ידיעון 2586 פר' ראה

בס"ד, כ"ח מנחם-אב תשס"ח
 
שבת קודש "ראה – מברכין החודש"
 
 
18.46
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית
18.55
מנחה, קבלת שבת, ערבית
     דרשת הרב
11.00
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות – בשטיבל
20.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 20.45 – 22.45
13.30
מנחה גדולה
17.15
שעור בגמרא – דף יומי
 
 
17.30
נשים אומרות תהילים בבית סעדון
 
 
18.00
שעור לנשים בפרקי אבות - במועדון
 
 
18.00
מנחה קטנה
 
 
19.45
ערבית, הבדלה
 
שימו לב! סעודת ליל שבת הוקדמה לשעה 20.00 !!
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
   שחרית א' ב' – ראש חודש 05.45  
   שחרית ג', ד, ו'               06.00
   שחרית  ה'                    05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל   13.30
   מנחה בבית הכנסת           18.30    
   רבע לערבית                    19.45
   ערבית                           20.00 
 
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
באזור בית הכנסת
 
   כיתות א'-ג' - דקלה שניאור
   כיתות ד'-ו'   - אלן ארונסון
 
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
19.00
שעור בנ"ך
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים
מועדון
יום רביעי
17.30
צ'י קונג לבגירים
מועדון
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
21.00
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום חמישי
 
שעור ניצוצות מהדף היומי לא יתקיים
 
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
 
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב בשעה 20.15 בחדר עיון
  
 
בל תשחית !!!
בשעה טובה הסתיימה אתמול אחר-הצהרים יציקת שביל מחודש בין המכבסה למחסן הבגדים, מה שאמור להקל על כולנו. אך דא עקא, היו מי שחשבו כנראה שהשביל יפה וחלק מדי וצריך קצת לקלקל...
אז באו ילדים מהתיכון (איך אני יודעת? הם לא היססו לחרוט זאת באופן מאוד ברור בבטון) כגנבים בלילה והשאירו סימנים מכוערים וצלקות בלתי-נמחות על השביל הרחב והיפה.
למה? לא מצא חן בעיניכם? לכו למי שאחראי ותתלוננו... אבל כך להשחית משהו שאנשים רבים עמלו וטרחו להוציא עבודה טובה מתחת ידיהם – תמהני!
אני מאוד מקווה שההורים ומוסדות החינוך שלנו יתייחסו למקרה הזה ובעתיד לא נראה עוד נזקים כאלה.
ע ד נ ה
 
מה בגיליון?
 • פינת ההלכה – הרב ירון
 • ניסיונות בחקלאות – דבורה ריניץ
 • סוף טוב – צוות הפעילול
 • סיור חיילים – שולי גל
 • סוף לקראת התחלה – עם ילדי הגן – חן בר-נדר
 • במרפאה: תרומת דם – נעמי קורן / לוח זמנים לשבוע הקרוב
 • מוועדת קליטה – עירית הלוי
 • אזהרה חשובה – הגיעה בדוא"ל
 • יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
 • בשדה החינוך – דקלה שניאור
 • ד"ש מרב"ש – בנג'ו ברמן
                                                 וכלבו דף          
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
    נר זיכרון !
    טובה בורנשטיין ז"ל – ג' באלול תשי"ב
    חדוה קוטב – ה' באלול תשנ"ב
 
 
פינת ההלכה
 
חימום אוכל בשבת – ח'
 
שאלה: האם מותר לקחת מרק מהסיר במטבח ולהניחו על גבי הפלטה בבית?
תשובה: מכיוון שמדובר במרק, הרי שהוא כבר מבושל. ומכיוון שהוא עדיין חם קצת, הרי שלדעת הרמ"א אין בו איסור בישול, אך לדעת השולחן ערוך, מכיוון שהוא הועבר לכלי אחר, שוב יש בו משום איסור בישול. לכן לדעת הספרדים יהיה אסור להניח את הסיר על הפלטה בבית משום בישול.
ואולם, גם לדעת הרמ"א, שאין בזה משום איסור בישול, עדיין עלינו לבדוק האם יש בזה איסור של מיחזי כמבשל או שמא יחתה בגחלים.
לגבי גזירת חיתוי בגחלים ראינו פוסקים רבים הסוברים שהגזירה הזו אינה שייכת בכיריים שלנו - הן משום שהאש אינה דועכת, והן משום שהגברת הלהבה אינה דומה לחיתוי בגחלים. ואולם, גם הסוברים שהחשש הזה קיים בכיריים, ניתן לפתור זאת ע"י כיסוי הכפתורים של הגז. בפלטה של שבת ודאי שלא שייך החשש שמא יחתה בגחלים, מכיוון שאין שום אפשרות לווסת את החום שלה.
לגבי האיסור של 'מחזי כמבשל', הרי שאם הכיריים מכוסות אין איסור, שהרי אין זו דרך הבישול הרגילה.
ואולם, ישנן עוד שתי נקודות שיש ליתן עליהן את הדעת:
לקיחת המרק מהסיר במטבח - לדעת האשכנזים[1], כל לקיחת מאכל מתוך סיר שנמצא על גבי האש נחשבת כהגסה (=בישול, המשפר את הבישול), ולכן יש להקפיד להוציא את המרק מהסיר רק אחרי שהאש כבתה. בעניין הזה דוקא הספרדים מקילים וסוברים שכל עוד אדם לא מתכוון לערבב אלא רק לקחת מהתבשיל - אין זה מוגדר כהגסה.
דיני החזרה - גם אם לדעת האשכנזים אין בהעברת הכלי השני אל הפלטה משום בישול, זה עדיין צריך לעמוד בתנאי ההחזרה - שהרי אפילו הכלי הראשון שהיה מונח ע"ג הפלטה אין להחזירו בשבת אל הפלטה אלא בהתקיים מספר תנאים[2] - שאחד מהם הוא שהסיר יישאר בידו כל הזמן. אמנם בתנאי הזה הספרדים מקילים לכתחילה, וגם האשכנזים מקילים בדיעבד, אבל לכתחילה יש לאחוז את הסיר כל הזמן, גם כשהוא מונח בעגלה.
לסיכום: (ומי שלא היה לו סבלנות לקרוא את שמונה הפינות האחרונות בידיעון יכול להסתפק בשורות אלו...)
לדעת האשכנזים מותר לקחת מרק או חמין מהסיר במטבח לאחר שכבתה האש ולהניחם על גבי פלטה או אש מכוסה בביתם, ולכתחילה רצוי לאחוז את הסיר בידו כל הזמן.
לדעת הספרדים מותר לקחת חמין מהסיר במטבח אפילו כשהאש עדיין דולקת ולהניחו על גבי פלטה או אש מכוסה בבית, אך במרק הדבר אסור.
 
