ידיעון 2505

 

 

 
לקוראינו שבת שלום!
 
מי אשר ייבחן תמיד, גם בילדותו וגם בנערותו וגם בבגרותו
ויצא טהור מכל סייג, אותו יש לשים מושל על המדינה ולשומרה.
סוקרטס
 
 
מה בגליון?
 
·                   ואני תפילתי – הרב ירון
·                   מנחם לכל גיל – דינה אמיר
·                   שיר לחנוכת הבית – עמיר נווה
·                   במועצה האזורית
·                   משלחן מרכז המשק – שלמה פורשר
·                   צוות בטחון – בנג'ו
·                   תרבותנו – עדנה
·                   חדשות המרפאה – ד"ר ליאורה
 
 
                                 וכלבו דף
                                      
      קריאה נעימה וכל טוב !
 
 
                                                                          המערכת
 
 
 
 
 
 

AtarimTR