ידיעון 2563 פר' ויקרא

בס"ד, ז' באדר ב' תשס"ח
 
שבת קודש "ויקרא" – "זכור"
 
 
תפילת שחרית, קריאת "זכור"
08.00
הדלקת נרות
17.26
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות – בשטיבל
10.30
מנחה, קבלת שבת
  
17.35
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
19.00
מנחה גדולה. קריאת "זכור" מיד אחרי התפילה
12.30
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 19.45 – 21.45
 
שעור בגמרא – דף יומי
16.15
נשים אומרות תהילים בבית סעדון
17.00
 
 
מנחה קטנה
17.00
 
 
ערבית, הבדלה, קידוש לבנה
18.25
 
 
בית מדרש הורים וילדים – בביה"כ
 
 
 
 
הרב ומשפחתו לא ישהו עמנו בשבת זו.
 
 
עונג שבת לילדים
 
   כיתות א'-ג' - שורי אמיר
                          
   כיתות ד'-ו' – טל פורשר – בביתו
 
זמני התפילה במשך השבוע
   שחרית א', ג', ד', ו'           06.00
   שחרית ב', ה'                  05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל 13.30
   מ נ ח ה בבית הכנסת       16.30
   רבע לערבית                   19.45
   ערבית                          20.00
 
 
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
 
שיעור תנ"ך – לא יתקיים
 
יום ראשון
בית שפירא
התעמלות לגברים
17.30
יום שני
מועדון
בית מדרש לגימלאים
08.30
יום שלישי
מועדון
צ'יקונג לבגירים
17.30
יום רביעי
מועדון
מפגש ערבית לבגירים
18.30
חדר עיון
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
21.00
 
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב בשעה 20.15 בחדר עיון
 
 
על התורה, על התפילה ועל שירת הלויים
אדם עובר חווות מרגשות בחייו, חוויות שנותנות לו כח ועידוד להמשיך הלאה וללמוד לעתיד איך ליישם דברים לעצמו, למשפחתו ולקהילתו.
ראש חודש אדר ב', אור ליום שישי, הכנסת ספר תורה במושב נחלים לעילוי נשמתו של נתן גליק ז"ל.
ספר תורה שנכתב ובני המשפחה כותבים את האותיות האחרונות – זהו זיכרון לנצח נצחים. כמובן גם הנכדים יקראו בספר בעתיד.
שירה וריקודים מהבית לבית הכנסת בליווי תזמורת ברוב עם – אנשי המושב, חברי הקיבוץ, אנשי צבא, ילדים ואורחים רבים.
בבית הכנסת היה מרגש לשמוע בנאומי הרבנים דברים מיוחדים שלא ידענו על הנפטר.
ובסוף סעודת מצווה – שירים, ניגונים ודברי תורה.
בשבת קודש פר' פקודי, ראש חודש, שבת חזנות עם החזן חיים אדלר בנוף איילון. תפילת ליל שבת ברוב עם, שעתיים של חזנות מרגשת ומרטיטה. בעקבות האסון שקרה יום קודם בישיבת "מרכז הרב" החזן עם המקהלה סחפו את הקהל לשירה אדירה של "אנא בכח" ו"רזא דשבת". לא ממהרים לשום מקום, נהנים מהתפילה.
בשבת בבוקר תפילה משעה 08.00 עד 12.30. בתפילת מוסף בית הכנסת מלא מאוד, גם עזרת הנשים.
השירה בתפילה ובקונצרטים יכולה לקרב הרבה אנשים שמכניסים רגש לתפילה והקהל נהנה ומשתתף. כמובן שהמקהלה מוסיפה רבות להרמוניה ולהנאה מהתפילה.
כדאי לחשוב להביא פעם לקהילתנו חזן אורח כדי שהציבור יהנה בתפילה ויתרגש, לא ימהר לשום מקום...
אסיים בתפילה: "שועתנו קבל ושמע צעקתנו... והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם, והשב ישראל לנויהם".
                                              בועז
 
 
 
 
נר זיכרון!
יעקב אליעזר (ינקו) שטרסבורגר ז"ל – י' באדר ב' תש"ס
אהובה קורן ז"ל – י"א באדר ב' תשכ"ב
 
 
  
מה בגיליון ?
 • פינת ההלכה – הרב ירון
 • שבת "זכור" בישיבה – יוסי הדרי
 • 60 שנה למדינה – איריס נתנזון
 • בקיבוץ הדתי – רוני חסיד (הדובר)
 • תודה – אורית גרבוז
 • יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
 • משלחן מרכז המשק – שלמה פורשר
 • בשדה החינוך – דקלה שניאור
 • פרחים לשבת – עדנה
 • מישיבות המזכירות – אהרן גל
 • לקראת פורים – ענף המזון, כלבי
 • תכנית השבוע בבני-עקיבא
                                       וכלבו דף          
                                                   קראו בנעימות !
המערכת
 
 
 
לפני שבוע קיימנו כאן שבת של מפגש דתיים-חילוניים ורצינו לומר תודה מכל הלב לקיבוץ שהסכים לארח את המפגש, למשפחות שאירחו בסעודה שלישית ולכל מי שעזר והיה שותף באירוח.
המפגש היה חשוב לנו מאוד והוא היה מצוין – גם בזכותכם.
                                                                                   אז תודה !
עדי גל-ארגמן ומיכל אדם
 
 
  
פינת ההלכה
לקט הלכות לתזכורת
G השבת היא שבת זכור, שכידוע להרבה דעות חייבים בה מן התורה, וכבר נהגו גם הנשים לשמוע את הקריאה הזו, ויש להשתדל מאוד לעשות כן.
L תענית אסתר מתחילה ביום חמישי עם עלות השחר (בשעה 4:30), ומסתיימת לאחר קריאת המגילה. ã חולים, נשים בהריון או מניקות, וכל מי שקשה לו מאוד לצום – פטורים מתענית זו.
 
נוהגים לתת לפני פורים מעות לצדקה‘, זכר למחצית השקל. יש שנהגו לתת חצי מהמטבע הנהוג באותו מקום, ויש שנהגו לתת שלוש מחציות, כיון שהמלה 'תרומה' כתובה בפרשה שלוש פעמים, ויש שנהגו לתת ערך של מחצית שקל כסף, שהוא בערך 20 ₪.
 
