ידיעון 2639 פר' ניצבים-וילך

בס"ד כ"ב באלול תשס"ט
 
פרשת "נצבים-וילך"
 
18.30
הדלקת נרות
08.30
תפילת שחרית
18.40
מנחה, קבלת שבת, ערבית
         דרשת הרב                           
 
קידוש לכבוד המזכירות החדשה
ופרידה מהמזכירות היוצאת
 
 
11.00
שעור בפרשת השבוע – במועדון
שעור במשניות - בשטיבל  
20.00
סעודת שבת בחדר האוכל
11.30
סעודת שבת בחדר האוכל
 
 
13.30
מנחה גדולה
 
 
17.15
שעור בדף יומי
 
מכונת השטיפה פועלת
בשעות 20.45 – 22.45
17.30
נשים אומרות תהילים - בבית סעדון
18.00
שעור לנשים בפרקי אבות - במועדון
18.00
מ נ ח ה
 
 
19.27
ערבית, הבדלה
 
 
זמני התפילה במשך השבוע
   שחרית א', ג', ד, ו'     06.00        
   שחרית ב'   ה'            05.50
   מנחה ברחבת חד"א     13.30
   מנחה בבית הכנסת     18.30    
   רבע לערבית              19.45
   ערבית                      20.00
 
אמירת סליחות
 
מוצש"ק             22.00
א', ג', ד'            05.40
ב',  ה'               05.30
ערב ראש השנה 05.00
 
עונג שבת לילדים
בשעה 11.00
 
כיתות א-ג' - ענבל ישראלי
 
כיתות ד'-ו' - אלן ארונסון
 
 
ת ר ב ו ת ו ן
 
יום ראשון
21.00
שעור לצעירים
בית ע' שטרן
יום שני
17.30
התעמלות לגברים
בית שפירא
יום שלישי
08.30
בית מדרש לבגירים
מועדון
19.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
20.30
התעמלות לחברות
בית שפירא
יום רביעי
18.30
מפגש ערבית לבגירים
מועדון
21.00
שעור עם הרב שמואל וולף
בית יוסי ש'
יום חמישי
19.00
שעור ניצוצות מהדף היומי
מועדון
21.00
שעור משניות ע"ש שימי לע"נ חברי בא"י
חדר עיון
יום שישי
06.30
שעור בדף יומי
חדר עיון
09.00
יחדיו ב-ו'
בית שפירא
 
בשבועיים הקרובים יתקיים מרתון השעורים לימים הנוראים – בכל ערב בשעה 19.15 בשטיבל.
פירוט השעורים בהמשך הגיליון.
 
השיעור בדף היומי מתקיים בכל ערב אחרי ערבית בחדר עיון
  
שבת בחברון עיר האבות..... והבנים!
כמו בכל שנה לפני תקופת תשרי גם השנה יצאה משלחת של אבות ובנים לשבת משותפת, והפעם לחברון!
כמי שלא ביקר בעיר (ללא מדים) נחשפתי לראשונה לקסמה, ליופייה, להיסטוריה ובעיקר לאנשי הישוב היהודי בעיר. הכנסת האורחים שלהם הייתה יוצאת מגדר הרגיל, גם מה שתוכנן מראש וגם מה שצץ במהלך השבת. אצל כל מי שהתארחנו מצאנו אמונה גדולה הנובעת מהתורה, מהעיר וממה שיש בה.
כל תפילה התפללנו במקום אחר: מנחה בערב שבת בקבר רחל (בדרך), קבלת שבת בגן מערת המכפלה, שחרית ומוסף באולם המערה, מנחה בקבר ישי ורות וערבית והבדלה בביהכנ"ס אברהם אבינו.
אז תגידו איפה אפשר למצוא עוד מקבץ כזה של סנגורים לימים הנוראים?!
שבת שלום!
יוסי ומלאכי שניאור
 
מה בגיליון?
·         שבעים פנים לתורה – הרב ירון
·         שיר שבת – יהונתן שרמן
·         מרתון הימים הנוראים
·         נעמי אביבה סומפולינסקי ז"ל – יואב הלר
·         כח השוויון והשיתוף – אלי ברמן
·         יחדיו ב-ו' – סיכום שבועי
·         מתכוננים לראש השנה – אלישבע בן-דוד
·         שנהיה בריאים – צוות המרפאה
·         תכניות לסוכות – ועדתרבות
·         באגף החברתי – ורד סוקו
·         במועצה – אמיתי יעקבס
·         בוועדת מינויים – פרד אדן
·         מן העיתונות – דובר הקבה"ד
                                           כלבו דף ולוחות זמנים
                                                                 קראו בנעימות !
המערכת
 
