השבוע.

אני רוצה לברך את מילכה, אליהו (סבל) ושמוליק שקיבלו על עצמם את ניהול הקהילה לקדנציה הבאה.

אני מאחלת לכם המון הצלחה. הצלחתכם – הצלחתנו.

ברור לי שההצעות להרכבים השונים שמוצעים הערב, יתקבלו בהצבעה שתהיה עליהן. אני לא באה לדבר נגדן, אני באה לדבר בעד מרכיבים נוספים שחסרים לי וליששכר כבר שנים אחדות.

דווקא היום, כשרוחות חדשות נשבו גם בבחירות לכנסת ישראל, קל לי יותר לנסח מה חסר לנו. חסר לנו יסוד ההכָלָה. היכולת להכיל יותר מסגנון אחד של שיתופיות. היכולת לראות לא רק את רוב החברים הדוגלים בשיתופיות מלאה, אלא גם את מיעוט החברים, כמונו למשל, חברים שהתייחסותם לחיים השיתופיים השתנתה בשנים האחרונות, ושרואים לנגד עיניהם אפשרויות אחרות כמודלים לשיתוף.

אנחנו כבר לא מדברים על שינוי. אנחנו מדברים על גם וגם. תחילה חשבנו שנוכל להתווכח, להתעמת ולהשפיע על מי שחושב שונה מאיתנו. היום אנחנו מבינים שאין מקום להשפיע על חברים לשנות את דעתם, אבל יש מקום לומר: "בואו נכיל זה את זה". בואו ניצור מסגרת קיבוצית שיש בה שיתופניקים ויש בה פתרון גם לאלה שכבר אינם רוצים שיתוף מלא. למשל: אפשרות של יצירת "מעגל פנימי" ו"מעגל חיצוני". האחד – שיתופי, והשני – חיצוני למעגל השיתופי עם זיקה ומחויבות שתקבל הגדרה חדשה שננסח אותה ביחד.

אביא דוגמה מבתי הספר המעורבים, דתיים-חילונים, של רשתות "קשת", "יחד", "מיתרים" – שבהם לומדים היום אלפי תלמידים. יותר ויותר הורים דתיים וחילונים מתדפקים היום על שערי בתי הספר המעורבים. הם יודעים שהם מכניסים את ילדיהם למסגרת שבה אין משפיעים זה על זה, אלא חיים זה לצד זה, תוך הדדיות, הבנה ולמידה משותפת. הם רוצים להיות יחד – להיות ניזונים אלה מאלה, אבל להישאר כל אחד באורח החיים שבו בחר.

אני רוצה לשאול האם יש סיכוי שנוכל לדבר עם המזכירות והרכביה על אופציה ידידותית שנותנת מענה גם לחברים כמונו שבתפיסת החיים שלהם כבר אינם "שיתופניקים", ונטייתם היא להמשיך לחיות בקיבוץ – אבל אחרת!

האם נוכל בקדנציה שלכם לשלב ידיים ולהתמודד עם נושאים שאינם קלים, אך בעלי סיכוי? אנחנו מבקשים ומקווים שיהיה מקום ליצירת דיאלוג פורה.

יונה ברמן

 

               לסבתא וסבא יונה ויששכר ברמן - לסבא פפי פסקל בצרפת

ולכל המשפחה

מזל – טוב בשמחת בת המצווה

של הנכדה  נעמי

בת לורנס ומאיר ברמן

                          והא-לקים שמחם שמחה גדולה

 

"ולפעמים החגיגה נגמרת... 

                           לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית"

 

בשבועות האחרונים היו לנו אירועים מדהימים וחוויות של התרוממות רוח ושל יחד: תיאטרון העדות, שבת מלאה שירה ופעילויות מגוונות, ואירועי שבעים שנה להתיישבות בנגב. התרפקנו על ההיסטוריה, וכפי שאמר אבא קובנר חשוב "לזכור את העבר, לחיות את ההווה ולהאמין בעתיד".

 עכשיו הזמן לפקוח את עינינו ולצפות לעבר העתיד. הבעיה העיקרית שלנו היא מצבנו הדמוגרפי. אנחנו ציבור קטן בסולם גילאים הולך ומזדקן, תופעה שמחמירה והולכת.

ייתכן ובטווח הקצר נוח לנו להתעלם מהבעיה אך לא לעולם חוסן.

