ידיעון 2530

 
לקוראינו שבת שלום!
האהבה היא מתנה שאלוקים נתן לאדם לבדו תחת השמש.
                                                                                                                     וולטר סקוט
 
מה בגיליון?
·        הפינה השביעית – הרב ירון
·        מזוית הראיה שלי – עדנה
·        רק רצינו שתדעו – משפחת נאור
·        בשעה טובה – ורד סוקולובסקי
·        שנה לפטירת הניה לוי ז"ל
·        קרית חינוך אזורית – אלי ברמן
·        שעת סיפור בספריה – אילנה לרמן
·        אהבה – שיר – מעין ברמן
·        בוועדת השתלמויות
·        תרבותנו - מילכה
·        בדיקת תפילין ומזוזות – יעקב שניאור
·        מכתב תודה
                               וכלבודף
                              
                                                 קראו בנעימות !
                                                                                                                
המערכת
 
 
 
נר זיכרון !
הניה לוי ז"ל – י"ג מנ"אב תשס"ו
ברוך ברמן ז"ל – ט"ו מנ"אב תשמ"ג
אסתר פלדהיים ז"ל – ט"ז מנ"אב תשנ"ט
AtarimTR