ידיעון 2600 פר' וישלח

בס"ד ט"ו בכסלו תשס"ט
 
שבת קודש "וישלח"
 
 
16.15
הדלקת נרות
08.00
תפילת שחרית
16.25
מנחה, קבלת שבת, ערבית
    דרשת הרב
10.30
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
18.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
12.30
שעור לנשים בפרקי אבות – במועדון
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 18.45 – 20.45
13.00
מנחה גדולה
15.15
שעור בגמרא – דף יומי
 
 
16.00
נשים אומרות תהילים בבית סעדון
 
 
16.00
מנחה קטנה
 
 
17.17
ערבית, הבדלה
 
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
   שחרית א', ג', ד, ו'             06.00
   שחרית ב', ה'                   05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
   מנחה בבית הכנסת            16.30    
   רבע לערבית                    19.45
   ערבית                           20.00 
 
עונג שבת לילדים בשעה 10.30
 
 
   כיתות א'-ג' - רחל שפירא
   כיתות ד'-ו'  - אסתר פורשר
           
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
19.00
שיעור בנ"ך
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים
מועדון
יום רביעי
17.30
צ'י קונג לבגירים
מועדון
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
21.00
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
 
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב בשעה 20.15 בחדר עיון
 
 
  
שיר-שבת
 
"...כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים"
 
והנה הם עומדים בסדר תנועה / בני יעקב, השפחות, רחל ולאה.
בפתחו של מסע למול עשיו הנוקם / והס דממת האימה על המחנה רוקם - 
- קורים של חשש, כמו בד נארג / וטפטוף קצוב של פחד נספג
בדם הלב הפועם בחזה יעקב / למחשבת המפגש הכל כך קרוב.
כבמארש צבאי, רק פסיעות נשמעות / משתלבות בהולם הדם ברקות.
על אדמה של טרשים, בצעד כושל / משרכים רגליהם שבטי ישראל.
ונדמה כי עתה, בחלוף השנים / משרכים רגליהם גם בני הבנים.
ויד ישמעאל עוד אוחזת בחרב הנקם / למול העם בציון הלוחם עד זוב דם.
וריח אבק השריפה באף עוד נצור / ותנועת המכלול הגורף עוד כדור
וזעקת שכול הדדית מהדהדת ביקום: הרק בדם ואש יהודה עוד תקום?
יהונתן שרמן
 
 
 
 
מה בגיליון?
  • שבעים פנים לתורה – הרב ירון
  • עם עובדי החוץ: רחל שפירא – חי ברוכי
  • במועצה – אמיתי יעקבס
  • רעיון ראוי לחיקוי – עדנה
  • "זכרון דגנים", הזמנה לאירוע – משפחות שור ודגני
  • יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
  • בקיבוץ הדתי – לקראת בחירות
  • תכנית השבוע בבני-עקיבא
                                                 וכלבו דף.          
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
 
שבעים פנים לתורה
 
ר' דוד צבי הופמן
 
הרד"צ הופמן (1843-1921) היה ממנהיגי יהדות גרמניה בסוף המאה ה-19 וממעצבי דרכה של תנועת 'תורה עם דרך ארץ'. הוא היה מקורב מאוד לרש"ר הירש (שבו עסקנו בעבר), וגם לרב עזריאל הילדסהיימר ולרב יצחק דב במברגר. הייתה זו התקופה שהיהדות הרפורמית התחילה לפרוח ולשנות את פני הקהילות, וניטש ויכוח גדול בין רבנים שתמכו בהפרדת הקהילות - כדי לשמר את היהדות האורתודוכסית כפי שהיתה נהוגה עד אז, לבין רבנים שבחרו להישאר בקהילות ולנסות להשפיע מבפנים. הרד"צ הופמן, כמו גם הרש"ר הירש האמינו שיש להבדיל את עצמם מהקהילות הרפורמיות, אך לשלב את המדע עם היהדות האורתודוכסית, ולהילחם בהשכלה ע"י ניתוב המדע אל עולם התורה. הרד"צ הופמן היה בעל תואר פרופסור, ועסק בהוראת המקרא והתלמוד.
הוא נאבק רבות באנטישמיות ובביקורת המקרא, והדברים באו לידי ביטוי במאמרים ובחיבורים שונים שכתב. פירושו לתורה מבוסס על הרצאות שנתן, אך מעולם לא הושלם. בחייו יצאו הפירוש על ויקרא ועל דברים, ולאחר מותו הוציא בנו, הרב משה הופמן, את פירושו על ספר בראשית.
המייחד את פירושו מכל שאר המפרשים הוא שהוא בחר להתמודד עם ביקורת המקרא בכלים שלהם, והוכיח את אמיתות התורה וקדמותה דווקא בכלים מדעיים.
 
