ידיעון 2630 פר' פנחס

בס"ד י"ח בתמוז תשס"ט
 
פרשת "פנחס"
 
19.28
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית
19.40
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב                            
11.00
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
20.45
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
13.30
מנחה גדולה
 
 
17.15
שעור בדף יומי
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 21.30 – 23.30
17.30
נשים אומרות תהילים - בבית סעדון
18.00
שעור לנשים בפרקי אבות - במועדון
18.00
מ נ ח ה
 
 
20.31
ערבית, הבדלה
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
  שחרית  א', ג', ד, ו'            06.00   
   שחרית ב' ה'                  05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
   מנחה בבית הכנסת            18.30    
   רבע לערבית                    20.00
   ערבית                           20.15 
 
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
 
 
   כיתות א'-ג' -  ענבל ישראלי
   כיתות ד'-ו'  -   אלן ארונסון
           
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
18.45
בארות יצחק הולכת רחוק
אולם ספורט
19.00
שיעור בנ"ך
חדר עיון
21.15
שעור לצעירים
בית ע' שטרן
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לבגירים
מועדון
יום רביעי
17.30
צ'י קונג לבגירים
מועדון
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
19.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
20.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
21.00
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
שטיבל
יום חמישי
18.45
בארות יצחק הולכת רחוק
אולם ספורט
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
יום שישי
06.30
שעור בדף יומי
חדר עיון
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
  
לא, לא יצאתי לחפש שורשים – בכל אופן לא שלי, עד היכן שידיעתי מגעת – למרות שלפי צבע עורי היה בקבוצת המטיילים מי שחשב שמוצאי משם.
יצאתי לסיור במרוקו יחד עם חבריי ללימודים בקורס "עם בעקבות גורלו" במרכז יעקב הרצוג בעין-צורים,
בו למדנו השנה על יהדות צפון אפריקה. הלימודים פתחו לי אופק חדש מבחינת הידיעות וההתייחסות ליהודי תפוצה זו. כבר אמר מי שאמר "טוב מראה עיניים מהלך נפש" והסיור באמת היה השלמה נהדרת ללימודים התיאורטיים בכיתה.
בינינו היו גם כאלה – כולל המדריך הנפלא נסים קריספיל - ששורשיהם במרוקו, ושמענו את סיפוריהם בערים שמהן באו או שמשפחתם באה משם. סיפורים אלה המחישו באופן הטוב ביותר את כל מה ששמענו במשך השנה.
בע"ה בעוד כחודש אספר בליווי תמונות במסגרת מפגש הבגירים במועדון.
עד אז שיהיה לנו קיץ נעים ושנעבור אותו בשלום.
עדנה
 
מה בגיליון?
·        שבעים פנים לתורה – הרב ירון
·        חלון חדש ב"שטיבל" – יעקב שניאור
·        מהמרפאה
·        תרבותנו – ועדת תרבות
·        באסיפת החברים – הנשיאות
·        יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
·        בקיבוץ הדתי – משלחן הדובר, מישיבת המזמו"ר
·        קדימה בני-עקיבא – מדריכים צעירים
 
 
                                              כלבו דף ולוחות זמנים.          
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
     נר זיכרון !
     עדוא זכאי ז"ל – כ"ה בתמוז תשמ"ג
 
 
שבעים פנים לתורה
 
ר' יעקב קרנץ (המגיד מדובנא)
ר' יעקב קרנץ (1741-1804) חי בליטא והיה משמש כמגיד (דרשן ומטיף בבתי כנסת) בקהילות שונות, אך בעיקר בדובנא. שיחותיו היו מתובלים בהרבה מאוד סיפורים ומשלים, אם כי הוא מעולם לא כתב אותם כספר. לאחר מותו הודפסו מספר ספרים שכוללים את שיחותיו, וביניהם: קול יעקב ואהל יעקב - על התורה, וכן ספרים על מגילת אסתר, הגדה של פסח וקבצים שונים עם משלי המגיד מדובנא.
 
