ידיעון 2511

לקוראינו שבת שלום!
חביב דינר אחד של צדקה שנתנוהו מאה איש מישראל,
ממאה דינרים שנתנם איש אחד.
שכן המאה יש בהם רוח של גדלות, תפארת וכבוד,
ואילו הדינר האחד יש בו מריח כל מיני בשמים.
                                                    רבי שלמה מסאסוב
 
 
 
 
 
מה בגיליון?
 
·        על תרומה והתנדבות – עזי אלטשולר, חנוך גל
·        חדשות משדה החינוך - אסתר פורשר, דקלה
·        בהרחבה על ההרחבה – שולי גל
·        תרבותנו – מילכה
·        במזכירות המורחבת – המערכת
·        שבת קשר – הצוות
·        שמחות, תודות, איחולים
                                וכלבודף                                  
                              
 
                                          קראו בנעימות !
 
                                                                                                             המערכת
 
 
 
 
 
 
 
AtarimTR