ידעיון 2588 פר' כי תצא

בס"ד, י"ב באלול תשס"ח
 
שבת קודש "כי-תצא"
 
 
18.28
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית
18.40
מנחה, קבלת שבת, ערבית
   
11.00
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות – בשטיבל
20.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 20.45 – 22.45
13.30
מנחה גדולה
17.15
שעור בגמרא – דף יומי
 
 
17.30
נשים אומרות תהילים בבית סעדון
 
 
18.00
מנחה קטנה
 
 
19.26
ערבית, הבדלה
 
הרב ומשפחתו לא ישהו עמנו השבת
 
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
   שחרית א', ג', ד, ו'             06.00
   שחרית ב', ה'                  05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל   13.30
   מנחה בבית הכנסת           18.30    
   רבע לערבית                    19.45
   ערבית                           20.00 
 
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
 
 
   כיתות א' – ו' ביחד:
                      שמוליק ברוכי 
  
 
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
19.00
שעור בנ"ך
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים
מועדון
יום רביעי
17.30
צ'י קונג לבגירים
מועדון
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
21.00
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
 
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב בשעה 20.15 בחדר עיון
  
כשדיברנו על הרעיון להכניס לידיעון את המדור פתחון פה חשבנו על סבב של ארבעה חמישה כותבים כשהמטרה לכתוב משהו קצר, נחמד, אופטימי, משהו שכיף לקרוא בדרך מחדר האוכל הביתה אפילו לפני שקוראים את הדף האחרון.
האנשים אליהם פניתי נענו בשמחה. לכתוב משהו קצר לא היווה איום בפני אנשים שפוחדים לכתוב, ומשבוע לשבוע התגבר זרם הכותבים והיו אנשים שפנו אלי עם בקשה לכתוב.
תמיד יש משהו משמח שקורה, ואם אין - שווה לחפש. זו יכולה להיות זריחה, לידה, חתונה, גינה שפורחת, או יום זיכרון שמתקרב וגורם לגעגוע. כל סיבה שגורמת לנו לרצות לכתוב ולשתף מתאימה למדור זה.
אני מסיימת את תפקידי בעריכת המדור הזה עם שובי לבית הספר (שווה "פתחון פה" נפרד) ומעבירה את המדור ליונה ברמן.
אשמח לקרוא כל דבר שתכתבו ושיגרום לי ללכת ביום שישי בצהרים הביתה עם חיוך על הפנים.
                                                                                                  שבת שלום,
ריקי שטרן
 
מה בגיליון?
·         פינת ההלכה – הרב ירון
·         אצבעות ירוקות – יוסי וידרמן
·         סיפור על קיבוץ – גבי נאור
·         אולפן הכשרה – אסתר ולאה
·         חדש בספריה – אילנה לרמן
·         באגף החברתי – אהרן גל
·         בדיקת תפילין ומזוזות – יעקב שניאור
·         תכנן מראש – מערכת הידיעון
·         בשדה החינוך – אסתר פורשר
·         דיווח ממש"א – אלי ברמן
·         תרמנו דם – נעמי קורן
·         בקיבוץ הדתי – משלחן הדובר
·         הזמנה ליריד במועצה האזורית
·         יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
·         תכנית השבוע בבני-עקיבא
                                                 וכלבו דף          
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
פינת ההלכה
 
