ידיעון 2576 פר' שלח לך

בס"ד, י"ז בסיוון תשס"ח
 
שבת קודש "שלח-לך"
 
 
תפילת שחרית
08.30
הדלקת נרות
19.28
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות – בשטיבל
11.00
מנחה, קבלת שבת
   
19.40
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
20.45
מנחה גדולה
13.30
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 21.30 – 23.30
 
שעור בגמרא – דף יומי
17.15
נשים אומרות תהילים בבית סעדון
17.30
 
 
מנחה קטנה
18.00
 
 
ערבית, הבדלה
20.33
 
 
 
הרב ירון ומשפחתו לא ישהו עמנו השבת.
 
 
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
 
 
   כיתות א'-ג' - שורי אמיר
   כיתות ד'-ו'   - שמוליק ברוכי
 
זמני התפילה במשך השבוע
   שחרית א', ג', ד, ו'             06.00
    שחרית, ה'                     05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל   13.30
   מנחה בבית הכנסת           18.30    
   רבע לערבית                   20.00
   ערבית                          20.15
 
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
חדר עיון
שעור בנ"ך
19.00
יום ראשון
 
יום עיון – 60 שנה לקרב
16.00
יום שני
 
התעמלות לגברים – לא יתקיים
 
 
מועדון
בית מדרש לגימלאים
08.30
יום שלישי
מועדון
צ'י קונג לבגירים
17.30
יום רביעי
מועדון
מפגש ערבית לבגירים
18.30
חדר עיון
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
21.00
מועדון
שעור ניצוצות מהדף היומי
19.00
יום חמישי
חדר עיון
שיעור בדף יומי
06.30
יום שישי
בית שפירא
יחדיו ב-ו'
09.00
 
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי תפילת ערבית בחדר עיון
 
 
 
 
בארות מים חיים
זהו. נותרו פחות משלושה ימים עד לפתיחת כנס העיון – האירוע הראשון בסדרת האירועים המתוכננים לציון
60 שנה ליום הקרב בבארות-יצחק בנגב.
פרומו קצר: מה רצינו ומה עשינו?
החלטנו לייחד התכנסות ללימוד ולעיון, פעילות המתאימה לאופיינו כחברה דתי לומדת ומתאימה במיוחד לימינו אלה שבהם שוב נלחמים בשערי עזה. כישוב הממשיך את בארות-יצחק שבנגב אנחנו מזדהים מאוד עם תושבי עוטף עזה וחיפשנו דרך להביע את שאנו מרגישים. הלך המחשבה הזה משתקף בכותרות ארבעת המושבים של כנס העיון (ראו בתכנית המפורסמת על לוח המודעות):
הנגב במלחמת העצמאות > הנגב: צדקת הדרך גם היום > המלחמה לא תמה
וכל זאת תחת הסיסמה בארות מים חיים. אנחנו חיים כאן, בקיבוץ חי ותוסס, נקודה ירוקה בלב הכרך האפור, ומקיימים חיי קהילה שיתופית דתית.
הזמנו רבים להיות אתנו בכנס הזה: אנשים החיים בישובים בנגב המערבי (המוגדרים בתוקף הנסיבות "עוטף עזה"), ראשי מועצות אזוריות ובעלי תפקידים שונים הקרובים לנושא הכנס, חיילים מפיקוד דרום, שכנינו במועצה האזורית חבל מודיעין, ידידים ואוהדים, חברי בארות-יצחק בעבר, בני משפחה של חללי הקרב בנגב, וכמובן – בני משפחותינו. אנחנו מצפים להשתתפות של כ-450 איש.
לצערנו, המלחמה על זכות קיומנו בארץ ישראל לא תמה. הדורות התחלפו והאירועים חוזרים על עצמם. גם היום נזקקים בגבול עזה לבונקרים והאזרחים צמאים לימים שקטים.
כנס העיון הוא הזדהות עם האזרחים והחיילים העומדים היום בקו החזית.
מודה לכולם שנתנו לנו להוציא לפועל את הרעיון ותודה לכל הנותנים יד להצלחת הכנס.
אורית נצר (גרינברגר)
 
 
 
 
זלמה וינד ז"ל – 30 לפטירתה
ביום חמישי הקרוב, כ"ג בסיוון 26.6.08 נקיים אזכרה לאמנו.
בשעה 17.30 – בבית העלמין (יציאה מהחניה בשעה 17.20)
בשעה 19.00 – התכנסות על הדשא לפני ביתה של אמא ז"ל.
המשפחה
 
 
מה בגיליון ?
 • פינת ההלכה – הרב ירון
 • "בארות מים חיים" – לקראת כנס העיון – יונה ברמן
 • היסטוריוגרפיה של בארות יצחק – נחום ברוכי
 • יד לנופלים: אברהם הרטשטיין הי"ד – משפחת ארונסון
 • זהירות, בונים כאן – מאיר פרידמן
 • בארות מים חיים – חידון שבועי
 • המפקיד מעות אצל חברו – גבי נאור
 • שביבים ממש"א – אלי ברמן
 • לתת – קרן אדן
 • יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
 • הודעות של"ח – עפרה פארן
 • ונשמרתם לנפשותיכם – נחום ברוכי
 • הקיבוץ הדתי ב-60 שנות המדינה, משדר רדיו – מלשכת הדובר
 • מה קורה בסנאק-טיים – בנג'ו ברמן
 • תכנית השבוע בבני-עקיבא
                                                 וכלבו דף          
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
שעת סיפור מטעם הספרייה האזורית בבני עטרות
תתקיים אי"ה ביום שלישי הקרוב, כ"א בסיוון, 24.6.08
בשעה 16:30  בספרייה.
שם הסיפור: "קיף-קיף הקוף"
המציג: צחוקלה.
מוזמנים: ילדים בני 3-7
הורים, סבים וסבתות.
 