איננו מצליחים לקלוט את בנינו ובנותינו, ונראה כאילו הם אינם מאמינים בצדקת הדרך ומחליטים על עתידם בהתאם. לדעתי, המשימה העיקרית שלנו כיום היא: להגדיל את אוכלוסיית הצעירים. אם לא נשכיל לקלוט צעירים, ובעיקר את ילדינו, "העתיד לוט בערפל".

יש לחשוב באופן יצירתי וגמיש על דרך בה נצליח להגדיל ולהצעיר את האוכלוסייה, ולזכות לראות את ביתנו הומה מתינוקות, מתמלא בפעילות חברתית, תרבותית ודתית שוקקת, ואז, כפי שכתב ג'ורג' אורוול בספרו 1984 (בניסוח קצת שונה) "מי שבידו שליטה על העבר צריך שתהיה בידו גם שליטה על העתיד".

תודות לכל מי שפעל למען הצלחת האירועים שהיו בעבר וברכות למי שייכנס לפעול, לתחזק ולשפר את העתיד.

מיכל שפיר.

 

                                                          לחן ויהונתן שרמן  

                               ולכל המשפחה

                          מזל – טוב בהולדת הבת

                          אחות לרוני, לבר ולשקד.

                       תזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים

 

                       לסבתא וסבא רחל ואברהם פולובין

                                לזוהר ואופירה

                ולכל המשפחה

         מזל – טוב בשמחת בר-המצווה

                   של אסף

                                          ישא ברכה מאת ה'

 

 

באספת החברים י' באדר תשע"ג 20.2.2013 

 

בפתיחת האספה נבחרו יו"ר האספה - אביעד ישראלי, ומזכירת האספה - שולי גל.

על סדר היום עמדו בחירות המוסדות המנהלים של הקיבוץ.

 

לועדת קלפי. נבחרו:  שורי אמיר, ציפי לוי, דוד שפירא, חיים בן שימול.

 

שמוליק הציג את תפקידיו של ועד ההנהלה, שהוא הנציגות הרשמית של הקיבוץ.

לוועד ההנהלה נבחרו:

אליהו לוי – יו"ר ועד ההנהלה, שמוליק ברוכי, מילכה מיור.

בדיון הועלה נושא הדיון הפתוח ברצונות חברים להכיל בקיבוץ גם חברים שהשקפותיהם בנושא אופן השיתופיות שונות מהנהוג כאן, ובקשה לחדש את הדיון בנושא.

 

אושרו להעברה לקלפי:

המזכירות

אליהו לוי – יו"ר, שמוליק ברוכי,  אמיתי יעקבס,  אלי ברמן, ענבל ישראלי, מילכה מיור, מאיר מכלוף.

 

הוועדה הכלכלית

אמיתי יעקבס – יו"ר,  שמוליק ברוכי,           גיל אמיר, עירית פורשר, אורי רזניק, אסנת שניאור,

רפי צור (עד לקבלתו כחבר יהיה במעמד משקיף).

 

הוועדה החברתית

אליהו לוי - יו"ר מילכה מיור,   מאיר מכלוף, שורי אמיר, אביגיל צוויג.

החברים המיועדים לשבת ב"צוות פרט" הם: מילכה מיור, שורי אמיר, מאיר מכלוף.

מילכה הציגה את חלוקת התפקידים בין שני המזכירים: אליהו ומילכה.

 

 

ההצבעה בקלפי היא על שלושת ההרכבים המוצעים: מזכירות, ועדה כלכלית, ועדה חברתית.

הקלפי תוצב ביום שני הקרוב, ט"ו באדר 25 בפברואר, כפי שמפורט על לוח המודעות.

 

לכל הנבחרים אנחנו מאחלים עבודה פורייה והצלחה רבה.

רשמה: שולי גל  הביאה לידיעון: דינה אמיר

 

פגישה עם הנהלת המועצה האזורית

השבוע זכינו לביקור של הנהלת המועצה.

רבים הגיעו ונהנו מהפגישה שהתקיימה בשעה לא שגרתית לנו (אולי נעביר את האסיפות ל- 19:00?).

