ידיעון 2601

בס"ד כ"ב בכסלו תשס"ט
 
שבת קודש "וישב – מברכין החודש"
 
 
16.17
הדלקת נרות
08.00
תפילת שחרית
16.30
מנחה, קבלת שבת, ערבית
דרשת הרב בנושא:
בסרט הזה כבר היינו
10.30
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
18.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.00
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
12.30
שעור לנשים בפרקי אבות – במועדון
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 18.45 – 20.45
13.00
מנחה גדולה
15.15
שעור בגמרא – דף יומי
 
 
16.00
נשים אומרות תהילים בבית סעדון
 
 
16.00
מנחה קטנה
 
 
17.20
ערבית, הבדלה
 
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
   שחרית א', ג', ד, ו'             06.00
   שחרית ב', ה'                   05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
   מנחה בבית הכנסת            16.30    
   רבע לערבית                    19.45
   ערבית                           20.00 
 
עונג שבת לילדים בשעה 10.30
 
 
   כיתות א'-ג' - ענבל ישראלי
   כיתות ד'-ו'  - דקלה שניאור
           
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
 
שיעור בנ"ך – לא יתקיים
 
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לגימלאים
מועדון
יום רביעי
21.00
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום חמישי
 
שעור ניצוצות מהדף היומי – לא יתקיים
 
יום שישי
06.30
שיעור בדף יומי
חדר עיון
 
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב בשעה 20.15 בחדר עיון
 
הבית היהודי.
 
הבנתי שהמדור פתחון פה נוסד כדי לתת לחברים שדעתם נשמעת לעתים רחוקות במה לאמירה אישית, בנושא אישי. לכן הופתעתי לקבל פניה מהמדור, לומר משהו אישי על הבית היהודי.
מה כבר יכול להיות אישי בפוליטיקה? הרי כל דקה שאני מקדיש לה נרשמת כפעולה ציבורית...
טעות!
כידוע, מקומי האישי בעת הזאת נטוע בשלושה מעגלים: במשפחה, בחינוך ובהיסטוריה. אולם שמי תקוע עדיין בכל מיני רשימות אלקטרוניות, שמזכות אותי במיילים שונים ומשונים (שאינם זוכים לתשובתי). כך התוודעתי במקרה ליוזמת 'כולנו'. הפעם התעוררה הנקודה ההיסטורית ודחפה אותי לתמוך, והשאר היסטוריה...
הגוף שנולד ליוזמה זו, הבית היהודי, שם לו כמטרות את החינוך ואת דמותה היהודית של המדינה. וכאן העניין המשפחתי: אנשים בגילי המתקשש חושבים על ששה עשר הנכדים כ"י ודואגים לדמות הארץ היפה שלנו, שבה יחיו לדורי דורות.
אז זהו, לא אגיד לכם מה להצביע, אבל אני אישית אצביע ב'.
                                                נחום
 
מה בגיליון?
  • שבעים פנים לתורה – הרב ירון
  • תרבותנו לחנוכה – רבין יעקבס
  • המשבר הכלכלי, רשמים מיום עיון – חי ברוכי
  • יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
  • ד"ש מרב"ש – צוות ביטחון
  • בקיבוץ הדתי - פנייה ממערכת "עמודים"
  • תכנית השבוע בבני-עקיבא
                                                 וכלבו דף.          
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
שבעים פנים לתורה
 
 
ר' שמואל בן מאיר (רשב"ם)
 