 
שמיטת כספים ופרוזבול - ב
כפי שראינו בשבוע שעבר, התורה מצווה על כל המַלווים לשמט את חובותיהם בסוף שנת השמיטה. ומכיוון שמצווה כזו עלולה לגרום לאדם להימנע מלהלוות, התורה אוסרת על מחשבה כזו ומבטיחה כי הקב"ה יברך את המַלווה בכל מעשיו. ובכל זאת, כידוע, במשך השנים התברר שעשירים רבים נמנעו מלהלוות לעניים בגלל השמיטה המתקרבת, דבר שגרם לכך שגם עניים שבאמת התכוונו להחזיר את חובותיהם התקשו למצוא הלוואה. זהו הרקע לתקנת הפרוזבול של הלל הזקן.
אבל זה לא הדבר היחיד שהשתנה בימיו של הלל. לאט לאט השתנתה הכלכלה, ובימי הלל הזקן התחילו אנשים ללוות כספים לא רק לצרכי מחייתם, אלא גם לצורך השקעות. ממילא לא כל הלווים היו אנשים עניים שצריך לרחם עליהם ולסייע להם ע"י מחיקת חובותיהם. גם כיום, כמובן, פעמים רבות הלווה הוא עשיר יותר מהמלווה: כל מי שיש לו יתרת זכות בחשבון הבנק שלו מוגדר כמלווה, ובכל זאת לא כולנו עשירים יותר משרי אריסון... האם יש הגיון במצווה שתנחה אותנו למחוק את יתרת הזכות שלנו בבנק בתחילת השנה הבאה בכדי להקל על הבנקים? - כמובן שלא.
לכן ראה הלל צורך לתקן תקנה שתאפשר לעקוף את מצוות שמיטת הכספים. ואולם, חשוב לציין שעוד לפני ימיו של הלל היו מספר אפשרויות לעקוף את המצווה הזו:
1.       הלוואה על המשכון - אם המלווה ייקח משכון מהלווה בעת ההלוואה, הרי שהשמיטה אינה משמטת את ההלוואה, כי חז"ל (משנה שביעית י, ב) דרשו מהמלים 'אֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ אֶת אָחִיךָ תַּשְׁמֵט יָדֶךָ' - שרק כאשר יש למלווה שטר חוב על הלווה החוב יישמט, אבל אם יש לו חפץ של הלווה אין כל חובה להחזיר את המשכון לפני שיוחזר החוב במלואו.
2.       המלווה יכול היה לתת הלוואה שתאריך פרעונה יהיה אחרי ראש השנה של השנה השמינית, שהרי שמיטה משמטת רק הלוואה שניתן היה לגבותה בערב ראש השנה.
3.       המלווה יכול היה לתת הלוואה עם תנאי מפורש שהמַלווה לא ישמוט את החוב, ומכיוון שמדובר בתנאי שבממון - התנאי תקף למרות המצווה (שו"ע חושן משפט סי' סז סעיף ט).
4.       המלווה יכול היה למסור את שטרות החוב שלו לידי בית הדין לקראת סוף השנה השביעית, ובכך להבטיח שכספו יושב לו. הסיבה היא שהתורה הדגישה: 'אֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ אֶת אָחִיךָ תַּשְׁמֵט יָדֶךָ', וכשמדובר בבית דין שמחזיק שטר חוב - אין מדובר ב'אחיך', וממילא אין חובה לשמוט את החובות.
העשירים שרצו, אם כן, לוודא שכספם יושב להם עם סופה של שנת השמיטה יכולים היו לנקוט באחת מכל האפשרויות שנמנו ובכך לעקוף את המצווה.
מדוע, אם כן, ראה הלל צורך בהתקנת תקנה נוספת? מה היה חסר בארבע האפשרויות הללו, שהצריך את הלל להתקין את הפרוזבול? - על כך בפעם הבאה...
 
הרב ירון
 
 
 
 חדש בספריה- אלול תשס"ח                 
 
ספרים למבוגרים  (מבחר של הספרים החדשים)
 
1.         אתה זקן רק פעם אחת- ד"ר סוס. ספרו האחרון של הסופר המנוח, שכתב לבני גילו בהומור.
2.         עיר הגנבים- דיוויד בניוף. סיפור ההישרדות של נער יהודי וחברו העריק מהצבא האדום בלנינגרד ב- 1942 .
3.         יונה על חוט תיל- דבורה שטיינר ון רואן. נכדה מחפשת את משפחת דודה ששרדה את השואה.                                            
4.         חלון פנורמי- קלאסיקה מודרנית המספר על חיי זוג מהמעמד הבינוני בארה"ב של שנות ה50 .
5.         דם הפרחים- אניטה אמיר-רזוואני. מתרחש באיראן.
6.         אישה בורחת מבשורה- דוד גרוסמן.
7.         אישה אל אחותה- יעל משאלי.
8.         האספנים- דיוויד בלדאצ'י. מותחן.
9.         עמודי תבל + עולם ללא קץ- קן פולט. מתרחשים באנגליה של ימי הביניים.
10. ספר הגורלות- בראד מלצר.
 
 
ספרים לילדים ונוער
 
1.         שלומצי כותבת יומן- דקלה קידר.
2.         חבורת כוח- המוח- 14, 15, 16- זהר אביב.
3.         חברות וחירות- נגה מרון.
4.         אניס מכשפה מתחילה- אשכר ארבליך- בריפמן.
5.         גלי מאמצת חבר- סמדר שיר. 
6.         אוליביה מקימה תזמורת- איאן פלקונר.
7.         פו הדוב- הכי טוב בבית- מסיפורי דיסני.
8.          העורב והשועל - פאול קור.
9.         הנסיכה מיה (יומני הנסיכה) - מג קאבוט.
 
קלטות DVD
1.         אישה טובה.
2.         נני מקפי- לילדים.
3.         אין כמו בבית.
4.         משחקים נסתרים.
5.         מילים ולחן- קומדיה רומנטית עם חיו גרנט.
6.         תראו מי מדבר עכשיו.
7.         ארין ברוקוביץ.
8.         תחושה מוקדמת.
9.         הפירצה.
10. גבירותיי ורבותי- סרט של קלוד ללוש.
11. סדרת סיפורים חינוכיים לילדים ונוער-    
                                        מ"חסדי נעמי"
 
 
 
שעת סיפור מטעם הספריה האזורית בבני עטרות
תתקיים אי"ה ביום שלישי הקרוב ,ט"ז באלול, 16.9.08, בשעה 16:30 בספריה.
שם הסיפור: "אבא עושה בושות"
המציג: גבריאל הדר.
מוזמנים: ילדים בני 3-7
הורים, סבים וסבתות.
אילנה
 
