ידיעון 2512

לקוראינו שבת שלום!
רבי ברוך ממז'יבוז' הגיע פעם אל ביתו של רבי יחיאל מיכל מזלוצ'וב וראה את דלותו.
"בביתי", אמר רבי ברוך, "יש כלי כסף וזהב." "מנין?" תמה רבי יחיאל מיכל.
"הריני משוטט בערים ובעיירות והחסידים מעניקים לי די והותר".
"הראה לי את כליך", ביקש רבי יחיאל מיכל. "אינני נושא אותם אתי", אמר רבי ברוך, "הם בביתי".
"אם כן", אמר רבי יחיאל מיכל, "מה ההבדל בינינו? אני בביתי וכלי הכסף בחוץ, ואתה בחוץ וכלי הכסף בביתך".
                                                      יראה ואהבה – סיפורים ומימרות חסידיים בעריכת יואל רפל
                 
 
מה בגיליון?
·        ואני תפילתי – הרב ירון
·        בן שבעים לילדות – שמואל לובושיץ
·        לכבוד יום האם – מהאינטרנט
·        באגף הכלכלי – דוד פורת
·        משלחן מרכז המשק – שלמה פורשר
·        תרבותנו – מילכה
·        מתנות לחג – נורית / לני
 
                                וכלבודף                                  
                               
                                          קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
 
 
 
 
נר זכרון !
דוד אריה (אריה'ס) סלומון ז"ל - כ"ח באדר ב' תשכ"ה

חיים יוסף כץ – ד' בניסן תשס"

AtarimTR