ידיעון 2519 יום ירושלים

 
לקוראינו שבת שלום!
עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה ושערי ירושלים עתידין להיות מגיעין עד דמשק
                                                                                                                       ספרי, דברים א
עתידה ירושלים להתרחב ולעלות ולהיות מגעת עד כסא הכבוד                               שה"ש רבה פז
עתידה ירושלים להיעשות מטרופולין לכל המדינות ולהמשיך כנהר אליה כבודה         שמות רבה כג
 
 
מה בגיליון?
 • שער הידיעון עוצב ע"י אילת סלומון – תשואות חן חן!
 • ואני תפילתי – הרב ירון
 • מרדכי ברמן ז"ל – 40 שנה לפטירתו – המשפחה
 • דוד מאיר – אתה אתנו – לורנס ברמן
 • בונים פה... – אברהם פולובין
 • עושים סעודה לגמרה של תורה – לומדיה
 • היו זמנים בירושלים – שיחה עם שרה פיש – עדנה
 • לפרנסה טובה – משלחן מרכז המשק – שלמה פורשר
 • חדש על המדף – אילנה לרמן
 • מכתב תודה
 • חגיגת יום ירושלים
                                וכלבודף                                  
                              
                                          קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
 
 
נר זכרון !
יצחק בידר ז"ל – כ"ה באייר תשנ"ז
משה פלדהיים ז"ל – כ"ה באייר תשס"ג
מאיר שנור הי"ד – כ"ז באייר תשכ"ז
מרדכי ברמן ז"ל – א' בסיון תשכ"ז
AtarimTR