הרב ירון
 
 
 ניסיונות בחקלאות – על הניסוי בגוש ה'
 
 
איזה חברה עורכת את הניסוי?
חברת אבוג'ן [Euvogen]  היא חברה ישראלית העוסקת בתחום הביוטכנולוגיה
 ומשרדיה נמצאים ברחובות. החברה עובדת על השבחת זנים ובמקרה שלנו מתבצע הניסיון בשתי חלקות: בתירס ובסורגום בגוש ה'  ובתירס ביהוד.
מה נושא המחקר?
בודקים הסתגלות הצמחים לתנאי יובש כדי לחסוך במים.
זרענו הרבה זנים של תירס ובהדרגה מורידים את כמות המים, מדמים מבול, מדמים בצורת ובודקים אלו צמחים שורדים, מי חזק ומי חלש.
איזה אנשי מקצוע מבצעים את המחקר?
הניסוי מנוהל ע"י דוקטור למדעי החיים (צמחים) ושותפים לו טכנאי השקיה, אגרונום, אנשי שטח, סטודנטים, וגם מומחים בתחום באים לבקר.
החברה עושה ניסויים גם במקומות נוספים בארץ ובצמחים אחרים: קנולה, קיקיון ועוד.
כיצד מתבצע המחקר?
כל יום אנחנו בודקים את נתוני הצמחים: גובה, מספר עלים, משקל עלה, כמות מים בצמח ועוד, ושולחים את הנתונים לניתוח במעבדה. ע"י נתוני המעבדה אפשר להסיק מסקנות מהניסוי.
חלק מהזנים כוסו ברצועות לבד כדי למנוע נזקי ציפורים בעת הנביטה,   החלק הלא מכוסה הם זנים מוכרים ומסחריים המשמשים כקבוצת בקורת.  העישוב בשטח מבוצע באופן ידני.
כדי למנוע נזקי מכרסמים הוטמנו בקרקע מכשירים ששולחים תנודות ומבריחים את הנוברים. בשטח ביהוד הקמנו גדר חשמלית נגד ארנבות וחפרנו תעלה נגד דרבנים. כל הזמן צצות בעיות חדשות הדורשות פתרונות יעילים ומקוריים.
עד איזה שלב של הצמח אתם מלווים את הניסוי?
עד שהצמח מגיע לבגרות ויש עליו קלחים שגם אותם בודקים.
המטרה היא השבחת זנים, זאת אומרת לבודד את הגן העמיד לתנאי יובש ואת הגן הזה אפשר "להלביש" על צמח אחר.
בסוף הגידול עושים את בדיקות המעבדה האחרונות ומנתחים את הנתונים. בזנים של תירס, מכיוון שהצאצא תמיד חזק יותר מההורים, מערבבים זכרים ונקבות.
האם באמצע הגידול אפשר לדעת האם הניסוי בכיוון הנכון?
באמצע התהליך קשה לדעת אם התוצאות תהיינה טובות . יכול לקרות שנוריד את כמות המים וכל השדה ייבול כי אף זן לא עמד בתנאי השטח .
במקרה שלנו בשטח ביהוד התוצאות היו טובות כי רוב הזנים שרדו למרות שייבשנו את השטח.
 
שמעה ורשמה: דבורה ריניץ
 
 
סוף טוב
35 מעלות בצל, ליטרים רבים של זיעה, זולות מפוארות, אבק, סיבובים על ה"גולף", בלאגן ורעש בחדר האוכל, ובעיקר – כ-40 ילדים חמודים וכמה אנשי צוות שבילו יחד את הקיץ...
הפעילול מגיע לסיומו – מי היה מאמין, והגיע הזמן לשתף אתכם בחגיגה שהייתה לנו במשך חודשיים.
נפגשנו כל בוקר, בשעות שהטמפרטורות עוד סבירות, ולאחר תפילה בטבע, ארוחת בוקר וזמן חופשי בפינות השונות (יצירה, נגריה, מים, הוקי, פינג-פונג) התכנסנו לפעילות יומית מיוחדת.
חוגים שונים:  יצירה בטבע, ספורט, יצירה, דרמה, בישול, משחקי חשיבה, ועוד ועוד
ימים מיוחדים:  יום בישול, יום בנושא גוש קטיף, יום ארצות, יום "אהבת חינם", ועוד ועוד.
סדנאות מעשירות: הכנת חלילים, טיסנאות.
ימי טיול ויציאה מחוץ לקיבוץ: פארק המים בשפיים, טיול לכרמל, לירושלים, לנחל השופט.
וכמובן איך אפשר לשכוח את הכיופית – גולת הכותרת של החופש הגדול!
בצהרים, בשעה שהשמש כבר קופחת, הגענו לחדר האוכל (ולפעמים עשינו גם קצת בלאגן...), התרעננו במזגן ומשם לבריכה ולבית הילדים.
ובין לבין – קצת התרוצצויות, מריבות, והרבה צחוקים והפתעות, כי בלי זה אי אפשר....
אז למי תודה וברכה?
קודם כל לילדים שהפקדתם בידינו. השתדלנו לעשות את התקופה הזאת כייפית ומיוחדת !
לצוות הנהדר שהיה לנו – מדריכות, תיכוניסטים ועוזרים שונים.
למעבירי החוגים שנענו לכל בקשה ספונטאנית שלנו.
לנותני השירותים – ענף המזון, כלבי, הנה"ח, סידור רכב.
לאשר גרינברגר שתרם לנו את הגולף.
ולכל ההורים והחברים שתרמו לנו מזמנם ומעצותיהם ועזרו.
 
