ידיעון 2582 פר' מסעי

בס"ד, כ"ט בתמוז תשס"ח
 
שבת קודש "מסעי" – ראש חודש מנחם אב
 
 
19.16
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית
19.25
מנחה, קבלת שבת, ערבית
    דרשת הרב בנושא:
       משבר המים
11.00
שעור בפרשת השבוע – במועדון
 
20.45
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 21.30 – 23.30
13.30
מנחה גדולה
17.15
שעור בגמרא – דף יומי
 
 
17.30
נשים אומרות תהילים בביתקטי לוי
 
 
18.00
שעור לנשים בפרקי אבות – במועדון
 
 
18.00
מנחה קטנה
 
 
20.17
ערבית, הבדלה
 
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
   שחרית א', ג', ד, ו'             06.00
    שחרית, ה'                     05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל   13.30
   מנחה בבית הכנסת           18.30    
   רבע לערבית                   19.45
   ערבית                          20.00
 
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
 
 
   כיתות א'-ג' - רחל שפירא
   כיתות ד'-ו'   - אלישבע בן-דוד
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
19.00
שעור בנ"ך
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים
מועדון
יום רביעי
17.30
צ'י קונג לבגירים
מועדון
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
21.00
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
 
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב בשעה 20.15 בחדר עיון
 
 
  
בשבוע הבעל"ט יתארחו אצלנו כ-15 ילדי איל"ן מכיתות א'-ג'.
רוב ילדי איל"ן הם פגועי שיתוק מוחי. שיתוק מוחי מוגדר כחבלה בלתי מתקדמת במרכזי השליטה המוטורית במוח הבלתי-בשל. הפגיעה במוח מתרחשת לפני הלידה, במהלך הלידה או בינקות המוקדמת (עד גיל שנה). חבלה זו מפריעה להתפתחות הנורמאלית של המוח הבלתי-בשל. התוצאה היא מוגבלות בתפקודים המוטורים השונים.
שבוע הקייטנה בקיבוץ מהווה עבור הילדים חוויה נדירה ביותר, בה הם יכולים להרגיש קצת כמו ילדים "רגילים"- לישון בלי ההורים, לטייל בנחל, ליהנות ממתקני שעשועים, לעשות קומזיץ בים ועוד...
בשבוע כזה גם ההורים יכולים להרגיש קצת כמו הורים לילדים "רגילים"- לנסוע להיכן שרוצים ללא חיפוש נגישות לנכים, לדאוג לשאר האחים כי עכשיו יש יותר זמן, לצאת לבלות ולהשאיר בייבי-סיטר כי הנטל לא כבד מדי ועוד....
אני רוצה להודות מראש מקרב הלב לכל השותפים בהצלחת הקייטנה בשם הילדים, שחווית השבוע חרוטה היטב בזיכרונם, ובשם ההורים שמוקירים ומעריכים את היכולת של כולנו לגרום לילדיהם אושר גדול כל-כך.
בהצלחה לכולנו!!!!
ענבל ישראלי.
 
 
 
מה בגיליון ?
  • פינת ההלכה – הרב ירון
  • באסיפת החברים – אהרן גל
  • משלחן המזכיר – אהרן גל
  • מוועדת צעירים – שולי גל בשם הועדה
  • מענף הבנייה – מאיר פרידמן
  • למען הדיוק – לאה ברמן
  • אריה קרול ז"ל – דובר הקבה"ד
  • יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
  • תיבת נח 2008 - מהאינטרנט
  • תכנית השבוע בבני-עקיבא
                                                 וכלבו דף           
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
פינת ההלכה
 
