ידיעון 2637 פרי כי-תצא

בס"ד ח' באלול תשס"ט
 
פרשת "כי-תצא"
 
 
18.48
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית
19.00
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב                            
11.00
שעור בפרשת השבוע - במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
20.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
13.30
מנחה גדולה
 
 
17.15
שעור בדף יומי
שימו לב!
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 20.45 – 22.45
17.30
נשים אומרות תהילים - בבית לאה פ'
18.00
שעור לנשים בפרקי אבות - במועדון
18.00
מ נ ח ה
 
 
19.46
ערבית, הבדלה
 
שימו לב! סעודת ליל שבת בחדר האוכל חוזרת לשעה 20.00
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
  שחרית  א', ג', ד, ו'           06.00   
   שחרית ב'                       05.50
   מנחה ברחבת חדר האוכל    13.30
   מנחה בבית הכנסת            18.30    
   רבע לערבית                    19.45
   ערבית                           20.00 
 
עונג שבת לילדים בשעה 11.00
    מפגש סיום הקיץ
     כיתות א'-ג' - דקלה שניאור
     כיתות ד'-ו'   - מילכה מיור
 
 
           
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
 
השיעור בנ"ך בפגרת קיץ
 
21.00
שעור לצעירים
בית ע' שטרן
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
19.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
20.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
21.00
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שישי
06.30
שעור בדף יומי
חדר עיון
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
  
לינה משותפת
כל בן קיבוץ מכיר היטב את הרגע שבו הוא מספר למישהו את העובדה שבהיותו ילד הוא ישן בלינה המשותפת, מיד הוא זוכה למבט מלא חמלה ומשתתף בצער על עברו הכואב.
מחקר חדש שהתפרסם היום גילה ש- 69% מהקיבוצניקים זוכרים את הלינה המשותפת כחוויה טובה.
לפי המחקר 75% מהגברים ציינו כחוויה טובה את הלינה משותפת, ורק 63% מהנשים.
תוצאות המחקר הפתיעו אותי, אני מודה. בהגיון שלי חשבתי שהלינה המשותפת תשאיר יותר צלקות ופגעים מאשר חוויות טובות. אני יודעת שהלינה המשותפת נבעה מרקע של אמונה בערכים שיתופיים. לא היו תנאים ללינה בבתים, הנשים היו צריכות לצאת מוקדם לעבוד (גם היום זה כך, לא?) וכו'. אני רק יודעת שלחלק מהילדים זה היה ממש רע וטראומטי.
אני שמחה שהיום הילדים ישנים עם ההורים, נראה לא טבעי שהילדים לא יהיו עם ההורים, שאם בני יקרא לי באמצע הלילה לא אהיה לידו ..... אבל לא אשפוט את העבר. אני פשוט שמחה שההווה שונה.....
                                                חי יום-טוב ברוכי
 
מה בגיליון?
·         שבעים פנים לתורה – הרב ירון
·         סיכום סקר איכס"ה – יוסי שניאור
·         ונשמרתם לנפשותיכם – עפרה פארן/של"ח
·         במועצה האזורית
·         בבריכת השחייה – עירית ואריאל
·         יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
·         קרה לנו נס – משפחת צוייג
·         מתיק המכתבים
·         עת סיום ועת התחלה – מדריכי הנוער
·         באספת החברים – סיכמה דינה אמיר
·         מהמרפאה
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
     נר זיכרון !
     מנחם ערמון ז"ל – ט' באלול תשנ"ח
 