 
   נר זיכרון !
   רחל בלנקנשטיין ז"ל – כ"ג באלול תשס"ב
 
שבעים פנים לתורה
 
הרב שניאור זלמן מלאדי (האדמו"ר הזקן)
ר' שניאור זלמן מלאדי (1745-1812) שיום הולדתו חל השבוע הוא מייסד חסידות חב"ד. כבר מגיל צעיר מאוד הוא היה מיועד לגדולות. מספרים כי ביום שנולד עשה הבעל שם טוב סעודה גדולה ואמר שנשמה גדולה ירדה ברגע זה לעולם. עוד לפני גיל בר-מצוה התמנה להיות חבר בחברה קדישא וכתב דרשה ארוכה המצדיקה את המינוי למרות גילו הצעיר.
הוא למד אצל המגיד מממזריטש', תלמידו של הבעש"ט, וכן היה מקורב מאוד לר' מנחם מנדל מויטבסק.
תורתו משלבת את החוויה המיסטית-חסידית בתוך החשיבה הלמדנית-שכלית, ובכך מתאפיינת חסידות חב"ד.
בעקבות המאבק בין החסידים למתנגדים - שהיה אז בשיא עוזו - העלילו המתנגדים לחסידות על הרש"ז שהוא מסייע לעותמאנים (שהיו אויבי הצאר) והוא נשלח לכלא, שם שהה כחודשיים. בתאריך י"ט בכסלו תקנ"ט הוא שוחרר מהכלא ומאז חוגגים חסידי חב"ד תאריך זה כחג הגאולה.
חיבורו החשוב ביותר הוא ספר "התניא" (שנקרא גם 'ליקוטי אמרים'), שהוא אולי החיבור החסידי העיוני השיטתי ביותר. בנוסף על כך כתב הרש"ז גם ספר הלכה מובהק בשם 'שולחן ערוך', הידוע בכינויו 'שולחן ערוך הרב', להבדיל מספרו של הרב יוסף קארו.
הרש"ז כתב גם עשרה ניגונים שמהווים את היסוד לניגוני חב"ד, וביניהם הניגון המפורסם למלים 'א-לי אתה ואודך', וניגון ארבע הבבות. הוא היה נוהג לומר: "הלשון הוא הקולמוס של הלב והשיר הוא הקולמוס של הנפש". כמו כן כתב הרש"ז מאמרים על פרשת שבוע בשם 'תורה אור' ו'ליקוטי תורה'.
 
מפירושיו לפרשת השבוע:
מובא בספר 'ליקוטי תורה' (נצבים מד, א) על הפסוק "אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם":
הנה פרשה זו קורין לעולם קודם ראש השנה ומרומז במלת היום שמדובר על ראש השנה, כי "זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון". שכל ניצוצי נשמות נצבים ומתעלים במקורם הראשון ביום זה.
מכאן דן ר' שניאור זלמן בחשיבות העמידה בדין עם כלל ישראל, צדיקים ורשעים:
וכמשל האדם שהוא בעל קומה בראש ורגליים, שאף שרגליים הם סוף המדרגה ולמטה, והראש הוא העליון ומעולה ממנו, מכל מקום הרי בבחינה אחת יש יתרון ומעלה להרגליים, שצריך להלך בהם וגם הם מעמידי הגוף והראש. וגם כשאירע כובד בראש מקיזין דם ברגליים ונרפא ומקבל חיותו ממנו. ונמצא שאין שלימות להראש בלתי הרגליים. כך הם כל ישראל קומה אחת שלימה. ונמצא אפילו מי שמחשב בדעתו שהוא בחינת ראש לגבי חברו, הרי אין לו שלימות בלי חברו, וימצא חסרון בנפשו מה שחברו משלימו, ועל ידי זה יהיה בטל ושפל רוח לגבי חברו מבלי ימצא האדם ראש וסוף, וע"י ביטול זה יתאחדו להשראת יחודו.
 
הרב ירון
  
שיר-שבת
 
"ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת; כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה' א-לוקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום:"
 
מ רבה רפורמית, לבחור עם כיפה שקופה
ו אמריקאי קונסרבטיבי וניצול מחנה השמדה.
ר אש חסידות גור וברסלבר מרקד,
ש מרכיבים את סגסוגת
ה פסיפס המאחד.
 
ק ובעי דעת קהל, "ארבע אמהות",
ה הוא מהמאחז, ההיא מהפרסומות.
י ולי הסטודנטית שגרה בפלורנטין,
ל יאוניד החייל שמגרז
ת 'נגמ"שים.
 
י שורשרו כבמחרוזת - לענק הדורות,
ע ם ניצבי אז, יוצאי מצרים;
ק הילת
ב רית אבות.
יהונתן שרמן
 
 
 
 
"מרתון" הימים הנוראים
תכנית השיעורים לשבוע הקרוב
בכל ערב בשעה 19.15 בשטיבל
 
יום ראשון -  אברהם פולובין:  שותפות
יום ש נ י   -  רעות שטרן
יום שלישי -  יחזקאל אלידע
יום רביעי -   פרד אדן:  פיוטים
יום חמישי -  נחום ברוכי:  ונתנה תוקף
 
 
באגף החברתי
השבוע קיימנו ישיבה ראשונה של האגף החברתי.
התחלנו את הישיבה הראשונה בדבר תורה של זקן השבט – נחום, למדנו ביחד על המנהיגות של יהושע לאחר מות משה וקיבלנו מנחום את ברכת הדרך: "חזק ואמץ".
מכיוון שלא כל חברי האגף היו חברי מזכירות בעבר, אז לאחר תיאום ציפיות וקביעת נוהלי עבודה למדנו ביחד על המבנה הארגוני של בארות יצחק, סמכויות של כל אחד מהמוסדות, האגפים השונים, הוועדות והמנהלות.
עברנו ביחד על כל תחומי האחריות של האגף החברתי וקיימנו למידה משותפת על כל פעילות ופעילות.
תוך כדי הלמידה התחלנו לחלק בין חברי האגף את האחריות על הפעילויות השונות.
 
מה עוד היה לנו השבוע?
·        התקיימה ישיבת מועצה שעליה מדווח בהמשך ע"י יו"ר המועצה.
·        יצאנו מספר חברים לכנס שארגן המטה השיתופי, יום שהתקיים בקיבוץ בארי. נושא הכנס היה כח השוויון והשותפות.
משולחן המזכירה
תוך כדי התארגנות ולמידה התחלתי בסבב של פגישות עם בעלי תפקידים, מנהלי ענפים ומרכזי ועדות.
חשוב לי מאוד ללמוד ולקיים תיאום ציפיות עם כל בעל תפקיד.
במקביל אני מנסה לחלק את זמני לשני כיוונים שונים:
הראשון – טיפול בשוטף בכל מה שנדרש.
השני – תוכניות עבודה, ארגון ישיבות והתארגנות.
ביום רביעי הקרוב נקיים יום מרוכז לשני האגפים: החברתי והכלכלי, שמטרתו גיבוש תוכנית עבודה של מזכירות בארות יצחק לשלוש השנים הקרובות.
את היום נקיים בחדר הישיבות של המועצה האזורית, שם ניפגש גם עם מר שמעון סוסן – ראש המועצה.
 
