ידיעון 2625 פרשת "בהעלתך"

בס"ד י"ג בסיוון תשס"ט
 
פרשת "בהעלתך"
 
19.22
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית
19.30
מנחה, קבלת שבת,
 ערבית, דרשת הרב
 
קידוש לכבוד חתן בר-המצווה ניב גרינברגר
 
 
11.00
שעור במשניות - בשטיבל  
20.45
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
"שלום זכר" לכבוד הרך הנולד לבית ברמן
13.30
מנחה גדולה
 
 
17.00
שעור לנשים בפרקי אבות – במועדון
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 21.30 – 23.30
17.15
שעור בדף יומי
17.30
נשים אומרות תהילים - בבית סעדון
 
 
18.00
מ נ ח ה
 
 
20.27
ערבית, הבדלה
 
      זמני התפילה במשך השבוע
   שחרית א', ג', ד, ו'            06.00   
   שחרית ב' ה'                   05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
   מנחה בבית הכנסת            18.30    
   רבע לערבית                    20.00
   ערבית                           20.15 
שימו לב !
סעודת ליל שבת
בחדר האוכל
זזה לשעה 20.45
           
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
18.45
בארות יצחק הולכת רחוק
אולם ספורט
19.00
שיעור בנ"ך
חדר עיון
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
 
חתונת עמית פורשר וענבל סימון
שלוחות
יום שלישי
08.30
בית מדרש לבגירים
מועדון
 
חתונת גל גרינברגר ואלמוג לוי
 
 
 
יום רביעי
17.30
צ'י קונג לבגירים
מועדון
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
19.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
20.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
21.00
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
שטיבל
יום חמישי
18.45
בארות יצחק הולכת רחוק
אולם ספורט
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
יום שישי
06.30
שעור בדף יומי
חדר עיון
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
 

 

בכיו של הרך הנולד, בכי מר, קורע את לבך.

כה חסר ישע וכה פגיע. מה אתה עושה לו?
כמו אברהם, האב הקדמון שצווה ועשה, כך גם אתה – מכניסו בבריתו של אברהם אבינו.
כורת ברית-דמים שאינה ניתנת להתרה או להסתרה.
מצטרף לשרשרת הזהב של יהודים שכרתו ברית עם עמם ועם אלוקיהם.
בכל תנאי, בכל מצב – גם בגזירות, גם בגטאות.
וכה חביבה המצווה עד שדוחה היא אפילו את השבת.
ומי שהבטיח גם קיים: בדמייך חיי!
               אלי ברמן
 
מה בגיליון?
·         שבעים פנים לתורה – הרב ירון
·         שיר שבת – יהונתן שרמן
·         מאבלות לשמחות – משפחת ארונסון
·         מיומנה של סדרנית רכב – עפרה פארן
·         שבת תנועה –  שורי אמיר, אסתר פורשר, גל גרינברגר
·         סיור חיילים – שולי גל
·         בקיבוץ הדתי – משלחן הדובר
·         בקיבוץ הדתי – משלחן הדובר
·         בוועדת צעירים – שולי בשם הוועדה
·         לקראת אסיפה – הנשיאות
·         בוועדת מינויים – פרד אדן
·         הזמנה לכנס בבר-אילן
·         במועצה – אמיתי יעקבס
                                                 וכלבו דף.          
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
     נר זיכרון !
     דבורה וולקובסקי ז"ל – ט"ו בסיוון תש"י
 
 
שבעים פנים לתורה
 
ר' בחיי בן אשר
ר' בַּחְיֵי בן אשר אבן חלאווה (1255-1340) חי בסרגוסה שבספרד המוסלמית, היה תלמידו של הרשב"א ונצר לשושלת מפורסמת של רבנים שפעלו בספרד, אנגליה, צרפת, מרוקו, אלג'יר, טורקיה וישראל. (אין זה ר' בחיי בעל הספר 'תורת חובות הלבבות', אשר חי כמאתיים שנים לפניו).
על תולדות חייו לא ידוע לנו הרבה, אבל ספריו התפרסמו מאוד. יש עדויות על כך שכבר לפני חמש מאות שנה היה ספרו "מצוי אצל כל בר ישראל", וכי רבים היו רגילים לקרוא וללמוד את פירושו על התורה מדי שבת בשבתו.
פירושו על התורה מורכב מארבעה רבדים, כפי שהוא כותב בהקדמתו: דרך הפשט - בעקבות פירושי רש"י,
ר' חננאל, הראב"ע, דרך המדרש - אשר הוא הרחיב בה מאוד, דרך השכל - להראות שהתורה בלולה מכל החכמות, ודרך הסוד - הקבלה.
כמו כן כתב ר' בחיי שני ספרים נוספים: 'כד הקמח' - אוסף של דרשות בנושאים שונים, אשר מכיל גם פירושים על יונה, איוב ואסתר. וכן 'שולחן של ארבע' - בהלכות סעודה.
בגליל התחתון, על כביש 65, ליד הישוב קדרים ישנו קבר המיוחס לר' בחיי, אך אין עדויות לכך שהוא עלה לארץ בסוף ימיו.
 