® בפורים ישנה חובהO לשמוע את קריאת המגילה פעמיים – ביום חמישי בלילה, וביום ששי. גם נשים חייבות במצוה זו, ככל שאר מצוות הפורים. יש לשמוע כל מלה מהמגילה, אך מי שלא שמע מלה מסויימת מבעל הקורא – יכול להשלים בעל פה, או מתוך הספר שלפניו &.
ä סעודת פורים – יש להקדימה מפני כבוד השבת, וישתה יותר ממה שהוא רגיל, åורצוי שיירדם מתוך שתיה. (אם שותים לא נוהגים!!! Žבשביל זה יש חברים...) חשוב להדגיש שסעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים צריכים להיעשות דוקא ביום.
e מתנות לאביונים – כל אחד צריך לתת שתי מתנות לשני אביונים לפחות, ונהוג בקיבוץ לאסוף את כל הכסף ביחד, ולחלקו לעניים שונים באותו היום. מלבד זאת, כל מי שפושט ידו לקבל צדקה, אסור לסרב לו.
+ משלוח מנות – שתי מנות לאיש אחד לפחות. המנות צריכות להיות דבר הראוי לאכילה ולא דבר הדורש הכנה או בישול.
@ אין איסור מלאכה בפורים, אך נהגו שלא לעשות מלאכה ביום זה, והעושה בו מלאכה, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם.
"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" - כן תהיה לנו
 
 
הרב ירון
 
 
לכבוד 60 שנה למדינה ולכבוד חגיגות 40 שנה                  
לטלוויזיה שנחגגו זה מכבר, שאלתי אנשים
על תוכניות הטלוויזיה האהובות עליהם בעבר ובהווה.
 
 
 
 
 
שמחה שטרסבורגר
אני אוהבת לראות בטלוויזיה חידוני טריוויה כמו "מי רוצה להיות מיליונר", "אחד נגד מאה" ו"הכספת".
במהלך התוכנית אני מרגישה שאני מתחרה מול המתמודדים ואני שמחה שאני יודעת תשובות שהמתמודדים לא יודעים. ב- YES אני גם אוהבת לצפות בסרטים.
 
ד.י.פ ואשתו.
אשתי אוהבת לצפות בתוכניות בצרפתית שמזכירות לה את ארץ הולדתה ושפת אמה.
אני צופה מספר פעמים ביום בחדשות כדי להתעדכן. בימי שישי אני צופה ב"שאלת רב" המשודרת לפני השבת ואוהב להאזין ולצפות ברב בני לאו בתוכניתו על פרשת השבוע.
לאחרונה אני גם צופה בטלנובלה יומית המשודרת אחה"צ בכל יום: "לגעת באושר". אני מחכה לה בכל יום בקוצר רוח. אני נהנה לראות את התככים וסיפורי האהבה שיש שם ומחכה ל- HAPPY END.
 
עפרה פארן
אהבתי מאוד לראות את "היפים והאמיצים". האמת היא שכבר שנים איני צופה בה. העלילה של הסדרה מצאה חן בעיניי. היה נחמד לראות את ה"קיטש" שבזה. התוכנית הזכירה לי סרטים מהילדות שאהבתי.
מאז שקיצרו את הפרקים לחצי שעה ביום הפסקתי לצפות.
בנוסף בצעירותי אהבתי סרטי פעולה. הטלוויזיה הייתה בשבילי תחליף כי לא יצא לי לראות הרבה סרטים בקולנוע.
 
עוזי פלדמן
אני אוהב תוכניות ריאליטי. בתוכניות אלו רואים בזמן אמת מול המצלמות את האינטריגות בין המתמודדים וזה מעניין.
בנוסף אני אוהב לצפות בתוכניות בישול מכל סוג. אוהב את השפים שמבשלים בהן: אהרוני, בוקששתר, חיים כהן, שגב משה ועוד.
שאלה: האם אתה מיישם את המתכונים אח"כ בבית?
         לא. אבל כשאני הולך למסעדות, אני יודע מה להזמין.
 
 
 
רותי אלידע
כשהייתי ילדה ועוד לא היו טלוויזיות בבתים, היינו הולכים לראות טלוויזיה במועדון של האולפן. תוכנית שזכורה לי היא "חדווה ושלומיק" שהיו עוזבי קיבוץ שניסו להסתדר בעיר הגדולה. היינו "פריקים" של התוכנית והיינו רצים מוקדם לאולפן כדי לתפוס מקום טוב.
 
מילכה
ללא ספק "זהו זה".זה היה משודר ביום חמישי אחה"צ וזה משהו שחיכינו לו כל השבוע.
עוד יותר חיכינו לזה כשהשידורים הפכו להיות חיים. הפיקשושים הקטנים בשידור חי גרמו לתוכנית להיות מצחיקה יותר. השחקנים לא ניסו להסתיר אותם והתפוצצו מצחוק בשידור חי.
אהבתי לצפות בתוכנית יחד עם לאה קורן ז"ל. כשהייתי במזרח הרחוק לאה כתבה לי מכתבים מאוד מפורטים, ובין היתר תיארה לי תוכנית שלמה של "זהו זה" על חברת החשמל שפספסתי.
 
רבקה אינלר
אני זוכרת הרבה תוכניות מילדותי.
אהבתי מאוד את "זהו זה", ובמיוחד התחברתי למילות שיר הפתיחה: "מים סוף עד ים כנרת..." ששם היה ביתי (קיבוץ בית זרע על שפת הכנרת...)
אהבתי את תוכניות הילדים "ריצ' רץ'" ו"שמיניות באוויר" מכיוון ששיחקו בהן ילדים בגילנו ומאד התחברנו לנושאים שהם הציגו ודיברו עליהם.
בנוסף אהבתי לצפות בתוכניות אקשן כמו "מנהרת הזמן" ו"צוות לעניין".
 
לביא הדרי
יש תוכנית בערוץ הילדים שאני מאוד אוהב לראות יחד עם תהילה אחותי, וקוראים לה: "מר שבלול".
מר שבלול השבלול הוא מדען שחוקר כל מיני דברים ועושה דברים מצחיקים.
שמעה וערכה: איריס נתנזון
 
 
 
 
  
"זכור את אשר עשה לך..."               על שבת "זכור" בישיבה.
 
