ידיעון 2539 סוכות

 
לקוראינו חג שמח ושבת שלום !
                       
סוכה בגשם
רבי מנחם מנדל מקוצק היה יושב בסוכה ולא זז ממנה גם בשעה שירדו גשמים.
שאלו אותו תלמידיו: "הכיצד, והרי בעת גשם פטור אדם מן הסוכה?"
השיב להם הרב: "הפטור מן הסוכה הוא מפני שבשעת גשם אדם הוא בבחינת מצטער, ו'מצטער' פטור לפי הדין מן הסוכה. אבל לי נראה שיהודי המסוגל לחוש בסוכה מפני הגשם ולהצטער, באמת אינו ראוי לשבת בסוכה".
                                                                                                       מתוך "יראה ואהבה"
 
 
 
מה בגיליון?
·        הפינה השביעית – הרב ירון
·        לזכר בנינו – המשפחות
·        גדעון לבל ז"ל – נורית
·        מה עושים עם ירקות קדושים – שולי גל
·        השיפוץ הנחוץ – מנחם שניאור
·        דו"ח ממש"א – אלי ברמן
·        במקום סיכום משקי – שלמה פורשר
·        מחסן מל"ח קיבל צל"ש – מנחם שניאור
·        מה נשמע באולפן – אסתר פורשר
·        הזמנה לתערוכה
·        באגף החברתי ובמועצה – אהרן גל
·        מענפי השירות לקראת החג
·        "יחדיו ב-ו'" – לימודי יום שישי לאנשי מעשה
·        שנה חדשה ב"מרכז יעקב הרצוג"
                                        וכלבודף
                              
                                                 קראו בשמחה !
                                                                                                                
המערכת
 
AtarimTR