מפירושיו לפרשת השבוע:
אומר ר' בחיי (במדבר ח, ו) שפרשתנו מסודרת לפי סדר החשיבות: "הפרשיות מסודרות בהשגחה גדולה בסידור המעלות: כהן, ואחריו לוי, ואחריו ישראל". לכן מתחילה הפרשה בציווי לכהנים: "דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֵלָיו בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת", ואחריה ללויים: "קַח אֶת הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", ואח"כ לישראל: "וְיַעֲשׂוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפָּסַח בְּמוֹעֲדוֹ".
·        על הפסוק: "אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת" מקשה ר' בחיי: הרי המנורה היא הנר האמצעי, ואם כן היה נכון יותר לומר 'יאירו ששת הנרות'! לשאלה זו הוא נותן הסבר אחד בדרך הפשט והסבר אחר בדרך הקבלה:
ועל דרך הפשט שיעור הכתוב: בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה תעלה אותם, ועמו יהיו שבעה... ולכך לא היה אפשר לומר 'יאירו ששת הנרות', שהרי שבעה הם הנרות המאירים.
בדרך הפשט, אם כן, יש לפסק את הפסוק באופן כזה: "בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה, (-וביחד) יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת", ובדרך הקבלה הוא רואה רמז למנורה של מעלה:
ועל דרך הקבלה הכתוב נכון וברור כפשוטו, והוא מְדַבֵּר במנורה של מעלה, ופירוש 'אל מול' ייאמר כנגד המנורה של מעלה שהן שבע ספירות בחכמה, 'יאירו שבעת הנרות' של מטה... בפרשה זו תמצא זכרון המנורה ארבע פעמים: שניים ראשונים שמדברים במנורה של מעלה הם מלאים (=בכתיב מלא), והם 'אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת', 'אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה הֶעֱלָה נֵרֹתֶיהָ', ושניים אחרונים חסרים, שמדברים במנורה של מטה: 'וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנֹרָה מִקְשָׁה זָהָב', 'כֵּן עָשָׂה אֶת הַמְּנֹרָה'.
הרב ירון

 

 

שיר-שבת
 
"...וארון ברית ה' נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה"
 
הבנים שלימים יחטאו וייתמו,
במדבר געגוע לארץ נושבה;
כצימאון אנקה נודדת יידמו 
- טרם גזירה, טרם כליה.
 
וענן של יומם ועמוד אש הליל,
יעטפו לכסות על גורל ועתיד;
כחומה של מגן וגבורה של החיל,
מספר, מגלות, מחשוף והעיד.
 
כרומז ומתריע לדור נגאלים,
יתור מנוחה, כהולך נכוחות;
לא ארון בצלאל, בו לוחות השניים,
אלא ארון בו ספונים שברי הלוחות...
יהונתן שרמן
 
 
 
לניב גרינברגר בר-המצווה
להורים סיגי ונעם
לסבתא וסבא עטרה ואשר
ולכל המשפחה
מ ז ל   ט ו ב
בכל דרכך דעהו והוא יישר אורחותיך
 
 
מאבלות לשמחות
 
במלאות שלושים לפטירת אבינו  ג'ורג' ארונסון ז"ל ברצוננו להודות לכל בית בארות יצחק על התמיכה והאהבה שקיבלנו בתקופה כ"כ קשה . אחרי אשפוז של יותר משבועיים אבא נפטר, חודש לפני יום הולדתו ה-93. ב-9 השנים מאז עליית ההורים ארצה אבא היה מבקר בקיבוץ לעתים קרובות ומאוד אהב את המקום ואת האנשים בו. הוא היה בין היחידים שאהב את היין של הקידוש בחדר האוכל, אהב את בית-הכנסת והיה מאוד גאה בכל ההשתתפות של הנכדים בתפילות.
אנו מודים לכולם על כל מילה טובה, השתתפות בלוויה, ארגון התפילות בליווי החברה קדישא של הקיבוץ, ביקורי ניחום אבלים ועזרה בתקופת ה"שבעה".
3 ימים אחרי שקמנו מה"שבעה" חגגנו בר מצווה לבננו עקיבא. שוב המון תודה למזכירות, למשפחות רבות ולחברים טובים על כל המאמצים. תודה על כל הסידורים – סידור אורחים, מטבח, בית כנסת, מחסן בגדים ובית שפירא, ותודה להכנסת האורחים שלכם.
שנפגש בשמחות,
אלן וליאורה ארונסון , רוז ארונסון והאחים [בת' קצמן ומיקי ארונסון]
 
