ידיעון 2544

 
לקוראינו שבת שלום!
 
העיקרון של שבת הוא אותו שורש אשר מתוך שלוש אותיותיו צמח מלוא היקפה של התחיקה הסוציאלית בימינו, המגינה על זכויותיו ועל מצבו של הפועל.
                                                            זאב ז'בוטינסקי
 
 
 
 
מה בגיליון?
·        פינת השביעית – הרב ירון
·        היו זמנים – מהארכיון
·        תגובות – שלמה פורשר, יהודה פלדמן
·        יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
·        במזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי
·        פצוע בשטח – עדנה
·        תרבותנו – מילכה
·        לקראת אסיפה
 
                              ברכות וכלבודף
                               
                                                 קראו בנעימות !
                                                                                                                
המערכת
 
 
 
 
 
      נר זיכרון !
      יעקב סאמט הי"ד – כ"ז במרחשוון תשי"ז 
AtarimTR