ידיעון 2558 פר' תרומה

בס"ד, ב' באדר א' תשס"ח
 
שבת קודש "תרומה"
 
 
תפילת שחרית
08.00
הדלקת נרות
16.58
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות – בשטיבל
10.30
מנחה, קבלת שבת
    דרשת הרב
17.10
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
18.30
מנחה גדולה
12.30
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 19.15 – 21.15
 
שעור בגמרא – דף יומי
16.00
נשים אומרות תהילים בבית סעדון
16.30
"שלום זכר" לכבוד הרך הנולד בבית בן-דוד
20.30
מנחה קטנה
16.30
 
 
ערבית, הבדלה
17.59
 
 
בית מדרש הורים וילדים – בביה"כ
 
 
 
 
           
 
עונג שבת לילדים
 
   כיתות א'-ג'  - אריאל רונן
                          
   כיתות ד'-ו' – טל פורשר - בביתו 
 
זמני התפילה במשך השבוע
   שחרית א', ג', ד', ו'           06.00
   שחרית ב', ה'                  05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל 13.30
   מ נ ח ה בבית הכנסת       16.30
   רבע לערבית                   19.45
   ערבית                          20.00
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
חדר עיון
שיעור תנ"ך
19.00
יום ראשון
בית שפירא
התעמלות לגברים
17.30
יום שני
מועדון
בית מדרש לגימלאים
08.30
יום שלישי
מועדון
צ'י קונג לבגירים
17.30
יום רביעי
מועדון
מפגש ערבית לבגירים
18.30
חדר עיון
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
21.00
מועדון
שעור נצוצות מהדף היומי
19.00
יום חמישי
חדר עיון
שיעור בדף יומי
06.30
יום שישי
בית שפירא
יחדיו ב-ו'
09.00
 
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב בשעה 20.15 בחדר עיון
 
 
"דבר אל-בני ישראל ויקחו לי תרומה"
הרמב"ם פותח את הִלכות צדקה כך: "מצוות עשה ליתן צדקה לעניים שנאמר: 'פתוח תִפְתַח את ידך לו'. וכל הרואה עני מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן צדקה עבר ב"לא תעשה". שנאמר:
'לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון'. הכוונה כמובן כל אחד כפי יכולתו.
הרמב"ם: "ואפילו נותן לעני גרוגרת אחת (נראה שיצא ידי חובה) שנאמר: 'אל ישוב דך נכלם' ".
שנים רבות זיכני הקב"ה לעסוק במצוות החסד מטעם הקיבוץ והחברים. ברור לי שאת היסודות קיבלתי מאמי ז"ל. בילדותי הייתי מתלווה אליה בימי חמישי לחלוקת מצרכים או כסף לנזקקים, והכל בצורת מתן בסתר.
כאן פעמיים בשבוע אני נוסע לפ"ת ולפעמים גם לבני-ברק ל-של"ח (שרות לחבר) ולחסַדים אחרים, כולל אוכל שנשאר יום קודם בחדר האוכל ל"טל-חיים", בגדים שמביאים לנו לבית, ממוינים ע"י אשתי שתחיה לסוגים שונים ומועברים לנצרכים.
הכסף מקופות הצדקה אצל יהודה במשרד הדואר ומבית הכנסת, או חברים שמוסרים לי ביד, מובא דרך שליחֹות ישר לבתים.
הכסף "זכר למחצית השקל" ו"מתנות לאביונים" מערב פורים ופורים עצמו מועבר בו ביום לזקוקים בפתח-תקווה והסביבה.
חז"ל מלמדים אותנו שצריך לתת צדקה, מי מעט ומי הרבה, העיקר שיתן בסבר פנים יפות ובטוב לב, באמירת בוקר טוב. ע"י זה שומעים ברכתם ואומר אמן. זו הרגשה רוחנית שקשה להסבירה.
יהי רצון שנהיה תמיד בין הנותנים.
                                                      יעקב שניאור    
 
מה בגיליון ?
שמיטה – רחל פלינט
חודש טוב – עירית הלוי
במועצה – אהרן גל/אמיתי יעקבס
תקשורת סלולארית – אוריאל אמיר
יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
פינת ההלכה – הרב ירון
60 שנה למדינה – ריקי שטרן
על אבותינו ועלינו – נורית סוקולובסקי
לבריאות – ד"ר ליאורה ארונסון
תרבותנו – ורד סוקולובסקי
                      בני-עקיבא, תכנית השבוע וכלבו דף.
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
נר זיכרון !
פנחס (פיל) לרמן ז"ל – ח' באדר תשס"א
פינת ההלכה
 
