ידיעון 2537 ראש השנה

 
לקוראינו שנה טובה ושבת שלום!
 
בראש השנה נוהגים יהודים לברך איש את רעהו: "שתהיה לך שנה טובה ומתוקה".
על כך היה אומר רבי שלמה מלצ'נה:
"טובה בלבד אינה מספיקה, משום שאפילו לדבר רע חייבים אנו לומר 'גם זו לטובה'.
על כן אנו מבקשים שתהיה השנה גם 'מתוקה', על מנת שנחוש ונראה שהיא טובה באמת"
                                                                                         מובא בספרו של יואל רפל "יראה ואהבה"
                                                                                                            סיפורים ומימרות חסידיים.
מה בגיליון?
·         הפינה השביעית
·         יש אקורד אחד – שיר – מעין ברמן
·         שרגא כ"ץ הי"ד – 25 שנה לנפילתו
·         מה היה לנו – אהרן גל
·         תשס"ז בראי הידיעון – ליקטה וערכה דינה אמיר.
·         החיים שיש לך – חי יום-טוב ברוכי בעקבות המשוררת יונה וולך
·         יום הזיכרון – אריאל רונן
·         מעגל נסגר – מיכל שפיר
·         סוג של געגוע – יעל להמן (בלנקנשטיין)
·         פנים חדשות בשירות הלאומי – לני בן-שמול
·         והיום איננו כלה, המלצה לספר - אלי ברמן
·         סנאק טיים על המפה – מהעתונות
·         זהירות בונים כאן – בנג'ו ברמן
·         בגן הנוי – רוברט ריידר
·         המצב הדמוגרפי – נמסר ע"י אוריאל אמיר
·         מענף המזון – ורד סוקולובסקי
·         בשדה החינוך מגדול ועד קטן – רעות ואביעד שטרן, דקלה שניאור
·         יוצאים לדרך חדשה – אילה ומאיר שפירא
·         מצוות הבטחון – בנג'ו ברמן
·         מרתון השיעורים נמשך
                                      וכלבודף
                              
                                                        קראו בנעימות !
המערכת
 
AtarimTR