זאת ההזדמנות גם לאחל הצלחה רבה ותחילת דרך טובה ומוצלחת לבוגרי כיתה ו' היקרים שעוברים לחטיבה. נתגעגע אליכם... וגם לבוגרי הגן שאו-טו-טו מתחילים כיתה א' והצטרפו אלינו – בהצלחה רבה !
                                                    להתראות בקיץ הבא ! שנה טובה לכולם !
צוות הפעילול: נעמי, טל, הדס, רעות, קרן ומיכל אדם
 
לסבתא נעמי סלומון
ולכל המשפחה
מזל – טוב   בהולדת הנכדה שיר
בת לנאוה ואבידע איטלי בטירת-יהודה
ותהי שמחה גדולה מאוד
 
 
סוף לקראת התחלה
לקראת סיום התקופה בגן חרוב ולפני כניסתם לכיתה א' שוחחה חן בר-נדר עם שמונת הבוגרים.
מה יהיה בבית הספר?
אביטל פלינט: לי יהיה קל כי עשינו הרבה ביקורים בבית-הספר.
בנימין פלינט: אני מכיר שם את כל המורות של כיתה א' ואני אהיה מעולה בשיעור חשבון.
עמית נתנזון: אח שלי יעזור לי בבית-הספר וכשאני לא אדע היכן הדברים הוא יעזור לי בהפסקות.
דניאלה ארונסון: יהיה לי כיף בבית-הספר כי האחים שלי יהיו שם.
אופק נאור: יהיה לי קשה כי אני עוזבת את הגן, וקל כי יש לי הרבה חברות בבית-הספר ויש עוד חברה בשם אופק.
נתיב רונן: אמא שלי אמרה שישר נקפיץ אותי לכתה ג'. יהיה לי קל כי אחי יהיה אתי ויוכל להגן עלי, ומי שיבוא ייתן לו בוקסים.
מאור שניאור: יהיה לי קל כי יש לי שם שלושה אחים.
איתמר בן-דוד: יהיה לי קצת קל וקצת קשה כי אני מכיר מורה אחת (קל) ויהיה לי קשה כי מיכל שעובדת בפעילול גם עוזבת. וגם קשה לי כי נתיב עוזב ואנחנו חברים טובים.
 
למה הכי תתגעגעו בגן?
אביטל: אתגעגע לשחק במבנה בחצר.
בנימין: אהבתי בגן לצייר.
עמית: אני אתגעגע לעשות עם יהלומה את היצירות.
דניאלה: אתגעגע לחדר מפגש בגן.
אופק: אגעגע למטפלות ולכל הניצנים ולכל הדברים בגן.
נתיב: אני אתגעגע לגן, לחצר.
מאור: אני אתגעגע לימי הולדת בגן וללירן בחוג ג'ודו.
איתמר: אתגעגע לחדר טלויזיה.
 
                                                                        תודה רבה לחן ולילדים החמודים ואיחולי דרך צלחה !
 
 
לנטע לנדה בת המצווה
להורים ברוריה ודוד
ולכל המשפחה
שפע ברכות
אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו
 
 
סיור חיילים – אב ה'תשס"ט
 
ביום שלישי השבוע יצאנו לסיור חיילים בדרום.
 