חברי הנהלת המועצה ובראשם שמעון סוסן, ראש המועצה, סיפרו לנו על הפעילות הענפה של המועצה בתחומים שונים, ענו על שאלות הציבור ועדכנו אותנו לבקשתנו בנושאים כמו: מעונות הגיל הרך בכל המועצה ואצלנו, בית הספר האזורי בנחלים – תכניות בינוי, חינוך בלתי פורמאלי, תב"רים – מה זה? מתי ניתן להיעזר בהם?, וגם על שאלות בנושאים: אגודת המים, ריאות ירוקות במועצה שלנו, היתרי בניה, מעורבות המועצה במאבק נגד הרעש הצפוי לנו משיפוץ מסלול הנחיתה מעלינו, השיטור הקהילתי והקשר בין המועצה למג"ב ולתחנות המשטרה באזור. ועוד ועוד.

המסר העיקרי היה – כדאי ורצוי שנלמד יותר מה יש למועצה להציע לנו, וכדאי לחזק את הקשר.

ראש המועצה הפגין בקיאות מדהימה בנעשה במועצה עד הפרטים הקטנים, כולל בקיבוץ. שמענו על מעורבותו בפעולותינו מול מוסדות המדינה, בתהליך בקשות אישורי הבניה ועוד.

באירועים שחווינו בנגב בציון ה-70 זכינו ליחס משפחתי ומחבק מעלומים וסעד, שהזכיר לנו את המשמעות של היותנו חלק מ"משפחת הקיבוץ הדתי". זהו מעגל אחד חשוב ומשמעותי בשבילנו.

המועצה האזורית היא עוד מעגל שהקשר איתו והתלות בו הולכים ומתחזקים בשנים האחרונות, חלק "בזכות" מוסדות המדינה שמחייבים את הקשר, אם כצינור להעברת כספים ואם כוועדה מקומית לתכנון ובניה, ויחד עם זאת ובלי קשר, המועצה התוססת והמצליחה שלנו מזמינה אותנו ליהנות משרותיה הרבים והטובים, ומהקהילות הגדלות ומתפתחות שבה, ומהפעילות החינוכית והתרבותית העשירה (תרתי משמע) שאנו רק צריכים להתקשר, להתקרב, להשתתף וליהנות.

לשמעון סוסן – ראש המועצה, ליוסי אלימלך – מנכ"ל המועצה, לד"ר רונית לב – מנהלת אגף קהילה ורווחה, ליובל לובטון – מנהל האגף המוניציפאלי, ולנתן ריגלר - מנהל אגף החינוך – תודה על הביקור.

אנחנו נהנינו והתרשמנו. מקווים שגם אתם, ומעריכים את פועלכם.

                                          מילכה

 

 

לאהרן גל

ולכל המשפחה

השתתפותנו העמוקה באבלכם

במות האבא-הסבא

מאיר בירנבאום ז"ל

בנחמת ציון וירושלים תנוחמו

 

 

 

שלום לכולם,

טיול שנתי

ראשי התנועות והארגונים האזוריים יצאו השנה לערבה הדרומית, ליומיים של למידה וגיבוש חברתי. התוכנית נפתחה בארוחת בוקר בביתו של מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, במושב עין יהב, ולאחריה סיור במושב הפורח. שמענו ש- 90% מהייצור החקלאי בערבה התיכונה הוא גידול פלפל, "ולכן עליו פרנסתנו ואין כאן מקום לבינוניות לא בכוח אדם, לא בטיב השתילים והזן, לא בשיטות העבודה ולא בניהול". דוּבַּר על כך שהסיכון הגדול שבהישענות על גידול אחד והמחסור המתמיד בכוח אדם מחייבים את מעורבות המדינה. בחממה של איתי, אחד מבני וחברי המושב, כובדנו (בפברואר!) באבטיחים טעימים, והוא הוסיף ואמר: "יש לנו ידע עצום, שחשוב שיישאר בארץ מטעמי ציונות. אני יכול ללכת עם הידע שלי לדרום אמריקה ולפתח חקלאות משגשגת, אך אם אלך – הערבה תיסגר. כדי להישאר כאן לא מספיקה חלוציות, אנחנו צריכים דלת פתוחה ומבינה במשרדי הממשלה".