בהזדמנות זאת נא שימו לב!
בשבוע הקרוב הספרייה תיפתח רק ביום חמישי (ביום שני סגור לרגל כנס העיון).
אילנה
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
 
פינת ההלכה
חימום אוכל בשבת (א)
·        האם ניתן לקחת אוכל מהסיר במטבח כשהאש עדיין דולקת?
·        האם ניתן לקחת מרק מהמטבח ולהניח אותו ע"ג הפלטה בבית?
·        האם ניתן להניח מרק על הפלטה בעודה כבויה, וכשהיא תידלק המרק יתחמם?
·        כיצד ניתן להכין תה או קפה בשבת?
שאלות רבות מגיעות אליי בנושא של חימום ובישול אוכל בשבת, ובפינות הבאות ברצוני להסביר את יסודות ההלכה בעניין.
בישול הוא אחד משלושים ותשע אבות מלאכה. אמנם המשנה[1] מגדירה את המלאכה כמלאכת 'אופה', אבל כתב המשנה ברורה[2] "אחד המבשל את המאכל או את הסממנין או המחמם את המים... ואחד האופה את הפת הכל ענין אחד הוא - דאפיה הוא מענין בישול, אלא שאפיה הוא בפת ובישול הוא בשאר דברים".  יתרה מזו: הבישול אינו אסור רק באוכל, אלא גם בחומרים אחרים, כפי שכותב הרמב"ם[3]: "כללו של דבר בין שֶׁרִיפָּה (=ריכך) גוף קשה באש, או שהקשה גוף רך הרי זה חייב משום מבשל".
ואולם, אין אנו עוסקים בשאלת הבישול לכתחילה, שהרי מדובר במאכלים שהתבשלו לפני השבת, ואנו רוצים רק לחמם אותם. האם גם זה אסור משום בישול?
בעניין זה יש להבחין בין שלושה איסורים שונים:
1.       איסור בישול מן התורה - לפעמים, למרות שהדבר בושל לפני כן, עדיין אסור לבשל את אותו מאכל שוב, ומי שעושה כן עובר על איסור תורה.
2.       איסור מדרבנן של 'מיחזי כמבשל' - שאדם הרואה אותך חושב שאתה מבשל. אנחנו, כמובן, לא מחדשים גזירות מדעתנו - ומדובר בגזירות שנכתבו במשנה או בגמרא בלבד. לעניין גזירות אלו אין הבדל אם אדם באמת רואה אותך או לא, שהרי כבר קבעו חז"ל[4]: "כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין - אפילו בחדרי חדרים אסור".
3.       איסור מדרבנן של 'שמא יחתה בגחלים' - כאמור, גם זו גזירה שמקורה במשנה ובגמרא, ובמקרים מסויימים חששו חז"ל שאדם, מתוך הרגלו, יחתה בגחלים בשבת לצורך הגברת האש, ויעבור על מלאכה אחרת - והיא מלאכת 'מבעיר'.
כמובן שלא בכל מצב ולא בכל מקרה קיימים האיסורים הללו, ובפינות הבאות נסביר באילו מצבים קיים כל אחד מהאיסורים הללו, וממילא כיצד מותר לחמם אוכל בשבת מבלי לחשוש לשלושת האיסורים הללו.
 