היינו: שחר פורשר – המנצח הפוטנציאלי בתחרות האבנים (פרטים בהמשך) וגם זה שהכי ניסה לענות על החידות בחידון התנ"ך ששולי שאלה ואריאל ענה, שחר אדן - המחליף הפוטנציאלי ללנדה הנוסע המפורסם שלא היה יכול לבוא הפעם, דניאל שטרן – היחידה שעזרה לשולי להתמקד במטרה האמיתית של הסיור ובלעדיה היינו מגיעים לכולם אולי מחר, מורן סלומון – שבזכות זה שנופפה לשלום לחיילים שבמגדלים על ציר פילדלפי מול הגבול עם מצרים (שם דניאל ראתה מצרי אמיתי!) זכינו לשמח שני חיילים במגדל שמירה בבקבוק שתייה ולפרסם את הסלט של סנאק-טיים... שולי – שהתעקשה ללא הצלחה לשמור על מקומה בכסא הקדמי (שקראה לו 'המשרד שלי'), אריאל המדריך שתרם לנו המון מניסיונו וזה היה לו בעצם סיור הפרידה... וכמובן מור סעדון ועינב פלדמןשהצטרפו אלינו רק לתחילת הדרך, עד אשקלון.
את הסיור פתחנו בפגישה נרגשת של עינב עם אביה - היא ראתה אותו לפתע מהחלון במכונית שלידנו וקראה לו "א-ב-א!" והוא נופף לה בידו... לא הספקנו לרדת כדי להצטלם איתו כי בדיוק התחלף הרמזור ביציאה מהקיבוץ...
נסענו עד אשקלון, שם נפרדנו ממור שקצת איחרה בגללנו אבל אמרה שזה לא נורא (אנחנו מקוים שגם המפקד שלך לא לקח את זה קשה...). לפני שנפרדנו גם מעינב, היא עוד הספיקה לעזור לנו לארוז את החבילות לתוך השקיות הירוקות של הקיבוץ (כי רצינו לעשות פרסומת... וגם לדאוג לאיכות הסביבה). עמדנו שם ברחוב כמו איזה ארגון חסד שמחלק מצרכים... אחר כך רצינו להצטלם עם עינב, אז החלטנו לשחק 'אותה' תיירים וביקשנו מעוברת אורח המומה לצלם אותנו -
“Please, we want to take a picture with the soldier, we are so proud of her!”.    עינב – אין עלייך!!
כשהגענו לאזור סעד-עלומים קפצנו לבקר את מגדלנו האהוב. ישבנו לרגליו וסיפרנו את סיפור הקרב והגבורה. פתאום גילינו מתי בעצם הגיעו לקיבוץ ראשוני המשפחה של כל אחד מאיתנו ולמי יש סבא או סבתא שהיו ממש בקרב...
אל אמנון פרץ הגענו רק אחרי כמה שעות נסיעה ארוכות.
נסענו בדרך הצמודה לגבול עם מצרים, עד לניצנה. אריאל תמיד חלם להגיע ל'חמוקי ניצנה' אבל משום מה אף פעם הם לא הגיעו לשם בסיורים. כל כך, אבל כל כך רצינו, להגשים את חלומו הנכסף לפחות הפעם, בסיור האחרון, אבל לא הצלחנו... לא נורא אריאל, בסיור הבא לדרום בע"ה ניקח אותך מניר-גלים ותצטרף אלינו, הרי סיור בלעדיך – זה לא אותו הדבר...
באזור קציעות פגשנו סוף סוף את אמנון, שסיפר לנו חוויות על פליט סודני שחצה את הגבול והגיע אליהם לטיפול כשהוא חולה בשחפת, ועל שושנת יריחו (מי שלא יודע מה זה שישאל את אמנון) ואכלנו איתו את העוגה של אמא (ג'ני, מצטערים, לא היה לנו סכין אז קצת 'הרגנו' אותה... אבל היה שווה!). אריאל פתאום נזכר שבחניון לזכר נביה מרעי (אל"מ דרוזי שנהרג בעזה) - המקום שבו עצרנו כדי לאכול ארוחת בוקר - היה כתוב משל על הזית אבל בגלל הדבורים שהציקו לנו, לא הספקנו לספר אותו, לכן בסככה אצל אמנון הוא סיפר אותו אבל התעקש שנמחיז אותו כדי שלא נשכח, אז המחזנו את המשל כדי שלא נשכח.
 די קרוב לאמנון, במאהל טירונים מדכא למדי, מצאנו את אחד החניכים של דניאל שטרן מכפר הילדים בכרמיאל, חייל בודד, עולה מרוסיה, שהתקשה מאד להתלהב מתנאי השטח בטירונות גבעתי... הדבר היחיד שהרגיע אותו היה שבסוף זה נגמר (עוד כמה שבועות? חודשים?)... איזה כיף היה לעודד אותו!!
מדהים לחשוב איך הבדואים למשל נהנים כל כך לחיות כל החיים בתנאים של טירונים...
בדרך מניצנה לירוחם קפצנו לבקר את מאיר ואיילה שפירא בקרוואן הנחמד שלהם בטללים, הצחקנו את טל החמוד והשתכנענו שזה לא ממש סוף העולם כמו שנראה לנו בהתחלה...
אחרי ארוחת צהרים באגם של ירוחם נסענו לחנוך גל שנמצא בקורס סמ"ב בביסל"ח (ראה במילון...) ובין שיחה לבריכה מצא כמה דקות בשבילנו. העמסנו עליו את החבילות מהבית, אמא נתנה לו נשיקה, המצלמה תיעדה את הפוזות שלנו והמשכנו לדאגלס. אצל דאגלס, אחרי שתחקרנו אותו על עברו בגלות ארה"ב, מצאנו פח מסכן שהתחנן ממש שיזרקו עליו אבנים. שחר את שחר את אריאל בע"מ פתחו בתחרות קליעת אבנים למטרה. לרוע המזל האבנים לא שיתפו פעולה... שחר פ. טען שהייתה שם אוירה של ציניות שהפריעה. אריאל ניתח את העניין מנקודת מבט מאד פסיכולוגית. שעות רבות לאחר שהסתיימה התחרות עוד המשיכו להישמע ברכב קולות הפרשנים שניסו להסביר את הסיבה לגודל האכזבה... למסיירים הטריים הובהר שבכל סיור מתקיימת תחרות מעין זו... (תבינו, זה לא צחוק, הם פשוט עמדו שם כמעט שעה וזרקו אבנים!)
המשכנו לכיוון ערד שם נכנסנו לשטח המטווחים ופגשנו את מפקד הטירונים אביעד אדן. ניסינו לשכנע את ה'שחרים' לעשות עם אביעד תרגיל כפיפות שמיכה בשביל התמונה אך הם סרבו (לשניהם עוד תהיינה הרבה הזדמנויות לזה...). איזה כייף היה לראות את אביעד, אמנם מזיע, מלוכלך ומלא זקן לא מסופר, אבל מבסוט שהוא שם בתור מפקד ולא בתור טירון...
עלינו צפונה והגענו אחרי חשיכה ישר לחטמ"ר מג"ב לתניה פרץ שחיכתה לנו ב-ש.ג. (ראה במילון). קצת נבהלנו מחדרי המעצר שראינו שם ותניה הסבירה שצריך איפה שהוא לשים את החבר'ה מהכפרים שעושים בעיות... פתאום עברו לידנו שני בריונים וקצת חששנו מפניהם אבל תניה הרגיעה אותנו שהם חוקרים דרוזים ודווקא טוב שהם קצת מפחידים.
אל אביה פארן הקל"בניקית (שוב אפשר להיעזר במילון) הגענו כשעה לפני חצות. היא שמחה מאד לראות אותנו. למרות העייפות הצלחנו לביים פוזות למצלמה ו... הביתה בשמחה רבה.
היה נהדר, מעייף אבל כייף!!!
 