חימום אוכל בשבת – ה
 
בפינות הקודמות ראינו כי ישנם מצבים שבהם חימום אוכל בשבת אין בו משום בישול: כגון תבשיל שהיה על האש, ועדיין חם באופן שהיד סולדת בו, או מאכל מוצק שהתבשל לפני השבת - ואפילו אם התקרר לגמרי, ולדעת הרמ"א גם מאכל נוזלי שעדיין לא התקרר לגמרי. ואולם, גם אם אין במאכל זה משום איסור תורה של בישול, עדיין ישנם מצבים שבהם אסור לחמם את האוכל הזה מפני הגזירה שגזרו חכמים שאדם נראה כמבשל.
בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בשאלת הפלטה של שבת. הפלטה דומה במקצת לכירה, שהרי היא מקור חום, אך יש הבדל משמעותי בין הפלטה לכירה - מכיון שכרגיל היא אינה משמשת לצורך בישול אלא רק לחימום, ולכן לכאורה מי שמניח מאכלים על הפלטה אינו נראה כמבשל.
ואולם, מכיון שחומה של הפלטה גדול, ישנם פוסקים שמתייחסים לפלטה כמו לכיריים חשמליות משום שנראה כמבשל, ולכן אוסרים אפילו להחזיר לפלטה מאכל מבושל שהיה מונח עליו לפני כן. ואילו לדעת הרב עובדיה יוסף שמכיון שאין רגילות לבשל על פלטה חשמלית, מי שמניח מאכל על פלטה חשמלית אינו נראה כמבשל כלל.
אך רוב הפוסקים האשכנזים סוברים שאסור להניח תבשיל קר ישירות על גבי הפלטה, אבל מותר להחזיר אליה תבשיל אם מתקיימים התנאים הבאים:
א.                  כאמור, מדובר בתבשיל מוצק מבושל כל צרכו, או תבשיל נוזלי שעדיין לא התקרר לגמרי, שהרי אחרת יש כאן בעיה של בישול בשבת.
ב.                  ניכר שמדובר בהחזרה. לדעת השולחן ערוך[1] ההיכר צריך להיות בכך שהקדירה לא הונחה על הקרקע מרגע שהוסרה מהפלטה ועד שהוחזרה אליו. לדעת הרמ"א יש צורך בעוד שתי מגבלות: שדעתו של האדם שהוריד את הסיר מהפלטה היתה להחזיר אותה לפלטה אח"כ, ושהוא ימשיך לאחוז אותה בידו כל הזמן. ואולם, בשעת הדחק, כגון שאין לו עוד אוכל חם לשבת וכדומה, הרמ"א מיקל אף יותר מהשולחן ערוך ואומר שגם אם הקדירה הונחה על גבי הקרקע ואף אם לא היה בדעתו להחזירה, ניתן להחזירה על גבי הפלטה, ובלבד שהיא היתה מונחת עליה בכניסת השבת.
ואולם, אם ישנו היכר אחר בפלטה, שגורם לכך שהאדם אינו נראה כמבשל, כגון שמניחים את הקדירה על גבי סיר הפוך, אזי ניתן להניח על הפלטה גם מאכל קר, במקרים שאין בכך משום בישול, כאמור. ניתן להשתמש לצורך ההיכר הזה גם בתבנית אפיה הפוכה או במכסים של ריבות וכדומה.
ישנן משפחות אשר מעדיפות להשתמש באש מכוסה במקום בפלטה. כעקרון, דין האש המכוסה דומה בכך שאין רגילות לבשל באופן כזה, אבל ישנו הבדל גדול בין אש מכוסה לבין פלטה, והוא באפשרות הטכנית להגביר את האש, ובכך נעסוק אי"ה בפינתנו הבאה.
 
 
הרב ירון
 
 
 באספת החברים
 
מאזן 2007
רו"ח אסף בוסקילה ("ברית פיקוח") הציג בעזרת מצגת מקצועית מאד, בתוכן ובעיצוב, את המאזן לשנת 2007: ההכנסות וההוצאות, הנכסים והחובות, הרווח וההפסד.
אופן הצגת הנתונים שונה השנה עקב הוצאת התאגידים שאנחנו שותפים בהם - אברות והחברה לפיתוח מקרקעי בארות יצחק- מהמאזן המאוחד וריכוז תרומתם לתוצאה הפיננסית בשורה מסכמת אחת.
הוסברו הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאה הסופית.
השורה התחתונה: שלא יהיה יותר גרוע.
האספה אישרה את מאזן 2007.
 