 
 
בקיבוץ הדתי
 
 
הוועדה המדינית רעיונית של הקיבוץ הדתי
דנה בניסיונות לאיחוד פוליטי של הציונות הדתית
 
 
חברי הוועדה המדינית-רעיונית של הקיבוץ הדתי ונציגי תנועת הקיבוץ הדתי במוסדות המפד"ל קיימו סדרה של דיונים בשאלת הניסיונות לאיחוד פוליטי של הציונות הדתית לקראת הבחירות הקרבות ובאות לכנסת.
הם נפגשו עם חברי כנסת מחוגי הציונות הדתית, עם יוזמי התארגנות "כולנו", ובראשם ד"ר אשר כהן, שהציגו דרך מקורית לתהליך בחירת מועמדי הציונות-הדתית לכנסת, וכן עם אישי ציבור נוספים.
במהלך הדיונים הובהרה המטרה המרכזית באיחוד הכוחות הפוליטיים: הבטחת המשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. לדעת הנוכחים ניתן להשיג זאת על ידי גיבוש רשימה משותפת ציונית-דתית שתזכה בתמיכה ציבורית רבה והיא עשויה להגיע להשפעה משמעותית בכנסת ובממשלה. לצורך השגת השפעה זו - טענו אחדים מהמשתתפים בדיוני הוועדה - יש להרחיב את מעגל המזדהים והתומכים בהתארגנות הפוליטית החדשה, ולצרף אליה גם ציוניים-חילוניים הקרובים לדרכה הרעיונית של הציונות הדתית, מכיוון שרק ביחד עימם ניתן להגיע בבחירות למפלגה גדולה ולייצוג פוליטי הולם.
חברי הוועדה ברכו על יוזמת האיחוד שהוצגה על-ידי הח"כים מהמפד"ל ולפיה הרשימה המשותפת לכנסת תגובש על ידי פורום ציבורי ציוני-דתי, שיורכב מכמה עשרות אישים בעלי מעמד, שאינם פוליטיקאים, להם יוענק חופש מלא בשיקולים לאיוש הרשימה. זאת כתחליף לבחירת הרשימה לכנסת באמצעות "פריימריז" - שהם מתכון להשחתה ולסיאוב.
בראש סדר היום של ההתארגנות החדשה יוצבו נושאי החינוך והחברה בישראל. מהלך האיחוד יכלול הסכמות מסגרת בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר היום הציבורי, כולל תחומים בהם יוסכם מראש שאין הסכמה בין השותפים.
חברים בקיבוץ הדתי התומכים ב"כולנו" סברו שהתארגנות זו צריכה להמשיך לתת "רוח גבית" ליוזמת האיחוד, ולהבטיח את מימושה: "חברי הכנסת והפוליטיקאים צריכים לדעת שלא נצביע בעדם אם לא תהיה התארגנות חדשה. לא נתמוך בפילוג חדש תחת כותרת כזו או אחרת".
בסיכום הביעו חברי הוועדה את תמיכתם במהלכי האיחוד שמובילים חברי הכנסת, בהם אנו רואים דרך נכונה להתמודדות עם המציאות הפוליטית אליה נקלעה הציונות הדתית, ופתח תקווה להיחלצות מהמיצר.
חברי הוועדה העבירו למזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי, שהיא המוסד העליון של התנועה, את המלצתם לתמוך בהצעת האיחוד המתגבשת ע"י חברי הכנסת של המפד"ל-האיחוד הלאומי, ולסייע במימושה.
 
אתר הקיבוץ הדתי: www.kdati.org.il
                                                        אופיר אבסלנדר 
"רוני חסיד דוברות ויחסיציבור"
 
 
 
 יחדיו ב-ו'
בשיעורו של הרב ירוןעסקנו במצוות 'בל תשחית'.מצווה זו,
הנמצאת בתוך מצוות המלחמה, אינה מצטמצמת לדיני מלחמה בלבד. ראינו כי ישנן מספר מצוות שהתורה בוחרת לכתוב אותם במקרה הקיצוני ביותר כדי שנלמד מהם בקל וחומר לשאר המקרים (כגון אבלות וקבורה), וכך הוא גם במצוות בל תשחית: אפילו תוך כדי המלחמה, כאשר ניתן להבין את הרצון להשחית את העצים כחלק מפעולות המלחמה, התורה מצווה שלא לעשות כן - וקל וחומר בהשחתה ללא שום סיבה.
עסקנו בפירוש המשפט 'כי האדם עץ השדה', וראינו כי הפירוש הנכון של הפסוק הזה - בניגוד למקובל לחשוב - הוא בתמיהה, כלומר שהעץ איננו אדם, וזאת בדיוק הסיבה שאסור להרוס אותו במלחמה: המלחמה היא כנגד בני אדם, ולכן אין שום סיבה להשחית את העצים.
עסקנו בתנאים שבהם מותר להשחית עצים, ובשאלה האם השחתת חלק מהעץ כלולה גם היא באיסור 'בל תשחית', והאם מותר לכרות ענפים של עץ פרי לצורך הסוכה.
לסיום למדנו מר' אריה לוין שהעיד על עצמו שמידת החמלה הגדולה שהיתה לו כלפי אנשים התעוררה אצלו אחרי שפעם הלך עם הרב קוק ותוך כדי הליכת קטף עשב, והרב קוק נזף בו בנחת ואמר לו שהוא מעולם לא קטף עשב או פרח ללא סיבה, כי לכל עשב יש מלאך שאומר לו 'גדל'.
 