שאלה: מהו מקור המנהג לעשות סעודת 'שלום זכר', ולמה אוכלים 'ארבעס'?
תשובה: בשבת שעברה קראנו בתורה 'כֵּן תַּעֲשֶׂה לְשֹׁרְךָ לְצֹאנֶךָ, שִׁבְעַת יָמִים יִהְיֶה עִם אִמּוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי תִּתְּנוֹ לִי'. גם בפרשת אמור אומרת התורה: 'שׁוֹר אוֹ כֶשֶׂב אוֹ עֵז כִּי יִוָּלֵד וְהָיָה שִׁבְעַת יָמִים תַּחַת אִמּוֹ וּמִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה לְקָרְבַּן אִשֶּׁה לַה''. אמרו על כך חז"ל (ויקרא רבה אמור פרשה כז אות י):
משל למלך שנכנס למדינה וגזר ואמר: כל אכסנין (=אורחים) שיש כאן לא יראו פני עד שיראו פני המטרונא (=המלכה) תחילה. כך אמר הקב"ה: לא תביאו לפני קרבן עד שתעבור עליו שבת. שאין שבעה ימים בלא שבת ואין מילה בלא שבת.
על פי הדברים האלה, גם הקרבן של הבהמה וגם ברית המילה אינם נחשבים לרצון לפני ה' בטרם תעבור עליהם שבת אחת, וממילא בליל שבת השמחה היא גדולה מאוד.
המנהג לעשות סעודה בליל השבת הראשונה שלאחר לידת הבן מובא לראשונה בספר תרומת הדשן[1](ר' ישראל איסרלאן שחי באשכנז במאה ה-15). הוא טוען שהמקור לכך הוא מדברי הגמרא (בבא קמא פ, א) שמספרת על שלושה אמוראים שנקלעו לסעודת שמחה של 'שבוע הבן' או 'ישוע הבן'. אחד הפירושים שהובא שם הוא שהכוונה לסעודה שעושים בליל שבת לאחר שנולד בן זכר (=ישוע הבן, לפי זה הכוונה לכך שהוא נושע ממעי אמו). והסביר שם בתרומת הדשן שהסיבה שעושים זאת בליל שבת היא בגלל שההורים רוצים לעשות סעודת הודיה לכבוד הולדת הילד, ובליל שבת רוב האנשים נמצאים בבתיהם ויכולים לבוא לשמוח איתם.
מנהג זה הובא להלכה ברמ"א (יורה דעה סי' רסה סעיף יב), שכתב כך: 'נהגו לעשות סעודה ומשתה בליל שבת לאחר שנולד זכר נכנסים אצל התינוק לטעום שם, והוא גם כן סעודת מצוה'. המעניין הוא שבתחילת דבריו כתב הרמ"א 'נהגו לעשות סעודה', ובהמשך הוא כתב 'נכנסים אצל התינוק לטעום שם'. וכתב על כך ערוך השולחן (הרב יחיאל מיכל אפשטיין, שחי ברוסיה במאה ה-19): "ואין הלשון מדויק שמתחיל בסעודה ומשתה ומסיים בטעימה, ובאמת אין המנהג בסעודה, רק בטעימת פירות וקורין זה 'בן זכר'. ולמחרת בשבת אחר התפילה נכנסים אצל היולדת ליתן מזל טוב וקורין לזה 'שלום זכר', ונוהגין שלא לטעום כלום ואומרים שזהו מתקנת המדינה לבלי להכביד על הבעל ברית". כנראה שהרב אפשטיין לא חי בקיבוץ, ולא יודע שבעל הברית אינו צריך לטרוח כלל כי הוא מוקף בעוזרים...
המנהג לאכול ארבעס, שהוא מיני קטניות בסעודה זו, מוסבר בט"ז (ר' דוד הלוי סג"ל, חי במאה ה-17 באשכנז) בכך שיש בסעודה זו מעין ניחום אבלים לתינוק ששכח את כל תלמודו עם יציאתו לאויר העולם.
 
הציבור מוזמן ל'שלום זכר'
בליל שבת משעה 20:30 בביתנו המשופץ.
 
הרב ירון
 
 
 ש מ י ט ה
 
העצה הקטנה: צאו לסמינר שמיטה של הקבה"ד

מציעים לך לצאת לחופש באחד מהמלונות היפים בארץ ולתבל את הנופש בהרצאות בנושאים שונים כגון שמיטה, פרשת השבוע ועוד הרבה נושאים נוספים, והקיבוץ משתתף במימון (50% !) ולא תקח ??
 אנחנו, 7 חברים מבארות יצחק נסענו השבוע ללביא כי הקבוץ הדתי, שלחם עם רבני צוהר כדי להגיע להסדרים כלל- מדינתיים בנושא ירקות ופירות בשנת השמיטה, מקיים עכשיו, בשבועות אלה, סמינרים עם תוכניות מגוונות ללימוד ועיון בתנאי נופש מעולים.
 
