ידיעון 2526

לקוראינו שבת שלום!
החייל יותר מכל אדם אחר מתפלל לשלום, כי הוא חייב לשאת ולסבול את הפצעים העמוקים ביותר ואת צלקות המלחמה.
                                                                                                                                 דוגלאס מק'ארתור
 
מה בגיליון?
·        ואני תפילתי – הרב ירון
·        שמחת נקלטים – תמר ותרצה רייניץ
·        חוליה בשרשרת – מילכה מיור
·        תרבותנו – מילכה
·        הכשר לחדר כושר – ד"ר ליאורה
·        תעלומת קופת צדקה אחת – יעקב שניאור
·        בספריה – אילנה לרמן
·        חשיבותה של תרומת דם – יואל שניאור
·        באסיפה – דינה אמיר / חיים בן שמול
·        בחשמליה – גבי נאור
·        קרן המעשרות – יעקב שניאור
·        במועצה האזורית
·        מתיק המכתבים
                        ברכות וכלבודף                                  
                               
                                          קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
 
 
נר זיכרון !
מרים (שוורץ) פורת ז"ל – י"ד בתמוז תש"ל
אהרן הלוי ז"ל – י"ז בתמוז תשמ"ו
AtarimTR