מפירושיו לפרשת השבוע:
בפרשתנו מתואר המאבק של יעקב עם המלאך, ובסיכומו אומרת התורה: "עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה אֲשֶׁר עַל כַּף הַיָּרֵךְ עַד הַיּוֹם הַזֶּה כִּי נָגַע בְּכַף יֶרֶךְ יַעֲקֹב בְּגִיד הַנָּשֶׁה" (בראשית לב, לג). בניגוד לכל שאר המצוות, המצווה הזו אינה מופיעה במפורש לאחר מתן תורה ומקומה היחיד הוא רק בספר בראשית. הרד"צ הופמן מסביר שהסיבה לכך היא שבניגוד לשאר ענייני הכשרות - שבהם עצם הפרישה מהאיסור מביא אותנו לתכלית המצווה, כאן כל תכלית המצווה היא שנדע את תפקידנו וייעודנו בעולם, ולכן המצווה הזו מופיעה רק בהקשר לסיפור שבגללה נצטווינו בכך. ואלה דבריו:
"מאורעזה, שבעקבותיו קבלויעקבוזרעואחריואתהשםישראל, ויחדעםשֵׁם זהגםאתהיעודהתואםלשם, דהיינולשׂרות-להיאבקעםכוחותא-לוקיים ואנושייםולגבורעליהם, מאורעזהצריך שיהאלעיניהעםבאמצעות הלכהשתקויםבחיים, כלאימתשהואבסכנהלסטות למסלוליםזרים בשלמאורעותהזמןולשכוחאתשליחות-ישראלשלו. ומשוםכךלאבא איסורגידהנשהבחלקהההלכתישלהתורה,  כיאיןבוכבשארחוקי המאכלותהאסורים רקמשוםקידושושלישראל, כךשדיבעצםקיומם כדילהשיגאתהמטרההמכוונת, כי איסורגיד הנשה ישיג את מטרתו האמיתיתרקאםיורוהובהקשרתולדותהעם, ואםייתפסבמשמעותו הנכונה.
 
 
הרב ירון
 
 
  
 
משלחן עובדי החוץ
 
והפעם עם רחל שפירא
 
רחל מורה למדעים כבר כמעט 30 שנה. מאז שנת 1989 היא מלמדת בבית ספר "גרץ" בתל אביב, בי"ס יסודי לכתות א'- ו'. רחל גם משמשת כרכזת מקצוע המדע וטכנולוגיה ואחראית על איכות הסביבה. בעקבות פעילותה הרבה בנושא איכות הסביבה בית הספר קיבל הסמכה כבית ספר "ירוק".
רחל למדה לתואר ראשון בארה"ב, בניו יורק. כשהגיעה לקבוץ רצתה לעשות תואר שני, אך הקיבוץ לא הסכים ולכן למדה לתעודת הוראה בכימיה. היא השלימה את לימודיה לתעודת הוראה באונ' בר-אילן.
כבר מכיתה ב' היא ידעה שהיא רוצה לעסוק במדעים. בעקבות תכנית בנושא איכות הסביבה -
 "   " Smokey the bearהפכה להיות " junior forest ranger" (שומרת יערות צעירה).
עד עכשיו היא לימדה ב-9 בתי ספר, בעיקר בבית הספר "מודיעים" במושב נחלים. הייתה תקופה שלימדה בו זמנית ב-4 בתי ספר. כיום מלמדת בכתות ג' – ו' בבית ספר "גרץ", כולל כתות מחוננים.
 