 
שבעים פנים לתורה
 
הרב דב בער אליעזרוב
ר' דב בער נולד בשנת 1907 בירושלים, ושימש כרבה של שכונת קטמון. הוא למד בישיבת 'עץ חיים' בירושלים, והוסמך לרבנות ע"י הרב אברהם יצחק הכהן קוק וע"י הרב איסר זלמן מלצר. הרב שלמה זלמן אויערבך שלמד איתו בישיבה, אמר פעם: "אם יש רב שצריך להעריך ולראות בו סמל ודוגמא, זהו ר' דב בער אליעזרוב".
בתקופת המנדט,הקימו הבריטים את מחנה המעצר בלטרון, ששימש למאסר של אנשי המחתרות. הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, הראשון לציון, הצליח לשכנע את הבריטים למנות רב שיבקר את האסירים בשבתות באופן קבוע. אלא שלא בקלות נמצא רב שיסכים לכך. לצורך התפקיד היה צריך הרב לעזוב את משפחתו כל שבת, לנסוע באוטובוס צפוף מירושלים ללטרון, ללכת שני קילומטרים ברגל, לשהות במשך כל השבת בבידוד בתוך בית הסוהר, לאכול לבד את סעודות השבת, ולהיות עם האסירים רק בשעות התפילה. כמו כן היה כרוך הדבר במעקב צמוד של אנשי הבולשת הבריטית במשך כל השבוע.
מי שהתנדב למשימה הרב הרב אליעזרוב, אשר עמד במשימה כל שבת במשך חמש שנים, עד קום המדינה. הוא לא הורשה לשוחח עם האסירים חוץ מאשר בענייני התפילה, אך כיון שהסוהרים לא דיברו עברית, היו אסירים באים אליו עם סידור וכביכול שואלים אותו שאלות מהסידור, אך באמת היו מבקשים ממנו להעביר מסרים למשפחותיהם שבחוץ.
לימים הוציא הרב אליעזרוב ספר שו"ת בשם 'שאלי ציון' שכולל את כל שאלות ההלכה שנשאל בלטרון. הרב משה פיינשטיין התפעל מאוד מספר זה, וכשהגיע לביקור בארץ חיפש את הרב אליעזרוב כדי להעניק לו במתנה את ספרו 'אגרות משה'.
הרב אליעזרוב נפטר בי"ח באב תשנ"ז ונטמן בהר המנוחות בירושלים. הוא ציוה שלא יספידו אותו ורק שיציינו שהיה רב–מבקר במחנה העצורים בלטרון, וכך צוין על מצבתו.
 
מפירושיו לפרשת השבוע:
על הפסוק (כא, י): "כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ ה' אֱ-לֹקֶיךָ בְּיָדֶךָ" כותב הרב אליעזרוב בספרו 'דבר ציון' (על התורה והמועדים) כך:
כתבו המפרשים שמה שכתוב 'כִּי תֵצֵא' לשון יחיד, היינו שאם ישראל יהיו באחדות יזכו לנצח את אויביהם. וידוע המדרש שבימי אחאב היו נוצחין למרות שהיו רשעים מפני שהיו מאוחדים. ויש להוסיף שמה שכתוב "וּנְתָנוֹ", הייינו שבזכות זו הנצחון שלהם יהיה בדרך מתנה, היינו ללא הפסד וקרבנות מצדם, ולא יהיו ח"ו שום פגעים רעים בצד ישראל.                                  
ומה שכתוב 'בְּיָדֶךָ' – היינו בזכות מצוות צדקה, וכמו שכתוב 'פָּתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ', שזה מורה על עניין של צדקה, שבזה שנותנין צדקה יש לנו פרקליטין גדולים בשמים הממליצים טוב בעד ישראל, וכדאיתא בפרק קמא דבבא בתרא (דף י עמוד ב, שאותו נלמד השבוע בדף היומי!) שכל צדקה וחסד שעושים עם ישראל הרי הם פרקליטין טובים עבורם.
 
 
הרב ירון
 
ונשמרתם לנפשותיכם
מידע לכל הנוהגים ברכב – קנסות חדשים
01. תוקף רישיון הרכב פג יותר מ-4 חודשים עד חצי שנה - 750 ₪.
02. חוסר אפוד זוהר ברכב או בתא הנהג - 100 ₪
03. אי לבישת אפוד זוהר בירידה מהרכב על פי חוק - 250 ₪
04. אי אחזקת תעודות במצב נקי וניתן לקריאה - 100 ₪.
05. שימוש בטלפון ללא דיבורית - 1000 ₪.
06. נסיעת אופנוע בשול הדרך - 250 ₪
07. נסיעת קלנועית בכביש בניגוד לחובה בחוק - 100 ₪
08. העמדת רכב בכביש בין עירוני או בשול הדרך - 100 ₪
09. העמדת רכב בשול דרך מהירה - 500 ₪
10. חניה או עצירה בתחום צומת, במקום כניסה לכלי רכב,במעבר חציה או 12 מטר לפניו, או בצד רכב אחר - 250 ₪. 
11. חניה או עצירה בתחום תחנת מוניות שלא להורדת נוסע - 250 ₪
12. נוסע העולה או יורד מרכב שלא כדין - 250 ₪
13. אי חגירת ילדים ברכב בכל מושב שהוא ובכלל - 250 ₪
14. הסעת נוסע על אופנוע שרגליו אינן על תומכי הרגליים - 250 ₪
15. לוחית זיהוי (רישוי) שלא ניתן להבחין במספר - 500 ₪
16. עבירה על שעות נהיגה מנוחה (תקנה 168) - משפט
17. העברת SMS בזמן נהיגה ברכב - 1000 ₪  - חזקJ!!
18. קבלת SMS ועיון בו בזמן נהיגה ברכב - 500 ₪ - חזקJ!!
חשוב שהמידע יועבר לבני משפחה הנוהגים ברכב באישור בעל/מחזיק ברכב.
מסר זה כולל המחזיק גם ברכב בליסינג תפעולי/ מימוני.
סעו בזהירות ובסבלנות בדרכים ובכבישים והימנעו מקנסות תעבורה.
 