באופן כללי לימוד בישיבה מצטייר כמשהו מכובד וחשוב. רוכשים ערכים, דעה ודעת תורניים, בית היוצר לתלמידי חכמים.
פעם בשנה הופכת הישיבה את עורה ומוכיחה כי אפשר לצחוק גם ברצינות, או להיפך: גם ברצינות אפשר ליהנות ולהתבדר.
האות ניתן בראש חודש אדר. על הישיבה מוטל סגר מלא, כל הפתחים נאטמים, אין יוצא ואין בא. ואוי לו למי שיעז לפתוח חלון או אפילו דלת רחמנא לצלן.
הישיבה מתחפשת כולה, חי ודומם, כל מה שהוא ציוד וכל מי שנושם.
למדתי בישיבת כפר הרא"ה. מי שמכיר את סמל הישיבה המכיל דקל ומבנה עם הכיפה הידועה – הדקל הפך לסקאד הפוך והכיפה למסיכת אב"כ. הישיבה כולה הייתה למחנה צבאי. בשנה אחרת הדקל הפך לנרגילה והכיפה לערבי שעישן אותה וכל הישיבה למדבר סיני – חדר האוכל (שהוא יותר גדול מזה של הקיבוץ) מולא בחול ים.
גולת הכותרת של עלילות פורים בישיבה הייתה שבת "זכור" בניצוחם של תלמידי השמינית בכל שנה. בשבת זאת כל תלמידי הישיבה (כ-700) התפללו יחדיו ואחר כך הסבו כולם לסעודת שבת אחת בחדר האוכל, דבר שאינו מתאפשר במשך כל השנה.
הפעם הראשונה בה זכיתי להיות שותף לאירוע כזה הייתה בהיותי תלמיד בכיתה י'. תחילת התפילה לא בישרה על מה שיתחולל בהמשך. מנחה רגילה ושלווה. ואז בבת אחת מופיע השינוי כשכל תפילת קבלת שבת מלווה בניגונים החדישים ביותר שמושמעים על כל גלי האתר – גלגל"צ, רשת ג', ואף שירים שמקורם במצעדי הפזמונים הלועזיים. בתום התפילה נכנס "רב פורים" מובל בתוך אפיריון ונושא דרשה לשבת, בת חצי שעה, שכולה בדיחות הדעת.
הסעודה התנהלה לסירוגין כשבמקום זמירות שבת המסורתיות יש מופעי "סטנד אפ" של תלמידים ומורים.
בתום הארוחה עולים לבית המדרש לאירוע מאוד מיוחד: "טיש של פורים". תלמידי השמינית ניצבים מצד אחד ומולם הר"מים שלהם. התלמידים שרים בניגון מיוחד חמשיר שעיקרו "עקיצה" על אחד הרבנים. הרבנים לא נשארים חייבים ומחזירים להם מדה כנגד מדה. כל זאת כאשר שאר התלמידים ואני בתוכם עומדים בתווך – כדי ללמד את בני ישראל לחוק עולם לדורות הבאים בחג הפורים.
עד היום אוחזת בי התרגשות רבה בהיזכרי באווירה המחשמלת ששררה בישיבה ואפפה את כולנו.
סעודה שלישית באותה שבת נמשכה עמוק אל תוך מוצאי שבת, רק כדי לא לסיים את החוויה.
אין תלמיד שהחמיץ שבת כזו.
                         יוסי הדרי
 
 
 
 
  
תנועת הקיבוץ הדתי השיקה אתר אינטרנט מחודש
 
תנועת הקיבוץ הדתי השיקה אתר אינטרנט מחודש www.kdati.org.il.
האתר כולל סקירה על 19 קיבוצי התנועה, מוסדות החינוך שפועלים במסגרת התנועה והמחלקות השונות.
האתר כולל מאגר ארכיוני רחב היקף שסוקר את תולדות הקמת הקיבוצים הדתיים והתפתחותם שנה אחר שנה. ניתן לעיין באתר ברשימת עבודות מחקר ועבודות בבתי ספר הנוגעים להיסטוריה של הקיבוצים הדתיים ותרומתם לבנין הארץ.
עוד כולל האתר פרסומים עדכניים מכלי התקשורת כולל גיליונות "עמודים", עלוני הקיבוצים, הודעות לעיתונות מטעם הקיבוץ הדתי, פרסומים מכלי התקשורת שנוגעים לתנועה ולקיבוצים, דיווחים על פעילויות שנערכות בקיבוצים והודעות על כנסים ואירועים. מדי שבוע מופיע באתר דף פרשת השבוע.
חלק מיוחד באתר מוקדש להנצחת אנשי הקיבוץ הדתי שהלכו לעולמם ופתוח בפני בני משפחה וידידים להוספת מידע ותמונות.
האתר הוקם ומנוהל על ידי ג'רמי מייזל (עלומים). פניות לאתר בדואר האלקטרוני: webmaster@kdati.org.il
 
רוני חסיד – דובר הקיבוץ הדתי
 
 
 
ת ו ד ה !
בשעה טובה סיימתי את לימודיי ועברתי בהצלחה את המבחנים של משרד הבריאות.
ברצוני להודות לכל מי שעזר לי בדרך הלא קלה: לצוות מרפאת השיניים - ד"ר דרור, רבקה ורינת;
למטופלים – תודה על הסבלנות והזמן. ולכולם בריאות וניפגש במרפאת השיניים.
 