 

פורום קיבוצי-חברתי-כלכלי

ביוזמת הנהגת "המטה השיתופי" התכנסו לארבעה מפגשים כ- 25 אנשי כלכלה וחברה מקיבוצים שיתופיים ומתחדשים, במאמץ לגבש מטרות מוסכמות, ולהצביע על הדרך בה צריכה התנועה הקיבוצית להתקדם ביישום ערכיה. המסמך שגובש מיועד למתחדשים ולשיתופיים, והוא הונח על שולחנו של איתן ברושי (גבת), מזכ"ל התק"צ הנבחר, שנכנס השבוע לתפקידו. במהלך הדיון, לא מעט בגלל השתתפותנו בדיון, התפתחו שני ויכוחים נוקבים: האחד, האם הערבות ההדדית היא רק בתוך הקיבוץ או גם בין קיבוצי התנועה, והשני, על תפקידו של הקיבוץ כלפי החברה שסביבו: האם מרכז הכובד של העשייה הקיבוצית צריך להיות המירקם החברתי שבתוך הקיבוץ, או שלקיבוץ חיונית מעורבות בחברה הישראלית. לשמחתנו, בתנועת הקבה"ד מתנהל הדיון הערכי באופן רציף, ואנו איננו מסתפקים בדיבורים אלא פועלים ועושים!

 

"נווה יהודה"

במסגרת פעילותנו לקידום כפרי הנוער הדתיים אנו עורכים סיורי למידה בכפרים אחרים. הפעם הגענו ל"נווה יהודה", כפר ילדים ונוער בפאתי נס-ציונה. מה למדנו? בנוסף לדרך החינוכית-טיפולית של כפר זה, העובד במתכונת של משפחתונים עם כ- 100 ילדים, ולמעשה ממשיך את דרכו הייחודית של יאנוש קורצ'אק, ראינו במרכז הכפר גשר מעל בריכת מים ובה דגי זהב. התפעלנו מיופיו של הגשר והנוי שסביבו, ואז הוסבר לנו: כאשר יש סכסוך או מריבה בין שני ילדים, או כאשר מתגלה אי-הסכמה בין ילד למדריך, שני החולקים עולים על הגשר, האחד מצד אחד וחברו מהצד השני, והם נפגשים באמצע הגשר לשיחה. לאחר השיחה יש כלל אחד הידוע לכולם: על שניהם לרדת ביחד מאותו הצד של הגשר.

פשיעה חקלאית

צביקי פורת, מרכז אגף המשק, ונחמיה רפל המזכ"ל, ערכו סיור עם נציג תנועת 'רגבים' הפועלת לסיכול פשיעה חקלאית. ב"חוות הדקלים" שבין נתיבות לאופקים, פגשנו את אבישי בוקובוזה, צעיר בן 23, המגדל במקום עדר כבשים, מתוך מטרה ציונית טהורה: לשמור על אדמות הנגב בידיים יהודיות. בלשון ציורית הוא תיאר באוזנינו את שיטות המודיעין של הבדואים לדעת בוודאות מתי הוא בחווה ומתי הוא יוצא לאירוע משפחתי; את גניבת 160 כבשים בחווה סמוכה בליל אמש; את מאבקיו כנגד המנסים להשתלט בדרכים מתוחכמות על קרקעותיו, ואת השקט שנותנים לו אנשי "השומר החדש" בעת שהם מגיעים לשדותיו. בקיבוץ צאלים פגשנו את צפריר, ראש מתנדבי "המתמיד", הנלחם בגניבות בעזרת מושבניקים. "העבודה הלא שגרתית שלנו מורידה את הפשיעה החקלאית ב- 80%, אבל כאשר אנחנו איננו בשטח הם גונבים הכל: מכבלי חשמל לקו-נוע ועד שלדות טנקים המוצבים בשטחי אש כמטרות. מושבניק בודד לא עומד בכך, וההתארגנות היא הפיתרון הנכון עד שהמדינה והמשטרה יתעשתו ויעשו את המוטל עליהם".

 

"הבית היהודי" ו"העולם היהודי"