הרשב"ם (1080-1160, צרפת) היה בנה של יוכבד, בתו של רש"י, ומבעלי התוספות, עמהם נמנו גם שני אחיו - הריב"ם (ר' יצחק בן מאיר) ורבינו תם. הוא כתב, כנראה, פירוש לכל המקרא, אך רובו לא נשתמר. כמו כן הוא השלים את פירושו של סבו לש"ס במסכתות שאותם לא פירש רש"י, או שפירושו לא היה שלם (כגון בסוף מסכת פסחים וברוב מסכת בבא בתרא).
בפירושו לתורה חידש הרשב"ם גישה שנצמדת לפשט הכתוב, תוך התעלמות מדרשות חז"ל, ובכך קומם עליו מתנגדים רבים. פירושו לתחילת ספר בראשית נשתמר רק במקצת, ועיקר פירושו הנמצא בידינו מתחיל בפרשת וישב.
מפירושיו לפרשת השבוע:
בתחילת פרשת וישב כותב הרשב"ם על ויכוחים שהיו לו עם רש"י, סבו: "וגם רבנו שלמה אבי אמי מאיר עיני גולה שפירש תורה נביאים וכתובים נתן לב לפרשפשוטו של מקרא, ואף אני שמואל ב"ר מאיר חתנו זצ"ל נתווכחתי עמו ולפניו, והודה לישאילו היה לו פנאי היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום".
על הפסוק: "וַיִּקָּחֻהוּ וַיַּשְׁלִכוּ אֹתוֹ הַבֹּרָה וְהַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָיִם" העירו חז"ל (שבת כב, א):
 ממשמע שנאמר והבור ריק איני יודע שאין בו מים? אלא מה תלמוד לומר 'אין בו מים'? - מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו.
יש לציין כי ע"פ פירושו של הרשב"ם, ודאי שאחיו לא ידעו על הנחשים הללו. שכן כתב:
שאם היה בו מים לא היו משליכין אותו שם, שאם כן היו מטביעין אותו וממיתין אותו בידיים, והם אמרו 'ויד אל תשלחו בו' 'וידנו אל תהי בו' לגרום לו מיתה.
מי, בסופו של דבר, העלה את יוסף מן הבור ומכר אותו לעבד? האם היו אלה מדיינים או ישמעאלים? - לכאורה יש סתירה בפסוקים: בהתחלה כתוב: "וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה אֹרְחַת יִשְׁמְעֵאלִים בָּאָה מִגִּלְעָד", אבל אח"כ כתוב: "וַיַּעַבְרוּ אֲנָשִׁים מִדְיָנִים סֹחֲרִים וַיִּמְשְׁכוּ וַיַּעֲלוּ אֶת יוֹסֵף מִן הַבּוֹר וַיִּמְכְּרוּ אֶת יוֹסֵף לַיִּשְׁמְעֵאלִים". ואולם, בהמשך כתוב "וְהַמְּדָנִים מָכְרוּ אֹתוֹ אֶל מִצְרָיִם" ולבסוף כתוב: "וַיִּקְנֵהוּ פּוֹטִיפַר סְרִיס פַּרְעֹה שַׂר הַטַּבָּחִים אִישׁ מִצְרִי מִיַּד הַיִּשְׁמְעֵאלִים אֲשֶׁר הוֹרִדֻהוּ שָׁמָּה". רש"י פירש שיוסף עבר מיד ליד מספר פעמים. אבל הרשב"ם כותב כך:
בתוך שהיו יושבים לאכול לחם ורחוקים היו קצת מן הבור לבלתי אכול על הדם, ממתינים היו לישמעאלים שראו. וקודם שבאו הישמעאלים, עברו אנשים מדיינים אחרים דרך שם, וראוהו בבור, ומשכוהו ומכרוהו המדיינים לישמעאלים, ויש לומר שהאחים לא ידעו.
כלומר שהאחים רצו למכור את יוסף לישמעאלים, אך לא הספיקו לעשות כן, ומה שקרה הוא שהמדיינים משכו אותו ומכרו אותו לישמעאלים, והם שהורידוהו למצרים.
 