תקציבי פיתוח 2008 מהמועצה האזורית
תקציב זה מיועד לפרוייקטים ציבוריים כגון תשתיות ליישוב, דרכי גישה, כבישים ושבילים. דוד פורת הציג בשם המזכירות את ההצעות לשימוש בתקציב. ההצעה כוללת סדרי עדיפויות בביצוע, ולפיכך שניים מהסעיפים יבוצעו רק במידה שיישאר תקציב לביצועם.
פרטים על סעיפים שונים, כגון תוואי שבילים, הושמעו דעות שונות לגבי תוואי השביל לבתים החדשים. הנושא ידון ויוחלט בצוות שיכון.
ההצעה אושרה.
 
בחירת ועדת מינויים לוועדות
נבחרה ועדה בהרכב: פרד אדן (מרכז), יהודה נווה, אורית גרבוז, אוריאל אמיר, מיכל ברמן ורכז מש"א.
 
קבלת מועמדים
בדו"ח המאזן שמענו על מאה שמונים ושישה חברים ומועמדים בבארות יצחק בסוף 2007. באספה זאת המליצה עירית, מרכזת ועדת הקליטה בשם הוועדה, המזכירות והמועצה לקבל שישה מועמדים נוספים הנמצאים מזה שנה בתהליך קליטה. מדובר בבני/בנות הקיבוץ ובני/בנות זוגם.
האספה אישרה את העברת ההצבעה על הזוגות הבאים לקלפי:
שטרן קרן ועמיחי,    בר נדר חן ויאיר,    שוהם יוליה ואיתי
 
אהרן גל
 
 
מבזקים – משלחן המזכיר
 
-         קייטנת איל"ן – השבוע, בימים שבין ר"ח אב לתשעה באב, נארח כמו בשנים שעברו, ילדים בעלי מוגבלויות בקייטנת איל"ן. באירוע זה נהיה עדים לאושרם של הילדים האורחים בקייטנה ולליווי המסור של מרכזי הקייטנה, בראשם עפרה פארן וענבל ישראלי ולידם הנוער הנפלא שלנו ומתנדבים נוספים. אנחנו מודים לא-ל שזכינו במצווה זאת ומאחלים לילדי איל"ן ולצוות המלווה שבוע של חוויות מהנות.
רמזור- לאחר הרבה זמן, מאמץ והרבה עזרה משמעון סוסן – ראש המועצה - התחילו השבוע להתקין רמזור בכניסה לקיבוץ. בע"ה יחסוך הרמזור תאונות וחיי אדם.
"כולנו"- ביום רביעי בשעה 20.00 יתקיים בחדר האוכל שלנו כנס של "כולנו". כל הציבור מוזמן להצטרף לדיון.
# קוביות הלבנות - לפני 26 שנים הוצבו באזור המגורים של הצעירים "קוביות" לבנות למגורים. (שולי ואני היינו בין הראשונים לאכלס אותן.)
מצבן היום ירוד עד כדי כך שאי אפשר ולא כדאי לשפץ אותן והן נפסלו למגורים. נראה שעד שיצא הידיעון הזה לאור הן ייהרסו ויפונו.
 אירוח- כידוע עונת הקיץ היא עונת המעבר (דירות) בכל הארץ. מתארחות אצלנו 3 משפחות (עיניה ואמיתי ליטקה, יוחאי ומיטב פלדמן ודוד ועינב רוזנבלט) למספר שבועות.
# לפני כשנה וחצי, כששרתתי במילואים בגזרת חברון, זכור לי היום האחרון של המילואים.
ירד שלג (בחודש מרץ). באותו זמן הסתובבתי עם המ"פ שלי ושמענו בקשר על תאונה נוראית ליד קרית ארבע שבה נהרגו זוג הורים ל-8 ילדים קטנים.
ובכן, בשבוע שאחרי תשעה באב אנחנו נארח בבית שפירא למשך שלושה ימים את משפחת חסן שאימצו את שמונת הילדים יחד עם חמשת ילדיהם הפרטיים, בזמן שמשפצים את ביתם.
אחראי על האירוח עזי אלטשולר. חברים שרוצים לארח אותם, להכין עוגה וכדו' - נא להיות בקשר עם עזי. אנחנו מאחלים להם "ברוכים הבאים ותרגישו בבית".
# בקשר אלי: ב"ה אני מתאושש מהניתוח. חזרתי לעבודה. אני לא יכול להגיד שחזרתי לעצמי ב-100% אבל אני בכיוון הנכון. ברצוני לשלוח מעל דפי הידיעון תודה רבה לכל החברים שהתעניינו בי, שביקרו אותי, שעזבו אותי בשקט, ששלחו לי SMS (ואני עדיין לא מחקתי אותם) ושהתפללו למעני.
אין לי ספק שכל זה עזר לי להיות חזק ואופטימי ובע"ה בריא. 
אהרן גל
  
