ידיעון 2522

 
לקוראינו שבת שלום!
נהנה אני מאוד לשוחח עם זקנים מופלגים, ונראה לי שמפיהם – מפי אותם אנשים שעברו לפנינו את הדרך שגם נצטרך אולי לעברה – כדאי לשמוע מה טיבה של אותה הדרך, אם מייגעת היא וקשה, אם קלה וסלולה.
                                                                                                                                          סוקרטס
 
 
 
מה בגיליון?
·        ואני תפילתי – הרב ירון
·        סבתא אסתר ז"ל – אורית נצר
·        באסיפת החברים – אהרן
·        בועדת השתלמויות – שולי
·        תרבותנו – מילכה
·        המתנדבים בעם – איסר
·        במועצה האזורית – אלי, אסתר פורשר
·        ואכלת ושבעת – יהודה פלדמן
 
                                   ברכות וכלבודף                                  
                              
                                          קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
 
 
 
 
 
 
 
 
AtarimTR