אין לנסוע בכלי רכב של הקיבוץ  בדרכים משובשת
כל אבן יכולה לפגוע באגן השמן (שנמצא בחלק התחתון של הרכב) ולגרום לנזק רציני למנוע.
                                                                                                                            שבת שלום,
עפרה פארן / של"ח
 
 
 
 
 
 יחדיו ב-ו'
בשיעורו של הרב ירון עסקנו בשאלה האם מותר לגור במצרים.
ראינו כי ישנם שלושה פסוקים בתורה שמהם ניתן ללמוד שאסור לגור במצרים: לפני קריעת ים סוף אמר הקב"ה לישראל: "אֲשֶׁר רְאִיתֶם אֶת מִצְרַיִם הַיּוֹם לֹא תֹסִיפוּ לִרְאֹתָם עוֹד עַד עוֹלָם", ובקללות שבפרשת כי תבוא הקללה האחרונה היא: "וֶהֱשִׁיבְךָ ה' מִצְרַיִם בָּאֳנִיּוֹת בַּדֶּרֶךְ אֲשֶׁר אָמַרְתִּי לְךָ לֹא תֹסִיף עוֹד לִרְאֹתָהּ". אך את שני הפסוקים האלה ניתן היה גם להבין כהבטחה, ולאו דווקא כאיסור לשוב למצרים.
ואולם, בין המצוות המיוחדות למלך שנאמרו בפרשתנו נאמר: "רַק לֹא יַרְבֶּה לּוֹ סוּסִים וְלֹא יָשִׁיב אֶת הָעָם מִצְרַיְמָה לְמַעַן הַרְבּוֹת סוּס וַה' אָמַר לָכֶם לֹא תֹסִפוּן לָשׁוּב בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה עוֹד". מכאן מוכח שישנו איסור לשוב למצרים, ואכן הגמרא למדה מכאן שכל מי שגר במצרים עובר עבירה, ואף אמרה שזו הסיבה שחרבה הקהילה הענקית שהיתה באלכסנדריה לאחר חורבן בית שני.
ראינו כי אחד הפוסקים הנחרצים ביותר בעניין האיסור לשבת במצרים הוא הרמב"ם שמדגיש שהאיסור הינו גיאוגרפי, ושהוא תקף גם בימינו. על רקע הדברים האלה ראינו פוסקים רבים שניסו להסביר את קיומם של קהילות יהודיות במצרים במשך כל שנות הגלות, ובעיקר את העובדה שגם הרמב"ם עצמו, בעת שכתב את הדברים, ישב במצרים.
היו שאמרו שהאיסור הוא רק לשוב מארץ ישראל למצרים, והיו שאפילו אמרו שהאיסור הוא רק לשוב בדיוק באותה דרך שבה הלכו בני ישראל, אך הרמב"ם ודאי לא פסק כך. היו שאמרו שלאחר שסנחריב בלבל את האומות פקע האיסור, אך מהגמרא ומהרמב"ם מוכח שאין הדברים כך.
ר' אשתורי הפרחי כתב שהוא שמע מפי נכד הרמב"ם שהרמב"ם היה חותם באיגרותיו "אני העובר בכל יום על שלושה איסורי תורה", אך לא מצינו אגרות כאלו חתומות בשמו.
התשובה המסתברת ביותר היא שמדובר באילוץ שהרמב"ם נאלץ לקבל על עצמו כתוצאה מכורח הגלות. יש להדגיש: מותר לגור במצרים באופן זמני לשם פרנסה, וכך כנראה תכנן הרמב"ם לעשות, אך הוא נאלץ להישאר שם עוד זמן רב עקב התמנותו כרופאו האישי של הסולטאן.
 