הרב אברהם רבינוביץ, אח של עירית פורשר ו'משגיח' בישיבה בבני ברק, חידד את ההבדלים שבין שני עולמות האדם: הפנימי והחיצוני. למדנו מהגמרא על רבי אלעזר בן דורדיא שאמר "אין הדבר תלוי אלא בי". ההתבוננות פנימה - אל עצמי, ההתעמקות בעולם הרוחני שלי בלימוד התורה - זאת הבניה האמיתית לשלמותו של היהודי. חכמי הנגב אמרו לאלכסנדר מוקדון את מה שאנחנו מכירים מהמשנה באבות: הגיבור הוא הכובש את יצרו והעשיר הוא השמח בחלקו. הדברים הגדולים באמת אינם באים מבחוץ אלא מתוכנו פנימה. יצירת האדם, במובן מסוים, גדולה אף מיצירתו של הקב"ה - כפי שאמר ר' עקיבא לטורנוסרופוס, שהרי הקב"ה יוצר חיטה ושעורה, ואילו האדם הוא שיוצר את הלחם והעוגות. הקב"ה ברא את העולם, ותפקידו של האדם היא לבנות את האישיות שלו פנימה.
חודש אלול הוא זמן ההכנה למשפט לפני הקב"ה. בפסח מנערים ומנקים את האבק החיצוני ובראש-השנה את האבק הפנימי.
 
בשבוע הבא נארח את מרגלית קוטב, אשתו של יוסי, מורה, מנחת סדנאות וכותבת תוכניות לימודים. בנושא הספר שכתבה: "יונה היה נביא" - על היטלטלותו של יונה בין מידת הדין לבין מידת הרחמים.
 
נותרו שני ימי שישי לפני ראש השנה.
אנו מצפים ומקווים שמספר הלומדים יגדל בישורת האחרונה של שנת השמיטה.
 
בזכות שיחות עם הלומדים, ולאור מספר החברים שלימוד יום השישי לאנשי מעשה כבר מובנה בסדר השבוע שלהם, החלטנו להמשיך את יחדיו ב- ו' גם לאחר שנת השמיטה.
בחודש תשרי נצא לחופשת החגים.  בע"ה נמשיך ללמוד בערש"ק פרשת נח תשס"ט
 
 
במועצה האזורית חבל מודיעין
המועצה האזורית חבל מודיעין,
ראש המועצה - מר שמעון סוסן
והאגף לשירותים חברתיים וקהילתיים
שמחים להזמין את כלל תושבי חבל מודיעין
 
ליריד דוכני מכירה  - תוצרת עסקים של תושבי המועצה
ולהרמת כוסית לקראת ראש השנה
 
ביום שלישי, טז' באלול   16.9.08
 
בין השעות 16.00 עד 21.00 בערב
 
ברחבת בנין המועצה האזורית
 
דוכני מזון (כשר)
יינות לחגים
פ ר ח י ם
מתנות לחגים, חפצי אמנות ונוי,
ציורים, כלי כסף ויצירות מקרמיקה,
בגדי מעצבים
ועוד
 
מחווה למפוני גוש קטיף
 
במסגרת היריד תארח המועצה את מפוני גוש קטיף המתגוררים בישובי נחל שורק
 חלקם יציבו דוכנים – וימכרו את מוצריהם.
 
בואו בהמוניכם לקנות, לשמוח וליהנות
לקראת כניסתה של שנת תשס"ט
 
 
 