ביום שני הקרוב תתקיים אסיפת חברים כשעל סדר יומה שני נושאים:
1.       בחירת וועד הנהלה – בחודשים האחרונים היינו עסוקים בבחירת מזכירות.
                              מזכירות בארות יצחק זהו גוף פנימי. בפועל אנחנו צריכים לאשר באסיפה את בחירת ועד ההנהלה שהוא הגוף הרשמי שמוכר ע"י רשם האגודות השיתופיות.
ההצעה לבחירת וועד הנהלה: ורד סוקולובסקי – מזכירת פנים, שמוליק ברוכי – מרכז משק,
                                          אסנת שניאור –  יו"ר האגף הכלכלי.
2.       עמיחי וקרן שטרן – לפני כ- 3 חודשים עמיחי וקרן שטרן לא התקבלו לחברות.
עמיחי וקרן ביקשו מהמזכירות להאריך את מועמדותם בשנה ואז לגשת שוב להצבעה בקלפי לחברות.
לאחר התייעצות הוחלט להביא את בקשתם לאישור האסיפה.
                                                           בברכת שבת שלום,
ורד סוקולובסקי
 
ב מ ו ע צ ה  - י"ח באלול תשס"ט  7.9.09  
הדיון במועצה התקיים בשל ערעור מספר חברים על סמכויות המזכירות.
הערעור היה על החלטת המזכירות לגבי מעמדן של בנות משק שנישאו ולא השלימו את שרות החובה (ישיבת המזכירות מיום ה:11.08.09)
הדיון היה פתוח לציבור. בנוסף לחברי המועצה נכחו בו מספר חברים שאינם חברי המועצה ובני משק במסלול בנים.
עיקר הדיון עסק בסמכות המזכירות בסוגיה זו ובחשיבות המסר המועבר לילדינו לגבי שרות חובה מלא.
 
החלטות המועצה:
1. ערעור אתי ומושי גרינברגר על סמכות המזכירות בנושא "מעמד בני משק שלא סיימו את  שירות החובה" - לא התקבל
2. הצעת לני בן-שמול להעביר את הדיון שהתנהל במזכירות בנושא "מעמד בני משק שלא סיימו את שרות החובה" לאסיפה - לא התקבלה.
 
הומלץ לועדת צעירים להכין דיון עקרוני לציבור החברים בנושא חובת ילדינו בשירות צבאי/ לאומי.
אמיתי יעקבס, יו"ר המועצה.
 
 
 
 
לחברתנו הותיקה חיה פרידמן
    במלאת לך 90 קייצים
       שאי ברכה חמה
    עד מאה ועשרים שנה
     בבריאות ובשמחה
    יחד עם כל המשפחה
 
לסבתא רבתה רחל אלידע
ולכל המשפחה
שפע ברכות בהולדת הנינה רקפת
נכדה בכורה לתמי ויהודה אלידע
בת בכורה לנירית ואורי אלידע
טוב ינחיל בני בנים
 
מן העיתונות
השנה כולנו חוני המעגל
"מוריד הגשם" –
תפילה המונית להורדת הגשם בחג סוכות
בשישה בתי כנסת עתיקים בגנים הלאומיים בצפון הארץ
 
לאחר התפילה יערכו הופעות של קובי אוז, שלמה גרוניך,
התזמורת האנדלוסית של מעלות, כלייזמר קדיתא , חזנים ומקהלות
 
עונת הסתיו עוד מעט בפתח ועיני כולם נשואות בתקווה לשמים שהשנה הקרובה תהיה ברוכת גשמים. ספק אם משק המים הישראלי יוכל לספוג עוד שנה מעוטת גשמים. המשך הבצורת יהיה הרה אסון לחקלאות, לנוף הירוק ולאיכות החיים במדינה.
מחוז הצפון של רשות הטבע והגנים יערוך בחג הסוכות אירוע תפילה המוני להורדת הגשם "מוריד הגשם", המיועד לכלל עם ישראל – חובשי כיפה וחילוניים כאחד.
התפילה ההמונית תיערך בחול המועד, ביום ראשון, ט"ז תשרי תש"ע, 4 באוקטובר, בו זמנית בשישה בתי כנסת עתיקים באזור הצפון: בית אלפא, בית שערים, כורזים, ציפורי, ברעם וחמת טבריה. לכבוד האירוע נכתבה תפילה מיוחדת על ידי רב העיר צפת שמואל אליהו ובכל אחד מהאתרים יתארחו חזנים, מגידי שיעורים, אומנים ושחקנים.
לדברי אורית נצר, מפיקת האירוע, התפילה ההמונית אורגנה כך שתתאים הן לדתיים ולמסורתיים והן לציבור המבקרים החילוני שירצה ליטול חלק באירוע מלא העוצמה.
בתום התפילה יערכו הופעות שיפגישו אמנים ממקורות וסגנונות שונים. בגן הלאומי כורזים יתארח קובי אוז עם שירים מהמקורות, בגן הלאומי ציפורי יופיע שלמה גרוניך עם "מסע אל המקורות" – מוסיקה חדשה לפסוקים מהמקרא. בגן הלאומי בית אלפא ובבית שערים נפגוש את הבעל שם טוב בוורסיות שונות, בברעם נתבשם מנגינתה של האנדלוסית, במעלות ובחמת טבריה כלייזמר קדיתא.
הקהל יוזמן להגיע לבתי הכנסת העתיקים בשעה 14:00 ולסייר באתר ובסביבתו. תיערך קבלת פנים על ידי "חוני המעגל" שיסביר למבקרים מה עומד לקרות.
קול תקיעת שופר ותפילה להורדת הגשם בשעה 16:00 בכל בתי הכנסת עם תפילת מנחה חגיגית מוסיקלית ומופע.
האירוע צפוי להסתיים בשעה 18:00.
 
