ידיעון 2519 ושבועות

 
לקוראינו שבת שלום וחג שמח!
שלושת ימי ההגבלה הם כנגד שלוש המדרגות בעבודת השם.
יום ראשון כנגד סור מרע; יום שני כנגד עשה טוב; יום שלישי – תשובה מאהבה.
כאשר הגיעו ישראל למדרגה השלישית ניתנה להם תורה.
                                                                                     רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה               
 
 
 
מה בגיליון?
 • ואני תפילתי – הרב ירון
 • שביבים מיום ירושלים – עדנה, אלי
 • 222 הימים של כפר דרום – נחום
 • אוספים מצוות – ציפי לוי
 • משבצות החיים – זאב בידר
 • זה אכפת לי – בני יעקבי
 • באגף החברתי – אהרן
 • קולטים בשמחה – ועדת קליטה
 • מה נשמע בגיל הרך – דקלה
 • חדשות של"ח – עפרה
 • בונים פה – דוד פורת
 • תענוג לקרוא – אילנה
 • ד"ש מרב"ש – בנג'ו
 • עונת השחיה בפתח – עירית
 • תרבותנו – תיקון ליל שבועות – דינה
 • מתיק המכתבים
                                וכלבודף                                  
                              
                                          קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
 
AtarimTR