בהזדמנו זאת קבלתי ברכה נחמדה מבני משפחתי:
"לאורית,
לעבור מבחן זה לא קל, אבל אפשרי / לעבור מבחן ממשלתי זה ממש אתגרי.
היום הוא יום מיוחד, כולם מחבקים אותך / וכל מבוקשנו הוא לשמוח אתך.
אז כל שנותר הוא כעת לברך / לאחל שתצליחי תמיד בדרכך.
אז ממחר שנסי מותניים ותתחילי לנקות שיניים ללא מדריכה, ללא עזרה.
כבר אמרנו: את גדולה !                                                                           
                               ברוריה בשם המשפחה"
אורית גרבוז
 
 
 
משלחן מרכז המשק
חלק מתפקידי כמרכז משק הוא לדווח לציבור על הנעשה בתחומי אחריותי. אחד הכלים המרכזיים לכך הוא הידיעון. לאורך השנים אני משתדל לדווח על הנעשה בענפי המשק השונים ובפעילויות הכלכליות והעסקיות שלנו כפי שנראות בעיניי מהמקום בו אני נמצא ופועל. אני כותב את המירב שניתן לפרסם בכלי תקשורת רב-עוצמה כעלון השבועי שלנו – הידיעון. זכיתי לקבל בקורות על שאני מפרסם מעט מדי ועל כך שאני מפרסם יותר מדי. כנראה ששתיהן נכונות בזמנים שונים ולפעמים בו-זמנית.
עכשיו אכתוב מעט רגשות והרגשות.
* מלווה אותי הרגשה שלאחר למעלה מארבע שנים בתפקיד אני ממחזר את עצמי לעייפה. קשה לחדש.
* הויכוח בנושא השיכון העמיד אותי בעימות ששאב ממני כוחות. הבעתי בעל-פה ובכתב דעות שתאמו את השקפתי על הדרך שיש ללכת בה ולפעול בה בנושא הבינוי והמראה העתידי של הקיבוץ.
* הדיון שהתקיים בידיעון בנושא שיפור התנאים לבנים שבהסדר – דיון שהחל במאמרה של יונה ברמן על החברות הכי טובות והמשיך בתגובות ותגובות על התגובות, ולאחרונה הגיע גם לשלחן המזכירות – הקשה עלי מאוד להיות שותף ואפילו שותף פסיבי לנאמר ולנכתב בו. עובדה זו אינה גורעת מהזכות של כל אחד לכתוב על כל נושא שנכון בעיניו ומקובל על מערכת הידיעון בדרך ובסגנון הנכון לו.
* דבר אחרון: אני מתקשה בכתיבה. כתיבתי אינה קולחת, תוך כדי כתיבה אני מרבה למחוק ולתקן ולפעמים אני כותב מאמר שלם ולא מפרסם אותו. אלו הן חלק מהסיבות לכך שלאחרונה עשיתי פסק זמן בדיווח השוטף לידיעון.
 
מה קורה במשק?
ל ו ל: אנחנו ממשיכים בשלנו. להקה אחר להקה וברוך השם ההישגים המקצועיים והכלכליים של הלול שלנו טובים. בלהקה המשווקת בימים אלה קרתה לנו תקלה באחד מהלולים. התקשינו למצוא נסורת לריפוד ורכשנו תחליף העשוי מפסולת נייר ופיזרנו אותו בלול מס' 1. בדיעבד התברר שבריפוד זה היו פטריות שגרמו לתחלואה קשה ממש עם תחילת הגידול, ולאחר מספר ניסיונות להציל א הלול התברר שלא ניתן להמשיך בגידול.
בשאר הלולים העופות התפתחו יפה ונכון להיום השיווק מכוון ברובו לשוק החרדי באיכות מעולה ובתגמול בהתאם.
ר פ ת: תנובת החלב טובה ואנו מתכננים לייצר השנה כ-350 אלף ליטר מעל המכסה. מחירי המזון הגבוהים והמאמירים מחייבים אותנו להתייחס לנושא ההזנה בקפדנות יתר. התחלנו בהגדלת היונקיה ולשם כך הבאנו את אודי להרוס את המבנה הישן. במושגים שלנו הרסנו מבנה היסטורי – הרפת הראשונה, מכון החליבה הראשון, אחד המבנים הראשונים בקיבוץ שלנו.
הודים: מחירי הבשר משופרים השנה. בשר ההודים מבוקש באירופה, היצוא נפגע במעט בעקבות מקרה יחיד של שפעת העופות שהתגלה לפני כחודשיים וחצי בבנימינה. אנחנו משווקים ל"הוד חפר" כפי שאנו נוהגים כבר שנים רבות, וההסכם שלנו אתם משאיר לנו רווח למרות מחיר התערובת התופח.
גידולי שדה: זרענו השנה כ-2100 דונם חיטה וכל החלקות נראות מצוין. מעבר למראה המרהיב בפני עצמו, מחירי החיטה גבוהים מאוד בגלל מחיר עולמי גבוה של גרעיני החיטה וגם בגלל הבצורת היחסית שגרמה
למחסור במספוא ברמה הארצית, בעיקר בדרום. רוב החיטה תיקצר לתחמיץ וחלק קטן נשאיר לגרעינים ולקש. 
 