מפירושיו לפרשת השבוע:
על הפסוק "לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם" שואל המגיד מדובנא: הרי לא רק פינחס הציל את בני ישראל ממגיפה! משה ואהרון עשו זאת פעמים רבות, ומדוע לא קיבלו הם את השכר הגדול של ברית השלום?
עונה המגיד: משל לאדם שהיו לו חובות, ובכל פעם שהיו באים הנושים לגבות את החוב שלהם, היה לו ידיד שהיה דוחה אותם ומשכנע אותם לחזור מאוחר יותר. לימים בא ידיד נוסף, אשר דיבר עם הנושים והגיע עמם לפשרה, ואף שילם את כל החוב שנשאר מכיסו.
כמובן שאין להשוות את החסד שעשה עמו הראשון לחסד שעשה השני: הראשון רק דחה את הפרעון כל פעם, אך החוב נשאר בעינו. השני ביטל לגמרי את החוב. כך משה ואהרון: הם הצליחו לשכך את חמת הקב"ה, כך שהוא לא העניש את ישראל, אך תמיד נשאר 'וּבְיוֹם פָּקְדִי וּפָקַדְתִּי'. פינחס, לעומת זאת, פרע את החוב לגמרי, ולכן קיבל את שכר גדול.
 
עניין נוסף המופיע בפרשתנו הוא קרבנות המועדים. והנה, בשבעת ימי חג הסוכות אנו מצווים להביא שבעים פרים, אך בשמיני עצרת רק פר אחד. מסבירים חז"ל (סוכה נה, ב):
שבעים פרים כנגד מי? - כנגד שבעים אומות. פר יחידי (=של שמיני עצרת) למה? - כננגד אומה יחידה. משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו: עשו לי סעודה גדולה. ליום אחרון אמר לאוהבו: עשה לי סעודה קטנה, כדי שאהנה ממך".
שואל המגיד מדובנא: האם כך יאה? דוקא מאוהבו הוא מבקש לעשות סעודה קטנה יותר?
והוא מיישב את הדברים, כדרכו, במשל: משל לאדם שחזר לביתו ממרחקים, והביא עמו מתנות לבניו ולילדיו החורגים. אך לילדיו החורגים הוא הביא מתנות גדולות, בעוד ילדיו קיבלו דברים קטנים. שאלו אותו חבריו: האם את בניך אתה אוהב פחות מאשר אותם? - ענה להם: להיפך, את בניי אני אוהב יותר, ככל אדם. אלא שרציתי שביום שבו אני חוזר תהיה שמחה שלמה לכולם. בניי שמחים מעצם העובדה שאני איתם, ולכן אין להם צורך במתנות כדי לשמוח, אך בשביל שגם בניי החורגים ישמחו, צריך להביא להם מתנות.
כך אמר הקב"ה: בשביל לשמוח עם אומות העולם צריך אני, כביכול, פרים רבים. אך כדי לשמוח עם ישראל מספיקה לי סעודה קטנה, וזה מה שאומרת הגמרא: 'כדי שאהנה ממך' - ולא מהקרבנות שלך.
 
הרב ירון
-          3   -
 
חלון חדש בשטיבל                                           
 
לפיבקשת כמה חברות המתפללות בשטיבל הוכנסה לתכנית השקעות הצעה התקנת חלון בקיר המזרחי של השטיבל. והשבוע הנושא הובא לאסיפה ואושר במסגרת תקציבי פיתוח.
ניסיתי להסביר באספה שלא רצוי לעשות חלון ואם הקיר מפריע מוטב שיתלו בקיר זה תמונה גדולה של הכותל המערבי, או מפה יפה צבעונית שרקום עליה פסוק. 
בהלכות תפילה כתוב כך: "מצווה מן המובחר להתפלל מול הקיר".
( ראה גם באריכות בספר "תפילה כהלכתה" דף נ' מאת הרב יצחק פוקס).
וכן בהלכות בניית בית כנסת מופיע בבירור לעשות חלונות בבית כנסת. (מופיע בשו"ע צ'.ד', שרצוי לפחות 12 חלונות), חלקם בצדדים וחלקם יפנו לעבר מקום המקדש שבירושלים (משנה ברורה הלכות בית כנסת).
ושיהיו גבוהים מגובה האדם.
לפני שיבוצע החלון אני מציע לקחת בחשבון מספר דברים חשובים:
א – הלכות תפילה (להתפלל מול קיר).
ב - הלכות בית כנסת (חלונות גבוהים).
ג -   על פי רוב הילדים משחקים שם, עולים ויורדים מהחלון החיצוני לתוכו בזמן   
      התפילה בשבתות.
ד - חלון זה בסופו של דבר יפריע לתפילה גם לאלה היושבות מאחור ומאוחר יותר     
     יבקשו לשים וילון.
                            חברות ! לפני שיבוצע החלון, אני מציע לחשוב שנית אם יש צורך בכך.
                                                                 יעקב שניאור 
 
