ידיעון 2515

לקוראינו שבת שלום!
עם בחירה
מיום שלישי ועד שבת נמשכה אקציית הילדים. אמהות ניסו לגונן על עולליהן, הן הוכו עד דם והילדים הוצאו.
הילדים הוטענו, נזרקו לקרונות המשא.
אם יהודייה, שמזרועותיה נתלשו בכוח שלושת ילדיה, נזדעקה בקול לא-לה. היא לא בכתה, הייתה זו שאגה אדירה שפילחה את האוויר מסוף הרציף ועד סופו, מחרישה באימתה את כל הקולות האחרים, כקול חיה מיטרפת בפצעיה.
אף הגרמנים נזדעזעו והקצין אמר לה: "עלי מהר לקרון והוציאי את ילדך!" נשימתנו נעצרה כדי רגע והגרמני הוסיף: "אך עלייך לבחור אחד, שומעת יהודייה? רק אחד!"
עד שהאם עלתה בכבש הקרון פשטו הילדים את זרועותיהם והחזיקו בה. שלושתם בכו: "אמא, הצילי אתנו, אמא!"          האם קפאה תחתיה, חושיה ניטשטשו והיא הוצאה מהקרון בידיים ריקות...
                    
                                                                                                                    אקציית הילדים בגטו קובנה, מרץ 1944
                                                                                                                 מתוך הלקט "מגילת האש" של אבא קובנר
 
מה בגיליון?
·        ואני תפילתי – הרב ירון
·        יואב ויטריאול ופנחס קופליק הי"ד
·        מענייני דיומא
·        חוג קוראים בספרייה – אילנה
·        על כלבים ואנשים – מרים שניאור
·        תודה – משפחת דגני
·        בשדה החינוך – דקלה
·        לקראת אסיפה - הנשיאות
·        שבת קשר
·        תרבותנו – מילכה
·        מכתב לחברים מעשנים – אהרן גל
 
                                וכלבודף                                  
                              
                                          קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
 
 
AtarimTR