ידיעון 2548 פרשת וישב

 
פתחון פה
"אנא אב הרחמים שבענו מטובך וברך שנתנו כשנים הטובות.
צווה לשמים לתת טל ומטר לברכה על פני האדמה לחיים ולשלום ולשובע".
טל יורד בלילה – ניחוח נפלא של גשם ראשון.
הגן רחוץ והירוק חוזר להיות ירוק רענן, ומבין הזרימות והשלוליות מזדקרות צמרות עצי הקלאוטריה באשכולות נפלאים של פרי, כדפדפים בגווני ורוד עתיק (בית שטרן, גרינברגר, ועוד רבים). ענפי עץ העוזרד עמוסים בפרי בגוון אדום (מאחורי בית ארונסון), וממש ממול תורמים תרמילי הגלדיציה בצבע שחור לפסטיבל הצבע (נראים כחרובים).
עצים מחליפי צבעים ממלאים את הגן בשלל גוונים (עץ מדהים מאחורי גן שחף – שכחתי את שמו...) – חגיגה לציירים.
אז תפתחו את העינים – הסתכלו סביב. לא נותר אלא להתבשם ולהתאהב.
                                                                                                                 אני התאהבתי !
נורית סוקו
 
מה בגיליון?
·        מהלכות חנוכה – הרב ירון
·        טוב מראה עיניים – משה רזניק
·        הזמנה לשיעור – יוסי שניאור
·        בספריה האנגלית – דבורה רייניץ
·        עוד נמשכת השלשלת – העורכת
·        הודו לה' כי טוב – דבורה רייניץ
·        באגף החברתי – אהרן גל
·        פינת ההיסטוריה - העורכת
·        דו"ח מצוות שיכון
·        יחדיו בו' – סיכום שבועי
·        לא יעשה כן במקומנו – אהרן סעדון, שמוליק ברוכי
·        תגובות – לאה ברמן
·        מסיבת הסידור בכיתה א' – ההורים
·        החופשה, החופשה שכזאת – משפחת שדיאל
·        בני-עקיבא – תכנית השבוע
                              ברכות וכלבודף
                              
                                                 קראו בנעימות !

המערכת

AtarimTR