באולם ויצמן שבמרכז הבניינים הלאומיים בירושלים, תחת תמונותיהם של הרצל, ויצמן ובן-גוריון, התכנסה הנהלת המזרחי העולמי כדי לברך את 12 חברי הכנסת החדשים של "הבית היהודי". מר הארווי בליץ, נשיא המזרחי העולמי, אמר: "במוצאי שבת תרומה בה קראנו על הקמת המשכן, אנו מקווים שתכניסו את השכינה למשכן הכנסת, למרות שבמבט ראשוני עולמה של הפוליטיקה רחוק מקדושה". ידידנו אברהם (דובדב) דובדבני, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, שב מחו"ל כשעתיים לפני כניסת השבת, כדי לא להחמיץ את האירוע, ובהתרגשות הוסיף: "חברינו בחו"ל מחכים שנים שתנועת המזרחי בארץ ונבחריה יהיו מקור של גאווה. לאחר הבחירות אני פוגש בחו"ל פנים מחייכות ומייחלות, וכולנו התכנסנו הערב כדי לציין בהתרגשות את הציפייה". נפתלי בנט השולט בשפה האנגלית, נשא נאום מצוין והדגיש את מה שחשוב לעולם היהודי: "מחובתנו לחזק את הזהות היהודית, לא רק במדינת ישראל אלא בכל העולם כולו, ומחובתנו כאן בארץ להתגייס כדי לעצור את אסון ההתבוללות. לראש ממשלת ישראל יש שני כובעים: האחד כראש מדינת ישראל, והשני כראש העם היהודי. אנחנו נחזק אותו בשני התפקידים".

 

ביקור המזכ"פ במשואות יצחק

את ביקור המזכירות הפעילה במשואות יצחק פתחנו במאגר הגדול – 750,000 מ"ק שכולם מי שיטפונות הנתפסים בוואדי – ושמענו בהתפעלות מיגאל רביב, מנכ"ל "גד"ש דגנים", על ענף גידולי השדה המשותף לקיבוץ נגבה של השומר הצעיר ולמשואות יצחק של בני עקיבא, ועל מערכת היחסים המיוחדת המתלווה לכך. מהסוללה התוחמת את המאגר נשקף מרחב עצום, הכולל את המחנה וכל ענפי המשק של משואות יצחק והמבט מגיע עד למקומה הקודם של משואות יצחק בגוש עציון. בהמשך היום נפגשנו עם הנהלות משואות ועם בעלי תפקידים. הוצגו בפנינו התחום המשקי הייחודי והמרשים מאוד (שלל תאגידים שטרם נראה כמותו ושההסבר לו סוכם במשוואה חשבונית: "1+1 הם תמיד יותר מ- 2"). כמו כן הוצגו מערכת החינוך, תחום הקליטה, הטיפול באוכלוסיה הבוגרת וכולם יחד הצטרפו לתחושה הכללית שנוצרה בביקור – משואות יצחק פועלת כחברת מופת ועובדת כמכונה משומנת היטב. בסיומה של הפגישה שוחחנו על הדרכים בהן ניתן להעמיק ולהשביח את הקשר עם התנועה.

שבת שלום

נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

 

"עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות בארות..." 

האירוע שאסור לפספס מגיע...

 

במוצ"ש אור לי"ד באדר, 23.2.13

18.25   ערבית, קידוש לבנה, קריאת מגילה, הבדלה

אחרי קריאת המגילה

נחגוג ברוב עם, פאר והדר את

          חתונת השנה

                       יהיו ריקודים עדאלידע (מכל הסגנונות), חתן וכלה (מהחלומות),

                         ברכות (מצחיקות) וכמובן סעודה כיד המלך...

                                       ולקטנים... ג'מבורי וסרט ב"חדר הייחוד".

                          וכל תוכנית היא בסיס לשינויים...

 

ובראשון י"ד באדר, 24.2.13 כולנו חוגגים (והפעם בלי מתנפחים)

06.00 שחרית מנין ראשון    06.25  קריאת מגילה

08.00 שחרית מנין שני      08.30  קריאת מגילה

בשעה 11:00 בבית שפירא  פעילות פורימית- שירים, ריקודים ומשחקים

 

     ובחצות היום:   12.30 – תפילת מנחה בבית הכנסת

                    12.45  כולם מוזמנים לסעודת המצווה

בברית של השנה...

(כולם מגיעים מחופשים בנושא הברית)

 

 

אם שותים – כיצד ? 

 

אלכוהול (במינון הנכון) עשוי להיות בריא.  אבל אם קצת מגזימים הוא עלול לעשות לכם רע (וזה לא רק ה-hangover)

אז איפה נמצא הגבול, וכמה באמת מותר לשתות?

אז אם אתם כבר חוגגים, ואתם מתכננים לשתות אלכוהול – כדאי לעשות זאת בחכמה.

מדריך לפורים שמח ובריא – 12 טיפים לשתייה נכונה.

 

·        לא על קיבה ריקה – מומלץ לאכול ארוחה לפני הבילוי ולא לשתות על קיבה ריקה.