סנאק-טיים: כבר כמעט חודשיים אנו משווקים ומפיצים באופן עצמאי לכל חלקי הארץ. זוהי משימה שלקחנו על עצמנו עם הפרידה מ"שטראוס" ששיווקה אותנו בחמש השנים האחרונות. המשימה גדולה מאוד, מורכבת ומעניינת, ואנו מקווים ומאמינים שהתוצאות העסקיות תצדקנה את המאמץ.
נכון לעכשיו עדיין מוקדם לסכם, אך ניתן לציין בסיפוק שהשתלטנו על המשימה והכמויות הולכות ועולות.
במקביל למכירת מוצרינו אנו נערכים לנצל את מערך ההפצה שהקמנו ולשווק מוצרים של יצרנים נוספים הזקוקים לשיווק בהפצה ארצית ובתדירות רבה.
מבנה "ריחן": חברה בשם "פורטל גרופ" נכנסה למבנה. החברה עוסקת ביצור דלתות ביטחוניות ומעוצבות.
המבנה נמצא בשלבי הכנה והתאמה למפעל החדש. בהזדמנות זאת הסדרנו את נושא אספקת החשמל למבנה שיגיע מכיוון "בית שרגא כץ".
גנרטורים: תכנון מערכת הגנרציה שתספק כיסוי גנרטורים לחירום ותייצר חשמל על פי הסכם השלת עומסים עם חברת החשמל עומד בפני סיום. בקרוב יצא מכרז לקבלנים לביצוע הפרויקט.
זהו פרויקט גדול בעלות של כ-4 מיליון ₪ עם היתכנות כלכלית טובה. לאחר שנקבל את ההצעות מהקבלנים נביא את כל הפרויקט לאישור המזכירות והאסיפה.
מיקום הגנרטורים תוכנן בראשיתו להיות באזור הלולים ליד ה"קיוסק" שהוא מבנה חיבור החשמל שלנו לחברת החשמל. המיקום שונה והועבר לאזור שליד שער הכניסה, סמוך למבנה הגד"ש. סיבת השינוי היא בנייה באזור המותר לבנייה כזו ומוגדר סטטוטורית כשטח למבני משק.
היערכות פיננסית: כזכור קבלנו החלטות בנוגע לייעוד הכספים שהתקבלו ממכירת נכסים בשנה החולפת.
זה כולל הגדלת הפנסיה, הורדת חוב, פרויקט כלכלי ובנייה למגורים. קבענו כללים למעקב אחר יישום הפניית הכספים לייעדם.
פנסיה: קיימנו פגישה של ועדת הפנסיה שלנו וחבר הנאמנים של תכניות הפנסיה של חברי בארות-יצחק.
חבר הנאמנים כולל גם את עו"ד דוד ויינשטיין ורו"ח ישי רביב מחברת "מ.ב.ט.". קבלנו לידינו דו"ח של מצב הפנסיה לסוף שנת 2006 ואישרנו אותו. הדו"ח נערך ע"י רו"ח אורנה כהן מחברת "מ.ב.ט." שעורכת עבורנו דו"חות מאז שהתחלנו בשנת 1997 להפקיד כספים לקרן פנסיה לכל חבר. זה היה הדו"ח האחרון שנערך על ידם במתכונת זו.
בעקבות התמורות הרבות שחלו בחמש השנים האחרונות במבנה קרנות הפנסיה ובתקנות שלהן, הפך נושא הטיפול בקבלת מידע ועריכתו וההתמודדות מול הקרנות לנושא מורכב ומקצועי. לכן החלטנו שהשנה ניעזר במנהל הסדר שהוא מעין סוכן ביטוח שעוסק בביטוח הפנסיוני. בדקנו מספר מנהלים כאלה והתחלנו לעבוד עם חברה בשם "תמורה" כמנהלת ההסדר שלנו. בקרוב נביא לאסיפה דו"ח לסיכום שנת 2006 ואישור של חברי הנהלת חבר הנאמנים שחלקם הוחלף במרוצת השנים.
כביש 461: תהליך ההפקעה וקביעת סכומי הפיצויים מתקדם. נערכה שמאות בנושא הקרקע והפרדס והגענו להסכמות. בנושא הלולים אין לנו עדיין סיכום ואין כיוון לפתרון המחלוקת שלנו עם מע"צ. עד כמה שידוע לנו הכביש לא נמצא בתכנית העבודה של מע"צ לשנה הקרובה ואין מידע חדש בנוגע למועד סלילתו.
רמזור בכביש 40: התבשרנו שהתקנת רמזור בכניסה לקיבוץ הוכנסה לתכנית העבודה של מע"צ לשנת התקציב 2008.
שלמה פורשר
 
 
יחדיו ב - ו' 
 
בשישי האחרון עסקנו בעולם האינטרנט.
 
בשיעורו של הרב ירון עסקנו במה שהרב הגדיר:
נקודת האור, החושך והצללים של האינטרנט.
נקודות האור הן כל הדברים החיוביים שניתן להפיק מהאינטרנט: מאגר אינסופי של שיעורי תורה, מקורות תורניים, מאמרים ותשובות הלכתיות. היתרונות גדולים מאוד: העובדה שאין צורך בחשיפה, העובדה שאינך מוגבל בשעות מסוימות, המרחק הגיאוגרפי אינו מהווה מכשול וכו'.
אך ישנם חסרונות לשיטה זו: התשובות שטחיות ובהרבה מקרים אינן עונות על הצורך האמיתי של השואל. פעמים רבות תשובות הלכתיות קשורות בסיטואציה ובאדם, ופעמים רבות השואל אינו צריך רק את הפתרון הטכני ההלכתי, ואת הדברים האלה מחמיצים באינטרנט.
מכאן עברנו למה שהוגדר כנקודות החושך באינטרנט. אין זה סוד שאפשר למצוא באינטרנט הרבה מאוד חומר פסול, והשאלה היא כיצד עלינו להתמודד עם כך. ראינו כי הרמב"ם מונה ארבעה קריטריונים לענישה חמורה בעבירות מסוימות: חומרת התוצאה, שכיחות האפשרות לביצוע העבירה, גודל הפיתוי והאפשרות לבצע את העבירה בלי להיתפס, וראינו כי כל ארבעת הדברים קיימים באינטרנט. המעט שיש באפשרותנו לעשות הוא לצמצם במקצת את שכיחות האפשרות לביצוע העבירה ואת האפשרות לבצע אותה בלי להיתפס. עסקנו בשאלה האם אנחנו בורחים מניסיונות והתמודדויות, אך גם האם אנחנו מתגרים ביצרים בכדי לוודא שאנחנו מסוגלים לעמוד בהתמודדויות.
מסקנתו של הרב הייתה חד משמעית: יש להטיל מערכת סינון על האינטרנט, הן כדי למנוע מצב של גלישה מוטעית לאתרים פסולים, והן בכדי להרחיק את האדם מהניסיונות הקשים. יש מקום לדיון ציבורי בשאלה כיצד לאפשר סינון כזה ע"י ספקי האינטרנט של הקיבוץ.
 