הרב ירון
 
לסבתא רבתה רחל הלר
ולכל המשפחה
שפע ברכות
בשמחת בת-המצווה של הנכדה נועם
בת מרי וחזי גפן
נכדה לנעמי ודב סומפולינסקי
ושיר תהילה והודות לא-לוקים
 
 
 
 
 
ת ר ב ו ת נ ו
חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך
 
ביום ראשון, כ"ד בכסלו תשס"ט, 21.12.08  ליל ראשון של חנוכה,
בשעה 18:00  "בבית שפירא" אירוע השקת הספר "זיכרון דגנים" - בעריכתה של יונה ברמן -
המנציח את זכרם ופועלם של יפה, מנחם ודוד דגני, במלאת 60 שנה לנפילתם.
 
ביום שלישי: "טלפון חנוכה"
לאחר הדלקת נר שלישי של חנוכה, החל מהשעה 17.30 ועד 21.00 יערך מבצע "טלפון חנוכה",
במסגרתו יתקשרו נציגי ועדת תרבות לבתי החברים.
הנכם מתבקשים לענות לטלפון בשירת שיר חנוכה כלשהו (ולא לענות "הלו" וכד').
בין העונים נכונה (תרתי משמע...) יוגרל פרס אשר יוענק במסיבת חנוכה שתתקיים בע"ה ביום רביעי.
 
ביום רביעי:
בשעה 20.30 בחדר האוכל – מסיבת חנוכה עם להקת "אוי דיווז'ן" – ראו פרטים בעמוד הבא.
                                         אפשר להזמין קרובי משפחה וחברים.
 
ביום ראשון: נר שביעי של חנוכה – טיול משפחות לאזור הכרמל. 
                  פרטים והרשמה על לוח המודעות עד יום רביעי
 
תחרות חנוכיות
אנו עדיין מצפים לחנוכיות שהכנתם – נא לשים אותן על השולחן המיועד בחדר האוכל החל מיום ראשון בבוקר.   בהצלחה !
ועדת תרבות
 

 

המשבר הכלכלי – היבטים תיאורטים וחברתיים

 
השבוע התקיים ביזמת המטה השיתופי בתנועה הקיבוצית יום עיון בנושא
המשבר הכלכלי בעולם ובישראל. השתתפו בו כ- 150 איש, רובם צעירי ובוגרי תנועות הנוער.
יום העיון היה יוצא דופן בהיקפו ובעומק ההתייחסות לגורמי המשבר, להשלכותיו ולכיווני היציאה האפשריים ממנו. היום התחלק לשלושה מושבים: הראשון הוקדש לסיבות להתפתחות המשבר, השני עסק בהיבטים החברתיים והמושב השלישי הוקדש לשאלה לאן נרצה לצאת מהמשבר.
במושב הראשון הסביר פרופ' אריה ארנון (אונ' באר שבע) את הגורמים למשבר. לדעתו המשבר התחיל מ"בועה" ענקית שנוצרה בארה"ב בתחום הדיור. מחירי הדירות עלו ועלו, הבנקים העניקו משכנתאות לכל דורש כשכל הביטחונות נסמכו על הבתים של הלווים, רוכשי הדירות שלא עמדו בהתחייבותם, מה שהוביל להתמוטטות שוק האשראי. בנוסף, הבנקים החלו להשקיע את הכספים בהשקעות בעלות סיכון גבוה שהובילו להפסדים. התוצאה הייתה קריסת בנקים שהובילה את המשבר שלפנינו.
במושב השני תאר ד"ר אמנון פורטוגלי (אוני' תל אביב) את התפתחות המשק האמריקאי בהשפעת התפיסה הניאו-ליברלית. שהתבטאה בשלושה מאפיינים:
1.       הקפאת שכר העובדים והחלשת איגודי העובדים.
2.       שוק חופשי ללא פיקוח ממשלתי.
3.       קידוש ההפרטה.
מאפיינים אלו נובעים מכך שהממשלות מעניקות סעד לטייקונים ולתאגידי הענק, במקום לקיים מדיניות סעד לכלל האזרחים. לדעתו היום יש להעדיף את התמיכה במשקי הבית על פני התמיכה בבנקים ובתאגידים הענקיים. 
פרופ' דני גוטוויין (אונ' חיפה) הסביר שהמשבר הכלכלי שהתרחש בארה"ב בשנת 1929 (לפני שמונים שנה) הוביל שם לשינוי כמה דפוסים חברתיים משמעותיים. השכר הריאלי בארה"ב לא עלה בעשורים האחרונים, לעומתו ההוצאות - דיור, חינוך, בריאות- עלו בשיעור חד, מה שגרם להקטנת ההכנסה. כתוצאה מכך יצאו הנשים לעבוד ובכך הצליחו להגדיל את ההכנסה של משקי הבית, אך ההוצאות המשיכו לעלות והחובות של משקי הבית גדלו. הם משכנו את עתידם כדי לחיות יותר טוב בהווה וכל זאת בעידוד הממשל.
בישראל קרה תהליך דומה. רוב פירות הצמיחה הופנו לחמישון העליון. ההכנסה נשחקה - העובדים נחלשו - שכר מינימום - ביטול איגודי עובדים. כל אלו גרמו לפערים לגדול ולתפוח. העשירון העליון גדל, המעמד הבינוני קרס ונמוג. הרבה משפחות שהשתייכו למעמד הבינוני ירדו לעשירונים התחתונים ואף מתחת לקו העוני.
כשהתקיימה מדינת רווחה הייתה במידה רבה חלוקה שוויונית של ההכנסות ועלתה ההכנסה למשפחות החלשות. אי שוויון בחלוקת ההכנסות גרם לכך שהמשכורות לא עלו אלא ירדו. וכאשר המשכורת יורדת וצרכי המחייה עולים, פורחים עסקי האשראי ואנשים מתחילים לחיות על חובות. עובדים יותר, קונים פחות, חייבים יותר (שיטת האוברדרפט).
 
