ידיעון 2523

לקוראינו שבת שלום!
עד שלא לקח אדם אשה, אהבתו הולכת אחרי הוריו.
לקח אשה – אהבתו הולכת אחרי אשתו.
                                                                                                                  פרקי דרבי אליעזר, פרק לב
 
 
מה בגיליון?
·        ואני תפילתי – הרב ירון
·        שירים – מעין ברמן
·        לזכרו של אבא – סוזי בר-אורין
·        באגף החברתי ובמזכירות – אהרן גל
·        חתונה מדהימה – משפחת רוזנבלט
·        בטיחות – דוד פורת
·        במינהלת ענף המזון – יהודה נוה
·        לקראת אסיפה – הנשיאות
·        הערוץ החרוץ - הצוות
·        ביטחון – בנג'ו
                                   ברכות וכלבודף                                  
                              
                                          קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
 
 
עם סגירת הגליון !
שמח תשמח רעים האהובים... ואכן היה שמח !
בשבת האחרונה אירחנו את משפחתי וחגגנו "שבע ברכות" לאחי מנחם וכלתו רות.
זה המקום להודות לכל אלה שברכו, התעניינו, אפו ועזרו בכל דרך לחגוג את השבת הנהדרת. נהנינו מחדרי האורחים המתוחזקים להפליא, ותודה מקרב לב לכל אלה שהציעו לנו שימוש בדירה או אירוח בחדר הנוסף שלהם.
שנזכה להיפגש תמיד בשמחות!

                                                            שורי וגיל והמשפחה המורחבת

AtarimTR