 
השיעור של עו"ד והרבנית פנינה נויבירט עסק באינטרנט כתופעה. ראשית, הבדלנו בין החכמה היוונית לבין הלשון היוונית, וראינו כי ניתן לקבל מהגויים את הסגנון, גם אם איננו מסכימים עם התכנים.
האינטרנט הוא שלב נוסף בהתנתקות האדם מהחומר. מאז אכילת הפרי האסור היה האדם קשור בקשר חזק מאוד לאדמה. 'ארור אתה מן האדמה' 'ארורה האדמה בעבורך' וכו'. הדבר הלך והתדרדר עד ימיו של נח, שלגביו תלו תקוות רבות: 'זה ינחמנו... מן האדמה אשר אררה ה''. אך דור המבול לא הצליח להתנתק מן האדמה, והקב"ה נאלץ לעשות זאת באופן פיזי, ע"י הצפת העולם במים.
מאז עברה האנושות תהליך הדרגתי של התנתקות מהאדמה. בעבר האדם היה מוגבל מאוד כתוצאה מהאדמה, ואם הוא רצה לעבור מהמקום שבו הוא נולד הדבר היה כרוך בקשיים רבים. כיום, עם התקדמות התחבורה והתקשורת, האדם הרבה יותר מנותק מכבלי האדמה. האינטרנט מהווה מהלך נוסף ורב משמעות בהתנתקות זו, שהרי העולם נהיה הרבה יותר רוחני, והאדם העשיר ביותר בעולם מתפרנס ממכירת דבר שאי אפשר אפילו למשש אותו.
את כל זה תיארה פנינה נויבירט כחלק ממהלך של הפיכת העולם לעולם רוחני יותר, וכפי שאמר הנביא ישעיהו: "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
 
בשבוע הבא נעסוק במצוות פורים. השיעורים הבאים יהיו בע"ה בערב שבת פר' שמיני.
 
 
 
לקראת פורים
יום חמישי, י"ג באדר ב' (20.3.08) – תענית אסתר
·        לא תוגש ארוחת בוקר בחדר האוכל.
·        תפילת מנחה בשעה 12.30
·        ארוחת צהרים תוגש עד השעה 14.00
·        תפילת ערבית בשעה 18.15 / קריאת המגילה בשעה 18.25
·        אחרי התפילה יתקיים שוק פורים באולם הספורט.
·        קריאה שניה במגילה בשעה 20.30 ב"שטיבל".
 
יום שישי, י"ד באדר (21.3.08) – פורים דפרזים
06.00 – שחרית (מנין ראשון) + קריאת מגילה בשעה 06.25
08.00 – שחרית (מנין שני) + קריאת מגילה בשעה 08.30
 
10.00 – 11.00 – חלוקת אוכל לאוכלים בבית לסעודת פורים ולסעודות שבת.
11.30 – סעודת פורים בחדר האוכל
אחרי הסעודה הפתעה ברחבת חדר האוכל...
 
לקיחת כלים הביתה לסעודות שבת – רק החל מהשעה 14.00.
החברים מתבקשים לא לקחת כלים הביתה לפני סעודת פורים.
 
במוצאי שבת – מסיבת פורים שכמותה לא הייתה מזמן...
הכינו את הגרון והתכוננו לשירה ולריקודים
כי לא נפסיק לשיר ולשמוח
(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*((*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)(*)
 
כ ל ב י
ביום חמישי, תענית אסתר יהיה פתוח בשעות 06.45 – 08.30
                                                            11.30 – 16.30 רצוף.
ביום שישי, פורים – הכלבי יהיה סגור.
 
 
בשדה החינוך
חזון חדש לבית הספר בקב' יבנה
הנהלת בית הספר בקב' יבנה הקימה צוות מורים שעוסק בנושא חזון בית הספר.
בתקופה האחרונה כינסו את "ידידי בית הספר התיכון ביבנה" לשני מפגשים בהם דנו באתגרים החינוכיים שעמם מתמודד בית הספר.
במפגש הראשון – בו נכחתי – הוצגו העקרונות לאורם שואף בית הספר לחנך. שמענו על סקר שנערך בין תלמידי י"ב בשנה שעברה לגבי התייחסותם לערכים אלו, ואחר כך התחלקנו לקבוצות דיון.
בכל שלוש הקבוצות הועלה הנושא של "חינוך לשמירת מצוות ברוח תורה ועבודה" כראוי וחשוב לטיפול בעדיפות ראשונה. כמובן שכל אחד מהמשתתפים התייחס לנושא מזווית ראייה אישית שלו.
במפגש השני נבחנו הכלים החינוכיים העומדים לרשות בית הספר למימוש החזון:
א.      קליטה וגודל בית הספר – הודגש הצורך בקליטה איכותית של תלמידים המבקשים את ערכי בית הספר והורים המזדהים עם רעיונותיו. המסקנה: בית הספר חייב להצטמצם מספרית.
ב.      הפנימייה – למרות היותה כלי חשוב ומיוחד שיש לשמרו, יש קשיים מרכזיים שיש להתמודד אתם.
כחלק מההצעות שעלו בדיון הועלתה אפשרות לחזור לקיום לימודים בימי ששי.
בדיון על חדר המורים עלה הפער בין הפלורליזם שהוא אחד מיסודות בית הספר לבין הצורך בהצבת קו ערכי משמעותי וברור לתלמידים, שיהווה תמרור בכיוון דרכם. גם בנושא זה עלו הצעות שונות.
המפגש המסכם – שאף בו נכחתי – נועד לרכזי חינוך והוקדש להצעות מעשיות.
 
המפגשים היו חשובים ומעניינים מאוד ובעיני היוו גם דרך חינוכית להתמודד באומץ ובכנות עם הקשיים והאתגרים ולא לטאטא אותם אל מתחת לשטיח. הלוואי והיו מקיימים דיונים כאלה גם במוסדות חינוך אחרים.
 
ומעניין לעניין באותו עניין
העלינו בועדה את נושא הגישה החדשה בבית-הספר ביבנה לגבי קליטת תלמידים חדשים לחטיבת הביניים. לצערנו אנו הראשונים שנפגעים ממנה באופן מיידי. כבר השנה לא קבלו ביבנה את הבנים שנרשמו (לגבי הבנות אין עדיין בעיה משום שתיפתחנה שתי כיתות).
למרות שאצלנו כבר שנים רבות יש להורים אפשרות לבחור את בית-הספר לילדיהם, עדיין נשמר כוחו של בית הספר ביבנה ובסה"כ לומדים שם 12 ילדים שלנו בכיתות ז'-י"ב (הנציגות הגדולה ביותר שלנו בהשוואה לבתי ספר אחרים בהם לומדים ילדינו).
לאחר דיון בועדה הוחלט כי נפעל ככל יכולתנו ונפנה לגורמים המתאימים כדי לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך ללמוד ביבנה.
 
