ידיעון 2889 - עקב

פתחון פה

אנו שמחים להזמין את כל הציבור

לחופה ולריקודי המצווה

בחתונתם של בננו יאיר עם רוני

שתתקיים בעזרת ה' ביום חמישי כ"ה באב תשע"ד, 21 באוגוסט

קבלת פנים בשעה 19:00

חופה בשעה 19:30 (בדיוק) אחרי השקיעה

בואו בשמחה!

 

   משפחת ארונסון 


   לידיעון המלא לחץ כאן 

AtarimTR