גבורות לבני-עקיבא
את אירועי "שבת התנועה" חתמנו במפגש של סיפורים ושירים. להלן דבריה של הקומונרית גל גרינברגר שנאמרו במהלך הערב.
ערב טוב,
בערב זה שמענו סיפורים רבים על בני-עקיבא, תנועה מתחדשת המעודדת עלייה, התיישבות, לימוד תורה, ערכים ועוד.
אם היה מגיע אלינו פתאום יצור מהחלל ושומע סיפורים אלו, בודאי היה מעריך שמדובר בתנועה של אנשים מבוגרים, בעלי משפחות ומקצוע, אשר מגשימים את הערכים הללו. אבל הוא יטעה.
הוא לא יאמין כשנספר לו שמדובר בתנועה של הנוער שכשמה כן היא.
הנוער נע, מתקדם, שואל שאלות, לוקח אחריות, מציב את היעדים הכי גבוהים ולא מפחד מעבודה קשה עד שיגיע אליהם.
כולנו, כמו שראינו, חלק מהתנועה המופלאה הזאת, בדרך כזו או אחרת.
בתקופה האחרונה מתחולל שינוי בבארות-יצחק. שינוי קטן על ידי חבורת נוער שמחליטה לחדש מעשה אבות, חולמת ולוחמת להקמת סניף בבארות-יצחק. אני עדה למאמץ הגדול שעושים המדריכים כדי להעניק לסניף את המירב ועל זאת אני מודה להם. טל, אשירה, איתן, אורי ויאיר – יישר כח!
ולכם, בית בארות-יצחק, אני מזמינה כל אחד ואחד מכם לשאול ולהתעניין, בשבילים, בחדר-האוכל ובכל מקום שהוא: האם הצלחנו להביא עוד חניך לפעילות? האם הצלחנו לנתב כוחות של עוד נער מתבגר לכיוון הטוב?
האם הצלחנו ליצור גאוות יחידה לבארות-יצחק וחיבור למקום? האם הצלחנו להנחיל ערכים?
התעניינות זאת היא מסיבה פשוטה: ההצלחה שלנו היא הצלחה שלכם.
כשנכנסים לסניף רואים בכניסה משפט גדול שאמר הרב קוק זצ"ל ואותו אני רוצה לאחל למדריכים ולסניף:
"עלה למעלה עלה, כי כח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם, פן יכחשו לך. דרוש אותם ויימצאו לך מיד".
                                                                                                        תודה רבה !
 גל גרינברגר
 
להורים מיכל ובנג'ו ברמן
לסבתות ולסבים – חנה ונחום ברוכי, שולמית ואלי ברמן
לסבתות רבתות – חנה תשבי-ברמן ושרה פיש
ולכל החמולה
מזל טוב בהולדת הבן-הנכד-הנין
אח לאורי, איל ונגה.
טוב ינחיל בני בנים
 
 
מיומנה של סדרנית רכב
נראה לי שמזמן לא כתבתי תזכורות לנהגים/ות ולכן הרגשתי צורך לרענן כמה דברים.:
·        אני מרגישה שמתפקידי לעזור לכל הציבור להיעזר בטרמפים ע"י רכבי הקיבוץ כדי לקדם אותם למחוז חפצם.
·        בעיקר חשוב לי לדאוג לחיילים (שמשרתים נאמנה את ארצנו הקטנה) ולילדי בי"ס (שלא יהיה להם תרוץ להיעדר משיעור). לכן אני מנסה למצוא קומבינות לטרמפים ומצפה מכל הנהגים/ות שישתפו פעולה
ולפעמים יתגמשו אחד לטובת השני.
·        חשוב להקפיד על ניקיון הרכבים ולדווח לי במזכירה או בכתב על כל תקלה ברכב או חו"ח תאונה.
·        לפי בקשת רוב הציבור אין לעשן בתוך הרכבים - הריח נשאר ברכב הסגור, העשן נכנס למאווררי המזגן
ומאד לא נעים לנסוע ברכב כזה.
 
סדר העדיפות להקצאת רכב בשעות היום עד השעה 16:00 הוא:
                                            1. נסיעות משקיות.
                                                           2. רכב לחבר
                                                           3. נסיעות קבועות של ועדות
                                                           4. נסיעות פרטיות.
                                                           5. משתלמים
·        אני משתדלת לשבץ רכבים במשך היום גם להזמנות פרטיות. לא תמיד זה ניתן לכן אני מבקשת לבדוק
ערב קודם אם שובץ לכם רכב, ואם לא שובץ - לבדוק מה ניתן לעשות.
לפעמים מתפנה רכב בבוקר ואז אשמח לתת למי שביקש ולא קיבל וגם להודיע לנהג/ת.
·        לסיכום: כל יום שעובר ואין משבצות ריקות בטבלת סידור הרכב (ז"א שכל הבקשות נענו מבוקר עד ערב)
                עושה לי טוב בלב. זה המקום גם להתנצל אם לפעמים פישלתי.
·        תמיד אשמח לעזור, בכל שעות היממה, (אחרי השעה 23:00 יהיה יותר קשה להשיג אותי אך אפשר תמיד להשאיר הודעה במשיבון של הפלאפון). אם יש תקלות או בקשות דחופות וגם אם אני לא בקיבוץ יש מי
שיעזור לי לבצע שינויים במחשב.
נסיעה זהירה ובטוחה ושבת שלום,
                     עפרה פארן    
 
 
 
 
 
"קדימה בני עקיבא"
בשבת שעברה היו מספר אירועים לציון 80 שנות בני עקיבא. בשבת בצהריים התאספנו, הקומונרית האנרגטית, מדריכים, חניכים, הורים ואף סבים וסבתות למפקד מרגש ולאחר מכן התפזרנו לפי שבטי הילדים לפעולה משותפת. היה מפגש מעניין ומהנה בו הדגימו לנו החניכים והמדריכים באלו נושאים הם מתעסקים מידי שבת.
במוצאי שבת התקיים אירוע לכל הציבור. בכניסה לבית שפירא הילדים החביבים חילקו עניבה אישית עם ציון השבט והסניף של כל אחד ואחת. במפגש השתתפו חניכים, מדריכים וקומונרים לדורותיהם. שמענו סיפורים מפי חניכים לכשעבר ובין לבין נהנינו באופן פעיל משירה בציבור בליווי רון יונה, שבחר שירים ישראלים קלאסים לצד עכשוויים יותר. כמובן שאת הערב חתמנו בשירת ההמנון,"יד אחים". הרגשנו את התכנון וההשקעה שהיו דרושים לגל ולצוות על מנת להוציא את הערב הזה לפועל. כנראה בגלל שהרבה נסעו או אירחו לחג, חברים רבים לא הגיעו לאירוע, חבר'ה - הפסדתם.
יישר כוח לגל ושותפיה, שהזכירו לנו את הימים היפים שלנו בסניף, את המקום ממנו צמחנו ואת הדרך שעשינו להגיענו עד הלום.
"בלב אמיץ בעזרת ה' – עלה נעלה".
שורי אמיר, שבט אחוה, סניף עציון, פלטבוש, ניו-יורק
 