כולכם קראתם כבר על סמינר שמיטה כזה שהתקיים בבית המלון ברמת רחל   (עם בונוס השלג בו זכו המשתתפים). אצלנו, השבוע בלביא, לא ירד אמנם שלג אבל נהנינו מאד מהכנסת האורחים הידועה של מלון לביא שבו שהינו. הארגון היה למופת. כל השעורים שבתכנית התקיימו, התחילו והסתיימו בזמן ורק לארוחות לא הותירו לנו מספיק זמן
 
נושאי הלימוד היו מגוונים ועסקו לא רק בשמיטה ופרוזבול אלא גם בנושאים אחרים: ספורי עגנון, מחקר שנעשה ע"י בן קבוץ לביא על יחסי הגומלין בין הדבורים לפרחי התפוח אותו הוא מפרה, סוגיית הארון בבית המקדש (בהקשר עם פרשת השבוע), על רוחניות פמיניסטית ועל תורת רבי נחמן בנושא הביטחון (הדרוש לקיום מצוות השמיטה) ועוד ועוד. את ימי העיון פתח סיור מקיף בעתיקות ציפורי, בליווי מדריך מעולה ששפע ידע בתחומים רבים וידע גם לקשרו לנושא השמיטה. לא ויתרנו גם על סיור בטיילת שליד המלון בלביא, המתחדשת ומתרחבת כל הזמן וכוללת - בין השאר - גן תבלינים עם שלטים בכתב ברייל לטובת מבקרים עיוורים, פינה ארכיאולוגית עם ממצאים מלביא והאזור, פינת משחקים לילדים, גן ורדים ופינות ישיבה לרוב. מוסיקת רקע נעימה מושמעת בטיילת במשך כל היום. וקיימות עוד תכניות לפיתוח ושכלול.
ביום האחרון הגיע גם נחמיה רפל , מזכ"ל הקבה"ד, ודיווח על הישגי התנועה בנושא השמיטה. הוא סיפר כי בכנסת אושר "חוק ועדת שמיטה", שתפעל בין שמיטה לחברתה תוך רתימת מדענים וחקלאים לנושא, כדי להגיע מוכנים לקראת השמיטה הבאה.
בקצור, היה יפה מאד ונשאלת רק השאלה למה נרשמו כה מעטים לסמינרים הבאים? 
כל מי שרק יכול - כדאי לעשות כל מאמץ לצאת קצת מהשגרה, לאווירה של חופשה עם ערך מוסף רציני של לימוד ועיסוק בעולם של תורה.
 
רוצו להרשם, לפני שלא יהיה מקום !!
 
                                          רחל פלינט
 
 
 
 
חודש טוב !
השבוע, בליל ראש חודש אדר א', התקבצנו ובאנו נשות הקיבוץ למועדון לחבר. התחלנו במרקים תוצרת בית, נבחרים וטעימים, ובשתייה חמה.
למדנו על אפיוני אישיותה של אסתר המלכה מפי רעות שטרן.
במרכז מעגל הנשים הייתה מונחת תיבה גדולה ובתוכה פריטים אישיים שהבאנו. נדרשנו לגלות למי שייך כל חפץ ושמענו את הסיפור אודותיו. בין הסיפורים:
J     " דודה שלי רקמה ליום חתונתה את המפה הזאת, בערך לפני 100 שנה. בנוסף לעיטורים רקמה את ראשי התיבות של שמה P.S.  . אני קרויה על-שמה ולאחר פטירתה נתן לי בנה את המפה ".
J     " זו טבעת הנישואין שלי. התחתנו בנגב באותו היום, 4 זוגות עם 3 רבנים ו ... אורח אחד ".
J     " הברווז הקטן הזה הוא מה שנשאר מהמכסה של צנצנת הסוכר שהייתה בבית הורי ונפגעה בהפגזה בבארות-יצחק בנגב ".
J     " אלו העגילים של סבתי שנפטרה שבוע לפני שהתקבלתי ללימודי רפואה, רק לאחרונה כשהורי עלו ארצה העגילים נמסרו לי ואני עונדת אותם ".
J     פתק יפה בו כתוב: לאבא ואמא היקרים! תודה על הטיפול המסור באהבה ...
J     " אלו המשקפיים הראשונים שלי. אני עדיין מופתעת מכך שאני זקוקה למשקפי קריאה ".
J     " את הצמיד קיבלתי בירושה. במשפחתי טוענים שעבר מדור לדור החל משלמה המלך למלכת שבא ".
J     " זה השעון שקיבלתי מבעלי לגיל 50.
       ואתן בנות משפחתי אל תקפצו! אני לא מתכוונת בזמן הקרוב להעבירו בירושה ".
J     " בבי"ס היסודי בשוויצריה לפני כ- 70 שנה, כל ילד קיבל ספר שירים ותווים, אני שומרת על הספרון וכשאחותי ואני נפגשות אנחנו שרות ביחד ".
J     " אני מאמינה שזה הקמע שלי. קיבלתי אותו מאחי כשחזר מהודו, אז נכנס בי הרצון לטייל בהודו ושם גם הכרתי את בעלי שאינו הודי ".
לסיום קיבלנו הסבר על תכשירי קוסמטיקה וגם לקנות יכולנו.
הישיבה יחדיו באווירה החמה והמפרגנת הייתה פתיחה מהנה לחודש טוב.
                                                                      תודה לכן יהודית ורובין על היוזמה והביצוע.
עירית ה' בשם הנשים
 