סמ"ב = סמל בכיר
ביסל"ח = אל"מ (=אין לי מושג!)
חטמ"ר = חטיבה מרחבית
מג"ב = משמר הגבול
ש.ג. = שולי גל (סתם... זה משהו               
       כמו שומר גדר או גבול)
קל"ב = קרוב לבית.
מילון:

תיעדה: שולי
עוזרת עריכה ובקרת איכות: דניאל
בדיחות, דברי תורה ומוסר: אריאל
 
 
ב מ ר פ א ה
תרומת דם מצילה חיי אדם
כמו בכל שנה (הפעם באיחור מה) מבקש בנק הדם את עזרתנו בתרומת דם כדי לחדש את המלאי שהתדלדל מאוד. אי אפשר להגזים בחשיבות מפעל זה.
לפני שנה – בגלל תשאול אישי עם כל תורם (חובה! ) - חברים חיכו זמן רב עד שהצוות (הקטן) התפנה להתרמה. השנה הובטח לנו שיגיע צוות מתוגבר.
אני מאוד מבקשת להירשם לפי לוח הזמנים שיפורסם על לוח המודעות, כדי למנוע צפיפות יתר או לחילופין שעות שקטות מדי.
ההתרמה תתקיים אי"ה ביום ראשון ז' באלול 7.9.08 בשעות 17.30 – 20.00 במועדון לחבר.
                                         רשמו לפניכם את התאריך ובואו בשמחה .
                                                                                                   בתודה מראש,
נעמי קורן
 
לוח זמנים לעבודת המרפאה בשבוע הקרוב
 
יום ראשון, ל' מנ"אב, 31.8.08
אחות:        08.00 – 10.30 – לקיחת בדיקות 08.00 – 09.00
ד"ר ליאורה: 13.30 – 15.00
יום שני, א' באלול 1.9.08
המרפאה סגורה
יום שלישי ב' באלול 2.9.08
אחות (שלי ספיר): 08.00 – 14.00
יום רביעי, ג' באלול 3.9.08
ד"ר ליאורה: 13.00 – 15.00
יום חמישי, ד' באלול, 4.9.08
אחות:         08.00 – 12.00 – לקיחת בדיקות 08.00 – 09.00
ד"ר ליאורה:  09.00 – 11.00
 
 
לסבתא רבתה לאה ברמן
ולכל המשפחה
שפע ברכות
בשמחת בר-המצווה    של הנין דור
בן ענת ואליסף אש בקב' סעד
נכד למרגלית ויעקב בת-מור
אז תבין יראת ה' ודעת אלוקים תמצא
 
 יחדיו ב-ו'
בשיעורו של הרב ירוןעסקנו בשאלה
האם מותר לעשות ניתוח פלסטי לצרכים אסטטיים.
בחנו את העניין משלושה איסורים אפשריים:
1.       האיסור לחבול. האם ישנו איסור לאדם לגרום לגופו חבלה?
2.       האיסור לסכן חיים שלא לצורך. האם סיכון רחוק - שקיים בכל ניתוח - מהווה איסור אם אין בכך צורך רפואי?
3.       האם מותר לאדם לשנות את מה שברא הקב"ה בעולמו?
ראינו כי מבחינת האיסור לחבול אין איסור כאשר הדברים נעשים בהסכמה ולצורך כלשהו. מהסיבה הזו אין מי שאוסר לנקב אוזניים לצורך עגילים, למשל.
מבחינת הסיכון - ראינו את תשובות פוסקי ההלכה שבימינו הסיכון שבניתוח כזה אינו מהווה שיקול לאסור, מכיוון שהוא מזערי.
אבל דווקא מבחינת האיסור לשנות את הבריאה ראינו מספר גישות: ישנה גישה שהרשות לרופא לרפא היא רק כאשר אדם נפגע או חלה - אבל אין רשות לתקן מום מולד. הגישה הזו לא מקובלת על רוב פוסקי ההלכה. ואולם גם פוסקי ההלכה שמתירים לנתח אדם בשביל לתקן מום מולד לא התירו לעשות כן כשהצורך הוא אסטטי בלבד. במקרים שהמראה האסטטי גורם בושה, יש שהתירו לנשים לעשות ניתוח, אך לא לגברים.
אך אם מדובר בתיקון של מום שגורם לאדם בושה גדולה - ולא רק לצורך אסטטי, ראינו שרוב פוסקי ההלכה מתירים לנתח.
כמו כן ראינו סיפור מן הגמרא שהוכיח שלא תמיד כדאי לנתח, ולפעמים הקב"ה ברא אותנו באופן המתאים לנו, וכל שינוי יכול לגרום לצרות גדולות יותר.
 