 
 
 
אין תחליף לתנועת נוער !
השאיפה של כל הורה ומחנך להגיע למצב שילדיו תורמים ועושים למען אחרים ולא רק לעצמם.
יש כמה דרכים, אך הדרך הממוסדת והבטוחה ביותר היא דרך התנועה.
בבני-עקיבא הילדים יונקים מגיל צעיר את הערך הזה דרך המעשים של ילדים בוגרים מהם.
האחריות מוטלת בראש ובראשונה על הקומונרית – שגם היא צעירה – שמדריכה ודואגת למדריכים: טל פורשר, איתן ארונסון, יאיר ארונסון, אשירה גרדשבסקי (מקדומים) ואורי וייס (מנחלים).
גל הכינה ומפעילה תכנית הדרכה עשירה ששותפים לה גם מדריכים בפוטנציה. המדריכים החביבים אוספים את הילדים לפעילות באופן סדיר.
בשבת שעברה הייתה פעילות מיוחדת במסגרת "שבת תנועה" שמטרתה לשתף את ההורים בנעשה ולחדד את הקשר שלנו לבני-עקיבא לאורך כל השנים.
בוגרי בני-עקיבא סיפרו על הסניף "המט לנפול" ועל השעות הרבות שהם בילו שם, שם מצאו את בני זוגם וכו'.
תודה לכל מי שבא ותודה גדולה לחניכים שישבו ושמעו בעניין רב והשתתפו בשירה הנעימה שלוותה במצגת ובנגינה.
                                                              יישר כח לכל העושים ! ה' עמכם !
אסתר פורשר
 
 
 
בוועדת צעירים
כמעט שנה עברה מאז נבחרנו לכהן בוועדת צעירים. המרץ והמוטיבציה בהם התחלנו עדיין קיימים וההרגשה היא של למידה, השתכללות וצבירת ניסיון.
כפי שקבענו לעצמנו עיקר עבודתנו הוא באחריות על הצעירים בכל הנוגע לזכויותיהם וחובותיהם, התאקלמותם הזמנית או העתידית, ליוויים בתקופת שהייתם בקיבוץ תוך שמירה על קשר, הידברות, אוזן קשבת, קישור ותיווך על פי הצורך בינם לבין הקיבוץ ומוסדותיו.
הקשר מתחיל כבר מהתיכון דרך תכניותיהם של בוגרי י"ב (צבא, ש"ל, מכינה, מדרשה, שנת י"ג) וממשיך במהלך השרות. לקראת סיום השרות הם בוחרים באחד המסלולים ואנחנו מלווים אותם במסלול בו בחרו.
לא תמיד הכל הולך חלק, אבל אנחנו משתדלים מצד אחד להיענות לצרכי ילדינו ומצד שני להישאר נאמנים לאורחות חיינו ולכללים שקבענו, ולפעמים זה לא כל כך פשוט.
 
^ במשך השנה נדרשנו להתייחס לפניות שונות, כאשר בראש הובילה בקשתם של חלק מהבנים והבנות להפחית בהסדר בנים א' (עצמאות כלכלית) מהעלויות החודשיות שעליהם לשלם במסגרת ההסדר.
תשובתנו להם הייתה שכרגע איננו יכולים להיענות לבקשתם, אך מבחינתנו הנושא בהחלט יוכל לעלות שוב לסדר היום.
^ לאחר דיונים רבים ואסיפות לפני מספר חודשים אושרה ההצעה שנתבקשנו להביא בעניין לימודים תורניים או משימתיות לפני ואחרי השרות. אנחנו כבר מתחילים ליישם את ההצעה עם בוגרי י"ב שמתכננים לצאת למכינות / שנת י"ג בשנה הבאה.
^ עניינים נוספים בהם עסקנו: בנות השרות הלאומי והחיילים/ות (זיכויים שונים, סיורים ועוד); אכלוס חדרים; ציוד וביטוח (מקווים מאוד בע"ה לממש את האישור לקניית מזגנים במסגרת תכנית ההשקעות). בעניין הביטוח ברצוננו לציין את פעילותו המבורכת של אליעזר שפיר! תודה !
^ נענינו לקריאתו של פרד ופתחנו חלק מהישיבות להשתתפות הציבור. חשוב לאפשר למי שמעוניין להביע דעתו, והיו מקרים שבהחלט נעזרנו בדעות שהובאו בפנינו. החזרנו לשלחן הדיונים נושאים שנדונו בעבר ובפועל לא יושמו ונזקקו לרענון, וכן נדרשנו להתייחס למצבים שהתקנון לא מתייחס אליהם.
^ אנחנו בקשר עם מחלקת הביטחון ודור צעיר של הקיבוץ הדתי ונעזרים בהם רבות. בעוד כמה שבועות יתקיים פה בע"ה יום עיון לוועדות צעירים של הקיבוץ הדתי. ביום שני הקרוב יתקיים בבית ברל יום עיון בנושא הצעירים בקיבוץ מטעם המטה השיתופי. מי שמעוניין ויכול מוזמן להצטרף.
^ יוזמה מבורכת של הצעירים: בכל יום ראשון מתקיים מפגש עם שעור של הרב בהשתתפות מכובדת (10-15 צעירים). הפעילות מיועדת לכל מי שרואה עצמו מתאים (מגיל 18 ועד 30 ואפילו יותר...).
יישר כח לכל מי שנותן יד בעניין !!
^ לשמונת הזוגות שנישאו לפני שנכנסנו לתפקיד (שטרן, ארצי, יורוביץ, פורשר, גריידי, זבדי, ליבוביץ וריידר) הצטרפו מתחילת הקדנציה שלנו עוד ארבעה (סרוסי, גרוס, בואר, דה-יונג), לשמחתנו ולשמחת המשפחות והקהילה. השבוע יצטרפו בע"ה עוד שניים (ענבל ועמית, גל ואלמוג) – מזל טוב !!!
שמחנו לסייע ככל יכולתנו בהתארגנות שקשורה אלינו (בעיקר סביב נושא הדיור).
 