לסבתא אילנה לרמן
ולכל המשפחה
שפע ברכות בהולדת הנכד
בן בכור לנטע ושמואל לרמן
הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום
 
 
60 שנה למדינה
הספר הישראלי בעיני
במסגרת אירועי שנת השישים למדינת ישראל נבחר כבר השיר הישראלי, הציפור הישראלית והפרח הישראלי.
אנחנו, במערכת הידיעון, החלטנו הפעם לבדוק מהו הספר הישראלי בעיניכם.
השאלה עוררה עניין רב ונידונה בבתים רבים. היו שרצו לדעת אם השאלה היא על סופר מסוים, שייך לתקופה מסוימת? האם אפשר להצביע על ספר ילדים או שזה חייב להיות ספר למבוגרים? ספר מתורגם או כתוב עברית במקור?
הסכמנו שאין הסכמה על " מהו ספר ישראלי". אין הגדרה מדויקת לישראליות וכל אחד רשאי להשיב על השאלה כראות עיניו.
התשובות היו מגוונות. נהניתי לשאול ונהניתי מהתשובות. קבלתי המון תגובות והחלטתי לא להכניס את כולן לכתבה זו. תהיה כתבת המשך ומי שעדיין רוצה לכתוב (גם אם לא שאלתי אותו ישירות) מוזמן לכתוב מספר שורות ולהשאיר לי בתא הדואר.
והנה לפניכם חלק מהתשובות.
דינה אמיר: " שום גמדים לא יבואו" של שרה שילה. הספר עוסק בעיר קריית שמונה בזמן הפגזת קטיושות. חיי משפחות מהמעמד הנמוך, עברית של עולים ממרוקו ובניהם. זה ישראלי אבל לא ישראל שלי.
נהניתי מספריו של הרב חיים סבתו ובמיוחד "תיאום כוונות" – מלחמת יום כיפור, חיילי "הסדר", משפחה שכולה – זה ישראלי מאוד.
עמית פורשר: "כעפעפי שחר" של הרב חיים סבתו מספר על ירושלים הישנה והטובה, על אנשים שמחוברים לשורשים ועל תהליך השינויים והחידושים בארץ.
יואב הלר: "מלך בשר ודם" של משה שמיר. בעיני זו אלגוריה. הסיפור כתוב על אלכסנדר ינאי והפוליטיקה שהייתה בזמנו ובעצם מספר על בן-גוריון והפוליטיקה בתקופתו. זהו חיבור בין עבר, הווה ועתיד.
מיכל שפיר: "אנשי בראשית" של אליעזר שמאלי. בספר סיפורים מרגשים על אנשים ומאורעות מתחילת המאה העשרים הקשורים באהבת הארץ, ההתיישבות וקשייה, הביצות, הארבה שתקף את היבול, עם דגש על מסירותם של הילדים לאדמת הארץ והצומח עליה.
וכן "הוא הלך בשדות" של משה שמיר, המשלב את הגבורה והרומנטיקה של דור הפלמ"ח.
רעות שטרן: "הוא הלך בשדות" של משה שמיר, משום שזהו סיפור אהבה על רקע ארץ ישראל הישנה והטובה.
לואי נוה: הסיפורים של אפרים קישון, כי כל סיפור בספרים שלו מייצג אירוע שקרה בארץ. בלשונו הוא צוחק ובוכה על האירוע המדובר. ספריו הפכו לנכסי צאן ברזל ותורגמו להמון שפות משום שהוא מראה תמונה מציאותית שלנו.
אילנה לרמן: "סיפור על אהבה וחושך" של עמוס עוז. מספר על ירושלים כפי שהכרתי אותה בשנים הראשונות שלי בארץ לפני מלחמת ששת הימים, ירושלים לפני שהפכה לעיר קוסמופוליטית 
 