 
עם ד"ר ליאורה ארונסון, רופאת המשפחה שלנו ומנהלת מרפאה בפ"ת, למדנו על עקרונות עבודת הרופא. התחלנו בשבועת היפוקרטס, התחייבות הרופא שעיקריה: כוחות האלים, תודה למורים שלימדוני, לא לעסוק ברפוי שאינני מתמחה בו, לכבד את המטופלים, לשמור על סודיות.
עברנו לשבועת אסף הרופא, אסף בן ברכיהו שחי במאה ה-6 או ה-7 וחיבר את הספר העברי הראשון בחכמת הרפואה. בשבועה מודגשים האמונה בקב"ה, הידיעה 'כי הוא הממית ומחיה המוחץ והרופא', הקפדה על ענווה, השמירה מפני עבודת אלילים.
המשכנו לתפילת הרמב"ם הפותחת במילים: 'אל עליון'. בקשת הרופא מהקב"ה שיעזור לו להצליח, להמשיך וללמוד מרופאים אחרים, לעזור לכל סובל, לא להיות מושפע מכספו של החולה, 'הראיני רק את האדם'. הרמב"ם בספרי הרפואה שכתב הדגיש את הפן הרגשי אישי של המטופל, את הכרת סביבת החולה, את הרעיון להקדים רפואה למכה, להקפיד על אכילה שתיה ושינה נכונים.
רפואת המשפחה זוהי תורתו של הרמב"ם. רפואה ששמה דגש על בקרה רפואית, אוזן קשבת, שילוב בין מכלול חייו של החולה ובין העובדות הרפואיות, שילוב בין גוף ונפש.
 
 
בשבוע הבא נלמד עם הרב אבי רבינוביץ,   אח של עירית פורשר,
בנושא:  החשיבה הפנימית - חודש אלול וחודש תשרי
 
 
מועדת קליטה
ברוכים הבאים למשפחת שרמן, הנקלטים החדשים שהצטרפו אלינו לפני שבוע. 
המשפחה גרה בדירה שמעל משפ' ישראלי והמשפחה המלווה שלהם: עפרה ויפת שדיאל. מס' הטלפון בביתם 957.
חן דוקטורנטית בביולוגיה במסלול אקולוגיה של הקרקע. לומדת במסגרת מלגת נשיא ועובדת בשכר באוניברסיטת בר-אילן. יהונתן עורך דין בתחום הפלילי. עובד עצמאי. בתקופת הקליטה ימשיך לעבוד במשרדו בת"א, בניהול חשבונות משותף עם הקיבוץ.
רוני בת הארבע בגן חרוב ובר בת השנתיים וחצי בגן שחף.
                                                                          אנו מאחלים קליטה פורייה ומוצלחת.
עירית הלוי
 
 
אזהרה חשובה !
לכל הנוסעים בכביש החוף ועוצרים להתרענן בתחנת דלק "אלון" בצומת יקום - יש שם קפה בונו ופונדק אסא,
שימו לב!  פורצים מכוניות בחנייה לאור יום, בדקות שאתם לוגמים קפה. הנושא ידוע לכולם ובעלי העסקים תלו שלטים שהם לא אחראים.
בשישי האחרון בחזרה מנתב"ג עצרנו ל- 20 דקות בקפה בונו. כשחזרנו לרכב, מצאנו שהשמשה נופצה, הרכב נפרץ וכל התכולה נגנבה כולל בתא המטען, ואני אומר הכל... תיקים, מתנות מחו"ל, אלקטרוניקה, בשמים, טלפונים סלולריים, מחשב נייד, כסף מזומן ועוד... בקיצור, הכל - כאב לב ועוגמת נפש שהם מעבר ל-15,000 ₪ נזק כספי (הביטוח של הרכב לא מכסה).
בעלי בתי הקפה מתנערים מאחריות, למרות שיכלו להציב שומר בחנייה. הגרוע מכל שגם המשטרה יודעת שהמקום מועד לגנבות - ולא עושה דבר!!!
ומה המסקנה? אל תעצרו שם.. אולי אז בעלי העסקים יטרחו לשים שומר!! ותחשבו על זה..
נא להפיץ לכל מי שאתם מכירים!
                                                     מאירה ארבל / קיבוץ בית אלפא

לסוזי בר-אורין ויוסי משה
מ ז ל   ט ו ב
לנישואי הבת מוריה עם עדו שרעבי
שיהא זה בניין עדי עד
 
בשדה החינוך
ילדי בית הספר
קיץ גדוש בפעילות ואירועים עומד להסתיים.
צוות הפעילול בניצוחה של נעמי סלומון עם טל ברמן, הדס פורת, רעות שטרן, קרן שטרן, ובתגבור של עוזרים נוספים, דאגו לתכניות מגוונות וחווייתיות לאורך כל ימי החופשה, בחום כבד ובסבלנות אין קץ. על כך יישר כוח.
גם רגעי השיא בכיופית עברו בצורה נהדרת. ילדי כיתות א'-ג' נשארו בקיבוץ ויצאו יום יום לפעילות שונה ומהנה עם הצוות הקבוע.
הבוגרים יותר – ילדי ד'-ו' – יצאו לארבעה ימים בצפון בליווי מאיר מכלוף, עדינה ספיר, יאיר בר-נדר והדס פורת. גם קבוצה זו נהנתה מאוד, הכירה את הצפון ברגליה ובבילוי באטרקציות המלהיבות. הילדים נהנו מכל רגע בטיול כפי שאכן דיווחו מעל דפי הידיעון. מאיר ביקש למסור שהילדים היו נפלאים והיה תענוג לטייל איתם.   תודות גם לצוותים.
בימים האחרונים של הפעילול נפרדנו מכיתה ו' שעולה לחטיבה – כיתה גדולה בת 15 ילדים, כן ירבו! הם יחסרו לנו מאוד בבית-הילדים – בכמות ובאיכות. איחולי הצלחה רבה לעקיבא, יניב, יאיר, ניב, צוריאל, אביחי, עמית, שיראל, כנרת, ליאור, שני, סתו, ניצן, נטע ונועם. בטוחני שתתרמו מיכולתכם גם לחטיבה.
ולבוגרי הגן: אביטל, בנימין, אופק, עמית, דניאלה, איתמר, נתיב ומאור שנכנסו השבוע לבית-הילדים ובעוד יומיים יעלו לכיתה א' – בהצלחה רבה גם לכם וקליטה מוצלחת!
 