 

בהקשר זה ברצוננו להזכיר שוב את היענותם של ענפי השרות (בנין, חשמל, שרברבות) שנענים לכל קריאה שלנו במהירות ובמסירות. תודה !

אנו מנצלים במה זו וקוראים שוב לכל חבר/מועמד/נקלט: הסבר פניך לצעיר! המשך לתרום חלקך בחיבוק של כולנו לילדינו.
לסיום: אנחנו מקווים להמשיך בתפקידנו במסירות ובנאמנות ובשיתוף פעולה – בינינו לבין עצמנו בתוך הוועדה ובינינו לבין הציבור, ובראש ובראשונה – עם צעירינו ועם הוריהם.
שולי גל בשם חברי הוועדה: שמוליק, עירית, רבין, יהודית, מנחם, ורד.
 
 
 
לקראת אסיפת חברים
שתתקיים אי"ה ביום רביעי י"ח בסיוון (10.6.09)
בשעה 21:15   בחדר האוכל
סדר היום:
1.          שונות.
2.          הסכם נאמנות לבעלי צרכים מיוחדים בהשתתפות עו"ד דוד ויינשטיין.
חומר רקע לנושא חולק בתאי הדואר.
3.          קבלת חברים ומועמדים - דיון והעברה להצבעה בקלפי.
לחברות:
אסא וחי ברוכי.
חן ויאיר בר-נדר.
איתי ויוליה שהם.
עמיחי וקרן שטרן.
         למועמדות:
חן ויהונתן שרמן.
 
הערות:
·        הדיון בסעיף 3 בנוכחות חברים בלבד.
·        במידה ולא יהיה מספר נוכחים כנדרש לשם קבלת החלטות, תתקיים אסיפת נדחית חצי שעה לאחר פתיחת האסיפה והחלטות תתקבלנה בכל מספר נוכחים שיהיה.
                                                                 נשיאות האסיפה
 

 

בועדת מינויים
 
 
ועדת מינויים סיימה להכין הצעות לאיוש שלושה מוסדות: ועדה לאיכות הסביבה, ועדת ביטחון ונציגי בארות יצחק למזכירות המורחבת של קבוץ הדתי. להלן ההצעות:
 
ועדה לאיכות הסביבה:
יעדים לוועדה
·        הסברה והגברת מודעות החברים לחשיבות השמירה על איכות הסביבה.
·        לימוד הפן המקצועי של איכות הסביבה. 
·        סיוע וליווי הענפים בהגברת הפעילויות לשמירה על איכות הסביבה. 
·        ייצוג בארות יצחק בפורומים ובגופים המטפלים באיכות הסביבה.
·        עידוד פעילויות לשמירה על איכות הסביבה.
ועדת מינויים מציעה לאסיפה לאשר את המינוי של יוסי שניאור כרכז הועדה ולבחור בשלושה חברי ועדה נוספים מתוך הרשימה: שורי אמיר, סוזי בר אורין, אסא ברוכי, יוסי וידרמן, שי ליבוביץ, דבורה רייניץ, יצחק שניאור.
 
ועדת בטחון
יעדים לוועדה  
·        אחריות לביטחון השוטף. 
·        אחריות על היערכות לשעת חירום. 
·        הקמת צוות חירום ישובי (צח"י) – על פי דרישת פיקוד העורף. 
ועדת מינוים מציעה לאסיפה לאשר את ההרכב המוסכם: בנג'ו ברמן (רכז), גבי נאור, איסר ספיר, דבורה ריניץ.
 
הרכזים של שתי הועדות יתבקשו להציג בפני האסיפה את היעדים ודרכי הפעולה של הועדות על פי ראייתם. 
 
נציגי בארות יצחק למזכירות המורחבת:
ועדת מינויים מציעה לבחור שני נציגים מתוך הרשימה דלהלן, כאשר החבר הזוכה במקום השלישי ייבחר כנציג חילופי.
רשימת המוצעים: נחום ברוכי (כיהן בעבר בתוקף תפקידו במזכירות הפעילה של קבוץ הדתי), מילכה מיור (כיהנה בעבר כנציגה של בארות יצחק), גבי נאור (לא כיהן בעבר), איסר ספיר (כיהן בעבר כנציג של בארות יצחק), יחיאל פארן (לא כיהן בעבר).
 