שמחה שטרסבורגר: "גיא אוני" של שולמית לפיד, בגלל תיאורי ההתחלות הקשות, ההיסטוריה של קום המדינה, הגיבורה פניה שמשקיעה את כולה בעבודה – יכולתי להזדהות איתה.
דוד פורת: "רומן רוסי" של מאיר שלו מדבר על התיישבות בארץ ישראל, מתאר את החלוצים בראשית ההתיישבות בעמק. התחברתי לדברים שגדלנו עליהם בישוב חקלאי – בעלי החיים, הפוליטיקה הפנימית בכפר והתיאורים היפים של העמק.
יוסיקה וידרמן: כל הספרים החדשים של שולמית לפיד, ספרי המתח עם הגיבורה ליזי בדיחי – מבדחים, משעשעים ועם מתח טוב.
עמיחי שטרן: "אם יש גן עדן" של רון לשם. מספר על הקרב על מוצב הבופור במלחמת לבנון. קראתי אותו כשהייתי חייל והתרשמתי מהחברות והנאמנות בין האנשים. הקטע שהרשים אותי ונגע בי היה על מצב בו המפקד חייב לבצע פקודה שהיא בניגוד לערכיו ובניגוד לדעתו. הדילמה הזו בין מה שצריך לבין מה שחייבים לעשות היא הבסיס למוסר של הצבא הישראלי.
איריס נתנזון: הסופר הישראלי בעיני הוא מאיר שלו. כתב 6 רומנים למבוגרים, בהם ניתן לקרוא ולחוות את נופי ארץ-ישראל במלוא עוצמתם ויופיים. תיאורי הנוף של עמק יזרעאל מופיעים ב"פונטנלה", ב"רומן רוסי" וב"כימים אחדים". תיאורי מדבר ניתן למצוא ב"ביתי במדבר". ב"יונה ונער" מסופר על ימי הפלמ"ח בתוספת תיאורים של חיי קיבוץ ועיר באותה התקופה.
 
וזוהי רק ההתחלה.... קיראו וכיתבו – נשמח לשמוע עוד.
                                                                                                   שאלה וערכה: ריקי שטרן
 
 
"על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל דורותינו.."
במסגרת תכנית "בת-מצווה" הוזמנתי ע"י נכדתי סתיו לבית-הספר לאירוע סיום פרק בנושא "שורשים".
ואני, שמאוד מחוברת לשורש ולגזע, נעניתי בשמחה להזמנה – "שורשיהם בעורקי שלובים..."
צלילי השיר "שתלתם ניגונים בי אמי ואבי" ברקע קבלו את פנינו ביום סגריר. מסביב לאולם מוצגות עבודות גמר מרהיבות בנושא.
דברי פתיחה וקישור ע"י המחנכת והבמה עוברת לרשות הבנות.
בין הקראה וריקוד עלו הבנות בזו אחר זו והקריאו את המחבר בינן לבין העבודה.
"עבודת השורשים המשפחתיים שלי תעסוק בסבא של אבי יוס'ק וינד ז"ל שנלחם בבארות-יצחק שבנגב בשנת תש"ח 1948. במעשה זה הוכיח סבא רבא שלי את הקשר החזק שלו לקיבוץ ולארץ ישראל" – כך קראה נכדתי.
היו שם מכל גווני הקשת – עליה, עשייה, מסירות של העם הזה בארץ הזאת.
התרגשות רבה ודמעה בצידה נראו על פני הצופים.
יצאתי גאה ונרגשת.
"על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקיים לעד..."
                                                                                               סבתא נורית
 
 
 