מועדת צעירים
 
לפני מספר שבועות נבחרנו באסיפה וכבר קיימנו כמה ישיבות, אך אנו רואים את עבודתנו העיקרית בשטח: במפגשים, בשיחות עם החבר'ה, בטלפונים, בלהיות כתובת. כמעט סיימנו סבב ראשון של שיחות, יש עוד כמה צעירים שלא הספקנו להיפגש אתם ומקווים בקרוב מאד.
זוהי גם עונת המעברים בחדרים, מה שמעסיק אותנו הרבה בימים אלו. בהזדמנות זאת נודה שוב לענפי השרות ובמיוחד למילה שגוייס כמעט ללא הפסקה למען חדרי הצעירים.
קיימנו ישיבה משותפת עם הועדה היוצאת והבענו את הערכתנו לפעילותם בועדה לאורך זמן רב! 
 
להלן מידע לגבי הצעירים הכלולים באחריותה של הועדה:
בוגרי י"ב:
כפי שקראתם בידיעון - יצאו לטיול בליווי ורד. כמה ימים אחר כך מור התגייסה לצבא. מאחלים לך בהצלחה! בינתיים טובית הודיעה על חתונה – מזל טוב!
באלול/ספטמבר בע"ה יתחילו את תכניותיהם הבאות:
איל לנדה - יג' משימתי בבית אלעזרקי בנתניה, אהרון פארן - במכינה ב"מעלה אפרים",
ידיד בן שימול ואופיר פורשר - במכינה ב"קשת", אלינור יעקובי וגל גרינברגר - שרות לאומי.
 
סיימו י"ג או שרות:
דניאל רזניק – סיימה שרות לאומי והצטרפה להסדר בנים א'.
צפריר פורשר - סיים שרות צבאי והצטרף להסדר בנים א'.
מעיין אדן - סיימה את שנת ה-יג' בגרעין בבית שמש ובע"ה בספטמבר תתחיל שרות לאומי ב"אסיף" בבי"ח אסף הרופא.
לירון גרינברגר - סיימה את השרות הלאומי בחולון וממשיכה למשך עוד כמה שבועות במערכת הגיל הרך בקיבוץ.
דניאל שטרן - סיימה את השרות הלאומי בכפר הילדים בכרמיאל ומתכננת לצאת ללימודים תורניים במדרשה.
גד וידרמן – סיים שרות צבאי לפני שלושה חודשים ומודיע על עזיבה (זמנית...) לשם לימודים בצפון. בהצלחה בדרכך החדשה!
 
ממשיכים:
שחר פורשר - ממשיך במכינה ב"קשת" עד לגיוס במרץ.
איתמר גל - ממשיך בבית מדרש "רעותא" בכרמל עד מרץ.
מורן סלומון – ממשיכה את השרות הלאומי באור יהודה (אצל משפחת בז'ה).
 