·        בלי מלח – הימנעו מאכילת מזון מלוח שמגביר את הצמא ובכך גורם לכם לשתות יותר.

·        עם מים – שתו מים:  בבית לפני היציאה, במהלך הבילוי ולאחריו.

·        להקפיד על איכות – הימנעו משתיית אלכוהול זול ולא איכותי.

·        בגבולות הסביר – הקפידו על כמות סבירה שמתאימה לכם. מנה סטנדרטית היא כוס יין או שליש כוס בירה.

·        לא לערבב – אל תערבבו משקאות אלכוהוליים שונים. היצמדו למשקה אחד במשך כול הערב.

·        יין ובירה עדיפים – העדיפו יין או בירה על פני קוקטיילים שמכילים משקאות מתוקים, שמנת וסוכר.

·        לשתות לאט – שתו לאט. בכך תאפשרו לגופכם לפרק את האלכוהול בקצב שלו בלי להעמיס עליו כמויות גדולות.

·        בלי תרופות – הימנעו משתיית אלכוהול בשילוב תרופות. אלכוהול משבש את פעילות התרופה, ושילוב השניים עלול לגרום לתופעות מזיקות ואף להרעלה.

·        זהירות, סוכרת ! – אלכוהול מוריד את רמת הסוכר בדם.  חולי סוכרת צריכים להתייעץ עם דיאטנית כיצד למנוע מצבים של היפוגליקמיה.

·        לסיים עם משהו קל – לאחר הבילוי כדאי לאכול משהו קל, ומומלץ להמשיך לשתות מים.

·        מודעות – ולסיום, אזהרה קטנה:  לאלכוהול יש השפעה על המוח ועל מערכת העצבים המרכזית. הוא פוגע ביכולת השליטה העצמית ובשיקול הדעת.

הובא לידיעון ע"י ד"ר ליאורה ארונסון

 

 

בואו לעודד

סוף סוף, לאחר שנים של דשדוש, קבוצת הכדורסל שלנו נאבקת על האליפות המחוזית.

הציבור מוזמן לבוא ולקחת חלק בעידוד הקבוצה ביום רביעי הקרוב בשעה 20.30 בערב באולם הספורט.

המשחק יערך נגד הפועל פתח תקווה המתחרה מולנו על ראשות הליגה, ויכריע כנראה את גורל האליפות

צריכים את עידודכם אז בואו בהמוניכם !!                                                               שחקני הקבוצה

 

 

 

כ ל ב ו ד ף

שעור בפרשת השבוע במועדון:   שמואל לובושיץ

אחות תורנית בשבת: אריאלה פלדמן – פלאפון 61999

         בפוריםמי שמזדמנת...

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

חדשות רשות הדואר

החל מחודש ינואר האחרון עבר דואר ישראל למספרי מיקוד חדשים בעלי שבע ספרות, וזאת כדי להקל את מיון הדואר.

מספר המיקוד החדש שלנו:  6090500    כדאי להודיע זאת לנמעני הדואר שלנו.

בינתיים עוד לא התפרסם ספר מיקוד חדש, אך אפשר למצוא את המספרים החדשים באתר של דואר ישראל

Israelpost.co.il.    על פי הכתובת שתקלידו תקבלו את מספר המיקוד החדש.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

למתכוננים מראש...

יריד מכירות לקראת פסח יתקיים אי"ה ביום רביעי, כ"ד באדר, 6 במרץ 2013

מה נוכל לקנות?   מצעים, מגבות, ספרים, כיסויי ראש, מוצרי יודיאקה, ועוד.

אורטל לנדה - ועדתרבות

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

לידיעת הנשים

קריאת מגילה לנשים מפי נשים במתנ"ס עמישב, רח' קהילת שיקגו 1, פתח תקווה

ליל פורים – בשעה 20.00                   יום פורים – בשעה 09.15

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

רפואה שלמה

לחיים תמים בבית החולים בילינסון.  מחכים לך בשבילים.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

פ ר י ד ה

לבית בארות יצחק

ברצוננו להיפרד ולומר תודה על שנים יפות וטובות שזכינו בהן בבארות יצחק

כולכם מוזמנים לביתנו החדש ברח' התלתן 12 במעלה אדומים

מכל הלב ולהתראות

רותם, נתנאל, טליה, נהוראי וטהר ארצי

 

AtarimTR