ידיעון 2533

 
לקוראינו שבת שלום!
 
לעולם יהיה אדם זהיר בכבוד אשתו,
שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו
                                                                                                                                        בבא מציעא נ"ט
 
 
 
 
 
מה בגיליון?
·        הפינה השביעית – הרב ירון
·        כיופית חטיבה – צורי בלנק
·        אין יאוש בעולם כלל – מהאינטרנט
·        עמוד משפחתי
·        אנחנו ברשת
·        לקראת אסיפת חברים
 
                              ברכות וכלבודף
                              
                                                 קראו בנעימות !
                                                                                                                
המערכת
 
 
 
 
 
נר זיכרון !
חדוה קוטב ז"ל – ה' באלול תשנ"ב
מנחם ערמון ז"ל – ט' באלול תשנ"ח
AtarimTR