 
 
לוח זמנים לעבודת המרפאה בשבועיים הקרובים
 
 
ראשון 12/7
שני 13/7
שלישי 14/7
רביעי 15/7
חמישי 16/7
אחות
אין אחות
07.30 – 11.30
לקיחת דמים:
07.30 – 09.00
08.00 – 14.00
 
08.00 – 12.00
לקיחת דמים:
08.00 – 09.00
ד"ר ליאורה
 
07.30 – 09.00
 
13.00 – 15.00
09.00 – 11.00
 
 
ראשון 19/7
שני 20/7
שלישי 21/7
רביעי 22/7
חמישי 23/7
אחות
אין אחות
07.30 – 11.30
לקיחת דמים:
07.30 – 09.00
08.00 – 14.00
מרפאה סגורה
08.00 – 12.00
לקיחת דמים:
08.00 – 09.00
 
 
רופא מחליף
 
 
ד"ר ליאורה
09.00 – 11.00
 
יחדיו ב-ו'
בשיעורו של הרב ירון עסקנו בכוחה של המלה. ראינו כי המקרא מייחס חשיבות רבה לברכותיו של בלעם ולניסיונותיו לקלל את ישראל. משם עברנו לדון על כוחה של ברכה וכוחה של קללה.
חז"ל אמרו "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך" ובמקביל גם "אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך", והדגימו זאת בכמה מקרים מהתנ"ך, שבהם דברים שאמרו הדיוטות אכן התקיימו. יתרה מזו: ראינו שחכם שמקלל - גם אם הקללה הייתה על תנאי והתנאי בכלל לא התקיים, וגם אם הקללה הייתה ללא סיבה - פעמים שהיא מתקיימת.
עסקנו בהשלכות של המשפט "כשגגה היוצאה מלפני השליט", שלפעמים דברים שאדם גדול אומר בתור אופציה ולא בתור קללה הופכים להיות מציאות, וראינו כי יש לכך מקבילה גם אצל אנשים פשוטים, במונח שטבעו חז"ל: "ברית כרותה לשפתיים". ראינו את מקור הביטוי "אל תפתח פה לשטן", והסברנו את העניין.
לסיום, קראנו את דברי הרב אליהו דסלר שכותב שכשאדם מעלה דבר מסוים על דל שפתותיו, זה מראה שהוא אינו נרתע מכך, ולפעמים זה מראה על הסכמה פנימית למה שנאמר, ולכן ישנו חשש שהדברים יתקיימו בגדר של תפילה שעושה רושם.
 
 
עקיבא פוזן, מורה ומחנך בחט"ב ביבנה ורכז סניף "פעמונים" ברחובות שילב בשיעורו בין שני העיסוקים האלו בנושא: הונאת עצמו והונאת אחרים. למדנו מסיפורי ר' בונם על הקושי להבדיל בין תודעה לבין המציאות, על השאלות המביאות את האדם לשגות בדמיונות, להונות עצמו ולהגיע למסקנות שאינן אמת. העבודה העצמית צריכה להתחיל מהמקום האמיתי בו נמצא האדם וממנו לעלות, כי אדם המרמה עצמו וקופץ למדרגות עליונות, שהן מעל היכולת, מדלג על הבסיס היציב של המדרגות הנמוכות. כמו בראיה, אם נכוון עצמנו הרחק מעבר ליכולות הראיה שלנו הפוקוס על הקרוב יהיה מטושטש ונאבד גם את הרחוק מאיתנו וגם את הקרוב לנו.
לרמייה עצמית תיתכן תועלת רק כאשר האדם מודע לעצמו ואינו משקר גם את עצמו כי אז יש ביכולתו לחבור לחברה טובה ולשאוף גבוה יותר.
ולסיכום:
"אבל העיקר הוא ... וכשנותנים לו לאכול זאל ער זיך נישט צו חאפין צום עססין אזוי וויא א פערד."
 
 
 
בשבוע הבא הרב יוסי סופר מנהל בית המדרש 'רשות רבים' במרכז יעקב הרצוג
בנושא: לבטים בשינוי ההלכה האורתודוקסית
 
ב א ס פ ה   (י"ג בתמוז תשס"ט 5.7.2009)
1. אישור הצעות לשימוש בתקציבי הפיתוח 2009 מאת המועצה האזורית.
אושרה הצעת המזכירות הכוללת, בין השאר: שיפוץ כבישים ושבילים, תא לנכים בשירותי הגברים בחדר האוכל, שיפורים בבית שפירא ובאולם הספורט, תאורת חוץ, שיפוצים בבית הכנסת, השלמת בית צוותא.
נשאר סכום כסף של כ 50,000 ₪ שטרם נקבע לו יעוד. השימוש בסכום זה יובא לאישור יותר מאוחר השנה.
 