הרב ירון
 
 
כנס עיון
יום ח' בתמוז יחול בעוד שלושה שבועות ובו נציין בבארות-יצחק 60 שנה
לקרב העמידה בגבורה של מגיני בארות-יצחק בקיבוץ שהיה לנו עד קיץ תש"ח (1948) בנגב מול עזה.
מהנגב הגענו לכאן, לקיבוץ בארות-יצחק בשפלת לוד, בין משבצות האדמה שנתנה המדינה לאנשי נחלים ולאנשי מושב עטרות, היום בני-עטרות.
60 שנה עברו מאז והכאב אולי הועם משהו, אבל לא נעלם. משהו ממשיך, מדמם ורוחש ולא נותן לנפש לשקוט. והרי הקמנו קיבוץ לתפארת, עם חקלאות, ענפי בעלי חיים, תעשייה, מערכת שירותים מגיל ינקות ועד שיבה. קשר חי עם בנים בתוכו ומחוצה לו. ריאה ירוקה מכניסת אורחים ותוססת. ובכל זאת, יום ההולדת הקיבוצי שלנו "נחוג" מדי שנה בח' בתמוז בכבדות, בצורך לזכור את המתים ואת מגדל המים המחורר בנגב, וב"התנצלות" שאנחנו כאן.
גם ההחלטה לעזוב את הנגב ולהתיישב במרכז הארץ, בנוסף ל-17 הלוחמים שנפלו בח' בתמוז ובהם 6 חברים שהשאירו אלמנות ויתומים בקבוצה, גם "נס הקוממיות שאיחר להגיע לבארות-יצחק על חלקה במלחמת הקוממיות (תש"ח, 1948) והתנגדותו של בן-גוריון להכיר בישוב שלנו שלחם והגן בגבורה – כל אלה ממשיכים ומכבידים על הקיבוץ שלנו עד היום הזה.
60 שנה אחרי, כשדור שלישי בוגר כבר מגדל את נכדיו הראשונים, לקחו מוישי גרינברגר ואורית נצר לבית גרינברגר, יחד עם אנשים רבים שנרתמו למבצע, את היוזמה והביצוע להרים את אירועי ה-60 בשבועיים-שלושה הקרובים, כשהפרומו לח' בתמוז הוא "כנס העיון" שיתקיים אי"ה ביום שני הקרוב.
"הפרוזדור" כבר תפור: אנחנו מצויים בתום הפקה מתמשכת שמזינה אותנו מקירות חדר-האוכל בו ממשיכות להתחדש ולהיתלות תמונות משפחתיות ומשקיות מאירועים וציוני דרך בקיבוץ מיום היווסדו, ועיני החברים סוקרות מדי יום תמונה אחר תמונה בהתרגשות רבה. גם הכניסה לחדר-האוכל לבשה חג וקושטה בקיר אפליקציות מרהיב וציורים בנושא "הבית שלנו". גם הידיעונים רוחשים ומספרים את סיפורי הדמויות שלחמו ונפלו ועתה מתחקרים את קורות חייהם.
אורית ומוישי, ילדיהם של עטרה ואשר, הם בני הדור השלישי של בארות-יצחק. הם גדלו עם אבא אשר שהתייתם מאביו משה הי"ד, מלוחמי בארות-יצחק בנגב שנפל בח' בתמוז תש"ח. אשר, בן בכור של הקבוצה, ישב "שבעה" עם אמו חדוה ז"ל ואחיו אבו ייבדל לחיים ארוכים, בביה"ס "תלפיות", יחד עם חמש משפחות נוספות שקיבלו את הידיעה המרה על נפילת ראש המשפחה בקרב בנגב. היסטוריה משפחתית זו טבועה עמוק בלבות בני המשפחה ולא במקרה הם "המנוע" ו"הטורבו" לקיים את יום ח' בתמוז כיום משמעותי לכולנו – "בארות מים חיים".
 
מוישי: לקראת שנת ה-60 עשינו באחד המוצ"שים "סיעור מוחות" במועדון לחבר ויצאנו בתובנה שיש לשבור מהמעגל הפנימי של בארות-יצחק אל מעגל חיצוני – לצאת עם סיפור בארות-יצחק החוצה לאוכלוסיות מגוונות מחוץ לקיבוץ, תוך השקעה בבארות-יצחק פנימה.
הנקודות שהנחו אותנו הן: א. לחבר אותנו ל"עוטף עזה" של היום וחיבור לאוכלוסיות נוספות.                        
   ב. הרגשנו שצריך לחבר את אוכלוסיית בארות-יצחק. תמיד מדברים על חיבור הילדים. הפעם הרגשנו שגם ההורים של הילדים, חברים בגילאי 30, 40, 50 אינם מחוברים ואנחנו פונים אליהם שיתחברו לסיפור.
 
ג. הלכנו בעקבות אורלי פלדהיים, בת משק שלנו שחיה מחוץ לקיבוץ – להתחבר לשמות הנופלים, להוציא אותם מהפלקט ולהכיר את הדמויות. אנחנו בסופם של 22 תחקירים שעשו משפחות בקיבוץ על הנופלים בתש"ח והדמויות הולכות וצומחות לנגד עינינו. הקבוצות שאליהן השתייכו המשפחות והרקע שלהן.
ד. ועם כל זאת גם החיבור לילדים ולבני הנוער שלנו. ח' בתמוז השנה חל ביום שישי, ובו נעלה - בארגון בני הנוער שלנו לירושלים - להר-הרצל, בו קבורים רוב נופלי בארות-יצחק. בני הנוער מכינים לאותו יום סיור להכרת ההר הקדוש הזה. הם לומדים את הנושא והם אלה שידריכו אותנו ואת ילדינו, נכדינו והורינו באותו יום בהר-הרצל. תהיה הרשמה לכולם – לבני המקום ואנשינו בחוץ.
 