 
המושב השלישי שהוקדש לכיווני היציאה מהמשבר החל בדבריו של פרופ' אבישי ברוורמן שתיאר את המציאות הכלכלית והפוליטית הישראלית ואת הצורך לשנות את מבנה השלטון, כך שנשתחרר מהחנק של הבירוקרטיה. הוא טען שממשלות ישראל, שקיצצו את תקציבי החינוך וההשכלה, פגעו בהון האנושי, המשאב
היותר חשוב שלנו. לדבריו עדיין לא הפנימו אצלנו את ממדי המשבר ועדיין לא מוכנים לפעול בהיקפים ובעוצמה כפי שכבר פועלות מדינות אחרות.
אלדד שלם (קיבוץ מעברות) סיים את יום העיון בהתייחסות להבדל בין ראיית הפרט כישות אוטונומית נפרדת, לבין ראיית הפרטים כמקיימים דיאלוג מתמשך עם הכלל. לדעתו דווקא בתקופת משבר יש יתרון לשיטה השיתופית בהתמודדות עם הצרכים של התקופה. לדעתו המשבר מעמיד אותנו בבחירה בין דמוקרטיזציה, ניהול משתף וטיפוח מודלים של קהילות שיתופיות, לבין דיקטטורה של "האיש החזק" או הארגון החזק, כפי שקרה כבר בהיסטוריה.
 