יוסי טורצקי - תסריטאי, מפיק ובמאי סרטים בחיל החינוך, גר עם משפחתו ביהוד ומשתייך לגרעין של בני עקיבא בעיר. בר"ח אלול צפינו בסרט שעדיין לא מוכן להקרנה: "המסע לחגי תשרי". שמענו על 'מאחרי הקלעים': בעיית הצגת דרמה בסרט, מתי ואיך לסיים - בשיא או בסקרנות של אחרי השיא. ההכנה למסע מתחילה בחודש אלול, חודש הסליחות. בראש השנה מתחיל המסע של התשובה כאשר השיא/הפסגה ביום כיפור. מעבר למסע זהו חג הסוכות, זמן ההודיה והשמחה. למחרת שמחת תורה חוזרים לשגרה מנקודה עליונה יותר, עם כל המטען שצברנו. למדנו מדברי הרב שי פירון על סוד החיים היהודיים, השילוב והאיחוד שבין הרוח לחומר:  "יום הכיפור מתאפיין בתנועה רוחנית של התכנסות ... וחג הסוכות בתנועה ... מהווה ביטוי להתפשטות החוצה".
הסרט מרתק בפני עצמו ומעורר גם אותנו למחשבה וללימוד בתקופת השנה בה אנו נמצאים, למרות שנעשה ביוזמת חיל החינוך עבור הצבא.
 
בשישי הבא:  גל (גרינברגר) לוי בנושא: חינוך בגובה העיניים
מרגלית קוטב:  "משמרים הבלי-שוא חסדם יעזובו" - ספר יונה
 
 
בריכת - השחיה
לוח הזמנים בבריכה משתנה. החל מיום שלישי הקרוב, י"ב באלול 1.9.09 עונת הרחצה תסתיים ביום חמישי כ"ח באלול 17.9 בערב.
 
כרגיל, תזכורות:
הכניסה מהשער הצפוני שליד הבודקה. 
לבעלי שיער ארוך הרחצה עם כובע ים. בנות רק בבגד-ים שלם.
ילדים מתחת לכתה ד' צריכים מלווה צמוד מכתה י' ומעלה. 
לאורחים הכניסה והשהייה בבריכה רק עם מארחים חברי הקיבוץ או בתשלום.
 
לוח זמנים לשחייה מי"ב באלול ועד כ"ח באלול   17.9 - 1.9
 
 
נשים
גברים
קיבוץ
ראשון
16:00 - 19:00
14:00 - 16:00
 
שני
7:00 - 8:30
14:00 - 17:00
17:00 - 19:00
 
שלישי
14:00 - 18:00
 
18.00 – 20.00
רביעי
7:00 - 8:30 
16:00 - 19:00
14:00 - 16:00
 
חמישי
7.00 – 8.30 
14:00 - 17:00
17:00 - 19:00
 
שישי
7:00 - 13:00
13:00 - 16:00
16.00 – 17.30
 
בתפילה לשחייה בטוחה ומהנה
להתראות
עירית ואריאל
 
 
 
