ידיעון 2542

לקוראינו שבת שלום!
המצווה היא אבר מהשכינה,
וכשהעושה עושה אותה בשכל גדול
הוא מעלה אותה למדרגה גדולה וגבוהה
                                                                                                          המגיד ממזריטש
 
 
 
מה בגיליון?
·        משלחן הרב – הרב ירון
·        שמיטה עכשיו – אריאל פינגרמן (ברזיל)
·        8000 יום – הוועד להשבת יהונתן פולארד הביתה
·        זהירות, בונים כאן – דו"ח מצוות שיכון
·        במזכירות ובאגף החברתי – אהרן גל
·        לקראת אסיפת חברים – נשיאות האסיפה
·        יחדיו ב-ו' – מה שהיה ומה שיהיה
 
                              ברכות וכלבודף
                               
                                                 קראו בנעימות !
                                                                                                                
המערכת
 
 
 
      נר זיכרון !
חדוה רייניץ ז"ל   – ח' במרחשוון תשנ"ז
לאה קורן ז"ל      – י' במרחשוון תשנ"ו
ישראל קוטב ז"ל – י"ד במרחשוון תשמ"ט
AtarimTR