אורית: האם אנחנו "מחטטים" בסיפור עברנו? האם נכון לגעת ולגעת? אני יכולה לומר שכאישה שמתקרבת לגיל 50 ובמהלך שנים רבות בחיי אני חיה בתחושות שסיפור בארות-יצחק הוא סיפור למשפחות ספורות שמישהו מבני משפחתם מסר את נפשו על אדמת הנגב וקבור ב"הר הרצל". גדלתי על מיתוס הגבורה שלהם בבית, אבל הרגשתי – ותחושתי עד היום – שבארות-יצחק ממשיכה ומתפתחת ממקום עצוב, ממקום סבוך ובלתי פתיר למי שמסתובב בשבילי המקום. המייסדים והלוחמים נשאו על כתפיהם סיפור ענק עם המון כאבים. הדור השני שגדל על ברכיהם ספג את כל הכאב הזה מינקותו ועד היום. אני כבר דור שלישי וכשניסיתי לפני שנים אחדות לפתוח את הסוגיה הזו נתקלתי באמירות: "אנחנו לא נוגעים בסיפור הזה". הרגשתי שזה פצע.
אני חיה כבר שנים בקיבוץ עין-הנצי"ב שחוגג בגדול את יום הולדתו של הקיבוץ. פה לא ראיתי מעולם את השם "חגיגה". אין יום הולדת לבארות-יצחק. אין גם הסכמה לפתוח ולדבר על סוגיית ח' בתמוז. זו סוגיה לא מדוברת. היא מכאיבה מכדי שאפשר יהיה לדבר. ואני רוצה בעצם לפתוח אותה, לומר לחברים המבוגרים: אתם הגיבורים! את עשיתם דברים מופלאים. הקמתם, לחמתם, המשכתם לשאת באחריות ובנטל שאחרי הקרב. הקמתם קיבוץ מחדש, דאגתם למשפחות השכולות, חיפשתם ויצרתם מחדש מקורות פרנסה.
אז עכשיו, מהמקום הזה, נאפשר לעצמנו לשאול ולדעת יותר על התקופה הזו. לא לפחד לשאול וכן לקבל את סיפורי אותו הזמן וחוויותיו. סיפורי מלחמה הם סיפורים מעיקים וכשלא מדברים זה מעיק יותר.
לכן בא "כנס העיון" של יום שני הקרוב. הצעתי ולקחתי על עצמי להוציאו לפועל כדי שנתחבר לסיפור ולאמת של בארות-יצחק. מה גם שמציאות קשה מתקיימת היום בנגב ב"עוטף עזה" ואני מרגישה מחוברת מאוד אליה.
למה לגעת? למה לחטט? כי סיפור בארות-יצחק וסיפורי המשפחתי מאוד מאוד חשובים לי.
 
התכנית: "כנס עיון" ביום שני, ערב ח' בתמוז, יום ח' בתמוז.
אורית ממשיכה: חשבתי שנכון לתת לציון התאריך אופי של אירוע מתמשך, להכניס את האנשים לאווירה, לעיסוק בנושא, ולכן נפתח את האירוע המתמשך ביום שני הקרוב ב"כנס עיון", נמשיך לערב ח' בתמוז שבו יתקיים מפגש המוני משעה 18.00 על מדשאות חדר-האוכל. המפגש יהיה בעל אופי ויזואלי-חזותי עם מוצגים של היסטוריה, שורשים, דמויות הלוחמים שנפלו, וקצת עתידנות. מפגש של שורשים וכייף.
בשעה 20.30 יתקיים האירוע המרכזי שיגע בעיקרו בלוחמים של בארות-יצחק שנפלו בקרב. ערב שבנוי על התחקירים שנעשו. נכיר כל אחד מהם "במסביב שלו" ונשלב שירה בציבור. ערב כבד וחגיגי – אם יש שילוב כזה...
למחרת, ביום שישי ח' בתמוז, תתקיים אזכרה בחלקת בארות-יצחק בהר-הרצל בירושלים. כאמור, נכיר ונקבל הדרכה מבני הנוער שלנו להכרת ההר ואתריו.
 
 
 
אנחנו מזמינים את כל הציבור שלנו בקיבוץ ומחוצה לו
לבוא ולהשתתף אתנו בשלושת האירועים המרכזיים האלו.
לקראת "כנס העיון" ביום שני חשוב לנו לחזור ולהדגיש:
כנס העיון הוא בשבילנו – מבני נוער ועד ותיקי המקום.
חשוב לנו שתעיינו בסדר היום של הכנס
לבשו חג ובואו להשתתף משעה 16.00 ועד שעות הערב.
 
ומה "ביום המחר"?
אורית חושבת על זה הרבה. האם יתפרק מעט הסיפור הטעון לאחר שרשרת של שלושה אירועים מרכזיים אלה, שציבור גדול בתוכנו לוקח חלק בהכנתם ובהפקתם?
אורית: "למחרת" נהיה עם הרבה יותר ידע, ואולי עם שפות ברבדים שונים, כפי שאנחנו מנסים להביא לאירועי ה-60 של ח' בתמוז: שפה של תחקירים, שפה מעט גבוהה בכנס העיון, שפת המיצגים באמצעות תמונות וקירות חיים.
אם תיכנס ללקסיקון המקומי המילה "חגיגה" אזי הזזנו את העגלה קמעה.
ובסופו של יום, חוזרים ואומרים מוישי ואורית – נכדי הדור המייסד: "מי שנשא בעול כל השנים הם הסבים והסבתות שלנו, דור המייסדים, שלקחו אחריות על הקמת המקום והתקיימותו.   הם גיבורי התהילה."
יונה ברמן
 