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום מעבר למחיר הכניסה הרגיל לגנים הלאומיים.
מידע בקו הטלפוני של רשות הטבע והגנים: *3639
אופיר אבסלנדר "רוני חסיד דוברות ויחסי ציבור"
 
 
יחדיו בו'
גל (גרינברגר) לוי עסקה בנושא: חינוך בגובה העיניים, בעזרת דוגמאות מהמקורות ומתפקידה כקומונרית בנ"ע בקיבוץ.
"בנה בית ולא חנכו" - החינוך הוא ההתחלה, בחינוך משתמשים במשהו הקיים בילד, חושפים אותו ומעצימים אותו. מחפשים מה יש ולא מה אין.
מתוך סיפור ה"הינדיק" למדנו על כך שיש להגיע לגובה הילד ולא להתנשא, לתקשר אתו ממציאות חייו כדי להביאו להתנהגות נורמטיבית.
גל סיפרה על מפגש שיזמה עם הרב עמיטל. בין שאר הנושאים שעלו הוא הדגיש כי חינוך מוצלח הוא כאשר קיימת זיקה – זיקה למקום, זיקה ללאום, זיקה לאנשים. ואת הזיקה הזו מעבירים בעיקר ע"י המסגרות הבלתי פורמאליות.
 
 
מרגלית קוטב שבה איתנו לספר יונה. יונה החליט לברוח מהמשימה, מתוך עולמו החוצה, אבל הגיע לספינה עם מלחים שרוצים להינצל, להגיע לחוף. קיים קונפליקט רגשי בין המלחים שמנסים לחוס על חייו ובין יונה שיודע שהוא צריך להקריב את עצמו למען האחרים. כאשר מוכנים המלחים להקריבו  אז "ויעמוד הים מזעפו" - מגיע רוגע, סדר ושקט בעולם. זאת רק כאשר כל אחד ממלא את תפקידו.
איננו יודעים מה עבר על יונה ומה הרגיש בשלושת הימים החשוכים והמנותקים בהם היה במעי הדג.
בתפילתו של יונה אין חרטה, בקשה או תשובה. זו תפילת שירה והכרת הקב"ה. המלחים עברו שינוי גדול והכירו בה' "ויראו האנשים יראה גדולה את ה' ", הם עברו תהליך של תשובה. יונה לא עבר שינוי. מכאן שאנו לא אמורים להבין את דרכי ה', אנחנו אמורים למלא את השליחות שלנו בעולם הזה.
"וימן ה' דג גדול לבלוע את יונה" ובהמשך "ויאמר ה' לדג ויקא את יונה" - אין קשר לרצונו של יונה, רצונו של הקב"ה הוא המניע את עולמנו.
 
 
עם קריאת סיכום זה אנו יוצאים לפגרת החגים.
תודה לכל הלומדים הקבועים שבזכותם קיימת התוכנית.
תודה לכל הלומדים שבאו מידי פעם, פעמיים ויותר.
תודה גדולה לאלישע שמדי שבוע סידר את המקום.
תודה למלמדים שהעשירו אותנו ובראשם הרב ירון.
 
נחזור בע"ה בשישי פרשת נח תש"ע
שתהיה שנה טובה ומבורכת, שנת לימוד, יצירה והתקדמות
עירית
 
 
נעמי אביבה (הלר) סומפולינסקי ז"ל
לעילוי נשמתה במלאת "שבעה" למותה.
 
נעמי אחותי היקרה,
חצית את סמבטיון חייך, ששת ימי ייסורייך.
הגיעה שבת מנוחתך, זעפך נמוג אלי שחר מלאכים.
נפשך עדיין דואבת, גופך עודנו זוכר תלאובות כאבייך.
משק כנפי כרובים אשמע, רונים גבורתך.
סוגת שושני ערב צולחת,
א-לוקים ואבא מוחאים כפיים.
לא עוד איקון פני נכד חץ פולח גווך,
לא עוד צהלת ילדים הולמת מדוק ערפילי סמים –
שלוות עולמות מעתה, לגונן אהובייך.
היי נא סוכת שלומנו, מלאך שומר לכל בני ביתך.
 
שלא בדעת המקום ולא בדעת הקהל,
באמש חלומי נשמתך בלאט הופיעה,
וכן בדעת המקום ובשובלך זרם קהל,
אחים ואחיות צחורי הילה, המון מריע.
שלא על דעת המקום וכן על דעת הקהל,
נשיקותייך על עיניי עוטפות בדמע.
שכן בדעת המקום ולא בדעת הקהל,
מיאנת לסור אל מעונך ולו לרגע.
שלא על דעת המקום ולא בדעת הקהל,
קמעה מעט עיניים פקחתי, משתאה:
על דעת המקום והקהל ונכדיי,
על דעת ילדיי שכה אהבתי,
אוהב אותך לנצח עד בלי די.
לך בחלומי אשמור מפתח ללבבי,
על דעת המקום והקהל ויגוני.
יואב   9.9.09
 