מה דעתה על מצב ההוראה בארץ? די חיובית אפשר לומר....יש כמובן מקום לשיפור, אבל יש גם המון דברים שניתן להתגאות בהם. המורים בארץ משקיעים ומנסים להגיע לכל תלמיד ותלמיד.
כשתלמיד בא מבית עם מצב כלכלי קשה, בית הספר משתדל לארגן לו ספרים ומחברות. יש המון מורים שנותנים את הנשמה כדי שהילדים יהיו שמחים.
 
עד מתי היא תלמד?  עד שיזרקו אותה (מהיכרותי איתה לא נראה לי שזה יקרה בעתיד הקרוב.....)
בראש השנה האחרון רחל קיבלה כרטיס ברכה מתלמידה שכתבה לה "שתהיה שנה טובה ללא שגיאות כתיב…." והיא לא התכוונה לשגיאותיה שלה.
אני חושבת שאפשר לומר בבטחה שרחל מאתגרת את תלמידיה והם מאתגרים אותה.....
 
שמעה ורשמה: חי ברוכי
 
 
 
לסבתא וסבא רחל ודוד שפירא
מ ז ל   ט ו ב
בהולדת הנכד
בן לעמית ונתי שפירא בציפורי
תזכו להכניסו בבריתו של אאע"ה בזמנו
ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים
 
 
 
דו"ח מישיבה המועצה    כ"ט בחשוון תשס"ט27.11.08
 
ערעור יעל הלר- השתלמות
יעל מבקשת החזר הוצאות רטרואקטיבי עבור שכר לימוד להשתלמות באנגלית שעברה בשנת 2004. ההשתלמות לא אושרה ע"י ועדת ההשתלמות שפעלה באותה השנה.
הבקשה לא אושרה.
 
קליטה
עירית הלוי - מרכזת ועדת קליטה, דיווחה על המלצת ועדת הקליטה להעביר לאישור האסיפה קיום הצבעה בקלפי לקבלת מועמדים וחברים כלהלן:
למועמדות: חי ואסא ברוכי
לחברות: תרצה רייניץ, תמר רייניץ
ההמלצה אושרה פה אחד.
אמיתי יעקבס- יו"ר מועצה
 
 
הערת המערכת: דיווח זה היה אמור להתפרסם בידיעון הקודם אך מפאת תקלה טכנית לא הגיע למערכת
                       במועד, ועם כולכם הסליחה.
 
בינתיים כבר התקיימה האסיפה ואף הצבענו בקלפי על קבלת מועמדים וחברים ואנו שמחים לפרסם כאן כי
חי ואסא ברוכי התקבלו כמועמדים, תרצה ריניץ ותמר ריניץ התקבלו כחברות בקבוצה.
אנו מאחלים להם המשך קליטה והתערות טובה בביתנו-ביתם.
 
 
 
 
 
לנעם צוייג בת המצווה
להורים אביגיל ואבי
ולכל המשפחה
שפע –ברכות
ושיר תהילה והודות לא-לוקים
 
 
  
 
"כזה ראה וקדש" (להבדיל)
 