 
היסטוריוגרפיה של בארות יצחק
ההיסטוריה של קבוצתנו החלה לפני 73 שנים, אבל ההיסטוריוגרפיה מתחילה בחוברת "בשערי עזה". (היסטוריוגרפיה = כתיבת ההיסטוריה)
חודשים אחדים אחרי הקרב נרשם הסיפור על ידי נחמיה עמינח, על פי עדויות חברים. העורך הוסיף רשימות מעט חברים והחוברת הפכה להיסטוריה הרשמית שלנו. למסמך זה נודעת חשיבות רבה מפני שמתוכו נוצר המיתוס. אולם חסרונו בכך שלא נעשה תחקיר שיטתי ולא נמסרו בו עדויות של כל מי שהיה שם. היום כולנו יודעים על לוחמים שנקלעו לבארות יצחק באותה עת ועזבו מיד אחרי הקרב. סיפורם לא נרשם ואיש לא חש צורך להתחקות אחריו.
לפני כעשר שנים, לקראת ציון שנת היובל לקרב, ניסיתי להשלים את החסר ומיד נתגלו לי הפתעות שהפכו את תמונת הקרב ועשו את אבותינו הגיבורים לגיבורים יותר.
כעת אנו נמצאים בעיצומו של מהלך שכולל תחקיר נרחב, שעשוי להרחיב את התמונה עוד יותר. כבר נודעו לי מפי השמועה פרטים שאיש מאתנו לא ידע עליהם. ואני משער שעד ח' בתמוז ייוודעו סיפורים נוספים.
נכון שאנחנו נמצאים כבר הרבה אחרי "הדקה התשעים" וחומר רב ירד לטמיון (לקבר), ובכל זאת - עשינו לנו "הארכה" וכדאי שננצלה עד תום וכך ננחיל לדורות הבאים את סיפורה המלא של בארות יצחק בלבוש עדכני.
נחום
 
 
 
יד לנופלים
 
אברהם הרטשטיין הי"ד
במסגרת חקר משפחות הנופלים של ח' בתמוז ביקרנו פעמיים את משה הרטשטיין – אחיו הצעיר של אברהם הי"ד.
אברהם – בן 21 בנופלו – ניצול שואה, הגיע לארץ בשנת 1946 עם אחיו במסגרת הכשרה של "הפועל המזרחי". אברהם, משה ואחותם היו הניצולים היחידים ממשפחה של הורים ו-8 ילדים.
בביקורנו הראשון אלן ואיתן נסעו אל משה בן ה-77 ואשתו חוה המתגוררים בגבעתיים. היה מרגש לשמוע עדות של ניצול שואה ובהמשך את סיפור הקרוב מפיו של לוחם שהיה שם. משה זוכר והוא עדיין בקשר עם החברים הוותיקים (יהודה פלדמן, שמחה, רחל הלר ואחרים).
שמחנו שלאיתן הייתה הזדמנות להכיר ולשמוע עד ראיה שהיה בשואה ובמלחמת השחרור.
בביקור השני שערכנו השבוע אורלי פלדהיים הצטרפה לאלן וליאורה ותיעדה אותו בוידיאו. שמענו קצת יותר על אישיותו של אברהם הי"ד והרגשות של משה בדקות האחרונות לפני נופלו של אברהם (משה היה בן 17 בזמן הקרב בנגב) וכיצד ניסה להסתיר את הידיעה המרה מאחותם שהייתה באותו זמן בשבדיה.
אנחנו מקווים להכין מצגת מהחומר והתמונות שאספנו לקראת אירועי ח' בתמוז.
נהנינו מההיכרות עם זוג צנוע ומיוחד.
משפחת ארונסון
 
 
 
זהירות, בונים כאן !
בימים הקרובים אנו עומדים לסיים את העבודות הקשורות בהכנת התשתיות והתאמתן לבנייה החדשה בשיכון "סביון" (גרעין מתנחלים). העבודות בוצעו במשך כחודש וחצי וכללו עקירת עצים ושיחים, העתקת קווי מים וביוב, ובימים האחרונים התקנת מערכת תקשורת חדשה. כל זאת במטרה למנוע ניתוק – ולו זמני – של מערכת הטלפונים והטלויזיות. בסה"כ העבודות בוצעו בהתאם לתכנון ובמינימום תקלות. ההפרעה היחידה הייתה פירוק השביל המרכזי לשכונה. השבוע יצקנו את השביל החדש.
בהזדמנות זאת תודתי נתונה ליוסף דה-יונג וגבי – צוות החשמלייה, וכן תודה לדוד פורת שתרם מניסיונו בפיקוח על עבודות החפירה שבוצעו בשטח "זרוע" צינורות תקשורת, חשמל וכו'.
במסגרת ההכנות לקליטת תוספות הבנייה נותר לטפל בהעתקת מזגנים וזה יבוצע בימים הקרובים.
בימים אלה יצא למספר קבלנים מכרז לקבלת הצעות מחיר לביצוע הפרויקט.
בתכניתנו להתחיל בביצוע כמה שיותר מוקדם, אבל... כל זה מותנה בקבלת אישורי בנייה. לצערנו, עקב בירוקרטיה בלתי נסבלת הנושא מתעכב. אנו, מכל מקום, עושים ככל יכולתנו לקידום הנושא.
                                                                                                                    שבת שלום,
מאיר פרידמן
 
 
 
 
 
"הקיבוץ הדתי בשישים שנות מדינת ישראל"
 
        שידור חי מקבוצת יבנה ברשת מורשת
 
התכנית "הקיבוץ הדתי בשישים שנות מדינת ישראל" תשודר בעז"ה בשידור חי מאולם האירועים בקבוצת יבנה, ביום שלישי, כ"א בסיון תשס"ח 24.6.08 בשעות 19:00-17:00.
התכנית תכלול ריאיונות ושיחות עם חברים מיישובי הקיבוץ הדתי, בליווי מקהלת קבוצת יבנה. הציבור מוזמן להיות נוכח כקהל בשעת השידור או להאזין לשידור ברדיו.
ניתן להאזין לשידור באזור המרכז בתדר: FM 100.7
באתר רשת מורשת ניתן לקבל את התדרים באזורי הארץ האחרים ולהאזין ישירות לשידור: www.iba.org.il/moreshet
                                                                            
