ידיעון 2551 פר' ויחי

 
לעבדה ולשמרה
תפקידו הראשון של האדם היה ביחס לאדמה - "לעבדהולשמרה":
"לעבדה" = לפתח את האדמה והסביבה, "לשמרה" = לנהוג בה באחריות, לא לרדות בה.
אומר המדרש בקהלת רבה: "בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו עלכל אילני גן עדןואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחיןהן, וכל מה שבראתי - בשבילך בראתי. תן דעתךשלא תקלקל ותחריבאת עולמי, שאם תקלקל - אין מי שיתקן אחריך".
הבורא מזהיר את האדם כי הוא בעצמו יישא בתוצאות מעשיו, לא בבחינת 'שכר ועונש' אלא בבחינת 'פעולה ותוצאה'. על האדם להתייחס אל העולם בדרך של פיתוח בר קיימא, כלומר פיתוח ע"י שימוש במשאבי הטבע יחד עם שימורם ומניעת כלייתם.
במילים מעשיות יותר, בפעולות היומיומיות שלנו עלינו לחשוב באופן 'סביבתי' ולמצוא דרכים כיצד לשמור על הסביבה. לעיתים צריך פשוט לחזור 'אחורה', לפני ההמצאות שהביאה אתה הקידמה. לפעמים זה לא כל כך נוח ודורש מאמץ ואולי אף יותר יקר, אך זה שווה את השקט הנפשי של מי שממלא בנאמנות את תפקידו בעולם.
שולי גל
מה בגיליון?
·         פינת ההלכה – הרב ירון
·         במעגלי צדק – יצחק שניאור
·         ד"ש מרב"ש – צוות ביטחון
·         כרם נבות מאז ועד היום? – נדב ברמן
·         הנצחה שכזו – זהבה שניאור
·         תודה – משפחת פריים
·         מהאגף הכלכלי – דוד פורת
·         ממשאבי אנוש – אלי ברמן
·         נקודה ירוקה בתוך כרך אפור – אהרן גל
·         יחדיו בו' – סיכום שבועי
·         בשדה החינוך – דקלה שניאור, אסתר פורשר
·         מה נשמע בבני-עקיבא – מיכל אדם
                                         ברכות וכלבודף.
                                                               שבת שלום !
המערכת
 
 
 
      נר זכרון !
      חיים ליבוביץ ז"ל – ט"ו בטבת תשנ"ב
AtarimTR