החיילים והחיילות שבאמצע השרות:
עינב פלדמן (לוחמת במודיעין שדה ליד אילת), אביה פארן (מתפעלת מערכות מטוסים בחיל האויר ליד נתב"ג), תניה פרץ (משמר הגבול מרכז), אמנון פרץ (חובש בשריון), אביעד אדן (מ"כ בנח"ל), חנוך גל (סיים מסלול וממשיך כמ"כ בגולני), אלעד צונץ (התחיל מסלול בשריון), רחלי בלנק (עובדת בקורס "נתיב" ומשתחררת בע"ה בקרוב), חזי בלנק (רס"פ בגולני. משתחרר בע"ה בקרוב) ואהוד בן שימול (בחטיבת "כפיר" בשטחים. משתחרר בע"ה בנובמבר).
לכל החיילים והחיילות – שימרו על עצמכם וחיזרו תמיד הביתה בשלום!!
 
משפחות וזוגות צעירים:
אילון ועינב ריידר, שולמית ואופיר גריידי, נאוה ושי ליבוביץ, שירה וישראל זבדי, ישי ואורלי פורשר, הדר וחן יורוביץ, רותם ונתנאל ארצי, אביעד ורעות שטרן.
 
עוד בהסדר בנים א':
צחי דה יונג (כרגע בחו"ל במחנה "מושבה"), טל ברמן, עדינה ספיר, עמית פורשר, שמוליק וידרמן והחבר'ה שחזרו לאחרונה מחו"ל - שגיא ליבוביץ ודביר סעדון – ברוכים השווים! (זו לא שגיאת כתיב!)
 
בהסדר בנים ב':
תמר רייניץ, תרצה רייניץ ואלישבע שפירא (כרגע בחו"ל במחנה "מושבה").
 
מתוך ההיכרות הקצרה עם הצעירים מאז שנכנסנו לתפקיד אנחנו יכולים לומר בפה מלא: יש לנו כאן חבורה נהדרת בתוכנו!!! כייף לעבוד אתם!!!
כולם מוזמנים בכל עת ובעיתוי מתאים - לדרוש בשלום הצעירים, להתעניין בתכניותיהם, לתת הרגשה של בית.
אפשר לפנות אלינו בשאלות/הערות/בקשות.
מקוים להמשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם הצעירים, עם הוריהם ועם ענפי השרות.
                                  שולי ג. בשם ועדת צעירים:
רובין י., מנחם ג., עירית פ., יהודית ס., שמוליק ב., ורד ס.
 
 
 יחדיו ב-ו'
 בשיעור הראשון למדנו מ אודי אהרןעל ברוריה האשה החכמה, המלומדת ויוצאת הדופן בספרות ההלכתית. האשה שדבריה כתובים עם דברי התנאים והאמוראים.
למדנו מהמקורות על הפתרונות שאותם הציעה לבעיות הלכתיות, השפעתה על בעלה והתערבותה במעשי חכמים.
ניתן לבחור בין שני כיווני הסתכלות על ברוריה, אשתו של ר' מאיר:
כיוון אחד: התפעלות מדבריה והתייחסות עניינית לדעתה. כפי שאמר ר' יוחנן: ברוריה, הידועה בחכמתה, למדה שלוש שנים ואתה רוצה ללמוד בשלושה חודשים? וכן 'רבי יהודה בן בבא אמר: יפה אמרה ברוריה'.
או הכיוון השני, ביקורת מהפן הגברי: רבי אליעזר שאמר: 'כל המלמד בתו תורה כאילו לימדה תפלות'.
עזיבתו של ר' מאיר לעיראק מוסברת גם היא בשני אופנים. רש"י האומר שסופה שהתאבדה ובעלה עזב לבדו. ורבנו ניסים ב"ר יעקב הכותב: 'לקח את אשתו וכל מה שהיה לו ועבר אל עראק'.
 