לבריאות
1. סיום קורס "תובנה" לניהול מרפאות
 
בשעטו"מ, אחרי 4 חודשים,  סיימתי קורס לניהול מטעם קופ"ח. הייתי בקבוצה קטנה של 13 מנהלים חדשים - כולנו קיבלנו תפקיד חדש בשנה האחרונה. בינינו 2 רופאים מנהלי מרפאות , 2 פיזיותרפיסטים מנהלי מכון פיזיותרפיה, 1 מנהל לוגיסטיקה בצפון, 1 רוקחת, 2 מנהלים אדמיניסטרטיביים ו-6 אחיות [1אחות מנהלת אונקולוגיה ו- 5 מנהלי סיעוד במרפאות]. בנוסף לפגישות של הקבוצה שלנו כל שבוע היו גם הרצאות פרונטליות של נציגי קופ"ח, לנו ולעוד כ-5 קבוצות בקורס.
תוכן הקורס כלל שיווק, ניהול צוות, שירות ללקוח, דמוגרפיה ומערכת מיחשוב ארצית של קופ"ח, משאבי אנוש ועוד. המנחה של קבוצתי הוא פסיכולוג ויועץ ארגוני והיה מצוין. הוא הצליח לגבש את הקבוצה ולהציג את החומר בצורה מקצועית ומעניינת ביותר .
במהלך הקורס היינו צריכים לעבוד על פרויקט אישי, להציג תוכנית עבודה, תוצאות באמצע ומצגת בסוף. אני בחרתי בשיפור מדדי איכות רפואיים תוך שיתוף גורמים בצוות המרפאה. תוכנית העבודה שהצגתי נכנסה לפעולה בכל מרפאות מחוז פתח-תקווה בשיתוף פעולה של רופאים, מקדמי ביזור (*),  מזכירות, בנות שירות, אחיות, רוקחת ומגשרת [מתוך כ-5600 לקוחות במרפאת קריית אלון פ"ת יש לנו כ-2200 מהעדה האתיופית]. בינתיים המרפאה שלי בפ"ת עלתה ממקום 64 למקום 44 מתוך 90 מרפאות במנהלת .
איך אפשר להשתמש בכלים ובידע שלמדתי בקורס גם לטובת מרפאת בארות יצחק? המצב שלנו שונה כי המרפאה לא מבוזרת ורק חלק קטן מהצוות הם שכירים של קופ"ח,  אבל עדיין אני רוצה לשפר את השירות לחברים ואת ציוני מדדי האיכות הרפואיים [להזכיר לכם שמרפאת בארות יצחק נמצאת במקום טוב בדירוג].
תודה לקופ"ח, לרופאים המחליפים ולאחיות, ולחברים שאיפשרו לי לצאת ללימודים.
 
2. קידום הבריאות בבארות יצחק
 
אני עוברת כל הזמן על רשימת התרופות הקבועות של החברים ובהתאם לזה תקבלו הודעות לבדיקות דם והפניות לבדיקות שונות - רובן הן בדיקות שגרתיות, רפואה מונעת וחלק מSCREENING- . אם תקבלו הפניות לבדיקות שכבר עשיתם אותן, זאת אומרת שהתוצאות לא רשומות במערכת המיחשוב במרפאה.
במקרה כזה נא להביא צילום של תוצאות הבדיקות כדי שנוכל להתעדכן .
 
בהמשך נתמקד בקידום בריאות הקהילה :
א. מתחילים בקורס החיאה לראשי ענפים וחובשים [חובשים נא לפנות לברוריה לפרטים]. קורס של 4 שעות בערב בסוף החודש .
ב. בשבוע הראשון של חודש מרץ 2008 נקיים פה הרצאה וקבוצת הסבר על תזונה נכונה והרגלי אכילה של בני נוער בגיל 12-18 בליווי דיאטנית. ההרצאה מיועדת לנוער ולהורים.
ג. הרצאה לנשים בנושא גיל המעבר .
                                                  ויש עוד תוכניות ...
                                                                             תשמרו מקום ביומן!
 
3. טפסי "אל-תור"
 
במרפאה קיים טופס להזמנת אישורי מחלה, בדיקות דם ותרופות. הרעיון הוא לחסוך לכם זמן המתנה בתור [אל-תור]. נא להבין שהכנת הפניה או מרשם מתבצעת בשעות הקבלה [אחרי עבודה] ולכן יש לתת זמן של 2 ימי קבלה עד שתקבלו את מבוקשכם.
                                                 בתודה על שיתוף הפעולה ובברכה,
דר ליאורה וצוות המרפאה
 
* מקדם ביזור: אדם שתפקידו לפקח על כך שתקציב המרפאה מתחלק באופן נכון בין כל השירותים הניתנים במרפאה להם מיועד התקציב. 
 