לרגל חגיגת בת המצווה של בנותיהן נעם וסתיו העניקו משפחות צוייג וסוקולובסקי מתנה לקבוצה והעשירו את מחסן הציוד לשמחות באגרטלי זכוכית. תודה חמה למשפחות.
אני מנצלת הזדמנות זאת כדי להתייחס לנושא כפי שאני רואה אותו.
אוסף אביזרי הקישוט והעיטור לשמחות ואירועים משמש את כל מי שמקיים אירוע – פרטי או ציבורי – בעזרתן של כמה חברות טובות שמתחזקות את הציוד ועוסקות בעיצוב האירוע בהתאם לבקשת החוגגים וכיד הדמיון הטובה עליהן.   מטבע הדברים יש בלאי של ציוד ויש גם צורך להתעדכן ולהתחדש.
ומאין יבוא התקציב לכך?
שמעתי בכמה קיבוצים שאחרי שמחות- בעיקר חתונות - נהוג שהמשפחה שמתחתנת עם משפחה מהקיבוץ מעניקה מתנה כספית לקיבוץ במטרה מוצהרת וידועה: קניית ציוד לשמחות.
עוד כשהייתי רכזת תרבות נוכחתי בצורך כזה ופניתי למזכירות כדי שידונו בכך ויוסיפו זאת לדף ההנחיות שנמסר למשפחות החוגגות שמחות (בעיקר חתונות) וגם יזכירו זאת בשיחה שמקיימים עם המשפחה לתיאום סדרי החתונה. אני אישית תרמתי אחרי חתונתי מפיות בד צבעוניות לשמחות וידוע לי על אחרים שתרמו כוסות זכוכית וכו'.
כולנו רוצים שהשמחות שלנו תהיינה יפות ומעוצבות ונראה לי שרעיון זה יכול לעזור לנו בכיוון הנכון.
מצפה לתגובות ובעיקר לביצוע.
ע ד נ ה
 
 
 
זכרון דגנים
 
 
 
נפגש אי"ה ביום ראשון, כ"ד בכסלו תשס"ט, 21.12.08
אור לנר ראשון של חנוכה,
בשעה 18:00  "בבית שפירא" בקיבוץ בארות יצחק.
לאירוע השקת הספר "זיכרון דגנים"
המנציח את זכרם ופועלם של יפה, מנחם ודוד דגני
כולם מוזמנים !
נילי ודני שור           נחמה ויוסי דגני
 
 
 
 
אחרי ששת השיעורים הראשונים של השנה השנייה אנחנו בתפוסת כסאות די דומה.
אנו רוצים להזמין עוד חברים לבוא ולנסות ללמוד אתנו, ובנוסף נשמח להגדיל את המעגל גם עם לומדים אורחים מחוץ לקיבוץ.  
 
 
 
בשיעורו של הרב ירון עסקנו בשאלה מתי נולדו בני יעקב. רוב הפרשנים סוברים שיעקב התחתן עם לאה לאחר שבע שנות העבודה הראשונות, ולאחר שבוע הוא נשא גם את רחל, שבעבורה עבד אחרי שכבר התחתן איתה. בסיום שבע השנים הללו כבר היו ליעקב אחד עשר בנים ובת.
עסקנו בניסיון לסדר את הלידות השונות בפרקי זמן הגיוניים וראינו כי למרות שהתורה מספרת את הדברים באופן כרונולוגי, כנראה חלק מהלידות היו במקביל. ואולם, יחד עם זאת ראינו כי לוח הזמנים הוא די מצומצם, שהרי לאה לבד ילדה שבעה ילדים, ושפחתה ודאי ניתנה ליעקב בזמן שהיא עמדה מלדת - וגם היא ילדה שני בנים.
לסיום, ראינו את פירושו של הרלב"ג אשר סובר שיעקב התחתן עם לאה ועם רחל בתחילת שבע השנים הראשונות, ובכך מתיישבת גם העובדה שבזמן שבני יעקב יורדים למצרים ליעקב יש כבר שני נכדים מתמר - שהייתה כלתו.
 