 
כח השוויון והשיתוף
יותר מ-300 איש השתתפו ביום שלישי שעבר בכנס השנתי העשירי של המטה השיתופי בתנועות הקיבוציות, שנערך בקיבוץ בארי.
לפני עשור אמר לי יעקב גדיש ז"ל שהוא צופה כי בסופו של תהליך יהיו רק כחמישים קיבוצים שיתופיים בישראל. "נבואה" זו הולכת ומתגשמת. למעלה מ-200 קיבוצים כבר השתנו והפכו לדיפרנציאליים, מתוכם למעלה מעשרה ב-2008.
גדיש שהרחיק ראות ידע גם לבשר על שינוי אפשרי שיתרחש כאשר העולם המערבי יתפכח מהקפיטליזם כחזות-הכל. זה בדיוק מה שקרה.
דוד ברנט, המשנה לשגריר ארה"ב בארצנו והממונה על הקשרים הכלכליים שבין ישראל לארה"ב התייחס בהרצאתו בכנס לנושא זה. גם בארה"ב ישנה התפכחות ורצון למעורבות ממשלתית בכלכלה, מה שנחשב בשנים עברו לחילול הקודש.
לראשונה זכתה בארות-יצחק לייצוג מסיבי של עשרה חברים, רובם צעירים, בכנס השנתי. לרובם הייתה זו פגישה ראשונה עם כנס כזה.
כבעבר, גם קיבוצים דיפרנציאליים שלחו נציגים לכנס, ובקבוצות הדיון שהיו עלו נושאים שכבר נידונו בכנסים הקודמים, ומהם ניתן להסיק כי לערכי הליבה של הקיבוץ יש כח מעבר לחצרו.
שוב עולה המסקנה כי כדי לקיים קיבוץ יש צורך בהשקעת אנרגיה ובחינוך לאורך זמן.
המציאות הקיבוצית מורכבת וקשה ויש רבים הטוענים לדטרמיניזם שהכריע כבר את הכף.
השתתפות בכנס כזה מאפשרת לשקול גם את החלופה השיתופית תוך ידיעה כואבת שמי שבוחר בה בוחר בהשתייכות לקבוצת מיעוט.
הדוגמאות מתחום התעשייה, העבודה, הניהול והחברה בקיבוצים השיתופיים שנותרו מראות כי הערכים המכוננים את אותם קיבוצים אינם נטל אלא נכס ומנוף גדול לקיבוץ עצמו ולחברה הישראלית בכלל.
ראוי לסיים סקירה קצרה זו בדבריו של הפילוסוף אבישי מרגלית מהמכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון (ארה"ב) שהרצה על משמעות הקיבוץ השיתופי בעיני צופה אוהד.
האם יש, וראוי, להמשיך בצורת חיים זו? בהחלט ראוי, קובע מרגלית.
לאנושות חסרות התנסויות נועזות והקיבוץ הוא הנועז שבהן. הצירוף של שיתוף ושוויון בקיבוץ, אליבא דמרגלית, הוא סיפור הצלחה, וככזה הוא חייב להמשיך, ובתנאי שיהיה שמח ולא סגפני, פתוח ומצמיח ולא מסתגר. החברה הקיבוצית הקימה חברה צודקת יותר ואינה צריכה להתנצל על כך.
הכנס הבא, ה-11 במספר, יתקיים אי"ה בעוד כשנה בערבה.
אלי ברמן
 
 
 
 שנהיה בריאים
א. שפעת החזירים – טיפים להורים
עם פתיחת שנת הלימודים קרא איגוד רופאי הילדים לחבריו לצאת מהמרפאות, להגיע לגנים ולבתי הספר ולהדריך את הצוות החינוכי וההורים כיצד למנוע את התפשטות שפעת החזירים.
הנה עשרה טיפים שבעזרתם ניתן להפחית את הסיכונים.
1.       מגבונים ונוזל חיטוי: ממחטות נייר, מגבונים לחים ונוזל חיטוי צריכים להיות חלק בלתי נפרד מהציוד היומי בתיק לבית הספר. בעזרתם הילדים ישמרו על היגיינה אישית.
2.       לשטוף, לשטוף, לשטוף: הנגיף שמחולל את שפעת החזירים עובר בקלות רבה במגע עם הידיים. לכן חשוב להדגיש בפני הילדים את החשיבות של היגיינת הידיים ולהדריך אותם לשטוף ידיים במים ובסבון לפחות עשר פעמים ביום. הנגיף יכול לשרוד על משטחים חלקים כגון: ידיות, כסף, נייר ומסמכים – כל עוד יש לו מספיק לחות.
3.       מפית אישית: מגע של מזון עם משטח מזוהם יגרום להדבקה. לכן יש לצייד את הילדים במפית אישית שעליה יאכלו את ארוחת העשר. לפני הארוחה יש להקפיד לשטוף ידיים. ניתן גם להשתמש במגבונים או בנוזל חיטוי.
4.       להתעטש לתוך ממחטות: יש ללמד את הילדים להשתעל או להתעטש לתוך ממחטות נייר חד-פעמיות ולאחר השימוש להשליך אותן לפח. גם אם שמים יד על הפה הנגיף יכול לעבור במגע מהיד למשטחים חלקים נוספים ובדרך זו הוא ימשיך להתפשט. אם אין ממחטות נייר בהישג יד יש לכסות את הפה בעזרת הזרוע או השקע הפנימי של המרפק, שהמגע שלהם עם משטחים שונים נמוך בהשוואה לכפות הידיים.
5.       לא לגעת בעיניים: להדריך את הילדים להימנע ממגע של הידיים בפנים, בעיניים, באף ובפה, מכיוון שהנגיף עובר ממשטחים שונים אל היד ומשם במגע עם ריריות העיניים / האף / הפה מתרחשת ההדבקה.
6.       להתרחק מחולים: מומלץ להימנע ככל האפשר ממגע הדוק עם אנשים שחולים בשפעת החזירים.
7.       לחטא משטחים חלקים: הנגיף יכול לשרוד על ידיות או משטחים חלקים במשך כעשר שעות.
לכן חשוב לחטא משטחים חלקים באלכוהול שמיד קוטל את הנגיף.
8.       לא חייבים לרוץ למרפאה: אם לילד שלכם יש סימנים של הצטננות קלה, כגון נזלת, אבל אין לו8 חום גבוה – אין הכרח לפנות לרופא לצורך קבלת אישור מחלה, מכיוון שהוא או אתם עלולים להידבק במרפאה בנגיפים שונים. ניתן לבקש אישורי מחלה בטלפון וגם בדיעבד.
לילדים בסיכון ולאמהות בהריון עדיף להימנע מלהגיע ללא צורך ברור לחדרי מיון או למרפאות כי בהם הסיכון להידבק בשפעת גבוה יותר.
9.       להישאר בבית: חשוב להשאיר ילדים חולים בבית על מנת לצמצם את התפשטות הנגיף. 
לאחר שחלף החום יש להישאר בבית 24 שעות נוספות ורק לאחר מכן ניתן לחזור לגן / לבית-הספר.
10.   לא להתבייש: אם ידוע לכם על ילד חולה בכיתה, אל תתביישו לספר על כך למורה המחנכת. היא כבר תדע מה לעשות.
 