כל המרצים הסכימו שהמשבר הוא עולמי ושאין ממשלה עולמית שתוכל לטפל בו, כלומר צריכים ליצור הסדרים בינלאומיים.
הכלים לפתרון המשבר הם כלים סוציאל-דמוקרטיים, כלומר כניסה של גורמים מווסתים לתוך המערכת הכלכלית, התערבות הכלכלה בפוליטיקה. לדעתם יש להנהיג מדיניות כלכלית של הלאמת מוסדות פיננסים, קביעת הסדרים כלכלים עולמיים, שהם היסוד להסדרים כלכלים חברתיים, שהם היסוד להקמת מדינת רווחה.
השלב הבא בטיפול במשבר הוא טיפול בלוקחי המשכנתאות, מפוטרים, ארגון מקומות עבודה, הגדלת כושר הפרנסה והשקעה בהון האנושי עתידי.
עוד הסכימו המרצים שקווי הדמיון בין המשבר הנוכחי למשבר הקודם, ההיסטורי, ב- 1929, גדולים ומדאיגים, וכל מי שלמד היסטוריה זוכר למה הוביל המשבר ההוא... למלחמת העולם השנייה.
מתי המשבר יבואו אל סיומו? טוב - גם כאן יש הסכמה בין המומחים... לא ניתן לדעת... כל הערכה טובה בדיוק כמו האחרת. מחצי שנה עד עשור. נותר רק להתפלל שיגמר מהר...
לסיום: היה מעניין, היה מרתק. למדתי והחכמתי וגם ... נבהלתי...
                                                רשמה: חי יום-טוב ברוכי
 
 
לסבתא רבתה וסבא רבה נעמי ויהושע קורן
ולכל המשפחה
מ ז ל   ט ו ב
בהולדת הנינות-התאומות
בנות לסלעית ואבידן ויצמן
נכדות לשושי וחגי אילן
טוב ינחיל בני בנים
 
בשיעורו של הרב ירון עסקנו בשאלה
האם האבות קיימו את כל התורה.
ישנו מדרש המייחס לאבות את ידיעת התורה וקיומה.
האם הכוונה היא שהם קיימו את כל המצוות כפי שהן מוכרות לנו?
מפרשים שפירשו כך נאלצו להתמודד עם השאלות: כיצד הגיש אברהם בשר וחלב (אפשר לענות שהוא הגיש קודם מאכלי חלב ואח"כ בשר), כיצד נשא אברהם את הגר המצרית (על כך אפשר לענות שהיה זה לפני ברית המילה ואז אברהם עדיין לא קיים את כל התורה), כיצד בנו האבות מצבה (על כך ענו חז"ל שזה הפך להיות איסור רק אחרי שזה הפך להיות דרך פולחן לע"ז), ובעיקר: כיצד נשא אברהם את שרה - שהייתה אחותו מן האב, כיצד נשא יעקב שתי אחיות וכיצד נשא עמרם את יוכבד דודתו?
ראינו גישות שונות לשאלות אלו: הרמב"ן טוען שקיום התורה של האבות היה רק בארץ ישראל. המהרש"א אומר שלגבי רחל ולאה לא הייתה ליעקב ברירה כיון שרחל הייתה מקודשת לו ואת לאה הוא נשא בטעות, ומאותו רגע האפשרות היחידה שלו הייתה לגרש את שתיהן או להחליט שמכיוון שהוא לא מחויב במצוות התורה, אלא קיים אותה רק כהנהגה טובה - עדיף לוותר על ההנהגה הזו בשביל לקיים את המשך השושלת. המהר"ל כותב שאיסורי העריות בכלל לא היו תקפים ביחס לאבות, מכיוון שהם קיבלו עליהם את התורה מרצונם, ודינם הוא כגרים, והרי כל מי שמתגייר נחשב כתינוק שנולד מחדש ואין לו קרובי משפחה. ר' חיים מוולוז'ין אומר שכל המצוות נועדו לתקן את העולמות העליונים, והאבות ידעו לתקן את העולמות האלו בלי קיום המצוות המעשיות.
לעומת כל אלו, ר' אברהם בן הרמב"ם כותב שהאבות קיימו רק את מה שהם נצטוו ובכלל לא קיימו את המצוות כפי שהן מוכרות לנו כיום, וממילא אין מקום לשאלות אלו כלל...
 