השיעור השני עסק בשאלה: מה בין חינוך לאילוף - עם הרב עומר שלו שלימד שניים מבנינו בישיבת פ"ת. התחלנו בשאלה: "הא כיצד? - כופין אותו עד שיאמר: רוצה אני". האם כפייה יכולה להיות גם מרצון? הרמב"ם מפרש על רצונו של האדם. הכפייה מטרתה לגלות את הרצון האמיתי, הרצון שהוחבא ע"י היצר שגרם לאדם לבחירות הלא נכונות "אנס עצמו בדעתו הרעה".
האם כפייה יכולה גם לחנך או רק לאלף? התשובה היא, באהבה. כאשר החינוך בא מאהבה, לעתים בכפייה לעיתים בחיוך, ניתן לחנך. כפי שאמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב: 'זה שמוכיח את ישראל בטוב, מעלה את נשמת ישראל למעלה למעלה' וכפי שכתב ויקטור פרנקל: 'באהבתו מאפשר האדם האוהב לאדם האהוב להביא סגולות גנוזות לידי הגשמה'.
סיימנו בשאלה: "ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם".
אז קיבלו מבחירה או בכפיה?   האם לעיתים יש צורך לשלב?
 
 
בשבוע הבא נלמד עם הרב שרגא פרוכטר, ראש ישיבת גבעת שמואל
                                                 בנושא: מה חידש רבן יוחנן בן-זכאי לאחר חורבן הבית?
 
 
רבותי, ההיסטוריה...
אני עובדת בארכיון הקיבוץ כבר שנים רבות.
לפני שבוע שיחקו ילדי הפעילול במשחק "מחפשים את המטמון" ובמסגרת זו הגיעו לשאול אותי היכן הוטמנה מגילת היסוד של הקיבוץ. תשובתי הייתה שהיא נמצאת מתחת לבית הראשון בשורה הראשונה (המזרחית ביותר) של הבתים בני 4 חדרים (מאחורי בית משפחת יהודה פלדמן). על הדשא לפני הבית הזה צומח עץ דקל גבוה. כיום גרים בבית זה נאוה ושי ליבוביץ, רעות ואביעד שטרן.
פעם – לפני עידן ההלנה בבית - גרנו בבית כזה ארבע משפחות.
אחרי שהתעניינתי אם הילדים מצאו את המטמון שמעתי שתשובתי לא הייתה נכונה ומגילת היסוד נמצאת מתחת לבנין בו שוכנת כיום הנהלת החשבונות (פעם זה היה פעוטון וגן ילדים).
בעקבות חילוקי הדעות ערכתי בירור, גם עם חברות ותיקות ששרו במקהלה באירוע הנחת אבן הפינה, והוברר לי מעל לכל ספק שתשובתי הנ"ל היא הקרובה ביותר לאמת ולמעשה אבן הפינה הונחה באזור שני הבתים שנמצאים עד היום מאחורי בית פלדמן. (בבית השני גרים חן והדר יורוביץ, שירה וישראל זבדי).
לאה ברמן
 
 
 
לסוזי בר-אורין וליוסי משה
מ ז ל   ט ו ב
בהולדת הנכד
בן בכור לקרן ורוני משה.
בברכת למען ייטב להם ולבניהם
 
 
 
 
 
הלך לעולמו אריה קרול, חתן פרס ישראל
ממייסדי סעד ולשעבר מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי
 
ביום ראשון השבוע הלך לעולמו לאחר מחלה קשה אריה קרול, חתן פרס ישראל.
אריה קרול נולד בשנת 1923 ברוסיה הלבנה, עלה ארצה בשנת 1935, היה ממייסדי קבוצת סעד וחבר הקבוצה, מפקד היאחזות בירייה, מרכז ועדת המשק והמזכיר הכללי של תנועת "הקיבוץ הדתי", הממונה על הפעילות החשאית בברית המועצות מטעם "נתיב", ומרכז פעולות "בני עקיבא העולמית" ותנועת "הקיבוץ הדתי" בארצות חבר העמים.       על פועלו זה קיבל את פרס ישראל למפעל חיים בשנת 2000.
 
אנו משתתפים באבל המשפחה וקבוצת סעד ומייחלים שלא תוסיפו לדאבה עוד.
 