נכתב ע"י ד"ר דנה פלורנטין, מומחית לרפואת משפחה ב"כללית" והובא לידיעון ע"י ד"ר ליאורה.
 
 
ב.   לו"ז לעבודת המרפאה בשבוע הקרוב
האחות ריקי תהיה בחופשה מיום ראשון הקרוב כ"ד באלול 13.9.09 ועד צום גדליה 21.9.09
ביום שני 14.9               בדיקות דם בשעה   07.00 – 08.30 (אחות מחליפה)
                                רופא מחליף בשעות 07.30 – 10.00
ביום שלישי 15.9          אחות – שלי ספיר   08.00 – 14.30 
ביום רביעי 16.9            ד"ר ליאורה בשעות 13.00 – 15.00
ביום חמישי 17.9           בדיקות דם בשעה    07.00 – 08.30 (אחות מחליפה)
                          ד"ר ליאורה               09.00 – 11.00
          ביום שני, 21.9 (צום גדליה) – בדיקות דם 07.00 – 08.30 (אחות מחליפה)
 
ג.     התרמת הדם עברה בצורה שקטה, יותר מדי שקטה עד שלעתים קרובות נשארו מיטות ריקות.
בסה"כ נתרמו 31 מנות דם.
תודה לכל מי שתרם ותודה לכל אלה שרצו לתרום ולא התקבלו מסיבה זו או אחרת. אולי בפעם הבאה.
תודה לסנאק-טיים עבור הסנדויצ'ים, לאיסר על ההובלה ולנורית על כל העזרה.
נתראה בע"ה בפעם הבאה.
                                                                                                           נעמי קורן
 
 
 
ת ר ב ו ת נ ו
תכנן מראש !
בסוכות הבעל"ט צפויים מספר אירועים - ראוי לרשום ביומן !
יום שני, י"ז בתשרי, ב' דחוה"מ 5.10.09 – טיול משפחות כולל אירוח במגדל-עוז
                                        ראו על לוח מודעות תרבות.
יום רביעי, י"ט בתשרי, ד' דחוה"מ, 7.10.09 – חג האסיף
אור ליום שישי, ליל הושענא-רבה, 8.10.09 – לימוד בסוכה
ועדתרבות
 
 
 
מתכוננים לחג
תמיד ידעתי שבראש השנה אוכלים תפוח בדבש, רימון ואולי גם תמר.
מאז נישאתי לירון מצאתי עוד סדר שלם של מאכלים שונים אותם אוכלים: "סימנים". מנהג שהקסים אותי ותמיד מקנה למראה השולחן נופך מיוחד וחגיגי.
לקראת ראש השנה פניתי לכמה משפחות לספר משלהן, במטרה לשיתוף כל החברים במנהגים השונים הנהוגים בביתם, ואולי עוד משפחות תרצינה גם הן להוסיף השנה כמה מאכלים-סימנים לשולחנן.
שנה טובה ומתוקה לכולם.
 
 
 
יהודית סעדון
בביתנו אנו מברכים על מאכלים מסוימים שלפי מנהג משפחתו התוניסאית-ג'רבאית של משה יש בהם ברכה לשנה החדשה.
מאכלים אלה נאכלים בתחילת הסעודה.
דוגמאות:
הראץ – ראש של פרה – שנהיה לראש ולא לזנב ותזכור לנו עקדתו ...
אהלב – הלב – שתפתח לבנו בתורה
הרייא – ריאה – שתהא שנה זו קלה עליו כריאה.
סלק – שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
הרמאן – רימון – שנהיה מלאים מצוות כרימון
התפאח בלעסל – תפוח בדבש – שתהא שנה זו מתוקה עלינו כדבש.
 
את המאכלים שדורשים בישול מבשלים ביחד בסיר אחד עם תבלינים ומגישים בנפרד לפי הסדר.
ריחות הבישול העולים מהמטבח ומציפים את הבית משעות הצהרים כבר מעוררים ומכינים אותנו בשמחה וציפיה לחג המיוחד.
יש שמבשלים חבושים ותפוחים בסוכר ומים ועליהם מברכים.
 
כבר שנים רבות ששרה אמי לא מוותרת על מנהג הברכות והארוחה אצלנו בראש השנה, כי הארוחה חווייתית.
השנה בע"ה תתארחנה אצלנו שתי בנות ממסלול "נתיב" לגיור. נורית עברה כבר את תהליך הגיור ואלינה תעבור אותו אי"ה אחרי חגי תשרי. זה יוסיף לנו תחושה מיוחדת לקראת השנה החדשה.
ציפי לוי
מסורת שקטי – סבתא שלנו – העבירה לנו מביתה וממשפחתה להכין סוגים שונים של פירות ומאכלים ולברך עליהם, כעין "סדר ראש השנה" עם ברכות לשנה החדשה.
בשנים הראשונות קטי הכינה הכל לבד וכן כתבה את הברכות על קטעי ידיעונים וזה נשמר עד היום הזה, ב"ה.
(ציפי צרפה דף לדוגמא עם הברכות בכתב ידה של קטי ומאחור עמוד השער של הידיעון מס' 1175 מערב ראש השנה תשמ"א. - א.ב.ד)
בשנים האחרונות אנחנו מוסיפים כל פעם מאכל חדש וממציאים ברכה חדשה – לשלב ישן וחדש.
שנזכה להוסיף עוד הרבה שנים בע"ה, ולכולם שתהיה שנה טובה ובריאה.
 