 
סיכום סקר איכס"ה
בפתח הדברים אנו רוצים להודות לכל מי שהשתתף בסקר. לסקר ענו קצת פחות מ-50% מהמיילים שנשלחו, אך יחד עם השאלונים בכתב  נראה שיותר מ-50% מהציבור נחשפו לסקר וענו על השאלות, אם בעבודה משפחתית ואם ביחידות. נתון זה נחשב כגבוה מאד והוא מיצג נאמנה את דעתו של הציבור.
לשאלה האם אתם מתעניינים באיכות הסביבה, 96% ענו שכן. לדעתי זהו נתון מחמיא ביותר.
חסכון בחשמל - בין 40% ל-90% חוסכים בחשמל באחת מהדרכים שהצענו בסקר -ו10% הנותרים כנראה שאינם יודעים כיצד לחסוך בחשמל. אמנם רוב הציבור חוסך בחשמל, אך נראה לי כי ניתן לעשות יותר בתחום הזה, במיוחד כשזה מתבטא בתקציב האישי שלנו.
חסכון במים - נראה שהמודעות לחסכון בתחום הזה גבוהה יותר, מכיוון שהתוצאות גבוהות יותר. לדוגמא: הנתון הנמוך ביותר הוא 24% האוספים את מי המקלחת לשימוש אחר - לדעתי זהו נתון גבוה מאד וכל הכבוד להם! בשאר ההצעות שהצענו לחסכון התוצאות גבוהות בהרבה ( 47%-82%) וזה יפה מאד. יחד עם זאת, בשאלה האם מותקנים אצלכם חסכמ"ים רק 20% ענו שכן, 40% שלא ו-40% שאינם יודעים! בעקבות הנתון הזה פנינו לענף האינסטלציה והובטח לנו שכל מי שיבקש להתקין חסכ"ם - יקבל!
לכן אנו ממליצים לפנות לצוות האינסטלציה בהקדם!
כלים חד פעמיים- כ-80% מהציבור כלל לא משתמש או משתמש לעיתים רחוקות, גם זה נתון מכובד מאד.
סוללות - הנתון המעניין הוא ש- 77% מודעים לנזקי הסוללות, אך יותר מ-85% מקפידים לזרוק אותן לפח המחזור, מה שאומר שאנו ממחזרים גם אם לא תמיד יודעים למה, וגם זה בסדר.
זבל אורגני - יותר מ-70% אינם ממחזרים כלל. הנתון הזה מובן בהחלט בשל אי- הנוחות בהפרדה וזמינות המיכלים, אך ברור לנו שיש מה לשפר בתחום הזה.
בקבוקים עם פקדון – כ-85% מקפידים למחזר, אולי גם בגלל הצדקה שבעניין ("טל חיים").
מיחזור מכשירי חשמל מקולקלים – כ-35% מודעים לאפשרות אך כיום אינם יכולים לעשות זאת. אנו פועלים לשינוי המצב.
מיחזור נייר ובקבוקים גדולים - רק 3% אינם ממחזרים כלל ויותר מ-70% טוענים שאין מספיק מיכלי איסוף. בשאלה על מיקום מומלץ למיכלי איסוף מעבר למקומות הקיימים כיום בלטה במיוחד ההצעה להתקין מיכלי איסוף ליד המטבח ואחריכן ליד חדרי הצעירים. אנו נבחן לעומק את האפשרויות הנ"ל או תחלופות להם.
בהמשך לשאלה הקודמת, כ-35% ענו שיותר מיכלי איסוף יעזרו להם למחזר יותר, ו-30% ענו כי הגברת המודעות לנושא תעזור. בנוסף, 20% היו מעדיפים שיאספו להם את הדברים מהבית. נקודה למחשבה!
התנדבות לפעילות בנושא - ל-27% עדיף שלא נקרא, 30% מאד רוצים לעזור ו-43% יבדקו אם הם יכולים. גם כאן זהו נתון מעודד!
לסיכום:
הסקר היה חשוב מאד עבורנו כדי ללמוד את הלך הרוחות בנושא ולהסיק מסקנות מתוצאותיו.
אנו ממליצים לכל גוף בקיבוץ לנצל את כלי עריכת הסקרים באתר הקיבוץ. זה עובד!
אל תגיד איכס"ה – תעשה!
שבת שלום!
 יוסי שניאור בשם הצוות

 

 

במועצה האזורית

המכתב הבא התקבל מלשכת ראש המועצה האזורית שלנו, מר שמעון סוסן ומצאנו לנכון להביאו בפניכם.
 
מכובדיי!
 
הנדון: השלמת רה ארגון המועצה – מינוי מנכ"ל המועצה
 
בימים אלה ובשעה טובה, משלימה המועצה האזורית חבל מודיעין, להלן "המועצה", את העברתה של הועדה המקומית לתכנון ובניה מביתה הישן ברמלה, למשכנה החדש ליד בנין המועצה.
מהלך ההעברה הפיזי של הועדה לתכנון ובניה לביתה החדש, הנו השלמת מאמץ ארוך אך יסודי, במהלכו שינתה המועצה את פניה, הן בהיבט הפיזי, הן בהיבט האנושי והן בהיבט הניהולי.
אם נסתכל לאחור, בטווח שלוש השנים האחרונות, לקחה על עצמה המועצה משימת כבדות משקל, בכל הקשור להערכות המועצה לשנים הבאות ולאופק והאתגרים אשר עומדים בפני המועצה בעתיד הקרוב והרחוק.
בשנים אלה השלימה המועצה בנין קומה נוספת בבנין המועצה, שדרגה את התשתיות הפיזיות בכל מבניה, והקימה יש מאין בתחומה ועדה מקומית לתכנון ובניה אשר מבצעת פעולות הנראות היטב בכל פינה ברחבי המועצה.
בתקופה זאת המועצה קלטה מהנדס מועצה, אשר גרם לשינוי בהתייחסות התכנונית במועצה, בכל היבטי ההנדסה. בשנים אלה עברה המועצה למבנה ארגוני אגפי, אשר שינה מאוד את מוטת השליטה במועצה.
במהלך שנת 2008 הקימה המועצה תאגיד לפעילות חינוך ופנאי, אשר מתחילת שנה"ל 2008 פועל לכל דבר ועניין במועצה, בתחומים המסורים לפעולתו, ובאופן בולט לעין.
החברה הכלכלית של המועצה התמקמה בבנין המועצה, ובכך מאגמות המועצה והחברה משאבים לעבודה משותפת בקשת רחבה של נושאים.
מהלך העברת הועדה לתכנון ובניה למתחם המועצה, משלים את הפעולות הארגוניות והניהוליות דלעיל, ובשעה טובה גם מהלך זה עומד בפני סיום.
 