2. השקעות יצרניות 2009
אושרה  תוכנית ההשקעות היצרניות 2009 כפי שהוצעה על ידי האגף הכלכלי. ההשקעות הן בענפים: רפת, גד"ש, חשמליה, ביטחון (החלפת רכב השמירה).
 
3. הצעת צוות המינויים למזכירות לתפקיד מרכז מש"א
אחרי שנבחרו 3 בעלי תפקידים במזכירות הבאה ונושא בחירת מרכז מש"א הוחזר לצוות, הוצגה לאספה  הצעה לבחור אחד משני המועמדים: בנג'ו ברמן או שולי גל. השלמת הרכב המזכירות תובא להצבעה בקלפי בשלב הבא.
שני המועמדים הציגו בכתב (חולק לתיבות הדואר) את המצע שלהם לתפקיד ואת תוכנית העבודה. אם ייבחר בנג'ו הוא יהיה חבר באגף הכלכלי ובאגף החברתי. אם תיבחר שולי היא תהיה חברה באגף החברתי - כפי שסוכם איתה.
מהדיון:
*  מרכז מש"א צריך להשתתף בישיבות שני האגפים.
          *   האם עדיף מרכז מש"א חיצוני? - לא בקיבוץ שיתופי שאין בו שכר דיפרנציאלי.
          *   תמחור משרות - האם ייעשה? לאיזו מטרה?
          *   לשני המועמדים אין ניסיון קודם. - גם קודמיהם למדו את התפקיד תוך כדי התנסות.
          *   אילו כלים יש למרכז מש"א לביצוע תפקידו?
          *   שילוב חברים נוספים בעבודה בענפי המשק והשירותים, כולל מבוגרים ונוער.
* להציג תוך חצי שנה לפני הציבור תוכנית עבודה.
 
האספה אישרה את העברת בחירת מרכז מש"א להצבעה בקלפי.
אנחנו מאחלים ברכה והצלחה לכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה ומודים להם מראש על נכונותם לקדם את הקיבוץ וחבריו.
נשיאות האסיפה
 
לסבתא וסבא דינה ואוריאל אמיר
ולכל המשפחה
שפע ברכות בשמחת בר-המצווה
של הנכד יותם
בן רותי ואלדד אמיר בשוהם.
ברכות שמים מעל
 
 
בקיבוץ הדתי
האם ההפרטה בקיבוצים מחזירה את הנשים לבית?
הקיבוץ הדתי עורך כנס בנושא מעמד האישה
קבוצת יבנה, יום ראשון, כ"ז בתמוז 19 ביולי
 
תחת הכותרת: "אישה בתנועה – לאן?", מכנסת מזכירות הקיבוץ הדתי את חברותיה וחבריה לדיון וגיבוש האג'נדה של הקבה"ד בנושא מעמד האישה. המטרה היא להתוות בסיס לפעילות התנועתית בנושא, הן כלפי פנים והן כלפי כלל החברה בישראל.
בדיונים ישתתפו אנשים ונשים אשר מעורבים בחיי היומיום בנושא הנשי, וכן רבנים ומחנכים העוסקים באידיאולוגיה של הקבה"ד ומנסחים אותה.
מעמד האישה הוא אחד המרכיבים המשמעותיים באידיאולוגיה הייחודית של הקבה"ד, ויש לו השלכות על לימוד תורה, תפילה בבית הכנסת, נשיאה בתפקידים ציבוריים ועוד.
הכנס ייפתח בשיעורה של מלכה פיוטרקובסקי, ראש תוכנית הלכה במדרשת לינדנבאום שבירושלים, על גישות שונות בתוך הציונות הדתית לפעילותן של נשים.
חלק מרכזי בכנס יוקדש לדיון על השאלה: "לאן יכולות הנשים בקיבוץ הדתי לנוע?", בהשתתפות הרב יהודה גלעד, רב קיבוץ לביא וראש ישיבת מעלה גלבוע; לאה בן-יצחק, כלכלנית שסיימה לאחרונה 6 שנים של ריכוז משק שדה אליהו; ומיקי פורת מכפר עציון, פסיכולוגית העובדת במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית.
נושאים נוספים יבוררו בקבוצות דיון, וביניהם:
ההפרטה בקיבוץ – האם היא מחזירה את האישה הביתה;
"קול באישה ..." – מה הוא אצלנו?;
חינוך לשוויוניות בחברה מעורבת; נשות הקבה"ד – מובילות או מובלות? ועוד.
יום העיון יתקיים בקבוצת יבנה ביום ראשון כ"ז בתמוז, 19 ביולי, והוא מרוכז ע"י הילה אונא המרכזת את תחום האישה בקבה"ד.
מזכירות הקיבוץ הדתי
 