בהזדמנות הזאת אנחנו רוצים להודות לכל החברים שהביעו את רצונם להיות חברים במוסדות הנ"ל ולאלו שנענו בחיוב לפנייתנו. אנחנו גם רוצים לפנות שוב לציבור החברים שיציעו את עצמם או את חבריהם לאיוש ועדות, לוועדה ספציפית או באופן כללי. אנחנו מרכיבים בימים האלו ועדת בריאות ורווחה וועדת ספורט ואירועים.   כמו כן, לאחר השלמת הרכבת המזכירות, נתחיל בסבב נוסף של השלמת והרכבת ועדות.   נשמח לשמוע מכם. 
                                                                                                שבת שלום,
                                                            ועדת מינויים
 

 

סיור חיילים

 פרד אדן ולאה שהם הצטרפו אליי לסיור קל"ב (= קרוב לבית...) לביקור החיילים המשרתים בסביבה: איל לנדה, אמנון ותניה פרץ, ובנות השירות הלאומי: מורן גרוס, מעין אדן וטובית סרוסי. לתחילת הסיור הצטרף גם אביעד אדן שבחפש"ש (=חופשת שחרור) שהיה בדרכו להזדכות על הנשק.
קצת פרטים על החבר'ה:
אמנון חובש קרבי ואחראי מרפאה בחטיבה 7 של השריון. בדרך כלל בגמלא אבל כרגע נמצא בבסיס ליד מכבים.
איל ביחידת אילוף הכלבים של חיל-האוויר. התגייס לפני מספר חודשים ונמצא כרגע בבסיס ליד קיבוץ חצור.
תניה מג"בניקית. כרגע במשטרה ברמלה. או-טו-טו בע"ה משתחררת.
מורן בת שרות אצל משפחת בז'ה באור-יהודה ועובדת לצד רחל ורפי צור.
מעין וטובית בנות שרות ב"אסיף" שליד ביה"ח "אסף הרופא". מעין עם כיתה א' וטובית עם כיתה ב'.
אז למה בכלל נוסעים לבקר אותם? במיוחד שאת אלה שמשרתים קרוב רואים כמעט בכל יום... ?
 
ובכן!
קודם כל בשבילנו זה להיות ממש במקום שלהם, לראות אותם ואת מה שהם עושים, להתפעל כמו האמא של חיימק'ה מהשיר "רק חיימק'ה שלי..." – מכירים? ולהביע בשם כל הקיבוץ את ההערכה שלנו לבנינו ולבנותינו המשרתים/ות את המדינה.
קשה לתאר את ההתרגשות הגואה והולכת בקרבנו ככל שמתקרב הרגע שנראה אותה או אותו פוסעים לקראתנו עם החיוך הרחב והמבסוט שאומר "איזה כיף שבאתם מהקיבוץ לבקר אותי !!!" ואחר כך לחיצת היד והטפיחה על השכם מפרד והחיבוק והנשיקה מלאה'לה...   וכשהם רואים את החבילה מהבית איך שהעיניים מתרחבות והשפתיים מתלקקות...
וחוץ מזה יש את ה"קטעים". למשל: הויכוח שהתפתח בין אביעד ופרד בעניין זיהוי הכיוונים, איפה הצפון?
האם כשיטת אביעד לפי הקו האמצעי בין הצל לשעה 12.00? או כשיטת אביו שפשוט מסתכלים איפה השמש נמצאת? אני ניסיתי בעזרת ה-GPS אבל הוא לא עבד...
לאמנון הייתה גישה אחרת: מה זה משנה איפה הצפון? ולאה'לה שאלה: מי רוצה קפה קר?
או למשל הסיפורים של איל על הקבנוס שרינג (הכלב שהוא מאלף) מקבל בתור סוכריה אחרי שעשה משהו טוב ועל הפקודות שהוא מלמד את הכלב, ועוד. ניסינו לראיין את רינג – כלב רועים בלגי יפהפה ומפחיד למדיי – אבל כל התשובות שלו התחילו במילה "גרררר...", אז הסתפקנו בלראיין את הבעלים שלו (האמת שרק ראינו תמונה של הכלב בנייד של איל, זה הספיק...)
או למשל כששאלנו את תניה איך היא מתחקרת את הנחקרים, אז היא סיפרה ש... (מצטערים, הצנזורה לא מאפשרת להמשיך...).
ויש גם את אלה שבסביבה. קים, שעובד בחשמונאים, זכה לגיחה שלנו למשרד שלו. היינו אצלו 5 דקות וקבלנו הרצאה מאלפת על עבודה מאתגרת העוסקת בעיבוד נתונים ממוחשב ממרכזי רפואה בארה"ב.
כמובן גם ענבל ישראלי, גננת ב"אסיף", שהופתעה לקבל חבילות מהבעל ומהאם... ורחל עם יובל הקטן שאירחו אותנו בשמחה כשבאנו לבקר את מורן.