לפני כשנתיים קלטה המועצה למשרת מזכיר המועצה את יוסי אלימלך, אשר החליף בתפקיד את עו"ד רינה לפידות.
יוסי עושה עבודתו כמזכיר המועצה בצורה ראויה, באופן מקצועי ואמין, ולצורך השלמת מהלך הרה ארגון במועצה, והתאמתו למציאות הארגונית הנכונה למאה ה-21 החלטתי להעניק ליוסי את התואר מנכ"ל המועצה.
מינויו של אדם למנכ"ל אינו יוצר יש מהאין. מדובר בקשת התפקידים אותה מבצע יוסי הלכה למעשה, כבר עתה, אולם בחברה מודרנית, הרואה פני עתיד, מושגי הניהול, איגום המשאבים, ואחוד עבודת המטה, מצריכים מנהל כללי למועצה.
במובן זה השינוי שחל בתוארו של יוסי הנו מהותי ביותר ומשדר את כוונתי כראש המועצה, להתוות קו של מקצוענות, מקצועיות, ערכי ניהול ושרות, עם יושרה ונאמנות, בכל הקשור בניהול המועצה.
אני מברך את יוסי לרגל המינוי הפורמאלי, ומקווה שאותם ערכים אשר אני מנסה להנחיל במועצה ימצאו ביטוים גם במינוי זה, ובהשלמת מלאכת הארגון של המועצה.
 
בהצלחה לכולנו!
 
                                                                                                                                            שמעון סוסן                                                                                                           ראש המועצה
 
 
 
 
בעקבות המסמך הנ"ל נשלח למנכ"ל החדש יוסי אלימלך – בן וחבר מושב גמזו – מכתב ברכה בשם כולנו:
 
לכבוד
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה האזורית חבל מודיעין
 
שלום וברכה,           
שמחתי לקרוא במכתבו של שמעון על מינויך למנכ"ל המועצה האזורית.
אני וכל בית בארות יצחק מברכים אותך ומאחלים לך הצלחה בתפקידך החדש שיש בו הרבה אתגרים ואחריות.
נשמח לשתף פעולה אתך.
הצלחתך היא הצלחתנו.
בברכה,
      אהרון גל
מזכיר פנים, בארות יצחק
 
 
 
 
 
להלן הודעה שהתקבלה מהמועצה האזורית:                                      
 
פעמונים פותחים הכשרה נוספת למלווים, מיד אחרי החגים.
ההכשרה הפעם לא תהיה לאנשי חבל מודיעין בלבד, אלא לשוהם,  לאלעד והסביבה.
במידה ואתם יודעים על אנשים שמעונינים להתנדב בפעמונים
אנא הפנו אותם אלי.
                                                                      תודה !
מירית
רכזת סניף חבל מודיעין
0542600524
 
 
 
