ידיעון2531

 
לקוראינו שבת שלום!
עיקר מהותו וערכו של היחיד אינו נתון בו בתור יציר נבדל, אלא בתור חבר לציבור אנושי גדול.
                                                                                                                            אלברט איינשטיין
 
מה בגיליון?
·        הפינה השביעית – הרב ירון
·        הדים משבוע הבגירים – לאה ברמן, רות יעקבס, בתיה רוף
·        דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם – משפחת יוסי שניאור
·        תודות – נורית סוקולובסקי
·        פסוקי דזמרה – יהודה פלדמן
·        עיר קטנה – מעין ברמן
·        פרידות – בנות השירות הלאומי, יאיר ריינמן
·        סיום שנה בגן דקל – ההורים
·        מדיוני האגף החברתי והמזכירות – אהרן גל
·        רואים את הנוף – דוד פורת
·        ד"ש מרב"ש – בנג'ו ברמן
·        במועצה האזורית – אלי ברמן
·        חוג קוראים בספריה – אילנה לרמן
·        שעור משניות – יוסי שניאור
·        תרבותנו – מילכה מיור
 
                              ברכות וכלבודף
                              
                                                 קראו בנעימות !
                                                                                                                
המערכת
 
 
נר זיכרון !
יוסף אילני ז"ל – כ"ה מנ"אב תשי"ז
AtarimTR