 

 

כמה מחמם את הלב לשמוע את העובדים עם בנותינו מנדבים מחמאות ברוחב לב. "הן מקסימות!!! נהדרות !! יש לכם שכפול שלהן? ..." ולראות את הילדים שמתרפקים עליהן כמו ילד על אמו, מתביישים מאתנו ומחפשים ביטחון אצלן.
המפגש המרגש ביותר היה ללא ספק של ילדי "אסיף" – אלה שהשתתפו בקייטנת איל"ן בשנה שעברה – עם האחראית על המקלחות בקייטנה, לאה'לה...
חזרנו נרגשים מאוד, לא ממש עייפים (יום קצר, קל"ב כבר אמרנו?) ומאוד מאוד מרוצים !!
המשך יבוא בע"ה בעוד כשלושה שבועות בסיור לדרום – יום רביעי, ב' בתמוז 24.6. מי בא? נא ליצור אתי קשר.
מלה אחרונה לחיילינו ולבנות השרות: כיף לבוא אליכם. תודה שאתם מביאים כבוד. אנחנו גאים בכם ואוהבים אתכם !!!
שולי
 
ועוד משהו לצעירים
בידיעון ערב שבועות הפנינו את תשומת לבכם לאתר החדש "במקום", עם הכוונה לכתבה שפורסמה באתר בשם "הדיפרנציאל". אנו מצרפים העתק מן הכתבה לידיעון זה – לטובת מי שהאינטרנט אינו נגיש לו כל כך וגם לאחרים.
המערכת
 
 
בקיבוץ הדתי
כנס של מזכירויות הקיבוץ הדתי בטירת צבי בנושא מנהיגות
בהשתתפות הרב יובל שרלו וח"כ אורי אורבך
 
חברי מזכירויות הקיבוצים בתנועת הקיבוץ הדתי יערכו בימים שני ושלישי, ט"ז – י"ז בסיוון (8-9 ביוני), בטירת צבי, כנס שיוקדש להתמודדות עם סוגיית המנהיגות בכלל, ועם המנהיגות בקיבוץ הנמצא בשלבים שונים של שינוי והתחדשות בפרט.
בכנס יתארחו הרב יובל שרלו, שידבר על המבחנים והאתגרים הניצבים בפני המנהיג, וח"כ אורי אורבך, שיפתח דיון על הקיבוץ הדתי בחברה הישראלית, האתגרים שעומדים בפני החברה ומקומה של הציונות הדתית בתוך כך.
הכנס יעסוק בהיבטים רבים הנוגעים להובלת הקהילה בקיבוצים כולל מנהיגות מתוך שותפות, קשרי הגומלין בין בעלי התפקידים בקיבוץ וכלל החברים, מציאת איזון נכון בין הטיפול ב"דחוף" ל"חשוב", התמודדות עם דילמות יומיומיות ועוד.
בנוסף יעסוק הכנס בערכיו הייחודיים של הקיבוץ הדתי ביחס לציונות הדתית, בדגש על צדק חברתי, זהותה היהודית של מדינת ישראל וחיבורה לעולם היהודי.
סיום הכנס יוקדש ל"סיפורים קטנים על אנשים יפים" ובו יובאו סיפורים על מעשים אנושיים למען הזולת שבהם הופגנה מנהיגות ואשר מעניקים השראה.
אופיר אבסלנדר
"רוני חסיד דוברות ויחסי ציבור"

 

 

ב מ ו ע צ ה    ט' בסיוון תשס"ט 1.6.09
קליטה
1.       מועמדות משפחת חן ויהונתן שרמן:
     המועצה אישרה את העברת הדיון לאסיפה לקראת הצבעה על קבלתם כמועמדים.
2.       קבלה לחברות - חן ויאיר בר נדר, קרן ועמיחי שטרן, יוליה ואיתי שוהם, חי ואסא ברוכי:
     המועצה אישרה את המשך תהליך הקליטה כמקובל.
 
ערעור שלמה הלוי
שלמה ערער על החלטת צוות רכב והאגף החברתי שפורסמה בידיעון בתאריך 22.2.09 בעניין הקצאת כלי רכב גדולים לתושבי המקום.
שלמה התנגד לנוסח ההחלטה:  "בכל מקרה שיקול דעתה של סדרנית הרכב הוא הקובע".
 
להלן שינוי נוסח ההחלטה.
סידור רכב- מי קודם בהקצאת רכב?
סדרנית הרכב מקבלת את ההזמנות ומַקצָה רכבים לפי המצוי במאגר הרכב. קיימות הנחיות שסוכמו במועצה בדבר סדר הקדימות.
במקרים של הזמנות "מתנגשות" קובע שיקול דעתה של סדרנית הרכב.
 