 
מדיוני האגף החברתי
 
 
-         רותי לבל ונורית סוקולובסקי יזמו הקמת תחנת הסעה על שם הוריהן יוסק וזלמה ז"ל, ממייסדי בארות יצחק . יוזמתן אושרה. התחנה תקום במקום הספסלים האדומים מול הכלבי.
-         ועדת הצעירים הציגה לפני האגף החברתי את הצעתה בנושא "לימודי קודש של צעירים אחרי שרות צבאי/לאומי". הנושא יגיע לדיון ולאישור האסיפה.
-         שבת בנים:  הדס נאור, יונה ברמן ונורית סוקולובסקי נפגשו עם האגף בנושא "שבת בנים". קיום שבת בנים בשנתיים האחרונות היא מסורת שזכתה להצלחה רבה. לאור ההיענות וההצלחה הוחלט למסד את המפגש, לתקצב אותו בתקציב התרבות השנתי, ללא צורך בעתיד באישור מוקדם של האגף החברתי.
-         קליטת הורי חברים: ברוריה לנדה וחיים בן שימול מבקשים לקלוט את הוריהם בבארות יצחק לפי "תקנון הורי חברים". האגף רואה את הבקשה בחיוב ויעביר את הנושא לדיון ולאישור המועצה.
-         כבר מספר שנים לא קלטנו הכשרת בני עקיבא וקצת שכחנו את חבלי הלידה שבקליטה הזאת. לכן נפגשנו עם צוות האולפן, אסתר ולאה, ושמענו דיווח על הנעשה בקליטת הקבוצה.
יש לא מעט בעיות. לחלקן יש פתרונות שתלויים בנו וחלקן לא בידינו אלא בגורמי חוץ. בע"ה, עם רצון   טוב, עבודה קשה של הצוות ושיתוף פעולה של הציבור (פתיחת בתינו, אימוץ במשפחות, סבר פנים יפות בעבודה, חיוך על השביל.... ) נצליח להרים את הפרויקט הציוני החשוב הזה.
-         קיימנו דיון עם מנהלת ענף המזון בנושא לקיחת אוכל ע"י חברים שנוסעים לחג, להם ולמארחיהם. בפועל התרבו בשנים האחרונות המקרים שבהם חברים נוסעים לחג להתארח אצל משפחה / חברים ולוקחים את כל האוכל לארוחות החג (ראש השנה, פסח וכו'..).
זאת אומרת שענף המזון מספק אוכל לכל החברים ולאורחיהם כאן במשק וגם לחברים שנוסעים לחג ולמארחיהם.
הוחלט: חבר שנוסע לחג יוכל להזמין 2 מנות עיקריות לכל יום מחגי השנה.
בפסח יוכל חבר להזמין 3 מנות עיקריות מארוחת ליל הסדר, ומנה חמה מתפריט סעודת צהריים של החג.
                                                                                                בברכה
אהרן גל
 
 
 
  
בדיקת תפילין ומזוזות
לפני כמה עשרות שנים, בזמן כהונתו של הרב בר-אילן, חולק המשק לכמה אזורים ובכל שנה נבדקו המזוזות לפי אזורים. כך יצא שבתוך 4-5 שנים נבדקו כל המזוזות וחזרנו לסבב חדש. 
במשך השנים הללו הוחלפו עשרות מזוזות פסולות, בעיקר מזוזות קטנות ומשוחות.
כעת אפשר לומר שרובן של המזוזות הן בגודל מינימום  של 10 ס"מ והן עברו גם בדיקת מחשב (סורק) אשר בודק חסרות יתרות ומוחלפות.
כשהוחלט על הפרטה חלקית לפני כמה שנים הופרטו גם השירותים הללו. מאז לצערי ירדה מאוד הדרישה לבדיקת מזוזות ותפילין. יש לדעת שצריך לבדוק המזוזות לפחות פעמיים ב- 7 שנים.
חברים, מי שמעוניין לבדוק המזוזות או התפילין מתבקש להתקשר יום או יומיים לפני יום שישי למנחם שניאור לקבלת הנחיות על כך.  מנחם עובד באופן סדיר בימי ששי בבדיקת מזוזות ותפילין.
הערה: כשמשפצים דירה נא להודיעני,  כדי שבהזדמנות זו ייבַדקו כל המזוזות שבבית.  
חברים שמעוניינים לרכוש מזוזות, תפילין, טלית גדול וקטן וכו' יכולים לפנות אלי.
פתילים לטליתקטן וגדול ניתן לקבל אצלי או אצל קטי.
                                                      יעקב שניאור  
**************************************************************************************************
 
 
 
בעוד כחודש נציין 35 שנה למלחמת יום הכיפורים.
מערכת הידיעון מבקשת להתייחס לנושא באמצעות קטעי מכתבים שכתבו המגוייסים ומשפחותיהם.
חברים שיש להם מכתבים מאותה תקופה ומוכנים לשתף אותנו בקטעים משמעותיים, מרגשים וחוויתיים מתוכם – מתבקשים להעביר את הקטעים המתאימים אל מיכל שפיר אשר תערוך ותכין מהם כתבה לידיעון שיופיע אי"ה בערב יום כיפור הבעל"ט.
את החומר יש למסור למיכל עד ערב ראש השנה.
                                                                                              בתודה מראש על שיתוף הפעולה.
 
מענין לענין באותו ענין
לתשומת לב כולם !
בתקופת חגי תשרי יופיע הידיעון בערבי החגים: ערב ראש השנה, ערב יום כיפור וערב סוכות (ולא בשבתות שבין החגים).
רכזי ענפים ופעילויות שיש להם הודעות חשובות לקראת החגים (ענף המזון, ענף הבגד, וכו') מתבקשים להיערך בהתאם.
בערב שבת פרשת "נצבים" ובערבי שבת שבין החגים יופיע דף מידע ובו לוח זמנים, הודעות דחופות וכיו"ב.
                                                                                                         לשירותכם תמיד,
 ע ד נ ה
 