  
קרה לנו נס
 
נכנסנו לבריכה בעוד יום ג' של קיץ רגיל וחם. אני הולך בראש עם העגלה שבה נמצאים ארוחת הערב ואביזרי הבריכה שלנו. אביגיל משתרכת מאחור, איתה בעגלה שלף הקטן. בעוד אביגיל משוחחת על דא והא עם חברות ועם ילדים באזור הכניסה לבריכה, חומק שלף מן העגלה. לאחר זמן מה (אולי שתי דקות?), בעודי מתמקם על שפת הבריכה הגדולה, מגיעה אביגיל עם העגלה הריקה של שלף. אני שואל אותה בדריכות קלילה "איפה שלף?". אביגיל מסתכלת קדם ואחור ולא מוצאת. אנחנו מתחילים לחפש, בלי דאגה יתירה אלא מתוך צורך תמידי לדעת איפה הבחור הקטן. בגן השעשועים הוא איננו, בבריכה הגדולה לא נראה. לשם הבטיחות אני מסתכל לבריכה הקטנה. לא שאני חושב שהוא שם, הרי אף פעם הוא לא מגיע לשם, תמיד לידינו הוא יורד רק לבריכה הגדולה ורק עם מצופים. בבריכה הקטנה אני רואה כמה ילדים קטנטנים משתכשכים לבדם ללא הוריהם. ואז, בפינת הבריכה, רעמת תלתלים מוכרת בתוך המים. לשבריר שנייה עיניי קולטות אך מוחי לא.
זה לא זה. זה לא מה שאני רואה. ואז כסכין קורעת בתוך הלב המוח מעכל. זה ילדי הקט שם טבוע כולו בתוך המים. תנועותיו קלות וחלשות, מחפשות אוויר לשווא. אני רץ בזעקות אל מעבר לגדר בריכת הקטנים. מוציא מהמים את שלף ושפתיו כחולות. איננו נושם. אני מחזיק אותו רכון קדימה אצבעותיי לוחצות מתחת לצלעותיו מתוך ניסיון לא לגמרי מודע לעשות "היימליך" עדין. סימן טוב ראשון מגיע, מים רבים יוצאים מפיו ואפו. בינתיים גרוננו זועק לקרוא לאמבולנס. אני מרגיש ששלף עדיין לא נושם. אני מבקש בקול מתחנן
מא-לוקים ומבני אדם לעשות בו הנשמה. אמנם למדתי להנשים, אך אני יודע שאוויר לא יצא כעת מריאותיי הנחרדות. המצילה מנשימה את שלף בשתי הנשמות. ואז הסימן הטוב השני. בכי מתפרץ כמו של תינוק שזה עתה נולד ונושם נשימות ראשונות. כמה מרגיע וגואל הבכי הזה! עדיין אינני בטוח לגמרי. אני הולך לצד ובוכה. אנשים מנסים להושיב אותי אבל אני יודע שכוחותיי והתקווה המפעמת רק מתגברים. סימן טוב שלישי, שלף מקיא מים ואוכל בפרץ. אביגיל יושבת עם שלף הבוכה. האמבולנס מגיע מהר. אני יוצא החוצה מן הבריכה כששלף על ידי. במבט שהוא נותן בי מבעד לדמעות ניבטים פחד וטראומה אבל גם תבונה המעידה שחוסר החמצן לא פגע במוחו. אני מסמן בידיי לאמבולנס המגשש את דרכו באזור הרפת ויודע בליבי ששלף ניצל.
אחר כך עם הטיפול וההשגחה בשניידר התחושות בוחשות בנפשנו. מצד אחד שמחה גדולה על המתנה שניתנה לנו, מאושרים מכל התבכיינות וכל שכן מחיוך מקסים של ילדנו. ומצד שני התמונות הטראומתיות לא מרפות ושבות לפקוד אותנו בכל רגע ביום ובלילה. מעכלים את שברירי הדקה של הבדל בין חיים למוות ומאושרים שה' שם חלקנו בין החיים.
אחר כך- אחר כך, משתחררים מבית החולים מלאים תחושות הודי-ה. רוצה לברך הגומל כמו שהטבע היהודי מבקש, אך לצערי ההלכה לא ממש מאפשרת ... וחזרה לשגרה עם דריכות יתרה באופן טבעי.
סבים, סבתות, הורים וילדים: אנא היזהרו ופיקחו עיניים.
תודה רבה לכל (והם רבים!) מי שעזר או תמך או התקשר והביע דאגה כנה או לקח אל ליבו. זה באמת חימם את הלב ובאמת עזר מאוד.
אבי ואביגיל צוויג
 
 
 
באספת החברים   (מוצש"ק, אור לג' באלול 22.8.2009)
 
עקב דחיפות הנושא ויציאת חברים רבים לחופשה בשבוע הקרוב התכנסה האספה במוצאי שבת לדיון בבחירת 4 חברים להשלמת הרכב האגף החברתי.
אלי הודה לצוות המינויים שסיים בהצלחה את הכנת חלקה הגדול של הבחירות להרכב המזכירות הבאה.
אחרי שההצעה להשלמת הרכב האגף החברתי לא אושרה בהצבעה בקלפי התפטר הצוות, וצוות מש"א הכין הצעה חדשה לדיון באספה ולהצבעה בקלפי.
איוש מח' פרט הוטל על האגף החברתי שייבחר, והוא יביא את הצעתו לאספה.
עד אז ורד סוקולובסקי, בעזרה זמנית של לאה ריידר (שלא תמשיך כחברת האגף החברתי), ימשיכו לטפל בענייני הפרט.
                                              ההצעה אושרה.
סיכמה: דינה אמיר
 
 
 
לסבתא רבתה לאה ברמן
ולכל המשפחה
מזל טוב בהולדת הנין
נכד לחנה ועקיבא ברמן
בן לסיון ואורן מרציאנו (כרגע בארה"ב)
 
 
 
במרפאה
שימו לב !
ביום חמישי הבא י"ד באלול 3.9.09 – לא יהיה רופא במרפאה. לקיחת דמים 07.00 – 08.30
ביום ראשון י"ז באלול 6.9.09 – לא תהיה אחות במרפאה
ביום שני י"ח באלול 7.9.09 – לקיחת דמים 07.00 – 08.00
האחות ריקי תהיה בחופשה מיום ראשון כ"ד באלול 13.9.09 עד יום שלישי ד' בתשרי תש"ע 22.9.09
צוות המרפאה
 