בבית-הספר "מודיעים" מצליחים להפתיע אותנו בלי סוף. עדי אסולין, מנהל בית-הספר שהיה השנה בשבתון, בישר לנו שבוע וחצי (!) לפני תחילת השנה שיום חינוך ארוך שהיה נהוג במועצה בשנתיים האחרונות גווע לו לפתע ואנו חוזרים למסגרת של יום לימודים קצר יותר עד השעה 13.30, ארבעה ימים בשבוע.
להחלטה זו יש כמובן השלכות מיידיות לכל ההורים במועצה, וכמובן לבית-הילדים שלנו שבעצם חוזר למסגרת פעילה של 4 ימים בשבוע (בשנתיים האחרונות פעלנו רק יום אחד בשבוע).
קבלת ה"בשורה" ברגע האחרון לא השאירה לנו זמן אפילו לקחת אוויר ואנו במרוץ מטורף לאייש את צוות בית-הילדים בצורה הטובה ביותר.
נחמה פורתא יש בידיעה שלפחות הוסר איום השביתה של עובדי המינהלה המסונפים לשלטון המקומי.
עד כאן להפעם בשטח זה, בתקווה שנעבור את שנת הלימודים תשס"ט ללא תקלות מיוחדות.
 
 
בגיל הרך
מסיבות הסיום של שנת הלימודים במערכת הגיל הרך הסתיימו. נפרדנו גם מילדי החוץ למשך עשרה ימים. למחרת יצאנו – צוותי הגיל הרך – ליום כיף וגיבוש בירושלים.
חווינו חוויה מיוחדת במינה בעיר דוד – מסע מרתק במנהרת הזמן הביא אותנו לתגליות חדשות שנחשפו באזנינו (ארמונו של דוד המלך?), הלכנו במים הקפואים של נקבת השילוח ומאוחר יותר גם נסענו מארמון הנציב לנחל קדרון ברכב ספארי שהזכיר לחלק מאיתנו את הטיולים בטיולית.
היה מדהים לראות את המבקרים הרבים באתרים השונים בעיר ואת הפיתוח המרשים באזור. 
לסיום היום ביקרנו במוזיאון גוש קטיף שנפתח רק שבוע קודם. זהו מקום זיכרון שהוקם על ידי המתיישבים שנעקרו מהגוש ומתועדים בו החיים והפעילות העניפה שהתקיימה בישובי גוש קטיף בכל התחומים: חקלאות, חיי קהילה ותרבות, וכמובן פרק העקירה על תמונותיו הקשות שעדיין חרוטות בזיכרוננו.
סרט המלווה משפחה אחת בנוה-דקלים ברגעים קשים אלה לא השאיר אף אחד מאיתנו אדיש. הביקור מומלץ מאוד.
במשך הימים הבאים הפשלנו שרוולים ובזמן קצר שיפצנו, ניקינו, צבענו והכנו את הגנים לפתיחת שנת הלימודים הבאה.
תודה לילדים ולהורים על הסבלנות, לצוותים שרק סיימו שנה ומתחילים במרץ ובשמחה את השנה החדשה, למילה על כל העבודה והמאמץ לסיים (כמעט) את העבודות בזמן הקצר.
איוש הצוותים היה משימה מורכבת מאוד השנה. מסיבות שונות נאלצתי לערוך שינויים בכל צוות.
להלן הצוותים כפי שגובשו:
בית תינוקות – סשה ואבישג. בהמשך השנה, עם כניסת תינוקות נוספים תיכנס מטפלת שלישית.
תאנה - דורית, עינב ובת שירות לאומי.
צופית – גליה, יהלומה והדר.
שחף – יהודית, רבקה אינלר, מירי וברוריה.
דקל – לימור, לאה שם-טוב וציפי חדד.
חרוב – רותי, חן, מירב, ובינתיים ממלאת מקום עד שתימצא מטפלת קבועה נוספת.
 
לובה גוררי – מטפלת ותיקה מאוד אצלנו עוד מימי "בית ראשון במולדת" (כ-16 שנה) נפרדה מאיתנו.
הערכנו מאוד את הנאמנות והמסירות הרבה שלה לעבודה ועל כך תודה רבה.
השנה נפרדנו גם מאסנת ניצני – המדריכה הפדגוגית שלנו שליוותה אותנו במשך 7 שנים, פרק זמן ארוך יחסית שנהנינו והשכלנו בו וגם עברנו תהליכים משמעותיים ביותר.
את אסנת תחליף מדריכה חדשה בשם יעל רבי מקיבוץ פלמחים ואנו מאחלים לה הצלחה ועבודה פוריה איתנו.
 
זהו זה, כבר שנת לימודים חדשה בפתח, וכמו בכל שנה החצבים ליד משרדי כבר החלו לפרוח ומחכים לילדים שיבואו לבקרם ולהתפעל מהם.
לכל המתחילים ולכל הוותיקים שממשיכים – איחולי הצלחה רבה ושתהיה לכולנו שנה נפלאה ועשירה בחוויות טובות.
דקלה שניאור
 