בחלקו השני של היום למדנו על יוזמתם של רעיה ויוסי אפנר: אב"י בשביל ישראל. רעיה דיברה על הצורך הקיים בהם להנצחה, מאז נפילתו של בנם אבי באסון המסוקים. על ההתמודדות עם האובדן, הרצון להמשיך ולדבר על אבי. על המציאות של "גזרה על המת שישתכח מהלב" לעומת הצורך להמשיך את הקשר "כי מדי דברי בו זכור אזכרנו".
אב"י = אפשר ביחד. לרעיון המסע בשביל ישראל חברו למשפחת אפנר 'צו פיוס' ומדרשת אורנים כדי לקדם במשהו את החברה הישראלית בדרך להיות טובה יותר. המסע מאפשר התחלות, מאפשר פתיחות בין גווני אוכלוסיית המדינה. שילוב של הכלה = חיבור ראשוני והכרת האחר ללא שינוי, וקבלה = ויתור על הרצון לשכנע ולשנות את האחר. שיחה ממקום שוויוני. להכיר ולקבל את האחר.
המסע אב"י בשביל מושתת על שלוש אבני יסוד: אבן ההנצחה – כל יום במסע מתחיל בטקס זיכרון לחללי הצבא והטרור שהם כמעט היחידים שעדיין נמצאים בקונצנזוס הישראלי. אבן ההתחדשות – סדנאות של לימוד מהמקורות בקבוצות קטנות, לא מתויגות ובלתי מוכרות. אבן השיח – התוצאה של שתי האבנים הראשונות, במהלך היום תוך כדי הליכה בטבע בשבילי הארץ באוויר הפתוח.
השנה יתחיל המסע בכ' באדר 16.3.08 מקיבוץ נתיב הל"ה.
 
בשבוע הבא לפני הדלקת נר שישי נלמד עם הרב איתמר חייקין
בנושא: חנוכה ועוד ....

 
ד"ש מרב"ש
 
סיירת חרוב הגיעה לקיבוץ
 
כפי שפרסמנו באמצעי התקשורת המקומיים עונת המטווחים החלה ושוב מתעוררת "בעיית גן חרוב". עד לסגירת הגיליון נרשמו רק כ 40% מהשומרים לביצוע מטווח. הבוקר בוטל מקצה מטווחים עקב חוסר משתתפים. זה לא רציני, לא כלכלי, לא חברי, חסר אחריות ואולי גם קצת גובל בפלילים.
 
פירוש:
 
לא רציני-  פה זה לא גן חרוב! ("למה הוא עדיין לא נרשם"... "מה, אני האחרון? קודם תלך ל"...).
 
לא כלכלי-
1.       בפעם ה- 100 - יש משמעות כלכלית למילוי המטווח. זה פשוט עולה פחות!
2.       גם בנאדם שעשה מטווח לפני 4 חודשים, 6 חודשים וכו' חשוב שיעשה עם כולם- כי כשהוא יבוא לבד בפעם הבאה- זה פשוט יעלה יותר!
 
לא חברי - מה לעשות, בכל זאת יש מספר אנשים שמתעסקים בנושא הביטחון בקיבוץ. לגרום להם לרדת לרמה של גן חרוב (לא שהרמה שם לא גבוהה, אבל בכל זאת..), זה לא יפה. אף אחד מאלה שפועלים בתחום לא עושה זאת רק בשביל ההנאה שלו.
 
חסר אחריות - בכל זאת, מדובר באחריות אישית של כל אחד מהחברים ומי שמתעלם מחובתו פוגע בסופו של דבר ברמת הביטחון שקבענו לטובת כולנו וזו חוצפה להתעלם מכך.
 