המסע לפולין
גם נושא זה עלה לדיון בועדה לאחר דיון שהתקיים בבית הספר ביבנה. הועלתה השאלה האם לאפשר את השתתפות הילדים במסע למרות ההתייקרות המשמעותית – 30% - שחלה השנה בהוצאות בנושא זה.
זוהי עלייה חסרת תקדים שיש להתייחס אליה. 
המסע משפיע בצורה חיובית על תלמידי י"ב ובשנים האחרונות התלמידים משתפים את הציבור בחוויותיהם באמצעות טכסים מרגשים שהם מהווים את הציר המרכזי בהם.
הוחלט שנמשיך לאפשר לתלמידים לצאת למסע עם משלחת מבית ספרם.
כיום מתחלקות ההוצאות באופן שווה בין הקיבוץ, הורי התלמידים, והתלמידים שעובדים במשק כדי לכסות את חלקם בהוצאות המסע.
בחנו את האפשרות להגדיל את השתתפות הקיבוץ ואת חלקם של הילדים, כדי להפחית מהנטל על המשפחות.
 
קייטנת נכדים
כפי שנכתב בידיעון האחרון, ועדת חינוך קיבלה על עצמה לדון בנושא.
כולם ציינו את הרעיון המוצלח כפי שהתקיים בעבר: שבוע שלם בו הוזמנו נכדינו בגיל המתאים (א'-ו') לבלות עם ילדי הקיבוץ וכך לאפשר חיבור בינם ובין הקהילה. יחד עם זאת, בשל ריבוי מספר הנכדים ב"ה, אי אפשר להמשיך במתכונת שהייתה. גם הקושי לגייס כח אדם מתאים ומספיק להפעלת ה"פעילול" גרם להפסקת התכנית.
הועדה תבדוק רעיונות שהועלו, כגון: הזמנת נכדים משכבה אחת בכל שנה.
מידת האפשרות לביצוע התכנית בכל מסגרת שתיקבע תלוי בעיקר בגיוס כח-אדם מתאים ומספיק.
      דקלה
 
פרחים לשבת
מזה שבועיים מעטרים את בתינו פרחי צבעוני יפהפייים מבית הגידול של קב' סעד.
בקשנו לשמוע ממקור ראשון מעט פרטים ושוחחנו טלפונית עם איציק לייכטר – מנהל הענף בסעד וזה מה שהעלינו בחכתנו:
 
"הכל התחיל מהמצב הבטחוני בדרום שמונע מאנשים לטייל שם, ואם אין מטיילים גם אין הרבה קונים לצבעונים שעיקר שיווקם הוא בארץ. חדרי הקירור התמלאו בפרחים ואין קונים !
כשאדם זקוק לעזרה הוא פונה בתחילה לחבריו הקרובים, ומי קרוב לנו מחברינו בקיבוץ הדתי? יצאנו בקריאה ואכן נענינו – מי יותר ומי פחות.
במקביל, חברה טובה שלנו מכפר-ביל"ו שמעה על מצוקתנו ולקחה על עצמה להפיץ את השמועה ב"רשת הקשר" שלה שכללה הרבה מפעלי היי-טק וכד'. הנושא החל להתגלגל וההזמנות התחילו להגיע בזרם גובר והולך עד שהבנות שקיבלו את ההזמנות כמעט קרסו מהעומס. אנשים פתחו את לבם ואת כיסם ומפלס המלאי במקררים ירד פלאים.
דוגמה קטנה: גיל אמיר – חברכם – הפיץ את הידיעה בחברת "מוטורולה" בה הוא עובד וגם מהם התקבלה הזמנה יפה.
שטף ההזמנות אילץ את המגדלים להתחלק למספר צוותים כדי להספיק לשגר את הפרחים לכל המזמינים. אלינו, למשל, הגיעו הפרחים באמצעות שמחה שטרן – רכז הקניות החרוץ של קיבוץ עלומים שנרתם לעזור בנושא."
בהמשך השיחה שאלתי את איציק האם אפשר לשמור את הפקעות בתום הפריחה כדי לשתול אותן בעונה הבאה?
תשובתו הייתה שלילית.
דרך אגב, את השיחה ניהלתי עם איציק כאשר היה בדרכו לפארק היי-טק גדול בעומר הסמוכה לבאר-שבע למכור עוד פרחים.
נאחל לקיבוץ סעד ולכל ישובי הדרום שהשקט והשלוה ישובו לשרור סביבם וימשיכו להתפרנס בכבוד.
שוחחה ורשמה: עדנה
 
 
מישיבת המזכירות (כ"ז באדר א' תשס"ח 4.3.2008)
 
בישיבת המזכירות עסקנו בשלושה נושאים. שני הראשונים – מתחום מסלול בנים א'.
1.       שינויים בתעריפי מסלול בנים א' - בהשתתפות יוסי שניאור (ו' צעירים).
    הועלתה בקשה לבחון מחדש את תעריף דמי ההחזקה לבנים בהסדר בנים א' ולהורידו ממחיר גלובלי     של כ - 1,400 ₪ לחודש, שאושר באסיפת החברים לפני כשלוש שנים, ל - 1,000 ₪ לחודש. בבסיס ההצעה עמד הרעיון שיש לחייב את הבנים בסכום גלובלי ללא פירוט על מה מחויב הבן. הדיון היה מקיף ונכנס להרבה נימוקים בעד ונגד. בסיכום הוחלט שלא לתמוך בשינוי התעריף.
2.      גם הסעיף השני עסק ב"הסדר בנים א": גובה שכר העבודה השעתי לבנים העובדים בקיבוץ, לאור העלאת שכר
          המינימום במדינה. (בהשתתפות אוריאל אמיר - חשב שכר).
    עסקנו ב - 3 היבטים:
                                  א.        גובה השכר השעתי
                                  ב.        הפרשות לקרן פנסיה לאור השינוי בחוק פנסיית חובה.
                                   ג.         פיצויי פיטורים.
הוחלט לקבל את המלצות צוות מש"א (ההחלטה מצורפת בנפרד) ולהעלות את השכר והתנאים הסוציאליים
(עליה של כ 20% בעלות למעביד). אנחנו מקווים ששינויים אלה יעודדו את בנינו לעבוד בתוך הקיבוץ ויתנו מענה לבנים המתקשים לשלם את הוצאות מחייתם בקיבוץ.
3.       הסעיף האחרון עסק בלקיחת אוכל ממערך ההגשה בחדר האוכל הביתה ללא רשות.      
     המזכירות שמעה שאומנם התופעה קיימת אבל היא ב"ה בשוליים. עובדות אלה אינן פוטרות את המזכירות מלטפל בחריגים.
     הוטל על האגף החברתי:
                                  א.         לקיים דיון יותר מעמיק בנושא.
                                  ב.         לפרסם שוב את כללי ההתנהגות המצופים מהציבור.
                                  ג.          נציגי המזכירות יגיבו לפי הצורך להתנהגויות חריגות.
 
