ידיעון 2524

 
לקוראינו שבת שלום!
 
נישואין מוצלחים הם בגדר בנין
שיש לשוב ולבנותו מדי יום ביומו
                                                                                                                   אנדרה מורואה
 
מה בגיליון?
·        ואני תפילתי – הרב ירון
·        פרק בהיסטוריה שלנו – נחום ברוכי
·        רשמים משבת שטח – שולי גל
·        בערוץ החרוץ – צוות השידור
·        תנועה בתנועה – דו"ח מזמו"ר – יהודה נוה
·        תרבותנו - מילכה
                                   וכלבודף                                  
                                                   קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
AtarimTR