קצת גובל בפלילים - חבר שלא ביצע מטווח והולך לשמור עם אקדח מבלי שהמשלח שלו שם לב שרשיונו פג תוקף- גורם לעצמו ולמשלחו לעבור עבירה פלילית. חד משמעית.
ב נ ג' ו
 
 
השיעור בפרשת השבוע יינתן ע"י יששכר ברמן
אחות תורנית: ברוריה לנדה – פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
לרגל חופשת חג החנוכה תהיה המרפאה סגורה ביום רביעי הקרוב.
              &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
תזכורת ממערכת תקציב אישי/מנגנון תכניות חסכון:
א. עכשיו הזמן...
מי שמעוניין למשוך כסף מהחיסכון או להפקיד בו כסף, יפנה לדיויד בשבוע
האחרון של הרבעון.
הכסף ישוחרר או יופקד ביום הראשון של הרבעון הבא (01/01/2009).
פניות לדיויד בקופת בית בשעות הקבלה או בכתב.
בעלי חשבונות קיימים, יקבלו דיווח מצב החשבון נכון ל 31/12/2008.  
ב.     בהקשר להודעה זו – שימו לב לדף הפנימי שחולק בתאי הדואר אתמול !
הנהלת החשבונות
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
עוד יישמע...
מזל-טוב לשורי וגיל אמיר ולכל המשפחה עם החלטתה המשמחת של
מיטל להינשא לידידיה פישר מאפרת.
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
הקיבוץ הדתי                          
לעורכי העלונים שלום וברכה,
שתי בקשות לנו אליכם:
1.       נא לפרסם – במידה ויש חברים שלא מקבלים עמודים ומעוניינים לקבל, מוזמנים לשלוח אלינו את הבקשה ואנו נכניס אותם בשמחה לרשימת מקבלי עמודים בקיבוצכם.
2.       נא לפרסם - למעוניינים בכריכת עמודים לשנת ס"ח, נא להעביר אלינו בהקדם את החוברות בצירוף שם וקיבוץ.
תודה על שיתוף הפעולה.
בברכה,
                                                                                   
                                                                                      גילה קפלן       דנה פרס - שטיבי
 
לוח שידורים שבועי              ערוץ הפנימי
לשבוע המתחיל ביום ו' כב' כסלו 19/12 - יום ה' כח' כסלו 25/12
 
יום ו'
19/12
שבת
20/12
יום א'
21/12
יום ב'
22/12
יום ג'
23/12
יום ד'
24/12
יום ה'
25/12
13:00- 16:00
 
 
שבת
שלום
 
 
 
20:00- 21:30
זמן חסידי
(שירים ושיעורים)
16:00 – 20:00
 
*
סרט טבע:
נשרים
*
סיפורי התנ"ך לילדים:
יוסף ואחיו
*
רחוב סומסום:
חנוכה
 
שבת
שלום
 
 
*
ג'מבורי
 
 
*
סרטים מהספרים
 
*
הקוסם מארץ עוץ
 
*
ספר הג'ונגל
 
 
*
דגדוגים
 
 
*
שירי משחק
 
*
אנסטסיה
 
     
     *
פסטיגל על הזמן
 
*
חיבוקי
*
דודודו:
איך עושים לחם
 
*
מחזמר:
פיטר פן
 
*
גרפילד
 
*
טלטאביס
 
 
*
בגן של דודו:
"נס גדול היה פה"
 
*
בעקבות המכבים
*
עליסה בארץ הפלאות
 
*
פרפר נחמד:
חנוכה
 
*
סיפור ושיר עם מיריק שניר
 
*
מחזמר: האסופית
*
מדגסקר
 
21:30 סרט למבוגרים
20:00 – 21:00 הפסקת מצגת
21:00 סרט למבוגרים
החוש השישי
 
(דרמה)
ריקוד לאור ירח
(דרמה)
תאומים
 
 
(קומדיה)
אלקטרה
 
 
(פעולה)
השתול
 
 
(מתח)
פורסט גאמפ
 
(דרמה)
 
סליחה מראש על התקלות ועל השינויים...       
                          צפייה מהנה וחנוכה שמחה !!!                                                     
                                                            מפעילי הערוץ: הדס וגבי
 
 
 
 
 
 
AtarimTR