ידיעון 2536

 
לקוראינו שבת שלום!
 
הבעל שם-טוב ראה דרשן אחד שייסר יהודים על עבירות שבידם.
אמר לו: "אם אתה בעצמך לא טעמת טעם חטא, מניין לך בקיאות כל כך גדולה בעבירות?
אם אתה יודע טעמה של עבירה – קח שוט וייסר את עצמך, ואל תחפש מומים של אחרים".
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
חיפוש חטאים ולימוד זכות – שתי מידות טובות הן.
אלא שצריך אדם לחפש חטאים אצל עצמו וללמד זכות על אחרים.
                                                                                     ר' לוי יצחק מברדיצ'ב
 
 
מה בגיליון?
·        הפינה השביעית – הרב ירון
·        ועדת קליטה מסכמת שנה – עירית הלוי
·        ועדת השתלמויות פותחת שנה – שולי גל
·        תן לי כוח – נורית סוקו
·        חדש על המדף – אילנה לרמן
·        כל מקום יפה לתפילה – דינה אמיר/עפרה שדיאל     
·        המרפאה על המפה – ד"ר ליאורה
·        מימוש זכויות בביטוח לאומי – מן העיתונות, ע"י אלי ברמן
·        ענף המזון נערך לחג – ורד סוקו
·        "מרתון שיעורים" לקראת הימים הנוראים – הרב ירון
 
                              ברכות וכלבודף
                              
                                                 קראו בנעימות !
                                                                                                                
המערכת
 
 
 
AtarimTR