 
 
חברתי דידי אלמוג, מורה לספרות, הכניסה אותנו לעולם שיריה של זלדה, למקום אותו לא צפינו ושאינו מוכר לחלק מהלומדים הקבועים. זו הייתה שעה של חוויה מזמינה, חושית, ציורית ומשתפת. עם לימוד השיר "ציפור אחוזת קסם" שמענו על ערן בנם של דידי ודורון, אשר למרות נכותו הקשה ומגבלותיו לא היה 'עץ שיגרה נמוך' אלא 'ציפור אחוזת קסם'. בזכות גודל נשמתו ולבו הטהור לימד את הוריו על תכלית החיים.
שיעור של מילים על מילים ולכן קשה לי לפרט יותר ולסכם.
 
 
 
בשבוע הבא נלמד עם אייל ברייטברט, ד"ר לביוכימיה ואימונולוגיה
על: חידושים בטיפול בגרורות סרטניות.
 
 
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י רחל פלינט
אחות תורנית: שלי ספיר – פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ת ז כ ו ר ת
אני מבקשת להזכיר לכל הכותבים ובעלי התפקידים המדווחים – חומר לידיעון יש להעביר למערכת
לא יאוחר מיום חמישי בצהרים. אפשר בכתב לתא הידיעון במשרד של יהודה פלדמן או במשרד של עטרה
או באמצעות הדוא"ל לכתובת yedion@beerot.org.il . וכדי שלא תשכחו אנא הוסיפו כתובת זו לספר הכתובות הממוחשב שלכם.    בתודה על שיתוף הפעולה,
עדנה
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ת ר ב ו ת נ ו
ת ז כ ו ר ת !!!
תחרות החנוכיות יצאה לדרך – כולם מוזמנים להשתתף בתחרות: חברים, ילדים, ענפים.
שיהיה בהצלחה !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
בחירות עכשיו – פניה לבוחרים
 
"חברות וחברים שלום,
בימים אלה מקיימת מפלגת "הבית היהודי" מעין פריימריס פתוחים לרשימת המועמדים לכנסת.
הציבור מוזמן להירשם באתר ולקבל זכות הצבעה חד פעמית.
כל אחד צריך לבחור 15 שמות מתוך הרשימה, רישום של פחות או יותר מ- 15 יפסל.
המועצה הציבורית הודיעה כי תתייחס להצבעת הציבור.
מועמד ששמו מועלה פעמים רבות ע"י הציבור באתר סיכוייו גדלים.
חשוב לנו כי  נחמיה רפל  ייצג אותנו בכנסת, לכן נודה למעורבותכם והשתתפותכם.
נודה לכם אם תכנסו אתם ובני משפחותיכם לאתר ותצביעו.
ההצבעה היא רק עד יום ראשון בשבע בערב לכן מהירות התגובה הכרחית.
נשמח אם תעבירו את המסר למצביעים פוטנציאליים, רבים ככל האפשר.
כתובת האתר: www.111.org.il "
            בתודה,
המטה לבחירת נחמיה רפל
(חיים:  054-6746036)
 
 
 
לוח שידורים שבועי / הערוץ הפנימי
לשבוע המתחיל ביום שישי ט"ו כסלו  12/12 עד יום חמישי כ"א בכסלו  18/12
 
יום ו'
12/12
שבת
13/12
יום א'
14/12
יום ב'
15/12
יום ג'
16/12
יום ד'
17/12
יום ה'
18/12
13:00- 16:00
 
 
שבת
שלום
 
 
 
20:00- 21:30
זמן חסידי
(שירים ושיעורים)
16:00 – 20:00
 
*
סרט טבע:
חיות בטבע לילדים
*
סיפורי התנ"ך לילדים:
הקרב על יריחו
 
*
סיפור העיר חלם
 
שבת
שלום
 
 
*
קופיקו
(2 פרקים)
 
*
סרטים מהספרים
 
*
קונגפו פנדה
 
*
רובין הוד
 
 
*
שירי משחק
 
*
עולם
קטן
 
*
דר' דוליטל
 
     *
הפיציקט של רינת
 
*
חיבוקי
 
 
*
דגדוגים
 
*
מחזמר:
ספר הג'ונגל
 
*
גיבור על נמלים
 
*
גוזל שלי
 
 
*
סיפורי התנ"ך לילדים:
יוסף ואחיו
*
סטיוארט ליטל
 
*
הנסיך הקטן
 
*
טולי בילבולי
 
*
בגן של דודו:
"נס גדול היה פה"
 
