ידיעון 2521

לקוראינו שבת שלום!
הנושא אשה הוגנת, אליהו נושקו והקב"ה אוהבו                             (דרך ארץ רבה פה)
נישואין מוצלחים הם בגדר בנין שיש לשוב ולבנותו מדי יום ביומו       (אנדרי מורואה)
 
 
 
מה בגיליון?
·        ואני תפילתי – הרב ירון
·        יומן מסע – אלישבע בן דוד
·        זה אכפת לי – לאה ברמן
·        עוד ישמע – משפ' רוזנבלט
·        במועצה – אהרן גל
·        לקראת אסיפה - הנשיאות
 
                                    וכלבודף                                   
                              
                                          קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
 
 
 
 
נר זכרון !
מיכאל גליקסמן ז"ל – י' בסיון תש"ל
דבורה אנגלנדר ז"ל – י"ב בסיון תשמ"ח
דבורה וולקובסקי ז"ל – ט"ו בסיון תש"י
AtarimTR