ידיעון 2541

 
לקוראינו שבת שלום!
"ונתתי גשמיכם בעתם" (ויקרא כ"ו)
לא שיכורה ולא צמאה אלא בינונית,
שכל זמן שהגשמים מרובים מטשטשים את הארץ ואינה מוציאה פירות.
                                                                                                              תענית כ"ב, א
 
 
 
מה בגיליון?
·        הפינה השביעית – הרב ירון
·        עטרת זקנים – עדנה
·        עושים סדר במרפאה - הצוות
·        בבית המדרש לגימלאים – דינה
·        מטפסים על קירות – בני יעקבי
·        מדרש עגבנייה – אורי אורבך
 
                              ברכות וכלבודף
                              
                                                 קראו בנעימות !
                                                                                                                
המערכת
 
AtarimTR