ידיעון 2517

 
לקוראינו שבת שלום!
מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב וחוזר חלילה – אלה הם חיינו, ובמיוחד בתקופה זו של השנה.
התייחדנו עם חללינו ביום הזיכרון ובטכס הסוגר ומעביר אותנו לחגיגות יום העצמאות – מעבר חד ולא פשוט, במיוחד למשפחות השכולות כאן ובכל אתר.
תודה לקב"ה על מזג האוויר הנאה ויישר כוח לכל מי שחשב והוציא מן הכוח אל הפועל באופן מוצלח ביותר את הטכסים והחגיגות, תוך התחדשות ורענון המסורת היפהפיה שלנו. תזכו למצוות !
 
 
מה בגיליון?
·        ואני תפילתי – הרב ירון
·        הדים משבת קשר – נילי ודני שור
·        מתגעגעת הביתה – סהר גל
·        בריאות השן – ד"ר דרור בן-ארי
·        ד"ש מרב"ש – בנג'ו ברמן
·        זה אכפת לי – עדנה
·        מתיק המכתבים – ועדת בטחון/קבה"ד
·        אתר הנצחה וירטואלי – מ.א. חבל מודיעין
·        תרבותנו - מילכה
 
                                וכלבודף                                  
                              
                                          קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
 
 
 
 
נר זכרון !
יעקב פונדיק ז"ל – י"א באייר תשנ"א
AtarimTR