המאכלים והברכות המצורפות אליהם:
תמר – יהי רצון מלפניך... שייתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
רוביה – יהיה רצון שירבו זכויותינו ותלבבנו.
כרתי – יהי רצון שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
סלקא (סלק) – יהי רצון שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
קרעא – יהי רצון שיקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו.
רמון מתוק – יהי רצון שנהיה מלאים מצוות כרמון.
גזר – יהי רצון שתגזור עלינו גזירות טובות, ישועות ונחמות.
חסה – יהי רצון שתחוס ותרחם עלינו.
תפוח בסוכר – יהיה רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה (כדבש).
ראש כבש – יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב (וזה זכר לאילו של יצחק אבינו עליו השלום בן אברהם אבינו עליו השלום).
חציל – שתצילנו מיצר הרע.
אלישבע בן דוד.
 
  
בוועדת מינויים
לאחר בחירת המזכירות החלה ועדת מינויים במלאכת השלמת ועדות, החלפת ועדות והרכבת ועדות חדשות. אנו נפגשים עם נציגי המזכירות כדי לתאם יחד אתם סדר עדיפות ונהלי עבודה. כמו כן אנו מנסים להגדיר לכל ועדה (או צוות או מנהלת) מאפיינים ותכנים ראשונים כדי לסייע לאותם נבחרים לקבוע לעצמם יעדים ותוכנית עבודה.
בשבוע הקרוב נעביר לאסיפה בחירת שתי ועדות:
ועדת קלפי – אנו מבקשים מהאסיפה לאשר הצטרפותם של ציפי לוי וחיים בן-שימול לועדת הקלפי הנוכחית, הכוללת את דוד שפירא, שורי אמיר ולאה ריידר, כדי לאפשר לוועדה יותר גמישות וגם לאפשר לה לתת מענה למצבים בהם חבר הוועדה אינו יכול לשבת בקלפי עקב ניגוד עניינים. ועדת הקלפי גם תקבץ את כל ההחלטות, הנהלים והחוקים לגבי תהליך ההצבעה וכל מה שקשור לתהליך זה, על מנת לפרסם אותם בפני הציבור.
ועדת ספורט ואירועי חוץ - אנו מבקשים מהאסיפה לאשר הקמת ועדת ספורט ואירועי חוץ, כאשר נעם גרינברגר אמור לרכז את הוועדה. אנו מבקשים מהאסיפה לבחור לוועדה שלושה חברים מתוך רשימה של ששה: יפעת גלזמן, סוזי כרמי, הושע נתנזון, אבנר סוקולובסקי, אסתי רזניק, ולאה שוהם. 
הועדה תטפל במתקני ספורט, פעילויות ספורט ואירועים של גופים מחוץ לקיבוץ. 
נציגי הועדה ישבו במנהלות השונות (מנהלת בריכה, מנהלת אירוח קבוצות, וכו').
יעדי הפעולה של הועדה הם:  * תמיכה וליווי של בעלי תפקידים * איתור מקורות מימון לפעילויות ספורט * בקרה שוטפת * קביעת מדיניות של אחזקת המתקנים והשימוש בהן * איחוד ועידוד פעילויות.
 
בהזדמנות הזאת אנו מבקשים מכל חבר או נקלט שמעוניין לכהן כחבר בוועדה או צוות כלשהם לפנות לאחד מחברי הוועדה (פרד, מיכל ברמן, אורית גרבוז, אוריאל אמיר ויהודה נוה).
                                                                                  שבת שלום,
                                                   ועדת מינויים
 
 
אסיפת חברים
תתקיים אי"ה ביום שני הקרוב, אור לכ"ג באלול 14.9.09 בשעה 21.30 בחדר האוכל
סדר היום:
1.       שונות
2.       בחירת ועד הנהלה: שמואל ברוכי, ורד סוקולובסקי, אסנת שניאור
3.       בחירת ועדות / השלמת ועדות:   א) ועדת קלפי
                                          ב) ועדת ספורט / אירועים
4.       קרן ועמיחי שטרן – אישור האסיפה להארכת מועמדותם.
 
במידה ולא יהיה מספר נוכחים כנדרש לשם קבלת החלטות, תתקיים אסיפה נדחית חצי שעה לאחר פתיחת האסיפה והחלטות תתקבלנה בכל מספר נוכחים שיהיה.
נשיאות האסיפה
-          15    -
 
מענף המזון
להלן מספר הודעות מענף המזון לקראת ראש השנה:
ביום שישי הבא – ערב ראש השנה – ארוחת צהרים בשעה  11:00 -  12:30.
חלוקה ראשונה לארוחות החג – בערב החג (יום שישי) בשעה 11.00 – 12.30
בחלוקה זו נחלק:
בשרי - לארוחת ליל החג הראשון + המנות הבשריות לכל ארוחות החג לאוכלים בבית + רימונים.
חלבי – המנות החמות לארוחה החלבית של ליל חג שני (פשטידה ודג).
חלוקה שנייה - לארוחה החלבית -  בליל חג שני בשעה 19.30 – 20.00
בחלוקה זו נחלק: פלטת גבינות, סלטים, עוגת דבש ותמרים לחים.
יש להביא כלים ללקיחת הסלטים.
 