מנחה התוכנית – תלי רוטשילד (עין הנצי"ב)
קטעי מוסיקה – מקהלת קבוצת יבנה
 
בתוכנית ישתתפו:
1.     מלחמת העצמאות, התקומה וההתאוששות לאחר המלחמה
א.      נחום ברוכי – בארות יצחק
ב.      משה (מושקה) מושקוביץ – משואות יצחק
ג.       יהודה נוימן – עין צורים
ד.      לוי גבעון – טירת צבי
2.     נולדו עם המדינה
א.      הרב אלישיב קנוהל – כפר עציון
ב.      זאב ספראי – קבוצת יבנה
ג.       נחמיה רפל – קבוצת יבנה
3.     הקבה"ד בחברה הישראלית
א.      מוטי תורן – שלוחות / ישיבת מעלה גלבוע
ב.      עדי שגיא – מירב / יג"ל
ג.       גילי זיוון – סעד / מרכז יעקב הרצוג
ד.      בוגרת מדרשת עין הנצי"ב
4.     סיפורים אישיים
א.      עשי פשחור – עין הנצי"ב / הודיות
ב.      אסתר מרכוס - עלומים
 
אופיר אבסלנדר – דובר הקיבוץ הדתי
 
 
"המפקיד מעות אצל חברו.."
לא מעט פעמים אני מקבל ביקורת על שיקול דעת והחלטות בביצוע העבודה היום יומיות. דרך החשיבה שלי היא לפי "פרקי אבות". חשוב לי לציין שאני לא מלמד אלא אני חי לפי הכללים האלה. יחד עם זה אני חשבתי להעביר את קו מחשבתי על ניהול התקציב של החשמליה דרך התלמוד.
בבא מציעא, דף מ"ב. משנה: "המפקיד מעות אצל חברו צררן והפשילן לאחוריו או שמסרם לבנו ולבתו הקטנים ונעל בפניהם שלא כראוי חייב, שלא שימר כדרך השומרים ואם שימר כדרך השומרים פטור".
נכון להיום, בשיגרת היום יום שלי, אני למעשה מקבל כספי החברים לשמירה ולשימוש נכון. מה שמלמד אותי התלמוד הירושלמי, שאם החברים מזלזלים בכספיהם אין להם זכות לדרוש ממני לא לזלזל. (ללא ציטוט: שנתן בשוק).
זאת אומרת, שאם לדיון באסיפת חברים על התקציב השנתי מגיעים אחד עשר אנשים, זה כאילו קיבלתי את ה"מעות" בשוק. מהתלמוד הבבלי אני לומד שרק מזכירות עם ערכים יכולה לתת ולקבל אחריות. אם אני לא מבקר את ההוצאות, או שלא מבקרים אותי, זה לא פוסל את אחריותי על זרימת כספי ציבור למקומות לא רצויים. המשנה פוסלת בשבילי מראש את האפשרות לחשוב או להגיד ש"לא אכפת לי, זה בעיה של הקיבוץ".
כאן אני חוזר :" המפקיד מעות אצל חברו". היום אני פועל תחת מזכירות שמשדרת את הערכים שאני מאמין בהם.
אתם שואלים את עצמכם: מה הוא רוצה להגיד? כל הכתבה הזאת נועדה למטרה אחת: בשבוע הבא אני אהיה עסוק בחפירות באזור "סביון". מסיבות כלכליות, חיסכון של כמה אלפי שקלים ועמידה בתקציב המחושב לעומת עליית מחירים של החומר גלם, באחריות המזכירות, הבניין והחשמליה לעשות כל מאמץ לשמור את שהפקידו אצלנו.   
גבי נאור
 
 
 
 
משאבי אנוש
חי ברוכי החלה לעבוד בעבודת-חוץ כמזכירת המטה השיתופי בתנועה הקיבוצית.
עובדי חוץ: מרכז המשק ואנכי מקיימים סבב של שיחות עם עובדי החוץ שמטרתו לבחון שביעות רצון שלהם ושיפור תנאי העסקתם כשזה אפשרי.
אלי ברמן
 
 
לתת את הנשמה ואת הלב
בטכס שהתקיים השבוע ברמלה קבלו מיטב גל ואורי-ה אדן את "אות הפעיל המצטיין המחוזי" מטעם משרד החינוך, יחד עם עוד כמה בנות משכבת כתה ח' בביה"ס "ישורון" בו הן לומדות.
וזה דבר התעודה:
אדן אורי-ה – מצטיינת מעורבות חברתית
אדן אורי-ה ועמיתותיה מאולפנית "ישורון" מתחנכות לנתינה מכתה ז' – י"ב ומפעילות פעילות חסד בתחומים רבים ומגוונים.
אורי-ה וחברותיה הלומדות בכתה ח' מתנדבות ב"גן הדקלים", גן שפתי טיפולי. הבנות מצטרפות לילדים פעם בשבוע לטיפול קבוצתי במים, שמטרתו לקדם את הילדים מתוך הנאה וחוויה.
אחת לשבוע בשעות הבוקר מתייצבות הבנות למשימה. לכל ילד מצטרפת נערה קבועה המפעילה אותו בהנחיית הידרותרפיסטית. הפעילות מתאפשרת רק בהשתתפותן הצמודה של הבנות. הבנות מתמידות בפעילות זו מזה שלוש שנים מתוך מסירות ואהבה.
בפעילותה המבורכת מגלה אורי-ה וחברות הקבוצה מנהיגות ומכוונות לקהילה ולבעלי צרכים מיוחדים.
על כל אלה מוענק לה אות הפעיל המצטיין המחוזי לשנת תשס"ח.
 