 סיכום פגישה בקשר לשכר בנים בהסדר בנים א'
  המצב היום
1.       אוריאל דיווח כי כאשר הוחל המסלול ב – 2006 היה גובה שכר המינימום 18.00 ₪ לשעת עבודה.
הוחלט אז לשלם לבנינו 20 ₪ לשעה. היום עומד שכר המינימום על 19.93 ₪ התוצאה היא שהפער בין שכר המינימום והתשלום בפועל נשחק.
2.   מ- 1.1.08 יש חוק המחייב את המעסיק להפריש עבור עובדיו פנסיית מינימום. החוק חל גם על הבנים  
     במסלול א'.
3.   עד כה לא שילמנו פיצויי פיטורין למי שסיימו מסלול א' ועזבו, או שהצטרפו לחברות בקבוצה.
מטרת ההצעה:
הרעיון שעומד בבסיס ההצעה הינו לעודד את הבנים לעבוד בקיבוץ, להיות חלק מהקהילה, לחזק את הקשר אתם ולהגביר את הסיכויים לקליטה. 
המשמעות הכספית של קבלת הצעות אלה היא תוספת של כ 20% למשכורת הבנים, ותוספת של כ 15% בחיוב הוצאות הענפים שיעסיקו את הבנות והבנים בגין עבודתם בענפים, ע"פ מו"מ.
החלטות:     
1.       להעלות את השכר ההתחלתי של הבנים שיעבדו אצלנו ל 22 ₪ לשעה.
2.       השכר ייבדק פעם בשנתיים, או אם יהיה שינוי משמעותי בנושא, ע"י צוות מש"א וועדת צעירים.
3.       להפריש לקופת פנסיה כפי שנקבע בחוק לכל הבנים במסלול א'. (כיום זוהי פנסיית מינימום שבהדרגה תהפוך לפנסיה מלאה במהלך 5 השנים הבאות).
4.       מנגנון העלאת השכר יישאר כמתואר בנספח לתקנון הסדר הבנים במסלול א'. כתוצאה מכך התקרה היא העלאת השכר ל-26 ₪ שעתי. 
5.       פיצויי פיטורים לבנים בהסדר א'
1.       בן שסיים לעבוד במסגרת מסלול הסדר בנים א' עקב החלטתו לעזוב את הקיבוץ יקבל פיצויי פיטורין ע"פ היקף עבודתו במהלך התקופה, וזאת ע"פ שיקול דעתו של צוות מש"א וועדת צעירים.
2.       לבנים במסלול זה שעבדו בקיבוץ במהלך התקופה בהסדר א' ועברו למסלול קליטה תינתן אפשרות להמיר את שנות העבודה במסלול בנים א' לשנות ותק וזאת תמורת:
א)      העברת פיצויי הפיטורים המגיעים לבן לזכות הקיבוץ.
ב)      שיוך הפנסיה ששולמה עבורו במהלך אותם שנים, לזכות התחשיב הפנסיוני    
המגיע לו כחבר קיבוץ.
3.      המרת פיצויים +פנסיה לוותק הינה ע"פ היקפי המשרה שבהם עבד הבן במהלך התקופה. משרה מלאה לאורך כל השנה תמורת שנת ותק מלאה. לגבי מי שעבד חלקית תשוקלל התקופה וחלקי המשרה לכדי מקדם המרה (קטן מ-1) שיוכפלבשנת הוותק.
סיכמו:   אהרן גל ואסנת שניאור
 
 
 
 
מועדת קליטה
השבת אנו מארחים את משפחת לב-יונה – אפרת, ישראל ושני ילדיהם, במסגרת תהליך לקליטה.
ברוכים הבאים !
   
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י אבי צוייג
אחות תורנית: אריאלה פלדמן – פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
וייקרא שמו בישראל
בנם של קרן ועמיחי שטרן הובא בשעטו"מ בברית ונקרא בשם אדם שמואל. מזל-טוב!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
חומר לערוץ הפנימי
בבקשה להביא חומר שיש לכם בבית, הראוי לצפייה בערוץ הפנימי: קלטות וידאו או דיסקים של סרטים טובים לילדים, למבוגרים ולכל המשפחה; קלטות עם חומר אישי, קיבוצי או אחר שמתאים.
נא להניח את מה שהבאתם, מסומן בשם המביא (על מנת שנוכל להחזיר), בקופסת הקרטון שבחדר של יהודה פלדמן, מתחת לספסל האדום.
                           תודה לכולם!                                   הדס נאור
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
הודעת המערכת
בשבוע הבא – לרגל חג הפורים שחל ביום ששי – ייסגר הידיעון ביום חמישי.
כתבות פורימיות ואחרות תתקבלנה בשמחה עד יום חמישי בבוקר !!!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מצוות ביטחון
לאור הרגישות הביטחונית בימים אלה
נא להימנע מפיצוץ חזיזים ונפצים מכל סוג – במיוחד בשעות הערב !!!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
שירות לציבור
אנו מביאים לתשומת לב אלה המתקשרים לארה"ב כי שם כבר עברו לשעון קיץ ולכן הפרש השעות בינינו ובינם הוא כעת 6 שעות למזרח ארה"ב ו-9 שעות למערב ארה"ב.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
שנהיה בטוחים
ביום שלישי י"ח באדר ב' 25.3.08 בשעה 21.00 בחדר האוכל
יתקיים בע"ה ערב הסברה על הביטוח שלנו בחברת "הראל"
עם אליעזר שפיר ואריה מלמד (מחברת הביטוח)
מומלץ לבוא עם החוברות שחולקו לנו לפני מספר חודשים.
ברוריה / אהרן
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
 
 
AtarimTR