*
החתול במגפיים
 
*
פאוור רינג'רס
 
21:30 סרט למבוגרים
20:00 – 21:00 הפסקת מצגת
21:00 סרט למבוגרים
פלטון
 
 
(דרמה מלחמתית)
גוסט ריידר
 
(פעולה)
צופן דה וינצ'י
 
(תעלומה ומתח)
מילים ולחן
 
(קומדיה)
ארין ברוקוביץ
 
(דרמה)
בלתי שביר
 
סליחה מראש על התקלות ועל השינויים...       
 צפייה מהנה!!!                                                    
מפעילי הערוץ: הדס וגבי

הקיבוץ הדתי
 
בס"ד, ‏י"ח כסלו תשס"ט (‏15 דצמבר 2008)
 
לחברי הקיבוץ הדתי, תושביו והתומכים בדרכו 
שלום רב,
הנדון:"הבית היהודי"
 
המפלגה החדשה – "הבית היהודי" – קורמת עור וגידים ומתקדמת במהירות לקראת הרכבת רשימת מועמדיה לכנסת. אנו, אנשי הקיבוץ הדתי, חייבים לקבוע את יחסנו למפלגה החדשה.
הוועדה המדינית-רעיונית החליטה להמליץ למוסדות הקבה"ד לתמוך במפלגת "הבית היהודי", ולהעמיד חבר מתוכנו שישתלב ברשימת מועמדיה לכנסת. איננו סבורים שאפשר או צריך להנחות את החברים במי לבחור, אולם עלינו להזכיר את המציאות הישראלית, שבה רק מי שמחובר לכוח פוליטי יכול להגן על האינטרסים החיוניים לו. די אם נזכיר את המצב שהיה קיים לא מכבר, כאשר השמאל היה באופוזיציה ואנו, אנשי הקבה"ד, באמצעות חברי הכנסת של המפד"ל, שהייתה בקואליציה, היינו הצינור היחיד שחיבר את ההתיישבות אל המחליטים שבשלטון, לטיפול בכל צורכי ההתיישבות החקלאית, כגון: קרקעות, מחירי המים, חינוך התיישבותי, שיכון וכו'.
מסיבה זו החליטה הועדה המדינית רעיונית להציע את חברנו נחמיה רפל, מזכ"ל הקבה"ד הנוכחי, כמועמד לצירוף לרשימת המועמדים לכנסת המתגבשת על ידי המועצה הציבורית של מפלגת "הבית היהודי".
כיצד מתקדמים? באתר האינטרנט של המפלגה מתפרסמת רשימה של מועמדים לכנסת, מתוכם מתבקש הציבור הרחב לבחור 15 שמות. בעוד כשבוע תתכנס "המועצה הציבורית" שמובילה את מהלכי הקמת המפלגה כדי לדרג את המועמדים לכנסת, ובשיקוליה היא תתחשב בקולות שיגיעו באמצעות האינטרנט. אנחנו מבקשים מכל אחד ואחת מחברי התנועה, תושביה וידידיה, להיכנס לאתר האינטרנט ולהצביע בעצמם, וגם לסייע לאלו המתקשים בנבכי המחשב לבצע את ההצבעה.
שם האתר: "מאוחדים בדרך חדשה". כתובתו: http://www.111.org.il. בתוך האתר יש להירשם ע"י הכנסת מספר תעודת הזהות, לקבל קוד סודי, להיכנס למדור "בחירות", וממנו לעבור למדור "מועמדים לכנסת", ולפעול בהתאם להנחיות. (בעמוד הבא תמצאו את ההנחיות המדויקות).
 
"וִיהִי נֹעַם ה' אֱלֹקֵינוּ עָלֵינוּ, וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ."
 