 
 
 
לאלישבע ולרב ירון בן דוד
מזל-טוב בהולדת הבן
אח לבנצי, יששכר, אורי, נתנאל, איתמר ואליה
תזכו להכניסו בבריתו של אאע"ה בזמנו
ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים
בסימן טוב בן בא לנו בימיו יבוא גואל
 
 
 
ת ר ב ו ת נ ו
לפני מספר שבועות פרשה מילכה מיור מריכוז התרבות.
צוות מש"א והאגף החברתי מחפשים רכז/ת תרבות חדש/ה.
בינתיים עוברים הימים ובלוח השנה החגים קרובים !!!
רשמו לפניכם:
הרצאה מפי יונתן אטקס שנפל בשבי המצרי במלחמת קדש – יום ראשון, י"ח באדר א' 24.2.08
באזאר צדקה – יום רביעי, כ"ח באדר א' (5.3.08)
שוק פורים – יום חמישי, ליל פורים (20.3.08) אחרי קריאת המגילה
סעודת פורים – יום שישי, פורים (21.3.08) בשעה 11.30
אנו מתכננים מסיבת פורים לחברים במוצאי שבת, ליל "שושן פורים".   פרטים בהמשך.
יוזמות ורעיונות של חברים יתקבלו בשמחה.
ורד סוקולובסקי / אחראית תרבות, האגף החברתי
 
 
במועצה (ל' בשבט תשס"ח)
 
1. שינויים במסלולי הלימוד בישיבת הקבה"ד במעלה הגלבוע
לפני מספר שבועות דווח לואי נוה בידיעון על הדיונים במזמו"ר בבקשת הישיבה במעלה הגלבוע לפתוח בישיבה מסלול נוסף לבוגרי כיתות י"ב. הישיבה מציעה לפתוח מסלול שאינו זהה לתנאי "הסדר" ואשר יאפשר יצירת קבוצת תלמידים שתלמד שנים רבות יותר בישיבה וממנה יצמחו מחנכים ורבנים שיוכלו להפיץ את רעיונות "תורה ועבודה".
המזמו"ר החליט להעביר את הנושא לדיון בקיבוצים.
המועצה דנה והחליטה ליפות את כוחם של שני נציגינו במזמו"ר לתמוך בבקשת ישיבת מעלה גלבוע לפתוח מסלול נוסף מקביל למסלול "שילוב". האישור - לתקופת ניסיון של שנה אחת.
 
2. נוהל קליטת בני משק במהלך הלימודים
ועדת הקליטה מטפלת, בין השאר, במשפחות בני משק המבקשים להיקלט כחברים בקיבוץ, ואשר אחד מבני הזוג הוא סטודנט. הוועדה ניסחה הסכם בין הנקלטים לקיבוץ, ובו פירוט תנאי הקליטה. ההסכם מתייחס למעמד שני בני הזוג בקיבוץ, למקורות המימון של הלימודים, לחובת העבודה של הסטודנט, ועוד.
נוסח ההסכם נדון במועצה.
עיקר הדיון נסב על משך תקופת הקליטה: האם ס"ה שנתיים, ככל הנקלטים, או עד לסיום הלימודים של אחד מבני הזוג (עד 4 שנים מהתחלת תהליך הקליטה)?
הוחלט:
נוסח ההסכם אושר.
ההצבעה בקלפי על קבלת שני בני הזוג יחד לחברות בקיבוץ תהיה בתום שנתיים מתחילת תהליך הקליטה.
 
3. שנת י"ג אחרי השירות הצבאי / הלאומי
תקנון הבנים, החדש והישן, מאפשר ומעודד בנים ובנות להקדיש שנה בין סיום כיתה י"ב לבין תחילת השירות הצבאי/הלאומי לפעילות התנדבותית (שנת י"ג) או ללימודים בישיבה/מדרשה/מכינה קדם צבאית. הוצאות המחייה ושכר הלימוד - ע"ח הקיבוץ ולא ע"ח מענק הלימודים.
ועדת הצעירים התבקשה לאשר שנת לימודים במדרשה (או בישיבה) אחרי סיום ש"ל או צבאי  בתנאים זהים לשנת י"ג במדרשה. הנימוק: צורך בהתחזקות דתית אחרי שנות שירות.
ו' הצעירים רואה בנושא בקשה לפתיחת מסלול צעירים חדש ואינה רואה את עצמה מוסמכת לאשר מסלול נוסף על הסדר בנים א' או ב' לבוגרי שירות. לכן הגיע הדיון למועצה.
הואיל וההצעה מהווה שינוי החלטת אסיפה, הוחלט להעביר את הנושא לדיון באסיפה.
אהרן גל, אמיתי יעקבס
 