 
אצבעות ירוקות (או: "אצבעותי שפלו")
ראשית אני רוצה להתנצל בפני חברת קיבוץ שנהגה לפרסם מדי פעם ידיעות על הנעשה בגן הנוי תחת הכותרת "בקריצה ירוקה". חברה זו אחראית לדברים יפים מאוד שנעשו בגן הנוי, כמו גם לדברים שלא מצאו חן בעיני, אולם ידעתי שמאחורי מעשיה עומדים שיקולים של אסתטיקה ונוי עבור כל חברי הקבוצה.
כעת אני מגיע לענין שגרם לי לכתוב בידיעון, דבר שכמעט לא עשיתי עד עכשיו, להוציא הודעות קצרות בענייני כיבוי-אש שהוא בתחום אחריותי.
כאשר הגעתי לבארות-יצחק לפני 40 שנה נאמר לי – אני מקווה שהדבר בדוק – שחמשת עצי האשכוליות המפוארים ממערב למועדון לחבר נשתלו ע"י הטמפלרים. בכל אופן, כנחלאי ואחר כך כחבר משק צעיר נהגתי לאכול מהפירות, ומכיריי יודעים שזה חלק נכבד בתפריט שלי.
בשלב מסוים אנשים הפסיקו לאכול מהאשכוליות הללו, וכך במשך מספר שנים בכל חורף הפרי נרקב מתחת לעצים והיה מוקד שורץ זבובים, עד שעובדי גן נוי או מתנדב כלשהו (לרוב החתום מטה) היה מגרף את הפירות ומשליכם לאשפה.
עלה בי רעיון שאפשר להרכיב על העצים הללו פרי אטרקטיבי יותר שכל חברי המשק יוכלו ליהנות ממנו וגם יחסוך את המטרדים. בעזרת יונה שוהם (בצד הטכני של הכריתה) וחנן בלנקנשטיין (בצד המקצועי של ההרכבה) ביצענו את המעשה, לא לפני שכמעט גרמתי התקף לב לגנן הנוי דאז.
במשך שנים נהנו כל חברי הקיבוץ באופן חופשי מפירות פומלה, כמו גם נספחים ועוברי דרך. לשמחתי אף אני זכיתי במקצת הפירות להנאתי.
לפני כארבע שנים פנה אלי חבר משק בשם חבר אחר בבקשה לגזום את העצים כדי שיהיה שדה-ראייה למי שבא מכיוון הבתים הדו-קומתיים. למרות שלי נראה שעדיף שהנוגעים בדבר פשוט יצאו בזהירות עם רכבם לכביש היורד מהמועדון לכיוון מערב, לא התווכחתי וביצעתי את הגיזום לשביעות רצון המבקשים. חשבתי שבזה יתקיים בנו הפסוק "ותשקוט הארץ ארבעים שנה". אלא שלהפתעתי לפני כשבועיים פנה אלי באופן דחוף גנן הנוי והראה לי מכתב היסטרי שקיבל בנושא ותקצירו הוא שאם לא יורדו עצי הפומלה אנו מסתכנים בכך שתקרה כאן תאונה, ח"ו.
לאור הנ"ל נאלצתי להסכים ואפילו גזמתי את הענפים שאין עליהם פירות, כאשר בקושי הוסכם שנמתין עם הגיזום הדרסטי יותר עד הבשלת הפירות.
כיום, כאשר אני כותב את הדברים השדרה נראית עלובה. עזה תקוותי שהעצים ישרדו עד החורף הבא שאז ננסה לשקם אותם.
מפאת כבודם איני מציין את שמות הצד הפוגע.
בתור הומאז' לחלקה השני של הכותרת אסיים בתקווה שלהבא לא רק שאצבעותינו לא ישפלו אלא גם איברים נעלים יותר, והמבין יבין.
יוסיקה
נ.ב. בזמן שדנו בנושא עברה שמועה שהצעד הבא במסגרת מלחמתנו בתאונות הדרכים
       יהיה הורדת המועדון לחבר כדי שיהיה שדה ראייה נרחב. תקוותי שזו רק משאלת לב
       ולא הוראה לביצוע...
 
 
 