     תמר שלמה                                                                                                           עדנה ברינר
ראש תחום חינוך חברתי                                                                                   מפקחת חינוך חברתי
נמסר למערכת ע"י קרן אדן
ואנו אומרים לאורי-ה, מיטב וחברותיהן: כל הכבוד, יישר כחכן ותזכו למצוות !
 
 
לסבתא וסבא עפרה ויפת שדיאל
ולכל המשפחה
שפע ברכות בהולדת הנכדה היא-לי
אחות לדור, בת ליהושע ושרון שדיאל בבייג'ין
יוסף ה' עליכם ועל בניכם
 
תכנן מראש
אסיפת חברים תתקיים אי"ה ביום שלישי, י"ב בתמוז 15.7.08
        על סדר היום:  קבלת חברים ומועמדים
                            תכנית אולפן גיור בבארות-יצחק
 
נא רשמו ביומן ופנו לכם את הערב. פרטים נוספים בהמשך.
 
 
שירות לחברים
א.        לרגל כנס העיון ביום שני הקרוב כ' בסיוון 23/6, מתבקשים החברים החל מהשעה 14.00 לא להשתמש בחניה הרגילה  אלא להחנות את רכבי הקיבוץ בחניה ליד השכונה החדשה.    
    ב. סידור רכב- אני מזכירה שוב לכל הנהגים/ות
1.       חייבים להקפיד על לקיחה וחזרה של מפתחות הרכב רק דרך המחשב. אם מעבירים מפתחות מאחד לשני ללא שימוש במחשב יוצרים אי סדרים במערכת ונהגים/ות מזמינים רכבים שאינם פנויים.
2.       בגמר הנסיעה חובה להחזיר את הרכב כשמיכל הדלק מלא. הזול ביותר לתדלק ב"טן" ליד "אלף". התחנה פתוחה 24 שעות ביממה. במקרה חירום ניתן לתדלק בתחנות דלק וסונול ברחבי הארץ (ברכב מותקן דלקן ארצי).
 
   ג. תברואה
          אנו מנסים לטפל בבעיית הזבובים אך נתקלים בקשיים עקב פירות עצי הפיקוס האהובים מאוד על
          הזבובים.
          המועצה האזורית הפסיקה לתת לנו שירותי תברואה להדברת זבובים ויתושים ולכן יש לנו כרגע בעיות
          בנושא.
          בתקווה שנצליח למגר את המטרד בהקדם.
 
עפרה פארן
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ונשמרתם לנפשותיכם
בשורה להורים של ילדי התיכון
בשעה ארבע לפנות בוקר, בעת השמירה, פגשתי את ילדיכם חוזרים מבילוי בעיר, ברכיבה על אופניים, ללא תאורה וללא ציוד מגן.
הבשורה היא, שגם הפעם הם חזרו בשלום.
דרך אגב, בעת השמירה שמעתי בחדשות שביממה הקודמת נהרגו שמונה אנשים בתאונות...
                                          נחום
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

 

יחדוי ב-ו'

בשיעורו של הרב ירון עסקנו בענייני לשון הרע.
ראינו כי ישנן שלוש דרגות של איסורים: רכילות - שבה אדם מדבר על אדם אחר דברי אמת שאין בהם גנאי, לשון הרע - שבה אדם אומר על השני דברי גנאי - הגם שהם אמת, והוצאת שם רע - שבה אדם אומר על אחרים דברי גנאי שהם שקרים.
עסקנו בשלוש שאלות: האם אדם יכול לדבר לשון הרע על עצמו, האם מותר לדבר לשון הרע על מי שאינו מקפיד, והאם מותר לדבר לשון הרע על מי שנפטר.
לאחר עיון במקורות שונים הסברנו בשם הרב אלחנן וסרמן כי בלשון הרע יש שתי בחינות:
מצד אחד, זהו איסור שבין אדם לחברו, כי זה גורם נזק לאחר - אך על הנזק הזה ניתן למחול, ואדם גם רשאי להזיק לעצמו אם הוא רוצה.
אבל מצד שני, מעבר לעניין הנזק, יש כאן גם אלמנט של שקר. ולמרות שאמרנו שלשון הרע אינו שקר, הרי שבכל זאת יש בו מרכיב של שקר, כי כשאני שופט אדם אחר על מעשיו אני לא אובייקטיבי, ולכן כשאני מתאר את זה, התיאור בהכרח לא יהיה אמת מוחלטת. על האלמנט של השקר אף אחד אינו יכול למחול, והוא קיים גם לאחר המוות, ואדם גם לא יכול לשקר כשזה נוגע לעצמו. לכן בסופו של דבר התשובה לשלוש השאלות היא שאסור לדבר לשון הרע על מי שנפטר, אסור לאדם לדבר לשון הרע אפילו על עצמו, ואסור לספר לשון הרע אפילו על מי שאינו מקפיד.
 