 
מענף הבנייה
 
למה לא מתחילים את הבנייה ב"סביון"?
השאלה מוצדקת, בעיקר משום שעל פי התכנון היינו אמורים להתחיל בביצוע בתחילת חודש יולי שעבר חלף לו.
מצד אחד סיימנו (כן על פי התכנון) את כל ההכנות לבנייה, וכן יש קבלן זוכה לאחר מכרז בין ארבעה קבלנים.
מצד שני עדיין אין בידינו היתר בנייה.
דיווחתי בעבר על קשיים מצד רשויות התכנון. עשינו את המיטב כדי לזרז תהליכים והשבוע היה נראה שאנו קרובים למטרה. אלא שעכשיו מתברר ששוב שונו התקנות בנושא הממ"דים... ואנו חייבים בבניית ממ"ד לכל תוספת.
בגדול התקנות קובעות שבכל תוספת מעל 12 מ"ר יש צורך בבניית ממ"ד, אלא אם במרחק של עד 40 מ' קיים מקלט תקני. העניין מצריך שינויים (לא גדולים) בתכניו הקיימות כדי להתאימן לדרישות הג"א. האדריכל כבר עובד על התכניות ונקווה שהעיכוב לא יארך זמן רב.
במחשבה שנייה יש גם יתרון לממ"ד ביי לביטחון האישי של כל הדיירים.
"עוד לא אבדה תקוותנו שנהיה בטוחים".
                                                                                          שבת שלום,
מאיר
 
סוף פסוק... בגמר הכתיבה הזדמן לי לקרוא מאמר "מאלף" שקבלתי מדינה אמיר שהורידה מהאינטרנט. אם הייתי קורא אותו לפני הכתיבה הייתי שולח אותו לידיעון במקום הדיווח שלפניכם... אז הריהו מובא כאן.
 
תיבת נח גרסת ‏2008
בשנת 2008 ביקר ריבונו של עולם אצל נח שהתגורר לא הרחק מהים ואמר לו: בני האדם על כדור הארץ שוב מושחתים והמקום הפך לבלתי נסבל. אני מתכוון להתערב.
עשה לך תיבה וכנס אליה זוג מכל החי על פני האדמה. אתה רשאי לצרף גם כמה מבני האדם, מהטובים שנותרו בהם. אני מקציב לך חצי שנה כדי לסיים את הבנייה, כולל כינוס החיות, שכן בדעתי להמטיר מבול 40 יום ו-40 לילה...
בחלוף 6 חודשים מסתכל רבש"ע למטה ורואה את נח מטאטא את החצר ותיבה אין !
נח !!! פונה אליו רבש"ע בכעס, היכן התיבה?
'סלח לי רבש"ע' מתחנן נח, 'אבל אתה חייב להבין, הזמנים השתנו, זה לא מה שהיה פעם !!! כיום לא ניתן להתחיל לבנות ללא אישור בנייה'.
במסגרת מערכת ההתניות להיתר אני מנהל מזה כמה חודשים דין ודברים עם התחבורה בקשר לציר התנועה של החיות, עם מכבי אש בקשר למערכת האזעקה של התיבה למקרה של שריפה. בין לבין התכנסו כל השכנים שלי והגישו התנגדות לוועדה המחוזית, כיוון שלדעתם התכנית של בניית התיבה חורגת מהתב"ע המקומית והבנייה החדשה תחסום להם את הנוף... בשלב זה אני מצוי בהליך גישור כדי לקבל את הסכמתם...  
בינתיים הוועדה המחוזית דרשה ממני להכין אומדן עלויות למעבר התיבה לים. ניסיתי להסביר להם שאין צורך, כי הרי הים יגיע ממילא עד התיבה. זה פשוט לא מעניין אותם !
להשיג עצים בכמות הנדרשת גם זה סיפור לא קטן. נתקלתי בחסמים של הירוקים. הם טוענים שאספקת כמות כזו של עצים פגע באיכות הסביבה וזה יגרום להכחדת מיני מינים ותת-מינים של בעלי חיים, ויסכן גם את האחרים...
ניסיתי להסביר להם שבדיוק ההפך, שהרי התיבה אמורה להציל מינים רבים מהמבול. הם לא השתכנעו !
כאשר התחלתי בינתיים את איסוף זוגות בעלי החיים התערבו החברה להגנת הטבע, הקרן העולמית לשימור חיות הבר, ואפילו בריז'יט ברדו התנפלה עלי בטענה שאני מתכנן לפגוע בבעלי חיים וביניהם טורפים בכך שאני מתעתד לכלוא אותם נגד רצונם בתאים קטנים מדי, ובעשותי כך אני מתאכזר לחיות...
בנוסף, קיבלתי דרישה מהמינהל לפיתוח בר-קיימא לתת להם תסקיר השפעות המבול המדובר על הסביבה...
בד בבד נאלצי להתמודד עם משרד התמ"ת, משרד הפנים ושירות התעסוקה בקשר להעסקת עובדים זרים לבניית התיבה. משטרת ההגירה החלה לרדת לחיי ולקנו אותי כאשר נמצאו ליד התיבה עובדים לא מורשים. ההסתדרות מצידה חייבה אותי להעסיק עובדים מקצועיים בתחום בניית תיבות, שהם כמובן חברי הסתדרות...
לבסוף, רשות המסים הטילה עיקול על התיבה המיועדת תוך שהגישה נגדי שי תביעות. האחת בטענה שיש בכוונתי לעזוב את המדינה בדרכים בלתי-לגאליות. התביעה השנייה הוגשה מטעם אגף המכס – ניסיון להבריח בגבול חיות יקרות ערך.
 
