ידיעון 2528

 
לקוראינו שבת שלום!
 
רבי חיים מצאנז רכש רק מעט ספרים וכשנזקק לספר היה נוטלו בהשאלה.
טענו כלפיו בניו: "את מפזר את כל כספך לצדקה ואינך מרשה לעצמך אפילו לקנות ספר נחוץ".
ענה להם רבי חיים: "מצוות צדקה אי אפשר לקבל בהשאלה".
                                                                                   מובא בספרו של יואל רפל: יראה ואהבה
 
 
 
מה בגיליון?
·        הפינה השביעית – הרב ירון
·        לקראת קייטנת איל"ן – עפרה פארן וענבל ישראלי
·        סיום שנה בבית המדרש לבגירים – לאה ברמן
·        רשמים מכנס "קולך" – נורית סוקו, עדנה
·        על איכות הסביבה – דבורה ריניץ
·        שיר – מעין ברמן
·        בגיל הרך – דקלה שניאור, אלי ברמן
·        ועוד ממש"א – אלי ברמן
·        במועצה – אהרן גל
 
                               ברכות וכלבודף                                   
                              
                                                 קראו בנעימות !
                                                                                                                
המערכת
 
AtarimTR