חברות וחברים המעונינים להשתתף בכנס
מוזמנים להתקשר עם עדנה. רכב הוזמן !
 
 
 
מישיבת המזמו"ר
את ישיבתה האחרונה קיימה המזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי באולם האירועים בקב' יבנה.
הישיבה נפתחה בדברי ברכה והיכרות של הקיבוץ המארח, מפי דני הרץ ודפי ליבר, ואחריהם לימד הרב חזי כהן – רב הקבוצה - משניות לזכר הנפטרים בין מזמו"ר למזמו"ר.
 
חברי המזמו"ר נפגשו עם יפעת סלע – מנהלת "אלומה" (לשעבר מדרשת תו"ע), גוף הפועל כבר 25 שנה ומפעיל מספר פרויקטים: שירות לאומי – בת-עמי, הפעלת מורות-חיילות בשיתוף משרד החינוך, פעילות בקרב נוער שוליים, הכנת בנות דתיות לשירות צבאי ועוד.
בעקבות שני הדו"חות התנהל דיון קצר שמתוכו עלה כי יש לעשות יותר לגיבוש מנהיגות רוחנית בתנועה וכן להטות אוזן לבעיות ושאלות המתעוררות בקיבוצים "המתחדשים".
 
חילופי גברא
נמסר דיווח מפי מרכזת אגף החברה היוצאת מנוחה זכאי (טירת צבי) לקראת סיום כהונתה והחלפתה במזכירות הפעילה. מנוחה סקרה את פעולות האגף שכללו: מפגש פורום מזכירי פנים, פורום רבני הקיבוץ הדתי, קורסים לטיפוח מנהיגות צעירה, ימי עיון למזכירי-פנים ומנהלי קהילה, ועדות חברה.
גילה קפלן (מעלה-גלבוע), עורכת עמודים העומדת לסיים את תפקידה סקרה את הביטאון ודמותו ונערך דיון קצר.
חברי המזמו"ר אישרו בהצבעה את מינויה של ריבה פריד (מעלה גלבוע) כעורכת "עמודים" הבאה, ושמעו ממנה שעם כל הכבוד שהיא רוחשת לשימור המסורת של "עמודים" היא רואה צורך להקים מערכת, "לרדת אל העם" ולהיפתח לדור הצעיר.
 
מועצת הקיבוץ הדתי
המועצה הקודמת התקיימה לפני 5 שנים והגיע הזמן לכנס שוב את המוסד העליון של התנועה.
קב' שדה-אליהו הביעה את רצונה לארח את המועצה.
המזכירות הפעילה ממליצה לדון במועצה על מספר נושאים העומדים על סדר יומה של התנועה:
תקנון הקיבוץ הדתי
מיסוי התושבים בקיבוצים
חידוש הפעלת הישיבה בעין צורים
בחירת מוסדות
נושאים שונים בענייני חינוך, צעירים, ביטחון ועוד.
 
לסיום הישיבה מסר נחמיה רפל המזכ"ל דו"ח על מצבם של המוסדות התורניים של התנועה והבטיח ש"לא נקיים מועצה שתוקדש לדיון פוליטי"
 
את היום חתמו חברי המזמו"ר בסיור בחווה הסולארית החדשה (פוטו וולטאי) של קב' יבנה.
 