המקרה:
שני נהגים הזמינו רכב גדול לאותה שעה (להלן: נהג א' ונהג ב' ). היה רכב אחד גדול פנוי.
נהג א' ביצע דרך המחשב הזמנה בתאריך מסויים. נהג ב' הזמין יום אחד אחריו את אותו הרכב.
נהג א' הזמין את הרכב הגדול לצורך כלשהו (לא להסעת קרובי משפחה שבקיבוץ).
נהג ב' הזמין רכב לצורך נסיעה משפחתית שלו ושל בני ביתו שבקיבוץ. הסדרנית הקצתה את הרכב לנהג ב'.
האגף החברתי נדרש לנושא בעקבות ערעורו של נהג א' על החלטת סדרנית הרכב.
לפי הבנתנו רכש הקיבוץ רכבים גדולים, שהם יותר יקרים בקנייה ובעלות השוטפת, לשתי מטרות עיקריות :
1.       לתת מענה לנסיעות המאורגנות ע"י הקיבוץ כאשר יש יותר מחמישה נוסעים.
2.       לתת מענה למשפחות ברוכות ילדים בקיבוץ בלי להזדקק לשתי מכוניות.
יש לציין שברוב המקרים מגיעה הסדרנית בדרכי הידברות לפתרונות שעונים על הצרכים של כולם. שיתוף פעולה, גמישות וקצת ויתורים פותרים את הבעיה ומונעים מצב שבו שיקול דעתה של הסדרנית לא מקובל על הצדדים. 
מסקנות: יש לעשות את כל המאמצים כדי להגיע לפתרון מוסכם. אם אין הסכמה בין הצדדים יש לתת עדיפות לשימוש ברכב גדול לנסיעות שיש בהן יותר מ- 5 נוסעים שהם תושבי בארות יצחק.
בכל מקרה תפעיל סדרנית הרכב את שיקול דעתה.
                                                                      שבת שלום,
אמיתי יעקבס – יו"ר המועצה
 
לרגל השמחות לא יתקיים השעור בפרשת השבוע.
אחות תורנית: אילנה פלינט – פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מהכלבי
ביום שלישי הקרוב – לרגל חתונת גל ואלמוג – ייסגר הכלבי בשעה 18.30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
שמחות עלינו – כן ירבו !
ביום שני הקרוב – חתונת עמית פורשר וענבל סימון – בקב' שלוחות.
                         שבת "שבע ברכות" כאן בשבת הבאה – פר' "שלח-לך".
ביום שלישי הקרוב – חתונת גל גרינברגר ואלמוג לוי – כאן.
                                                                                            שיהיה במזל-טוב !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ניוד טלפונים
בשבוע שעבר ניידנו את קווי הטלפון במרכזיה שלנו מחברת "בזק" לחברת "סמייל" (קווי זהב).
אין שינוי במספרי הטלפון או בהוראות ההפעלה.
גיבוי ספר טלפונים: חברים המעוניינים בשרות גיבוי ספר טלפונים (במכשירים של חברת פלאפון) יכולים עדיין להירשם בלוח המודעות ליד נטילת ידיים. הרשימה תורד ביום שני.
לכל שאר המנויים אנחנו ננתק את השרות.
                                                                                                                 אוריאל.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
רפואה שלמה
ליהושע קורן בביה"ח "השרון". מחכים לך בבית בבריאות טובה במהרה.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
בשעה טובה
ברכות ליובל ריידר שעמדה בהצלחה במבחן הנהיגה. סעי בזהירות ורק לדברים טובים.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ב ה צ ל ח ה
ללירון גרינברגר ואהוד בן-שמול שיצאו אתמול במשלחת למחנה "מושבה" של בני-עקיבא בארה"ב.    מאחלים לכם שליחות פוריה וטיול נעים, והעיקר: שובו הביתה לשלום.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
בשעה טובה
חנוכת תחנת הגנראטורים תתקיים אי"ה ביום שלישי כ"ד בסיוון 16.6.09 בשעה 18.00 באזור התחנה (ליד המוסך)
דוד פורת
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
לוח שידורים שבועי בערוץ הפנימי
לשבוע המתחיל ביום שישי י"ג בסיוון 5.6.09 - יום חמישי י"ט בסיוון 11.6.09
 
 
יום ו'
5.6
שבת
6.6
יום א'
7.6
יום ב'
8.6
יום ג'
9.6
יום ד'
10.6
יום ה'
11.6
13:00-18:00
*
סרט טבע:
עולם מופלא
*
בעקבות מפתח הזהב
*
מעבר ליער
*
מסיפורי ספר בראשית
*
בגן של דודו:
שבת שלום
 
שבת שלום
 
שבת
שלום
 
 
 
 
 
20:30-
22:00
זמן חסידי
 
16:00-21:00  
 
 
*
מגלים עם דורה
*
סרטים מהספרים
*
למשפחה:
פיטר פן
*
החלילן מהמלין
*
טינקרבל- עולמה של פיה
 
*
חבורת איינשטיין
*
יום חלום
*
למשפחה:
האי של נים
*
חלום ליל קיץ
*
בוב ספוג ומכנס מרובע
 
 
*
טיף וטף
*
נאדי
*
למשפחה:
גרפילד
*
טימון ופומבה מסביב לעולם
*
מיקי מאוס
 
*
נווה עצלנות
*
בגן של דודו:
מכל הלב והנשמה
*
למשפחה:
הקסם של אלה
*
על כלבים וגנבים 2
*
פגוש את היונים
 
 
 
*
עולם קטן
*
קופיקו
(2 פרקים)
*
למשפחה:
פאוור רינג'רס
*
תפוס ת'כריש
*
צ'יקן ליטל
 
 
 
22:00
סרט למבוגרים
21:30 סרט למבוגרים       
האיש שרצה להיות מלך
(דרמה)
קדימה, תריץ אחורה
(קומדיה)
מישהו לרוץ איתו
(דרמה ישראלית)
פחד ותהילה
(דרמה)
המיסיונר
(פעולה)
חיי היהודים בא"י בשנת 1913
(תעודה)
 
סליחה מראש על השינויים...אפשר להתקשר 862 כשיש תקלה.       
צפייה מהנה!!!
מפעילי הערוץ: הדס וגבי
 
 
 
 
AtarimTR