        בברכה ובתודה,
                              נחום ברוכי
                              יו"ר הוועדה המדינית-רעיונית   
 
רח' דובנוב 7 ת.ד.40015 תל אביב 64732 טל' 6072700/6-03 פקס 6957039-03
"הבית היהודי"
כל אחד יכול להשפיע !!!
שלום רב,
ההצבעה תינעל ביום ראשון י"ז בכסלו, ( 14/12/08) בשעה 19:00. אין הרבה זמן, אבל יש חשיבות עצומה!
- האם כל אחד יכול להצביע?
      - כן. כל מי שמופיע בפנקס הבוחרים רשאי להצביע באתר
www.111.org.il          
   הוראות הצבעה
   
   1. היכנסו לאתר
www.111.org.il 
   2. לחצו על "הירשמו עכשיו"  (מתחת חלונית "כניסת חברים")
   3. מלאו את פרטיכם בחלון שנפתח ולחצו על המילה "הרשם" (מתחת החלוניות עם הפרטים)
  4. על המסך תופיע הודעה שסיסמא נשלחה אליכם לאימייל
  5. תוך זמן קצר תקבלו אימייל עם נדון "סיסמא להשפיע" והעתיקו משם את הסיסמא
  6. חיזרו לאתר "הבית היהודי" ומלאו בחלונית "כניסת חברים" את מספר הזהות שלכם ואת                    הסיסמא שקבלתם ולחצו על המילה "התחברו" מתחת החלוניות.
  7. בעמוד שיפתח לחצו על הריבוע "מועמדים לכנסת"
  8. וסמנו 15 מועמדים לבחירתכם.
  9. לאחר מכן גללו למטה ולחצו על "בחר" ו"אישור".
.
 - האם אני יכול להצביע גם אם התפקדתי למפלגה אחרת?
     - כן. ההצבעה משמשת אינדיקציה לרצון הציבור. זו אינה "התפקדות" ולא "פריימריז" אלא יותר "משאל ציבורי".
 - האם ניתן כבר להצביע?
      - כן. אכן היה עיכוב קל, אולם כעת רשימת כל המועמדים מופיעה באתר וניתן לסמן את בחירתך.
 - האם ניתן להצביע פעמיים?
       - ודאי שלא. כל מספר זהות יכול להצביע פעם אחת בלבד.
 - האם ניתן להצביע בשם בני משפחה נוספים, למשל אם אינם נגישים לאינטרנט?
       - כן ולא. כל אחד רשאי להצביע פעם אחת, אולם באפשרותך להירשם בנפרד בשם בני משפחתך ברשותם המלאה ולהצביע בשמם למועמדים שהם בוחרים.
 - האם ניתן לסמן רק אותך?
       - לא. כל אחד חייב לסמן 15 שמות, לא פחות ולא יותר.
 - האם ניתן לדרג את המועמדים שאני בוחר?
     - לא. בסופו של דבר כל אחד מסמן ב"וי"  15 שמות. "המועצה הציבורית" תעשה את הדירוג הסופי.
 - עד עכשיו לא קבלתי סיסמא למייל. איך אוכל להצביע?
       - לחץ על "שכחתי סיסמא" מתחת ל"כניסת חברים", הזן את פרטיך ומיד תקבל סיסמא חדשה למייל.
 - עד מתי ניתן להצביע?
       - נכון לעכשיו עד יום ראשון. לכן אנא הקדישו לכך כעת 10 דקות והצביעו. "מצווה הבאה לידיך אל תחמיצנה".
 - אין לי אינטרנט/ אין לי זמן/ הסתבכתי באתר/ לא הבנתי כלום...
      - אין בעיה. אפשר לשלוח אלינו מייל ונסייע לך מיידית. 
תודה על שיתוף הפעולה!
                                                                   שבת שלום וכל טוב,
   מזכירות הקיבוץ הדתי
 
 
 
 
 
AtarimTR