 
מחירון חדש לשיחות במכשירי פלאפון
 
לאחרונה שיפרנו את ההסכם שלנו עם חב' פלאפון (באמצעות ארגון משקי דן) .
בהסכם החדש יש 2 מסלולים כדלקמן:
1. מסלול רגיל: תשלום חודשי קבוע למכשיר : 36 ₪ הכולל:
   דמי שימוש קבועים, ביטוח למכשיר הנייד,
   60 דקות שיחה ראשונות בכל חודש בשווי עד 23 ₪ - חינם.
תמחור התעריפים יבוצע אוטומטית במחשבי חברת פלאפון בסוף כל חודש בהתאם לכמות הדקות שבוצעה באותו החודש.
המחיר לדקת שיחה מדורג מ 0.32 ₪ עד 0.21 ₪ בהתאם למספר הדקות שדוברו.
החשבוניות שחולקו למשמשים מופיע תעריף אחיד לזמן אויר: 0.38 ₪ לדקה.
החישוב המדורג נרשם בשורה נוספת " הנחת זמן אויר".
הנחה זו מבטאת את הההפרש בין התעריף 0.38 לבין התעריף המדורג – לפי מספר דקות זמן אויר בפועל.
 
2. מסלול ממעיטי דיבור: במסלול זה אין תשלום קבוע עבור הקו אלא רק תשלום (יקר יחסית) של 0.50 ₪ לכל דקת שיחה. יש לבצע לפחות שיחה אחת בחודש, אחרת ייגבה תשלום של 9.9 ₪ לחודש.
מסלול זה אינו כולל שרות תיקונים – ניתן לרכוש שרות תיקונים במחיר 12 ₪ לחודש.
המעבר בין 2 המסלולים איננו אוטומטי ויש להודיע לי במקרה שרוצים לעבור ממסלול רגיל למסלול ממעיטי דבור או להיפך.
 
אפשרות רכישת מסלול פנים ארגוני (VPN) ו 3 יעדים אישיים :
במסלול המדורג, אבל לא במסלול ממעיטי דיבור, ניתן לרכוש הטבת VPN (שיחות חינם אל כל מכשירי הפלאפון שבבעלות בארות יצחק).
לחילופין – שלושה יעדי חינם ברשת פלאפון או בזק בלבד.
מחיר כל אחת משתי האפשרויות האלה -  19 ₪ לחודש.
אוריאל
 
 
לאסתר תמים ולכל המשפחה
אנו אתכם בצערכם במות האמא-הסבתא
לאה חלפון ז"ל
מן השמים תנוחמו
 
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י דינה אמיר
אחות תורנית: ברוריה לנדה – פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מידע לשעת חירום ! (בתודה לרותי נוה על הבאת המידע לידיעון)
אם נקלעתם למצב סכנה ובידכם טלפון סלולארי, גם אם הוא נעול או ללא כרטיס סים בכלל - חייגו מיידית את המספר 112 .
מספר זה מקשר אתכם לתחנת המשטרה הקרובה.
גם אם נעלתם את הטלפון לילדים מספר זה יהיה ניתן לחיוג !
במידה והטלפון נעול יש לחייג בפשטות 112. רק לאחר השלמת המספר כולו הוא יופיע על הצג!

מומלץ לנסות :
1. נעלו את המקשים - וחייגו .
2. או: הוציאו את ה – SIM מתוך מכשירכם - וחייגו .

הודיעו לכל מי שאתם מכירים היות וחברות הסלולאר לא מפיצות מידע זה שכן החיוג על חשבונן ולא על חשבון הצרכן המחייג!!!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
שנזכה לשמחות !
אנחנו רוצים להודות לכל מי שעזר, לכל מי שביקר, לכל מי שתמך, ובקיצור – לכל הקיבוץ, על העזרה והתמיכה החמה שקבלנו בזמן שדוד ישב "שבעה" על אביו ז"ל.
דוד, רחל וכל משפחת שפירא המורחבת
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
למתמידים שלום !
המטווח השנתי יתקיים אי"ה ביום שישי הבא, ט' באדר א' (15.2.08) במטווח המשטרתי בברקת,
בשעות 08.00 – 12.00   הסעה תצא מכאן בשעה 07.45 . הרשמה במשרד של יהודה פלדמן.
אפשר להגיע גם באופן עצמאי. מי שלא יכול להתפנות במועד הנ"ל מתבקש לתאם מועד חלופי עם משה הוז 7749017-057
איסר
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
תורנים – שימו לב !
בדף התורנות שחולק לכם השבוע חלה טעות ברישום התאריך בשלושת השבועות הראשונים.
פרשת השבוע נכונה אך התאריך הוא בחודש פברואר (ולא מרץ).
ורד

...
AtarimTR