ידיעון 2516 יום העצמאות 2007 תשס"ז

 
לקוראינו שבת שלום וחג שמח!
"דע לך אחי, שישוב ארץ-ישראל הוא כפשוטו ממש, להושיב בה בני אדם, לעבוד אדמתה ולגור בה...
ישוב ארץ-ישראל הוא לעשות את הארץ לארץ נושבת בדרך החומרי כפשט המצווה לבנות בתים
ולטעת כרמים ולזרוע זדות, לעשות בתי מלאכות, מכונות, מעשה ידי אמן, מלאכת חרש וחושב,
כמו שנוהג במעונו של עולם בכל הארצות הנושבות.
                                                                                                                מרדכי אלישברג
 
 
מה בגיליון?
·        ואני תפילתי – הרב ירון
·        ילדי כפר-עציון – מיכל שפיר
·        כפר הילדים בכרמיאל – דניאל שטרן
·        יד לנופלים – עירית הלוי
·        הדים מ"שבת קשר" – נורית, ישראל רמות, רבקה גנש, לואי נוה
·        אזכרה למאיר שנור הי"ד – משפחת ברמן-שנור
·        באסיפת החברים – חיים בן שמול / דינה אמיר
·        על תכנית הבינוי – אברהם פולובין
·        מענף המזון – ורד
·        כל בו דף
·        הודעות וסדר יום לחג – צוות בטחון, ועדת תרבות
·        הקבוץ הדתי ו"אמונה" – מהקבה"ד
 
                              
                                          קראו בנעימות !
                              
AtarimTR