 
אולפן הכשרה Bienvenue (ברוכים הבאים) !
המתכון של הכשרה כזאת לא מוכר לנו כבר שנים רבות וזה גם לא דומה להכשרות שהיו כאן בעבר.
ההכשרה הזאת תהיה כאן רק חמישה חודשים, כמו אולפן רגיל, על בסיס אותו חוזה ובתנאים דומים – חצי יום עבודה וחצי יום לימודים, חופשות וטיולים כרגיל.
ההבדל הוא שהיום שלהם מאוד עמוס. הוא מתחיל בתפילה ב-6.30 בבוקר – הבנים בבית-הכנסת והבנות באזור המגורים שלהן. הם ממשיכים לכיתה ולעבודה ואחר הצהרים עמוסים בשעורי יהדות, אנגלית והכנה למבחן פסיכומטרי, וכן פעילות חברתית.
יחד אתם נמצאות שתי בנות שרות לאומי – טליה ויהודית, שמלוות ומדריכות אותם.
בתום חמשת החודשים כאן הם ימשיכו לתכנית מד"א בירושלים, סמינרים ביהדות ומנהיגות.
כעשרה מהחניכים הם בוגרי בני-עקיבא – רכזים ומדריכים לשעבר. שאר החניכים הם אוסף של יהודים מרחבי צרפת – משטרסבורג ועד ניס. לא כולם הכירו זה את זה לפני כן ולא כולם הגיעו מבתים דתיים או מסורתיים. כולם נפגשו בבתיהם עם הרב דוד ממו שהוא נציג בני-עקיבא צרפת/ישראל והוא מיין אותם כראוי והסביר לחניכים ולהוריהם את מהות התכנית. כולם באו בידיעה וברצון להיות בקיבוץ דתי ומוטלת עלינו עבודה רבה בקירוב וחיזוק הזהות היהודית שלהם. הגעתם לכאן וההצלחה של התכנית הן סוג של הצלת נפשות. ההתבוללות קשה וגבוהה מאוד בקרב כל היהודים והאנטישמיות עולה ועולה - בתחילת השבוע שמענו על 3 בוגרי בני-עקיבא שהותקפו בפריז על רקע דתי ולאומני, והם חברים טובים של חלק מהחניכים כאן. הם נפצעו באופן קל ובינוני ונבהלו מאוד.
אחרי קצת יותר משבוע לשהותם כאן אנחנו יודעות שהקבוצה איכותית ויש בה פוטנציאל מצוין להצליח כאן בכל התחומים.
לא פשוט ללוות אותם – השעות ארוכות וקשות. אנחנו משקיעות הרבה בהסברה על מה זה קיבוץ ומה מצופה מהם. הדרישות שלנו גבוהות ואנו תקווה שנצליח לממש אותן כראוי.
הכשרה כיום היא "הכשרה ללימודים אקדמאיים". כל החניכים בוגרי תיכון, תלמידים טובים עם שאיפות ותכניות ללמוד בשנה א' באוניברסיטאות בארץ בשנת 2010.
בשתי השבתות הקרובות הם בחופשה ובשבת לפני ראש השנה הם יהיו כאן ואז נחבר אותם למשפחות – בצורה קצת שונה ועל כך נפרסם בהמשך.
יש לנו רעיון נחמד שכבר התחלנו בביצועו – מפגש קצר בן כרבע שעה עם דמויות מהקיבוץ – בין מנחה לארוחת הערב שלהם. הם מאוד רוצים להכיר את האנשים בקיבוץ ולשמוע סיפורים אישיים של מייסדי הקיבוץ המבוגרים, להכיר את הצעירים, משפחות וכל אחד שיש לו מה להגיד להם.
תודה לכולם על הסבלנות, הסובלנות והפירגון.
                                                                                                       שבת שלום,
 אסתר ולאה
 
 
 
בשדה החינוך – על החינוך הלא-פורמלי של ילדי החטיבה והתיכון
עדיין לא הספקנו לסכם את הקיץ וכבר נכנסנו לשנה החדשה...
אביעד ורעות שטרן ממשיכים להדריך את בני התיכון ועמית פורשר את בני החטיבה יחד עם טל ברמן שמצטרפת והדר שגיא הקומונרית החדשה.
העבודה לא תמיד קלה ויש הרבה שאלות שלא תמיד יש לנו תשובה נכונה או מספקת עליהן.
אנחנו רוצים לבנות תכנית מול אנשי מקצוע שיוכלו לעזור לנו להתמודד עם הקשיים הללו.
בהצלחה למדריכים, להורים, לסניף בני-עקיבא, ואחרונים חביבים - לילדים.
                                                                                        כל טוב ושנה מוצלחת לכולנו,
אסתר פורשר
 
עובר ושב – דיווח ממש"א
מנחם גרבוז התגייס לשרות קבע בחטיבת הנח"ל.
סיגי גרינברגר סיימה עבודתה בענף המזון ועברה לענף הבגד.
נועם גרינברגר חזר לעבוד בסנאק-טיים.
עזי אלטשולר סיים עבודתו בסנאק-טיים והחל לעבוד בלול באופן זמני.
יפת שדיאל סיים עבודתו בסנאק-טיים והחל בעבודת-חוץ ב"מגד" – חברה לתרגומים, סדר והפקות.
אביגיל צוייג וקרן שטרן נכנסו לעבודה בבית הילדים המשולב (א'-ו'). בשבועיים הראשונים הן עסוקות
                                       בהכנת הבית ובסידורו ואחר כך תשלמנה עבודתן במקומות אחרים.
                                                                                 שיהיה בהצלחה לכולם,
          אלי ברמן /מש"א
 