ובכן, אנא סלח נא לי, ריבונו של עולם! אבל עם כל אלה איני בטוח שאוכל אפילו ב-10 שנים לבנות את התיבה...
מיד התפזרו כל העננים. קשת מדהימה הופיעה ברקיע השמים.
 
נח הרים את עיניו השמיימה ושאל: ריבונו של עולם, האם אתה מתכנן באמת להרוס את כל העולם ?
'אין כבר צורך' – ענה לו רבש"ע – 'רשויות השלטון והפקידות כבר ידאגו לכך יפה מאוד' ...
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י אוהד אהרן
אחות תורנית: שלי ספיר – פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מהמועצה האזורית
מודיעים כי עובדי המועצה יצאו לחופשה מרוכזת בתאריכים ט' – י"ג מנ"אב (10- 14 באוגוסט)
ניתן לפנות בכל עניין למוקד פניות הציבור 3106 *.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
קייטנת נכדים
בשבוע הקרוב נארח את נכדינו בוגרי כיתה ג' לקייטנה יחד עם ילדי הקיבוץ ב"פעילול".
ברוכים הבאים ומאחלים לכם בילוי נעים בקייטנה ואצל סבתא וסבא. נשמח לקבל את רשמיכם לפרסום בידיעון.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
בקשה מהמערכת
כותבים יקרים ! 
כל חומר לידיעון יתקבל בברכה עד יום חמישי בצהרים. לאחר מכן יתקבלו רק דברים דחופים.
                                                                                                בתודה על שיתוף הפעולה,
עדנה
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
סידור רכב
בשבוע הקרוב עפרה עסוקה עם קייטנת איל"ן. בכל בוקר היא תעדכן את סידור הרכב.
במשך היום – אם יש בעיות ח"ו בנושא – יש לפנות לאוריאל אמיר.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
      לסבתא רבתה אסתר בידר
     שפע ברכות בהולדת הנינה
      נכדה למרשה וזאב בידר
          בת לשירי ודייב
              טוב ינחיל בני בנים
 
                                                  לדינה ושמוליק ברוכי  
                                     לסבתא וסבא חנה ונחום ברוכי
                                     ולכל המשפחה
                                      מזל טוב
                                       בהולדת הבן – הנכד
                                      אח לכנרת, יהושע, נדב ונח
                                                        בסימן טוב בן בא לנו בימיו יבוא גואל
 
 
AtarimTR