 
 
עת סיום ועת התחלה
"מי שעסק פעם בחינוך יודע:
                       צריך לחרוש
                               ולזרוע
                                  ולהשקות
                                        ולזבל
                                             עם סבלנות של ברזל
                                             ולא להיתפס לרפיון ידיים"!
רפאל איתן
 
אנחנו עומדים בשלהי חופשת קיץ עמוסה בפעילויות.
מאחורינו כיופית, התנדבויות והרבה זמן איכות עם החבר'ה.
בסוף השבוע האחרון קיימנו סוף-שבוע בסימן הנוער. התחלנו ב"מועדונוער" – בית קפה בהפעלת הנוער שכל הכנסותיו לצדקה – כ-600 ₪), המשכנו בשיחה מרתקת מפי דרור פרידמן, תפילות שבת חגיגיות ויפות בהובלת הנוער ופעילויות נוספות. הקיץ כולו וסוף השבוע בפרט הוכיחו שבארות-יצחק התברכה בנוער מקסים, ערכי, יוזם ומבצע כל פרויקט קהילתי על הצד הטוב ביותר.
יישר כח לכם, חבר'ה יקרים, על ההשקעה! נקווה שהחלה פה מסורת חדשה...
השבוע תיפתח בעז"ה שנת הלימודים ואיתה שינוי במבנה הדרכת הנוער. חן ויאיר בר-נדר מצטרפים לצוות ההדרכה וידריכו את כיתות ז'-ח'. טל ברמן תמשיך עם כיתות ט'-י' ואליה יצטרף אחרי החגים מדריך חוץ.
רעות ואביעד שטרן ימשיכו עם כיתות י"א-י"ב. מקווים להמשך פעילות מוצלחת ופורייה!
ובהזדמנות זו מספר תודות: ראשית לאסתר שתומכת ועוזרת בכל דבר, נמצאת בפרטים הקטנים והגדולים ומלווה אותנו לאורך כל הדרך. תודה להורים על שיתוף הפעולה והעזרה, ואחרונים חביבים – תודה לכם, נוער יקר, על קיץ (ויותר) של קשר טוב והנאה גדולה! מאחלים לכם שנת לימודים טובה ומוצלחת !!!
                                                                                                          אוהבים,
המדריכים
 
 
 
לחברתנו דבורה נתנזון
בהגיעך לגיל הזיקנה
שאי מאתנו ברכה חמה
עד 120 שנה
בבריאות ובשמחה עם כל המשפחה.

 
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י אהד אהרן
אחות תורנית: ברןריה לנדה - פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
עובר ושב
השבוע נפרדנו ממשפחת מיכל ויוסי הדרי ושלושת ילדיהם במסגרת ערב "על האש" שהכינו השכנים.
אנו מאחלים להם דרך צלחה במקומם החדש, ולהתראות.
הדירה שהתפנתה כבר מאוכלסת שוב - ע"י תמנה, אבידן ונעה גנוסר, כפי שנמסר ע"י ועדת צעירים לפני שבועיים. ברוכים הבאים וקליטה טובה בביתנו.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מה רבו מעשיכם מדריכים יקרים !
קצת לפני סיום החופשה הגדולה ולקראת פתיחת שנת הלימודים הבעל"ט, ברצוננו להביע את תודתנו לכם מדריכי החטיבה והתיכון הצעירים, בני המשק שלנו ונשותיכם ובת המשק המהוללה טל – "ואת עלית על כולנה"...   אני גאים בכם! שמחים ומאוד אוהבים את הקשר אתכם, את הפעילויות הרבות, המגוונות והמעניינות שאתם מארגנים. בתיכם הפתוחים בכל עת, האוזן הקשבת בכל רגע, ההבנה והאהבה המוקרנות מכם אלינו ואל ילדינו.
תודה, תודה ! "בני משק עושים בגדול" !
בהצלחה בשנה הבאה 1
משפחת סעדון
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
חדשות מצוות איכס"ה
ביום רביעי יצאנו למבצע ניקיון בכביש הגישה לקיבוץ. נאספו כמויות גדולות של אשפה, ניירות ובקבוקים. תודה לכל מי שהגיע, ולאלה שלא.... לא נורא אתם מוזמנים למבצע הבא!
יוסי שניאור בשם הצוות
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
כדאי לראות
בשבת הקרובה תתקיים במוזיאון המגדל תערוכת ציורים של חברתנו חנה ברוכי.
המוזיאון יהיה פתוח בשעות 12.30 – 14.30
בואו ותיהנו !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 
 
 
 
 
 
 
AtarimTR