 
בשיעור השני עסקנו בכלכלה. ד"ר אברהם פולובין התחיל בהצגת אמיתות כלכליות נפוצות הטוענות כי האדם, ביחס לכסף, חושב ומתנהג בצורה רציונאלית וכולם רוצים עוד כסף. בהמשך למדנו מתורת המשחקים כי בניגוד ל'תורת הכלכלה' ההחלטות הכספיות שלנו הן בעיקרן רגשיות ולא כלכליות. מסתבר כי בתהליך קבלת ההחלטות הפן הרגשי גובר על הפן הכלכלי.
מדילמת האסיר למדנו כי ניתן להשיג פתרון אופטימאלי כאשר חושבים גם על טובתו של הזולת ולא רק על טובתי. בשותפות כאשר מאמינים ויש את הביטחון שגם השני מצדו תורם את חלקו, ניתן להגיע לתוצאות יותר טובות מאשר כיחידים.
שביעות הרצון האישית נקבעת מהפערים הקיימים בתוך קבוצת ההתייחסות שלנו, לא טוב לנו במצב של קיפוח יחסי.
בשנים האחרונות המדע משלב ומקרב בין התחומים השונים: פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה, סוציולוגיה וכלכלה כדי להבין את הגנום האנושי.
 
 
בשבוע הבא נארח ונשמע את ליאורה מינקה, יו"ר "אמונה"
 
 
 
מה חדש בסנאק-טיים
 
לאחר חודשים ארוכים הצליח המפעל בניצוחו של ארז – מח' בקרת איכות - לקבל תעודת הסמכה של תקן ISO - הסמכה המעידה כי המפעל עומד בסטנדרטים של איכות, וזאת בנוסף לרשיון היצרן של משרד
הבריאות שחודש בתחילת מאי.
תודות רבות לועדה הכלכלית אשר אישרה את הרחבת חדר הליקוט וכן שיפורים נוספים לתהליכים ברצפת הייצור שאיפשרו את קבלת האישורים הנ"ל.
יבואו על הברכה עזי, אשר נעתר לבקשה מיוחדת ולא יצא עם משפחתו כמתוכנן לחופשה אלא הצטרף אליהם מאוחר יותר לאחר תום המבדק, וכן כל העוסקים במלאכה המביאים את המפעל לסטנדרטים המתבקשים.
לאביעד, אשר ייפרד מאתנו בסוף החודש, אנו מאחלים הצלחה אדירה ומפרגנים לרגל קבלת התפקיד החדש.
עוד רבות קורה ומתרחש במפעל שלנו ואנחנו מחכים בשמחה ובאהבה לביקורכם אצלנו בכל עת.
הקפה והכריך, עלינו !
                                                                                                             שבת שלום,
צוות סנאק טיים
 
 
 
לסבתא שרה כרמי     ולכל המשפחה
שפע ברכות
לנישואי הנכד יאיר עב"ל שמרית
בן אילן וחנה כרמי
ברכנו אתכם בשם ה''
 
 
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י רחל פלינט
אחות תורנית: ברוריה לנדה – פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
תזכורת ממערכת תקציב אישי/מנגנון תכניות חסכון:
 
עכשיו הזמן...
מי שמעוניין למשוך כסף מהחיסכון או להפקיד בו כסף, יפנה לדוד שפירא בשבוע האחרון של הרבעון.
הכסף ישוחרר או יופקד ביום הראשון של הרבעון הבא (01/07/2008).
פניות לדוד בקופת בית בשעות הקבלה, או בכתב.
בעלי חשבונות קיימים קיבלו דיווח מצב החשבון נכון ל 30/6/2008.  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
לקראת ח' בתמוז
שוב אנו מבקשים לציין את פותרי החידות, והפעם: אלמוג נתנזון והדר ישראלי – כל הכבוד!
לכל הילדים: מחכים מאוד לפתרונותיהם! אז קדימה לעבודה...
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
רפואה שלימה ומהירה
לאהרן גל בבית-החולים "השרון". מחכים לשובך הביתה בבריאות טובה !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מ ה מ ר פ א ה
בשבוע הקרוב מעט שינויים בלוח הזמנים:
ביום שני – רופאה מחליפה – ד"ר אטקין - בשעה 10.30 – 11.30
ביום חמישי – לקיחת בדיקות בשעה 07.00 – 08.15
                       ד"ר ליאורה בשעה 08.00 – 09.30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
לתשומת לב הכותבים
הידיעון הבא בערש"ק קרח ייסגר כבר ביום חמישי. נא הקדימו מסירת הכתבות עד ליום רביעי אחה"צ.
                                                                                               בתודה מראש,                  עדנה
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
שירותים לחברים – שימו לב !
לרגל יום העיון שיתקיים ביום שני הקרוב ישתנו מעט שעות הקבלה בענפי השירות ויהיו כדלקמן
כלבי: 06.45 – 08.30 בבוקר
         11.30 – 14.30 בצהרים. לא תהיה מכירה אחה"צ.
מחסן בגדים: 11.30 – 14.30
עפרה פארן / של"ח
 
 
 
 
AtarimTR