ידיעון 2538 יום כיפור

 
לקוראינו גמר חתימה טובה ושבת שלום !
 
"איזהו גיבור? הכובש את יצרו" (פרק אבות ד', א)
יש שומר העמל בלי הרף לגרש את הגנב ולמנוע ממנו לבצע את מזימתו. שומר כזה לא יצליח במלאכתו.   לעומתו, יש שומר אורב לגנב, תופס אותו וחובשו בכלא. גנב זה לא יגנוב עוד.
ומכאן, "איזהו גיבור? הכובש את יצרו" – כובשו ואינו מסתפק בגירושו.
                                                                                                         ר' דב בער – המגיד ממזריטש
 
 
 
מה בגיליון?
d                יום הכיפורים של שנת השמיטה – הרב ירון
d                איחולים – עמיר נוה
d                שרגא כץ הי"ד – אסי דיין-ברמן, צורית פידל
d                להתחיל מחדש (שיר) – מעין ברמן
d                בטיפול עם אלוקים – מן העתונות
d                הודעות מענף הבגד ומהכלבי
 
וכלבו דף
         קראו בנעימות וצום מועיל !
                                      המערכת
 
AtarimTR