כללי:
התפריט לחג– תלוי בכניסה לחדר האוכל ליד ההרשמה.
כלים לארוחות הבשריות – על מנת שלא יחסרו לנו כלים, בבקשה לקחת בכל פעם רק לארוחה אחת ולהביאם בזמן לשטיפה במכונה.
לאוכלים בבית בצהרים – בבקשה להגיע רק לאחר שמסתיימת תפילת מוסף, על מנת לאפשר לתורנים   
                                    להתארגן.
תזכורת: הסועדים בחדר האוכל בליל ראשון של ראש השנה משרתים את עצמם באחריות התורנים.
 
כמה מילים אישיות:
נכנסתי לתפקידי החדש לפני מספר שבועות ואני מנסה ללמוד את התפקיד, ללמוד את השותף, ללמוד את הצוות. יש לי רעיונות, מחשבות וציפיות אבל בשלב ההתחלתי עלי להשאיר את השגרה יציבה ככל האפשר בלי מהפכות ושינויים דרמטיים, בוודאי בתקופת חגים.
אני יודעת שגם לציבור הסועדים יש ציפיות. הרבה חברים פונים אלי בבקשות, בשאלות ובתלונות וגם בפרגון ובהכרת תודה. אני שמחה שפונים אלי, זהו תפקידי (רק תוודאו שרשמתי, אחרת שכחתי...).
תפקיד ענף המזון הוא לדאוג להסעדת הציבור בצורה מזינה, מגוונת, אסטטית, העונה על צרכי הסועדים תוך עמידה במסגרת התקציבית. ענף המזון לעולם לא יוכל להשביע את רצון כולם בכל דבר ודבר אך ברור שהשאיפה היא שכמה שיותר סועדים יהיו שבעי רצון.
חבר שמגיע למערך האוכל ומחפש משהו שהוא אוהב ולא מוצא – זה מכעיס וגורם להרגשה "מזלזלים בי, לא מתחשבים בי". אני מכירה את התחושה, הייתי שם כמה פעמים... הוא לא יכול לחשוב באותו רגע על הגבלות התקציב או על תקלות באספקת מוצרים או על קשיים של צוות שעובד בחוסר של עובדים – כל אלה יישמעו לו כ"עוד תירוצים". ובכל זאת אני מצפה להבנה וסבלנות של הציבור למגבלות של הענף ומובן מאליו שאני מצפה לאמון של הציבור. 
לקראת ראש השנה אנחנו מברכים זה את זה בברכת "יהי רצון שיימלאו משאלות לבנו לטובה" – שואלים: למה לא מספיק "שיימלאו משאלות לבנו"? למה מוסיפים "לטובה"? ומשיבים: לפעמים "משאלות לבנו" בהסתכלות מיידית אמנם נראות כ"טובה" אבל בהסתכלות רחבה יותר, קהילתית יותר – הן לא לטובה.
לכן אנחנו מבקשים שמשאלות לבנו יתמלאו "לטובה", לטובת כולנו.
בבקשה לפנות אלי בכל דבר שנראה לכם. אני מתחייבת בלי נדר להתייחס, להקשיב, לבדוק ולטפל לפי הצורך והאפשרות, אבל לא יכולה להבטיח שכל מי שפונה יקבל בדיוק את מה שהוא רוצה.
אסיים בברכה: יהי רצון שיתמלאו משאלות לב כולנו לטובה, גם לטובת הכלל, הקהילה, הציבור וגם לטובת הפרט, ושניכתב ונחתם בספר חיים טובים, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של אושר ושמחה, חיים של שיתוף ואחווה.
שנה טובה,
ש ו ל י
 
 
 
 
השעור בפרשת השבוע יינתן ע"י רחל פלינט
אחות תורנית: אריאלה פלדמן - פלאפון 5199
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ב כ ל ב י – לקראת החג
ביום חמישי הקרוב, כ"ח באלול 17.9.09
              יהיה הכלבי פתוח בשעות:   06.30 -  09.00 בבוקר
                                                  11.30 -  19.00 רצוף
בערב ראש השנה, כ"ט באלול 18.9.09
               יהיה הכלבי פתוח בשעות:   06.30 - 09.30 בבוקר
                                                   11.30 - 13.30
צוות הכלבי
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
זה קורה בכל יום
לקראת השנה החדשה אני רוצה לבקש שנקפיד במידת האפשר, כאשר אנו חוזרים מנסיעה, להחנות את המכוניות במגרש החניה בצל או לפחות כך שקדמת המכונית לא תעמוד בשמש.   
לא נעים לבוא בעיקר בשעות הצהרים ולקבל רכב עם הגה לוהט.
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה,
יעקב שניאור
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
שירת הבקשות
א.      מבקשת לאסוף עבור שיעורי התעמלות לגיל הרך קופסאות גלידה ריקות של שטראוס בנפח של 2 ליטר ומשטחים (פלייסמט) ששמים על השולחןלא קרועים).    נא לשים על הספסל ליד דלת ביתנו.
                                                                                            בתודה מראש,
                                                                     הדס נאור
ב.      אם יש למישהו מריצה (בכל מצב שהוא) שאינו זקוק לה – אשמח לקבלה.
מנחם שניאור
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
מהנהלת החשבונות – חידוש כרטיסי האשראי
·        הגיעו כרטיסי אשראי חדשים עבור חברים שתוקף הכרטיס שלהם יפוג בסוף חודש זה (ספטמבר 2009).   אפשר לקבלם בשעות הקבלה של קופת הבית.
·        בני משק שעזבו ומחזיקים עדיין בכרטיס אשראי מחשבון הקיבוץ – כרטיס שיפוג תקפו כנ"ל –
אם ברצונם לחדש את הכרטיס באותם התנאים עליהם לתאם זאת עם מזכירת הפנים.
הורים, אנא ידעו את בנותיכם/בניכם או טפלו בנושא בעצמכם.
 
 
AtarimTR