 ד"ש מרב"ש
 
 
דיווח מהשטח:
הגזרה חמה. בישובים סביבנו כמעט לא עובר לילה שאין בו התפרצות לדירה או עסק. מאפייני הגניבות בתקופה האחרונה: חזרה לפריצות ה"פשוטות", גניבה של כסף מזומן, מכשירי חשמל, מחשבים ניידים, טלוויזיות (בעיקר פלזמה) וכו'.
גם אצלנו, לאחר תקופה ארוכה של שקט, התרחשו שתי התפרצויות בלילה אחד: לבריכה ולבית האיכר.
ב"ה לא נגנבו דברים יקרי ערך, אך נעשה נזק לציוד ( נזק למכונות השתייה, חלונות שבורים) ועוד.
זה הזמן לרענן את נהלי האבטחה הבסיסיים עליהם עלינו להקפיד. נעילת הבתים ביום ובלילה, נעילת חלונות ותריסים והכי חשוב, כמו תמיד, הגברת עירנות בכל הנוגע לזרים משוטטים ברחבי הקיבוץ.
כח עזר לצוות בטחון:
מתמי"דה חדשה-ישנה הצטרפה/חזרה לצוות בטחון: דבורה רייניץ חוזרת לבצע מיד ערב את תדריכי העלייה למשמר של השומרים וההחתמה על הנשק. על כל השומרים לחבור אליה לפני משמרתם, לקבל תדריך מסודר ולעלות לשמירה.
שוטר קהילתי חדש:
לאור האמור לעיל ירד האסימון במשטרת פתח תקווה ולאחר תקופה של למעלה משנה הוחזר לאזורנו תקן השוטר הקהילתי. משרדו של השוטר (ארז חורי) נמצא במזור בבסיס ההפעלה של המתמי"ד והוא מסייר בישובים ונותן מענה לאירועים במהלך היום. בנוסף, בסיוע המתנדבים, מתקיימים גם מבצעי אכיפה לעבירות פע"ר- עבירות רחוב.
 
שם השוטר הקהילתי:
ארז חורי
טל' בבסיס: 03-9089580 , 03-9337037
טל' נייד: 057-4447172
 
תזכורות לטלפונים רלוונטיים:
שומר:  0507260388
בנג'ו:  050-7537174
מירס כוננות:  0577770730
 
 
שבת שלום,
בנג'ו ברמן.
 
 
לסבתא רבתה רחל הלר
ולכל המשפחה
מזל טוב בהולדת הנינה מאיה
בת לנועה וצור סמפולינסקי
נכדה לנעמי ודב סמפולינסקי
טוב ינחיל בני בנים
 
 
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י נחום ברוכי
אחות תורנית: עדה צונץ – פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
קול ששון וקול שמחה                                                              קול חתן וקול כלה
לעדה ודוד צונץ ולכל המשפחה ברכות עם הודעתו המשמחת של צביקי על החלטתו להינשא לרהב.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ענף הבגד
מבקש להודות לכל הציבור על שיתוף הפעולה השבוע בזמן ביצוע שיפוץ השביל המוביל למחסן ולמכבסה.
אנו מקוות שעד סגירת הידיעון יסתיים השיפוץ לרווחת כולנו.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ריכוז מתקני הספורט
עוזר פלדמן מחליף את סוזי בר-אורין בריכוז הספורט ובאחריות לתפעול אולם הספורט, מגרש הכדורגל ומגרש הטניס. 
כל הגורמים המשתמשים מתבקשים לתאם עם עוזי כל פעילות מתוכננת באחד מהמתקנים הנ"ל.
אלי ברמן / רכז מש"א
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ת ו ד ה !
לתושבי בארות יצחק,
תודה לכם על הכנסת האורחים החמה. הנעמתם לנו את השבועות האחרונים בחיוך, בהתעניינות,
בהיענות לכל בקשה ובהרבה כוונה טובה ודאגה. חשנו את הקבלה ואת הנתינה.
                                                                    להתראות בשבילים !
אמיתי, עיני-ה, רותם, מעין ואלון ליטקה
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
הופ, גדלנו בשנה
השבוע ניקינו וסידרנו את הגנים והחצרות לקראת שנת הלימודים החדשה שתיפתח בע"ה
ביום שני הקרוב א' באלול, 1.9.08
שימו לב!   אנו מבקשות מכל הציבור – חברים, נוער, ילדים ואורחים – לא להיכנס לחצרות !!!
                                                                    בתודה על שיתוף הפעולה,
צוות הגיל הרך
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
פינת העצה הקטנה והמועילה
אני לא יודע לכתוב איך מחממים אוכל בשבת ואיך טומנים את החמין, אז אני כותב איך מקררים אוכל בשבת.
לשמחתי קבלתי מקרר "ג'נרל אלקטריק" חדש, אך ללא סידור שיאפשר כיבוי התאורה במקרר כדי שלא תידלק עם פתיחת דלת המקרר בשבת. כדי לפתור את הבעיה הדבקתי את הקפיץ עם סלוטייפ, אך בגלל הלחות זה לא החזיק מעמד. בייאושי פניתי לחברה המספקת לנו שירותי תיקון למכשירי חשמל והם יעצו לי דבר פשוט:
לפני שבת תבריג החוצה את הנורה ובמוצאי שבת תחזיר אותה למקומה.
שמעתם על "ביצת קולומבוס"? פרטים בעל-פה.
יהודה פלדמן
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מפגש נשים של שירה, ניגון ודברי נשמה
ביום ראשון הקרוב, ראש-חודש אלול
בשעה 20.30 בערב במועדון לחבר
אתן מוזמנות להביא אתכן קטע קריאה / שיר / תפילה (מזון לנשמה)
וגם מאפה (מזון לגוף...)
להתראות
טל ברמן והדס פורת
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
לוח זמנים מעודכן לבריכת השחייה
החל מיום שני הקרוב יהיו שעות הרחצה כדלקמן:
 
י ו ם
נשים
גברים
קיבוץ
ראשון
19:00 – 16:00
16:00 – 14:00
 
שני
8:30 - 7:00
17:00 – 14:00
19:00 – 17:00
 
שלישי
18:00 – 14:00
 
20:00 - 18:00
רביעי
8:30 - 7:00
19:00 – 16:00
16:00 – 14:00
 
חמישי
8:30 - 7:00
17:00 – 14:00
19:00 – 17:00
 
שישי וערבי חג
13:00 – 7:00
16:00 – 13:00
16.00 – 18.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AtarimTR