תרמנו דם
39 שקיות של חצי ליטר כל אחת תרמנו השבוע לבנק הדם של מד"א – 10 מנות יותר מאשתקד. לפחות עוד 10 חברים בקשו לתרום אך "נפסלו" מסיבה כזו או אחרת.
תודה רבה לכולם.
הפעם הכל עבר בשקט – למרות התורים שהתארכו החברים חיכו בסבלנות.
הצוות – הלא מתוגבר – חשב לגמור בשעה 21.00 אך יצא מכאן ב-22.15 .
תודה לכל מי שעזר בעצות רפואיות, בהבאת הכיבוד ובחלוקתו, וכמובן – בשם מד"א – תודה גדולה לסנאק-טיים על הסנדויצ'ים.
                                                 להתראות בשנה הבאה,
נעמי קורן
 
 
 
 
שמעתי סיפור על קיבוץ
 
שמעתי סיפור על קיבוץ שיתופי שבשנות ה -90 לקח הלוואה מעל 50 מיליון ₪ לטובת פרויקטים שנועדו להגדיל את הכנסות הקיבוץ. היו בקיבוץ 180 משפחות והגיל הממוצע היה 45 ולא חשבו על קליטה, כי חשבו שבעוד כמה שנים הם ירוויחו מיליונים וניתן לפרק את הקיבוץ עם כיסים מנופחים בכסף לכל אחד.
רמת החיים עלתה במשך השנים ובמקביל גדלו הוצאות הקיום.
לא היה אחד מחברי קיבוץ שהבין שיש למשפחה שלו כ -270 אלף שקל חוב (קיבוץ שיתופי) מול הבנקים.
 "זו הבעיה של הקיבוץ " אמרו.
אחרי עשר שנים, כשהגיל הממוצע עלה ל- 55 , התעוררו כמה אנשי קיבוץ ורצו לשנות את פני הכלכלה של הקיבוץ. מועד פרעון ההלוואות התקרב והם שילמו 20 מיליון ₪ לבנקים, וכתוצאה מכך חוב כל משפחה הוקטן לכ- 170,000 ₪ . מו"מ עם הבנקים גרם לפריסת ההלוואה ולקבלת עוד הלוואה. התחילו לעבור להפרטה חלקית ובסוף להפרטה מלאה. הגיל הממוצע בינתיים עלה ל-59 . חברי הקיבוץ חשבו שיקבלו מיליונים עבור הקרקע, אבל התברר שאחרי מכירת הקרקע נישאר עוד חוב של כ- 200-250 אלף שקל למשפחה. 
נכון להיום הבנקים שולטים ומנהלים את הקיבוץ והחברים מרגישים מנוצלים.
אינני יודע אם הסיפור אמיתי או שרק רצו למסור לי מסר.
גבי נאור        
 
 
 
 
לוח זמנים לעבודת המרפאה בשבוע הקרוב
 
אחות
רופאה
יום ראשון י"ד באלול 14.9.08
08.00 – 09.00 לקיחת בדיקות דחופות בלבד – ע"י ברוריה
 
יום שני ט"ו באלול 15.9.08
 
07.30 – 09.00 ד"ר ליאורה
יום שלישי ט"ז באלול 16.9.08
08.00 – 14.00 – שלי ספיר
 
יום רביעי י"ז באלול 17.9.08
 
13.00 – 15.00 ד"ר דוידוב
יום חמישי י"ח באלול 18.9.08
07.45 – 10.00 אח מחליף
לקיחת בדיקות 07.45 – 08.30
08.00 – 10.00 ד"ר דוידוב
 
 
 
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י אוריאל אמיר
אחות תורנית: אריאלה פלדמן – פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ברוכה השבה (השווה !)
אלישבע שפירא שהגיעה הביתה לקראת שבת בתום שלושה חודשים בהם עבדה במחנה "מושבה" של בני-עקיבא וגם טיילה ברחבי ארצות-הברית. 
הידיעון מצפה לרשמייך ובינתיים מאחלים לך נחיתה רכה וטובה בבית.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
עוד מעט קט
מסיבת פרידה מאריאל רונן ומשפחתו תתקיים בע"ה בשבת הבאה פר' "כי תבוא" אחרי סעודת הצהרים.
כולם מוזמנים ! פרטים נוספים בידיעון הבא.
ועדת צעירים
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
אתן מוזמנות !
ביום ראשון הקרוב בשעות 16.30 – 19.00 בחדר האוכל
מכירת חולצות לנשים ע"י חברת "ריצ'מונד".
ציפי לוי
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
סליחה, תקלה !
בגלל תקלה החברים המחוברים לאינטרנט דרך הקיבוץ לא חויבו בחודשים האחרונים בתשלום החודשי של 30 ש"ח לחודש עבור השימוש באינטרנט.
החיוב עבור החודשים האלה יבוצע בחודש הקרוב.
                                                                                                 בברכה,
אביעד ישראלי
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
רגליים בריאות
בע"ה רוז'ה הפדיקוריסט יבוא לתת טיפולים ביום שלישי כ"ג באלול 23.9.08 ויעבוד במכון הקבוע (בתקווה שעד אז יסתיים השיפוץ במקום).
מרים פרייס
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
הימים מתקצרים
               שחיינים, שימו לב ! 
מהיום ועד סוף העונה תיסגר בריכת השחייה בימי שישי בשעה 17.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AtarimTR