תמצית פרוטוקול הישיבה

 

 

קדימה בני עקיבא!
ביום רביעי שעבר, מיד לאחר הבילוי (הנהדר) בסופרלנד, יצאנו לסמינריון הדרכה של בני- עקיבא.
הסמינריון אמנם נועד למדריכים קיימים אך אנו באנו להתלמד ולהתנסות. הסמינריון התקיים בגוש עציון (ששם התקיימו במקביל עוד כמה סמינריוני הדרכה של בני- עקיבא, כל אחד ביישוב אחר) באולפנת ''נווה חנה'' באלון-שבות. הסמינריון נמשך 5 ימים וכלל שישבת (נהדרים!). הסמינריון הורכב מיחידות בקבוצות עם מדריכים ושיעורים משותפים עם רבנים גדולים ואנשים מיוחדים.  למדנו, השכלנו, התעשרנו, נהנינו, הכרנו אנשים גדולים ונערים מכל הארץ בגילנו, ואפילו זכינו לביקור מיוחד ומרגש במערת המכפלה שבחברון.
ביום חמישי החלטנו ללכת ולבקר את ציפי וישי כץ ביישוב אלון שבות. האירוח היה מחמם ונפלא! ביום שישי זכינו להפתעה מדהימה שכללה ביקור של גל (הקומונרית), טל (המדריך) ומוישי (הנהג) וחבילות שי עם טעם טוב של בית. בקיצור היה מ-ד-ה-י-ם!!!!
בהזדמנות זאת רצינו להודות לגל (כבר לא גרינברגר) לוי הקומונרית שלנו, שבלעדיה כל זה לא היה קורה, שמחזיקה את הסניף על הרגליים וגם דואגת לנו למפגשי הכשרת מדריכים עם אנשים מעשירים ומיוחדים- תודה ענקית!
רצינו גם להודות לאסתר פורשר על התמיכה והעזרה לאורך כל הדרך- המון תודות!. עוד תודה למדריכים הנהדרים (שלא נעדרים...) שלנו- טל פורשר ואשירה גרשבסקי (קדומים), שמקדישים ונותנים מזמנם למרות הבגרויות העומס (ולחלקם המרחק..)- תודה! אתם תותחים!!  למוישי הנהג הדגול שנתן לנו מזמנו- תודה רבה! ותודה אחרונה ומאוד חביבה לציפי וישי כץ על האירוח הלבבי והמעולה- תודה לכם!
בתקווה שבשנה הבאה נכתוב כמדריכים בפועל.
גולן, עפר, הראל, אושר, מיטב ואוריה
שבט הגבורה בארות יצחק- מדריכים לעתיד...!!!
 
  
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י אהד אהרן
אחות תורנית: אילנה פלינט – פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ברוכים המצטרפים
קבלו את בוגרי יב' שנכנסו לחסות ועדת צעירים:
עידו פלדמן, שחר אדן, גדעון שטרן, בן רזניק, טל פורשר, יובל ריידר ונעמה גל.
הם היו השבוע בטיול-גיוס (מקוים שנהניתם, מחכים לרשמים ותודה רבה ליוסקי שיצא איתם!) וכבר בקרוב מתחילות תכניותיהם הבאות: יש שמתגייסים לצבא או לשרות הלאומי ויש שהולכים למכינות ולגרעין משימתי.
בנינו ובנותינו היקרים,
ברוכים הבאים בצל קורתנו, אנחנו מאחלים לכם בשם כולם הצלחה רבה בכל אשר תפנו!!
ועדת צעירים
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
המלצה תרבותית
תערוכת אמני פתח-תקווה
תערוכת עבודות של תלמידי בית-הספר לאמנויות של עיריית פתח-תקווה תיפתח בהיכל התרבות בעיר
ביום ראשון הקרוב כ' בתמוז 12.7.09 בשעה 20.00
חברתנו חנה ברוכי מציגה גם היא מעבודתיה בתערוכה זו.
התערוכה תהיה פתוחה בימים ראשון – חמישי בשעות 09.00 – 12.00 לפנה"צ ו 17.00 – 19.00 לפנות ערב.
הכניסה חופשית וכולם מוזמנים !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
כנסים עלינו
ביום שני הקרוב כ"א בתמוז 13.7.09 יתקיים בירושלים כנס "קולך".
פרטים במודעה על לוח מודעות תרבות בכניסה לחדר-האוכל.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
עלה בסולם הדרגות
שניאור זלמן גולדבלום – חייל מאומץ אצל משפחת פלדמן – סיים לאחרונה בהצלחה קורס מכי"ם ושב ליחידת החי"ר בה הוא משרת. מאחלים המשך דרך צלחה והקב"ה ישמור צאתך ובואך !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ברוך הבא
אביעד אדן סיים השבוע את שירותו בצה"ל ושב הביתה. מאחלים לך נחיתה רכה בבית והצלחה בכל אשר תפנה.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
AtarimTR