ידיעון 2527

 
לקוראינו שבת שלום!
ת פ י ל ה / י. שחר
 
שיהיה לנו אור עם ענן וציפור / ופת לאכול ואומץ למחול / ויד נדיבה ומעט אהבה.
שתעמוד לנו זכות לטעום ולתהות / והזכות לנסות אם יותר או פחות /
שרוח חדש שוב ישוב בדרכים / ששחור שדה הקרב ילבין בפרחים /
שאיש לאיש אדם יהיה, ואיש לאיש באמונתו יחיה.
                                                                                   הובא לידיעון ע"י רותי אלידע
 
 
 
מה בגיליון?
·        ואני תפילתי – הרב ירון
·        פרידה מיחיאל דמתי – אלי ברמן, בעז פלדמן
·        מתיק המכתבים – מרגלית קוטב
·        ינחני במעגלי צדק – הרב ירון
·        חכם בשמש
·        לקראת ישיבת המועצה – צוות פלאפונים
·        בשדה החינוך – ענבל ישראלי, עמית פורשר וילדי החטיבה
·        משלחן מרכז המשק – שלמה פורשר
·        במחלבה – חיים בן-שמול
·        נפש בריאה בגוף בריא – אסתי רזניק
                               ברכות וכלבודף                                  
                              
                                          קראו בנעימות !
                                                                                                              המערכת
 
 
 
       נר זיכרון !
עדוא זכאי – כ"ה בתמוז תשמ"ג
AtarimTR